[close]
[close]
หน้าแรกแนะนำทัวร์ทัวร์เทศกาลจองที่พักโรงแรมการจองและการชำระเงินผลงานเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/01/2016
ปรับปรุง 15/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 94,281
Page Views 136,146
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

 Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก   wansabai       wansabaitour@gmail.com       092-7927878

                                  HOT LINE 095-514-4311  / 092-7927878


ข่าวดี ยกเว้นวีซ่าเข้าใต้หวัน สำหรับพาสคนไทยนะค่ะ 

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE03 FLOWER FESTIVEL 5D3N MAR18-XW-W12  
ราคาเริ่มต้น  15777 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม 

D1: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
D3: เจียอี้ – ร้านใบชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ที่พัก SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D4: ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
ที่พัก FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D5: สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน และ เสี่ยวหลงเปา
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 17,777
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 15,777
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 15,777
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 17,777
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 17,777
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 17,777
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 16,777
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 ...ราคา 17,777
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561...ราคา ...ราคา 17,777
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 17,777
03 – 07 มีนาคม 2561 ...ราคา 16,777
06 – 10 มีนาคม 2561 ...ราคา 16,777
07 – 11 มีนาคม 2561 ...ราคา 17,777
08 – 12 มีนาคม 2561 ...ราคา 17,777
10 – 14 มีนาคม 2561...ราคา 16,777
13 – 17 มีนาคม 2561 ...ราคา 16,777
14 – 18 มีนาคม 2561...ราคา 17,777
15 – 19 มีนาคม 2561 ...ราคา 17,777
17 – 21 มีนาคม 2561 ...ราคา 16,777
20 – 24 มีนาคม 2561...ราคา 16,777
21 – 25 มีนาคม 2561 ...ราคา 17,777

          

update  28/11/17


ทัวร์ไต้หวันROMANCE IN TAIWAN 6D4Nสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE04 ROMANCE IN TW  6D4N MAR18-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  18 777 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม

D1: กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ขนเผ่า - ไถจง
ที่พัก SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D3: ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) - COSMETIC SHOP
ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
D4: เจียอี้ – ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ที่พัก TALMUD HOTEL – YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า
D5: ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
ที่พัก FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D6: สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก


01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 19,777
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 18,777
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 20,777
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 19,777
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 18,777
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2561....ราคา 19,777
26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561....ราคา 18,777
28 ก.พ – 05 มี.ค. 2561 ....ราคา 21,777
01 – 06 มีนาคม 2561 01 – 06 มีนาคม 2561 ....ราคา21,777
05 – 10 มีนาคม 2561 05 – 10 มีนาคม 2561 ....ราคา 18,777
07 – 12 มีนาคม 2561 07 – 12 มีนาคม 2561 ....ราคา 20,777
08 – 13 มีนาคม 2561 08 – 13 มีนาคม 2561 ....ราคา 19,777
12 – 17 มีนาคม 2561 12 – 17 มีนาคม 2561 ....ราคา 18,777
14 – 19 มีนาคม 2561 14 – 19 มีนาคม 2561 ....ราคา 19,777
15 – 20 มีนาคม 2561 15 – 20 มีนาคม 2561 ....ราคา 19,777
19 – 24 มีนาคม 2561 19 – 24 มีนาคม 2561....ราคา 18,777

          

update  28/11/17


ทัวร์ไต้หวันEXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE06 EXCLUSIVE IN TW 7D5N  MAR18-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  21, 777 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม

D1: กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
D2: สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่– วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้
ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
D3: เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง -ไถจง
พักที่ SUN HOT SPRING RESORT ระดับ5ดาว หรือเทียบเท่า
D4: ไทจง-ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - COSMETIC SHOP - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
D5: ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก
ที่พัก WHIRL LAN BAY HOTEL ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
D6: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า
D7: สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
# โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20กก


27 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 ...ราคา 22,777
28 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 ...ราคา 22,777
01 – 07 ธันวาคม 2560...ราคา 22,777
08 – 14 ธันวาคม 2560...ราคา 22,777
15 – 21 ธันวาคม 2560...ราคา 24,777
22 – 28 ธันวาคม 2560...ราคา 24,777
26 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 ...ราคา 27,777
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 ...ราคา 28,777
28 ธ.ค. – 03 ม.ค.2560 ...ราคา 28,777
29 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560...ราคา 28,777
30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2560...ราคา 27,777
12 – 18 มกราคม 2561 12 – 18 มกราคม 2561...ราคา 21,777
19 – 25 มกราคม 2561 19 – 25 มกราคม 2561...ราคา 21,777
26 ม.ค. – 01 ก.พ.2561 26 ม.ค. – 01 ก.พ.2561 ...ราคา 21,777
02 – 08 กุมพาพันธ์ 2561 02 – 08 กุมพาพันธ์ 2561...ราคา 22,777
03 – 09 กุมพาพันธ์ 2561 03 – 09 กุมพาพันธ์ 2561...ราคา 22,777
10 – 16 กุมพาพันธ์ 2561 10 – 16 กุมพาพันธ์ 2561...ราคา 24,777
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 23 ก.พ. – 01 มี.ค.2561...ราคา 24,777
24 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 24 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 ...ราคา 24,777
02 – 08 มีนาคม 2560 ...ราคา 23,777
03 – 09 มีนาคม 2560 ...ราคา 22,777
09 – 15 มีนาคม 2560 ...ราคา 22,777
10 – 16 มีนาคม 2560 ...ราคา 22,777
17 – 23 มีนาคม 2560 ...ราคา 22,777

          

update  28/11/17


ทัวร์ไต้หวันAMAZING TAIWAN 4D3N สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE10  AMAZING TAIWAN  4D3N MAR18-TG-W12
ราคาเริ่มต้น  23, 900 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม


D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้
ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
D2: ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง
พักที่ SUN HOT SPRING RESORT หรือระดับเทียบเท่า
D3: ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ชั้น86) - ร้าน Cosmetic - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง
ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า
D4: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ทานมื้อกลางวัน พร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
# เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก


07 - 10 ธันวาคม 2560...ราคา 25,900
16 - 19 ธันวาคม 2560...ราคา 22,900
17 - 20 ธันวาคม 2560...ราคา 22,900
20 - 23 ธันวาคม 2560...ราคา 23,900
21 - 24 ธันวาคม 2560...ราคา 23,900
23 - 26 ธันวาคม 2560...ราคา 22,900
27 - 30 ธันวาคม 2560...ราคา 25,900
04 – 07 มกราคม 2561 04 – 07 มกราคม 2561...ราคา 23,900
06 – 09 มกราคม 2561 06 – 09 มกราคม 2561...ราคา 23,900
12 – 15 มกราคม 2561 12 – 15 มกราคม 2561...ราคา 23,900
13 - 16 มกราคม 2561 ...ราคา 23,900
18 – 21 มกราคม 2561 18 – 21 มกราคม 2561...ราคา 23,900
20 – 23 มกราคม 2561 20 – 23 มกราคม 2561...ราคา 23,900
25 - 28 มกราคม 2561...ราคา 23,900
27 – 30 มกราคม 2561 27 – 30 มกราคม 2561...ราคา 23,900
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 23,900
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561 03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 23,900
04 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 ...ราคา 23,900
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 24,900
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561...ราคา 24,900
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ...ราคา 24,900
03 – 06 มีนาคม 2561 03 – 06 มีนาคม 2561 ...ราคา24,900
22 – 25 มีนาคม 2561 22 – 25 มีนาคม 2561 ...ราคา24,900
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561...ราคา 24,900

          

update  28/11/17


ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN EAIWAN 5D3N สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE15 MIRACLE IN EAIWAN 5D3N MAR18-BR-W12
ราคาเริ่มต้น  20,777 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม

D1: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้
ที่พัก SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
D2: ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง
พักที่ SUN HOT SPRING RESORT หรือระดับเทียบเท่า
D3: ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ชั้น86) - ร้าน Cosmetic - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง
ที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือระดับเทียบเท่า
D4: ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
# นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
# พิเศษ !!! ทานมื้อกลางวัน พร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
# เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก


20 – 24 มกราคม 2561 ...ราคา 20,777
25 – 29 มกราคม 2561 ...ราคา 21,777
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ...ราคา 23,777
13 – 17 มีนาคม 2561 ...ราคา20,777
21 – 25 มีนาคม 2561 ...ราคา21,777
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 ...ราคา 21,777

          

update  28/11/17


ทัวร์ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น5 วัน 3 คืนสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ XW03 HOT PROMOTION 5D3NOCT17-XW-W43  
ราคาเริ่มต้น 13,991.-  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม 

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย
เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

     กำหนดการเดินทาง 

31 ต.ค. – 4 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
1 – 5 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
2 – 6 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
3 – 7 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
4 – 8 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
5 – 9 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
6 – 10 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
7 – 11 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
8 – 12 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
9 – 13 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
10 – 14 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
11 – 15 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
12 – 16 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
13 – 17 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
14 – 18 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-

15 – 19 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
16 – 20 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
17 – 21 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
18 – 22 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
19 – 23 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
20 – 24 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
21 – 25 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
22 – 26 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
23 – 27 พ.ย. 60....ราคา 14,992.-
24 – 28 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
25 – 29 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
26 – 30 พ.ย. 60....ราคา 13,991.-
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60....ราคา 13,991.-
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 60....ราคา 14,992.-
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60....ราคา 14,992.-
30 พ.ย.– 4 ธ.ค. 60....ราคา 14,992.-
1 – 5 ธ.ค. 60....ราคา 16,995.-

          

update  07/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป  Taiwan ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ SL77-EXCELLENT TAIWAN-5D3N-MAR-SL-W21
ราคาเริ่มต้น 13,888.- ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

     กำหนดการเดินทาง 


09 - 13 Dec 2017 .....ราคา 14,888
23 - 27 Dec 2017 .....ราคา 15,888
27 - 31 Jan 2018 .....ราคา 13,888
10 - 14 Feb 2018 .....ราคา 14,888
03 - 07 Mar 2018 .....ราคา 13,888
10 - 14 Mar 2018 .....ราคา 13,888
14 - 18 Mar 2018 .....ราคา 14,888
20 - 24 Mar 2018 .....ราคา 14,888

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป  Taiwan ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน    สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ T19-TAIWAN TAIPE TAIJONG-5D3N-JAN-XW-W21

ราคาเริ่มต้น 15,888.- ลด 500  
จุดเด่นโปรแกรม

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
ปล่อยโคม ผิงซี เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ต กับสินค้าแบรนด์เนม กว่า 200 ยี่ห้อดัง ช้อปปิ้ง2ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน
เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน เมนูSeafood
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน ฟรี WIFI ON BUS
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561

     กำหนดการเดินทาง 

03 - 07 Dec 2017 .....ราคา 15,888
06 - 10 Dec 2017 ....ราคา 16,888
10 - 14 Dec 2017 .....ราคา 15,888
14 - 18 Dec 2017 .....ราคา 16,888
24 - 28 Dec 2017 .....ราคา 15,888
28 Dec 2017 - 01 Jan 2018 .....ราคา 22,888
07 - 11 Jan 2018 .....ราคา 15,888
11 - 15 Jan 2018 .....ราคา 15,888
17 - 21 Jan 2018.....ราคา 15,888
21 - 25 Jan 2018.....ราคา 15,888

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวันSO COOL ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน    สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ T20-TAIWAN SO COOL-5D3N-JAN-XW-W21

ราคาเริ่มต้น 12,988.- ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน ฟรี WIFI ON BUS

     กำหนดการเดินทาง 


04 - 08 Dec 2017 .....ราคา 12,988
13 - 17 Dec 2017 .....ราคา 15,988
21 - 25 Dec 2017 .....ราคา 15,988
27 - 31 Dec 2017 .....ราคา 18,988
31 Dec 2017 - 04 Jan 2018.....ราคา 18,988
10 - 14 Jan 2018 .....ราคา 15,988
14 - 18 Jan 2018 .....ราคา 14,988
18 - 22 Jan 2018 .....ราคา 15,988
24 - 28 Jan 2018 .....ราคา 15,988
28 Jan - 01 Feb 2018.....ราคา 15,988

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวันSO COOL อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน    สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ T21-Taiwan Alishan-6D4N-JAN-XW-W21 

ราคาเริ่มต้น 15,988.- ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

     กำหนดการเดินทาง 

26 Nov - 01 Dec 2017 ...ราคา 15,988
30 Nov - 05 Dec 2017 ...ราคา 21,988
06 - 11 Dec 2017 ...ราคา 21,988
07 - 12 Dec 2017 ...ราคา 21,988
27 Dec 2017 - 01 Jan 2018 ...ราคา 25,988
29 Dec 2017 - 03 Jan 2018 ...ราคา 24,988
30 Dec 2017 - 04 Jan 2018 ...ราคา 24,988
11 - 16 Jan 2018 ...ราคา 19,988
18 - 23 Jan 2018 ...ราคา 19,988
25 - 30 Jan 2018 ...ราคา 19,988

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน     สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ T22-Taiwan Cherry Blossom-5D3N-Mar-XW-W21 

ราคาเริ่มต้น 1,3900.- ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน ฟรี WIFI ON BUS
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

     กำหนดการเดินทาง 

31 Jan - 04 Feb 2018 .....ราคา15,988
01 - 05 Feb 2018 .....ราคา 15,988
04 - 08 Feb 2018 .....ราคา 14,988
05 - 09 Feb 2018 .....ราคา 13,988
07 - 11 Feb 2018 .....ราคา 15,988
08 - 12 Feb 2018 .....ราคา 15,988
19 - 23 Feb 2018 .....ราคา 13,988
21 - 25 Feb 2018 .....ราคา 15,988
22 - 26 Feb 2018 .....ราคา 15,988
25 Feb - 01 Mar 2018 .....ราคา 14,988
26 Feb - 02 Mar 2018 .....ราคา 14,988
28 Feb - 04 Mar 2018 .....ราคา16,988
01 - 05 Mar 2018 .....ราคา 15,988
04 - 08 Mar 2018 .....ราคา 14,988
05 - 09 Mar 2018 .....ราคา 13,988
07 - 11 Mar 2018 .....ราคา 15,988
08 - 12 Mar 2018 .....ราคา 15,988
11 - 15 Mar 2018 .....ราคา 14,988
12 - 16 Mar 2018 .....ราคา 13,988
14 - 18 Mar 2018 .....ราคา 15,988
15 - 19 Mar 2018 .....ราคา 15,988

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ T23-Taiwan Taipe Alishan-6D4N-MAR-XW-W21

ราคาเริ่มต้น 17,888.- ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง
ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรม ไทเป1คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักโรงแรม ไทเป1คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน พักโรงแรมอาบน้ำน้ำแร่ 1คืน เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

     กำหนดการเดินทาง 

01 - 06 Feb 2018 ....ราคา 19,888
04 - 09 Feb 2018 ....ราคา 17,888
07 - 12 Feb 2018 ....ราคา 21,888
08 - 13 Feb 2018 ....ราคา 19,888
18 - 23 Feb 2018 ....ราคา 17,888
22 - 27 Feb 2018 ....ราคา 19,888
25 Feb - 02 Mar 2018 ....ราคา 16,888
01 - 06 Mar 2018 ....ราคา 18,888
04 - 09 Mar 2018 ....ราคา 17,888
07 - 12 Mar 2018 ....ราคา 19,888
08 - 13 Mar 2018 ....ราคา 19,888
11 - 16 Mar 2018 ....ราคา 16,888
15 - 20 Mar 2018 ....ราคา 18,888
18 - 23 Mar 2018 ....ราคา 17,888

          

update  25/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป  ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Taipei-Jun18-BR-W05 
ราคาเริ่มต้น 23,900.- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

     กำหนดการเดินทาง 

6ธ.ค. 60 -9 ธ.ค. 60 ......ราคา 24,900
21ธ.ค. 60 -24 ธ.ค. 60 ......ราคา 23,900
19 ม.ค. 61- 23 ม.ค. 61 ......ราคา 23,900
31 ม.ค. 61 -4 ก.พ. 61 ......ราคา 24,900
20 ก.พ. 61 -24 ก.พ. 61 ......ราคา 22,900
2 มี.ค. 61 -6 มี.ค. 61 ......ราคา 23,900
25 เม.ย. 61 -29 เม.ย. 61 ......ราคา 23,900
16 พ.ค. 61 -20 พ.ค. 61 ......ราคา 23,900
1 มิ.ย. 61- 5 มิ.ย. 61 ......ราคา 23,900

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป   ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Easy Pink Blossom In Taiwan-Mar18-XW-W32
ราคาเริ่มต้น 16,999.- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
วันที่ 3 ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
วันที่ 4 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง 

24 - 28 ม.ค 61 .....ราคา 17,999.-
31 ม.ค. - 04 ก.พ61....ราคา 17,999.-
09 - 13 ก.พ.61 ....ราคา16,999.-
13 - 17 ก.พ. (วันตรุษจีน61)....ราคา 20,999.-
27 ก.พ. - 03 มี.ค. (วันมาฆบูชา)61....ราคา 17,999.-
02 - 06 มี.ค61....ราคา 16,999.-
06 - 10 มี.ค61.....ราคา 16,999.-
14 - 18 มี.ค61 ....ราคา 16,999.-

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป  ๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN (XW) OCT-DEC'17 สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ Easy SaiSai In Taiwan-Dec-XW-W32

ราคาเริ่มต้น 19999 ลด 300

จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ
วันที่ 4 ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง 


28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60 ....19,999.-
25 – 30 ธ.ค. 60....ราคา 22,999.-

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป   สุดจ๊าบ IN TAIWAN-NO.2 (XW) NOV-DEC'17 สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Easy Sudjarp In Taiwan No.2-Dec-XW-W32
ราคาเริ่มต้น  20,999 ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วันที่ 3 อาลีซาน – ป่าสนพันปี – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
วันที่ 4 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 ทำ DIY พายสัปปะรด – พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง

07-12 ธ.ค. 2560 *วันรัฐธรรมนูญ*....ราคา 21,999.-
20-25 ธ.ค. 2560 ....ราคา20,999.-

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป สุดจิ้น IN TAIWAN (XW) NOV-DEC'17   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Easy Sudjin In Taiwan-Dec-XW-W32

ราคาเริ่มต้น  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ วันที่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ วันที่2 สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
วันที่ วันที่3 ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
วันที่ วันที่4 ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
วันที่ วันที่5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง

22-26 ธ.ค. 60 *วันคริสต์มาส*...ราคา 20,999.-
27 ธ.ค.-31ธ.ค. ...ราคา 20,999.-
29ธ.ค.-02ม.ค.61 *วันปีใหม่*...ราคา 21,999.-
31ธ.ค.-04ม.ค.61 *วันปีใหม่*...ราคา 19,999.-

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป อิสระท่องเที่ยวเอง 1 วัน - นอนไทเป 3 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Easy Taiwan Dee-Dec-XW-W32
ราคา 18,999  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน- วัดหลิงจิ่วซาน – น้ำตกสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ช้อปปิ้ง MISSUI OUTLET
วันที่ 3 ชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง

08-12 ธ.ค. 60 *วันรัฐธรรมนูญ*...ราคา 18,999.-

          

update  21/11/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  ไต้หวัน  HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW03 HOT PROMOTION 5D3NOCT17-XW-W43  
ราคาเริ่มต้น 9,991.-  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม 

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาดซือหลินและ ซีเหมินติง
3.เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูและ อาหารทะเล

 กำหนดการเดินทาง

07-11/08-12/09-13/10-14ก.ย. 60 ......ราคา 10,991.-
11-15/12-16/13-17/14-18/15-19 ก.ย.60......ราคา 9,991.-
16-20/17-21/18-22-19-23/20-24 ก.ย.60......ราคา 9,991.-
21-25/22-26/23-27/24-28 ก.ย.60......ราคา 13,991.-
25-29/26-30/27 ก.ย.-01 ต.ค.60 ......ราคา 13,991.-
28 ก.ย.-02 ต.ค./29 ก.ย.-03 ต.ค./30 ก.ย.-04 ต.ค.60......ราคา 13,991.-
01-05/02-06/ 03-07/08-12/ 09-13 ต.ค.60......ราคา 13,991.-
04-08/05-09/06-10/ 07-11/10-14 ต.ค.60......ราคา 14,991
11-15/12-16/13-17/14-18 ต.ค.60......ราคา 14,991
15-19/16-20/17-21 ต.ค.60 ......ราคา 14,991
18-22/19-23/20-24/21-25/23-26 /24-27 ต.ค.60......ราคา 15,991

          

update  13/09/17


ทัวร์ไต้หวัน   ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์    TPE01-DEC-BR-W05
ราคาเริ่มต้น 22,900.-
จุดเด่นโปรแกรม 

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

 กำหนดการเดินทาง

7ต.ค. 60 -10 ต.ค. 60......ราคา 25,900 เต็ม
26ต.ค. 60 -29 ต.ค. 60......ราคา 23,900
1พ.ย. 60 -4 พ.ย. 60......ราคา 22,900
16พ.ย. 60 -19 พ.ย. 60......ราคา 23,900
6ธ.ค. 60 -9 ธ.ค. 60......ราคา 24,900 เต็ม
21ธ.ค. 60- 24 ธ.ค. 60......ราคา 23,900


2 พีเรียต สุดฟินส์ 

28ต.ค. 60 -31 ต.ค. 60....ราคา 28,900โดยสายการบิน EVA AIR (BR)ELITE CLASS
22 พ.ย. 60- 25 พ.ย. 60 ...ราคา 27,900โดยสายการบิน EVA AIR (BR)ELITE CLASS


          

update  29/09/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHILL CHAK SHOP 4D3 สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW42-TAIWAN CHILL-OCT-XW-W10
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
จุดเด่นโปรแกรม 

เช็คอินไต้หวัน ใกล้ชิดตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค เที่ยวจิ่วเฟิ่น
สวรรค์ของนักชิม ถ่ายรูปคู่หินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
ตะลุยไทเปยามราตรี ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
เที่ยวจิ่วเฟิ่น สวรรค์ของนักชิม

 กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28-1 ตุลาคม 2560 ....ราคา13,999
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560....ราคา 17,999
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2560....ราคา 12,999

          

update  19/09/17


ทัวร์ไต้หวัน LOVE LOVE 5 วัน 3 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW53-C01-TAIWAN Love Love-Mar-XW-W10
ราคาเริ่มต้น 14,999 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม 

 • ชมตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 กำหนดการเดินทาง

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา 14,999
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา14,999
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา14,999
วันที่ 28-2 ธันวาคม 2560...... ราคา 14,999
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2560...... ราคา 15,999
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2560...... ราคา 18,999
วันที่ 29-2 มกราคม 2561 ปีใหม่...... ราคา 25,999
วันที่ 30-3 มกราคม 2561 ปีใหม่...... ราคา 26,999
วันที่ 2-6 มกราคม 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 9-13 มกราคม 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 16-20 มกราคม 25601...... ราคา 16,999
วันที่ 23-27 มกราคม 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 30-3 กุมภาพันธ์ 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 27-3 มีนาคม 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 6-10 มีนาคม 2561 ...... ราคา16,999
วันที่ 9-13 มีนาคม 2561 ...... ราคา16,999
วันที่ 13-17 มีนาคม 2561...... ราคา 16,999
วันที่ 20-24 มีนาคม 2561...... ราคา 16,999

          

update  19/09/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  ไต้หวัน  HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE17 THE BEST 4D3N-CI-W12  
ราคาเริ่มต้น 21,888 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
วันที่สาม ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ศ๊๋ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet-กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

04 – 07 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
11 – 14 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
18 – 21 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
10 – 13 ธันวาคม 2560.....ราคา 24,888
16 – 19 ธันวาคม 2560......ราคา 22,888

          

update  13/09/17


ทัวร์ไต้หวัน  คริ คริ 5 วัน 4 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL01 TAIWAN KIKI   5D4N MAR18-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 17,999
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet
วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
วันที่สี่ COSMETIC SHOP –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

18 – 22 NOV’17.....ราคา 17,999
02 – 06 DEC’17.....ราคา 18,999
09 – 13 DEC’17.....ราคา 18,999
06 – 10 JAN’18.....ราคา 18,999
13 – 17 JAN’18.....ราคา 18,999
20 – 24 JAN’18.....ราคา 18,999
03 – 07 FEB’18.....ราคา 18,999
24 – 28 FEB’18.....ราคา 18,999
03 – 07 MAR’18.....ราคา 19,999
10 – 14 MAR’18.....ราคา 19,999
17 – 21 MAR’18.....ราคา 19,999

          

update  16/10/17


ทัวร์ไต้หวันอาลีซาน ดี๊ด๊า 5 วัน 4 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL02 ALISAN DEEDA  5D4N MAR18-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 19,999
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -
ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – COSMETIC SHOP -
- GLORIA OUTLET
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ

 กำหนดการเดินทาง

11 – 15 NOV’17.....ราคา 19,999
18 – 22 NOV’17.....ราคา 19,999
02 – 06 DEC’17.....ราคา 20,999
09 – 13 DEC’17.....ราคา 20,999
16 – 20 DEC’17.....ราคา 20,999
23 – 27 DEC’17.....ราคา 20,999
06 – 10 JAN’18.....ราคา 20,999
13 – 17 JAN’18.....ราคา 20,999

          

update  16/10/17


ทัวร์ไต้หวัน  เป๊ะเว่อร์ 4วัน3คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL03 TAIWAN PAEVER  4D3N APR18-TG-W19
ราคาเริ่มต้น 21,999
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-
ตลาดซีเหมินติง
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก TAO GADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

02 – 05 NOV’17.....ราคา 21,999
16- 19 NOV’17.....ราคา 22,999
25 -28 NOV’17.....ราคา 22,999
07 – 10 DEC’17.....ราคา 23,999
09 – 12 DEC’17.....ราคา 23,999
16 -19 DEC’17.....ราคา 22,999
21 – 24 DEC’17.....ราคา 23,999
23 – 26 DEC’17.....ราคา 23,999
18 – 21 JAN’18.....ราคา 22,999


25 – 28 JAN’18 .....ราคา22,999
01 – 04 FEB’18.....ราคา 22,999
08 – 11 FEB’18.....ราคา 22,999
22 – 25 FEB’18.....ราคา 22,999
22 – 25 MAR’18.....ราคา 23,999
29 MAR-01 APR’18.....ราคา 23,999
06 – 09 APR’18.....ราคา 23,999
26 – 29 APR’18.....ราคา 23,999

          

update  16/10/17


ทัวร์ไต้หวัน   อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL06 TAIWAN SABAIJAI  4D3N APR18-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 23,999
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้ำแร่ในโรงแรม
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง -กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

29OCT-01NOV'17.....ราคา 23,999
03-06 NOV'17.....ราคา 23,999
05-08 NOV'17.....ราคา 23,999
09-12 NOV'17.....ราคา 23,999
23-26 NOV’17.....ราคา 23,999
03-06 DEC'17.....ราคา 24,999
05-08 DEC'17.....ราคา 23,999
07-10 DEC'17.....ราคา 23,999
13-16 DEC'17.....ราคา 23,999
25-28 DEC'17.....ราคา 23,999
20 – 23 JAN’18.....ราคา 23,999
26 – 29 JAN’18.....ราคา 23,999

01 – 04 FEB’18.....ราคา 23,999
08 – 11 FEB’18.....ราคา 23,999
24 – 27 FEB’18.....ราคา 23,999
28 FEB-03 MAR’18.....ราคา 23,999
03 – 06 MAR’18.....ราคา 23,999
17 – 20 MAR’18.....ราคา 23,999
29 MAR-01 APR’18.....ราคา 24,999
04 – 07 APR’18.....ราคา 24,999
05 – 08 APR’18 .....ราคา 24,999
06 – 09 APR’18.....ราคา 24,999
20 – 23 APR’18.....ราคา 23,999
26 – 29 APR’18.....ราคา 23,999

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน   อาลีซาน เป๊ะปัง5วัน3คืนสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL07 TAIWAN ALISAN BEABUNG 5D3N DEC17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น 21,555
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
- แช่น้ำแร่5ดาว
วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-
ซีเหมินติง
วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET –
MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

 กำหนดการเดินทาง

02 – 06 NOV’17.....ราคา 21,555
05-09 NOV’17.....ราคา 21,555
10-14 NOV’17.....ราคา 22,555
24-28 NOV’17.....ราคา 22,555
29NOV-03DEC’17.....ราคา 22,555
03-07 DEC’17.....ราคา 23,555
10-14 DEC’17.....ราคา 21,555
11-15 DEC’17.....ราคา 21,555

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน บรรเจิด  5 วัน 4 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL08TAIWAN BANJUD 5D4N DEC17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น21,888 
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
วันที่สอง เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สี่ เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด– ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ

 กำหนดการเดินทาง

26 – 30 OCT’17....ราคา 22,888
02 – 06 NOV’17....ราคา 21,888
09 – 13 NOV’17 ....ราคา21,888
16 - 20 NOV’17 ....ราคา21,888
18 – 22 NOV’17(BR205)....ราคา 21,888
22 – 26 NOV’17 (BR205)....ราคา 22,888
30 NOV – 04 DEC’17....ราคา 21,888
14 – 18 DEC’17....ราคา 21,888
16 - 20 DEC’17(BR205)....ราคา 21,888

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL10 TAIWAN 5STAR 5D4N OCT17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น 21,888
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
วันที่สอง เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สี่ เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด– ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ

 กำหนดการเดินทาง

26 – 30 OCT’17)....ราคา 22,888
02 – 06 NOV’17)....ราคา 21,888
09 – 13 NOV’17)....ราคา 21,888
16 - 20 NOV’17)....ราคา 21,888
18 – 22 NOV’17(BR205))....ราคา 21,888
22 – 26 NOV’17 (BR205))....ราคา 22,888
30 NOV – 04 DEC’17)....ราคา 21,888
14 – 18 DEC’17)....ราคา 21,888
16 - 20 DEC’17(BR205)....ราคา 21,888

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน  อาลีซซาน 5 ดาว 5 วัน 4 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL11TAIWAN 5STAR 7-11DCE17 5D4N-BR-W19
ราคาเริ่มต้น 21,888
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
วันที่สอง เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจี้ยอี้

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่สี่ เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด– ศูนย์ GERMANIUM- COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย่หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ

 กำหนดการเดินทาง

26 – 30 OCT’17).....ราคา 22,888
02 – 06 NOV’17).....ราคา 21,888
09 – 13 NOV’17 ).....ราคา21,888
16 - 20 NOV’17 ).....ราคา21,888
18 – 22 NOV’17(BR205)).....ราคา 21,888
22 – 26 NOV’17 (BR205)).....ราคา 22,888
30 NOV – 04 DEC’17).....ราคา 21,888
14 – 18 DEC’17).....ราคา 21,888
16 - 20 DEC’17(BR205).....ราคา 21,888

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน   TAIWAN EVA FOR YOU 4D3N สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL012 TAIWAN FOR YOU4D3N DEC17-BR-W19

ราคา22,900
จุดเด่นโปรแกรม 

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ – หมู่บ้านเก้า
ชนเผ่า – กระเช้าพาโนรามาชมวิว
วันที่สี่ ศูนย์ Germanium - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) -พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
– สนามบินสุวรรณภูมิ

 กำหนดการเดินทาง


01 - 04 DEC ’17..... ราคา 22,900

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน   เที่่ยวครบ  3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL13 TAIWAN 3 PARK  5D4N JAN18-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 25,999
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-ตึก
ไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี
วันที่สอง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป-หนิงเซียไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ห้า ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-ซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

 กำหนดการเดินทาง

26-30 OCT ‘17...ราคา 25,999
28OCT–01NOV’17...ราคา 25,999
1-5 NOV ‘17...ราคา 25,999
7-11 NOV’17...ราคา 25,999
15-19 NOV ‘17...ราคา 25,999
21-25 NOV’17...ราคา 25,999
28NOV-02DEC’17...ราคา 25,999
1-5 DEC ‘17...ราคา 26,999
6-10 DEC ‘17...ราคา 25,999
13-17 DEC ‘17...ราคา 25,999
20-24 DEC ‘17...ราคา 25,999
17 – 21 JAN’18...ราคา 25,999
24 – 28 JAN’18...ราคา 25,999
31 JAN-04 FEB’18....ราคา 25,999

          

update  17/10/17

ทัวร์ไต้หวัน   วันพ่อ 5 วัน4คืนสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL14 TAIWAN 5DEC 17 5D4N-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 29,900
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ร้านพายสับปะรด
วันที่สอง เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกะเช้าชมวิว
วันที่สาม เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-
แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวในห้องพัก
วันที่สี่ ไทเป-ศูนย์ Germanium-Cosmetic Shop-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง
วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

01 – 05 DEC’17...ราคา 29,900

          

update  16/10/17

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย 4 วัน 3 คืน    สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FJL15 CHINGJING  4D3N MAR18-CI-W19 
ราคาเริ่มต้น 21,999
จุดเด่นโปรแกรม 

เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน
แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว
ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม
รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช็อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว

 กำหนดการเดินทาง

02-05 DEC ’17....ราคา 22,999
08-11 DEC ’17....ราคา 22,999
28-31 DEC ’17....ราคา 22,999
15 – 18 JAN’18....ราคา 21,999
18 – 21 JAN’18....ราคา 21,999
01 – 04 FEB’18 21,999
08 – 11 FEB’18....ราคา 21,999
22 – 25 FEB’18....ราคา 21,999
07 – 10 MAR’18 ....ราคา 22,999
15 – 18 MAR’18 ....ราคา 22,999
04 – 07 APR’18....ราคา 22,999

          

update  16/10/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  SHOCK PRICE 5วัน3คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE07 SHOCK PRICE NOV17-XW-W12   
ราคาเริ่มต้น 14,777  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
3 ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
5 วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ –MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

04 – 08 ตุลาคม 2560 ...ราคา 15,777
05 – 09 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
06 – 10 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
11 – 15 ตุลาคม 2560 ...ราคา 15,777
13 – 17 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
18 – 22 ตุลาคม 2560 ...ราคา 17,777
19 – 23 ตุลาคม 2560 ...ราคา 17,777
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
02 – 06 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 ...ราคา 17,777
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 ...ราคา 17,777

          

update  03/09/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TTPE01 BEST  TAIWAN 5D3N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  17,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ...ในราคาสุดพิเศษ!!
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

04 – 08 ตุลาคม 2560.....ราคา 17,777
05 – 09 ตุลาคม 2560.....ราคา18,777
06 – 10 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
11 – 15 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
12 – 16 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
13 – 17 ตุลาคม 2560 .....ราคา17,777
18 – 22 ตุลาคม 2560.....ราคา 19,777
19 – 23 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
20 – 24 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
22 – 26 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
01 – 05 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
02 – 06 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
09 – 13 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
15 – 19 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
16 – 20 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777

 • 23 – 27 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
 • 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 .....ราคา19,777
 • 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2560 .....ราคา19,777
 • 01 – 05 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 02 – 06 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 06 – 10 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 07 – 11 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 08 – 12 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 13 – 17 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 14 – 18 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 20 – 24 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 22 – 25 ธันวาคม 2560.....ราคา 19,777
 • 27 -31 ธันวาคม 2560 .....ราคา22,777
 • 28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560.....ราคา 23,777
 • 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560.....ราคา 23,777
 • 30 ธ.ค – 03 ม.ค.2560 .....ราคา23,777
 • 31 ธ.ค – 04 ม.ค.2560 .....ราคา22,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืนสายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE02 DREAM TAIWAN 6D4N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  19,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

02 – 07 ตุลาคม 2560....ราคา 20,777
03 – 08 ตุลาคม 2560....ราคา 19,777
07 – 12 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
10 – 15 ตุลาคม 2560 ....ราคา19,777
14 – 19 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
16 – 21 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
17 – 22 ตุลาคม 2560....ราคา 19,777
21 – 26 ตุลาคม 2560 ....ราคา22,777
23 – 28 ตุลาคม 2560 ....ราคา22,777
01 – 06 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
02 – 07 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
08 – 13 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
09 – 14 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
15 – 20 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
16 – 21 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
22 – 27 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777

 • 23 – 28 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777 
 • 29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560....ราคา 21,777
 • 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560 ....ราคา22,777
 • 06 – 11 ธันวาคม 2560....ราคา 22,777
 • 07 – 12 ธันวาคม 2560 ....ราคา 22,777
 • 13 – 18 ธันวาคม 2560....ราคา 20,777
 • 14 – 19 ธันวาคม 2560....ราคา 20,777
 • 20 – 25 ธันวาคม 2560....ราคา 21,777
 • 21 - 26 ธันวาคม 2560....ราคา 22,777
 • 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 ....ราคา24,777
 • 28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 ....ราคา25,777
 • 29 ธ.ค. -03 ม.ค.2560....ราคา 25,777
 • 30 ธ.ค. - 04 ม.ค.2560 ....ราคา24,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN GOOD VACATION 7วัน5คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE05 GOOD VACATION TAIWAN 7D5N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  23,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม พักระดับ 4 ดาว และ 5ดาว

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไม่พลาดเมืองท่าสำคัญ เกาสง เมืองที่ถือว่าเจริญเป็นอันดับสองของไต้หวัน
สัมผัสอารมณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง TAIWAN HIGH SPEED RAIL
ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
เที่ยว!! ช้อป!! ชิม!! พร้อมเต็มอิ่ม และเพลิดเพลินไปกับตลาดกลางคืน
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..เที่ยวไต้หวันครบแบบเหนือจรดใต้

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

09 – 15 ตุลาคม 2560 .....ราคา 23,777
10 – 16 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 23,777
15 – 21 ธันวาคม 2560.....ราคา 24,777
29 ธ.ค. – 04 ม.ค.2560 .....ราคา28,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันEXCLUSIVE TAIWAN VACATION 7วัน5คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE06 EXCLUSIVE TAIWAN 7D5N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  22,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม พักระดับ 4 ดาว และ 5ดาว

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สดคุ้ม!!..เที่ยวครบสามอุทยานไต้หวัน

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

01 – 07 ตุลาคม 2560.....ราคา 22,777
08 – 14 ตุลาคม 2560....ราคา 23,777
15 – 21 ตุลาคม 2560....ราคา 22,777
03 – 09 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
17 – 23 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
24 – 30 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
01 – 07 ธันวาคม 2560....ราคา 25,777
08 – 14 ธันวาคม 2560....ราคา 25,777
22 – 28 ธันวาคม 2560 ....ราคา 24,777
26 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 ....ราคา 27,777
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560....ราคา 28,777
28 ธ.ค. – 03 ม.ค.2560 ....ราคา 28,777
30 ธ.ค. – 05 ม.ค.2560 ....ราคา 27,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป   hot promotion   5 วัน 3 คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TTPE XW02 HOT PROMOTION 5D3N AUG17-XW-W12

ราคาเริ่มต้น  11,991- 

จุดเด่นโปรแกรม

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

   กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม 2560 

01-05/04-08/05-09/07-11 ส.ค.60....ราคา 11,991.-
03-07/18-22 ส.ค.60 ....ราคา 12,991.-
16-20/17-21/23-27/24-28 ส.ค.60....ราคา 13,991.-
08-12/09-13/10-14/11-15 ส.ค.60 ....ราคา 14,991.-
06-10/12-16/14-18/15-19/19-23/20-24/21-25 ....ราคา
22-26/25-29/26-30/27-31/28 ส.ค.-01 ก.ย./29 ส.ค.-02 ก.ย.60 ....ราคา11,991.-
30 ส.ค.-03 ก.ย./31ส.ค.-04 ก.ย.60 ....ราคา 13,991.-

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAR  4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT16 CD BELIEVABEL 4D3N DEC17-CI-W38
ราคา 31,900.-  ส่วนลด  500 
จุดเด่นโปรแกรมไทเป – ไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่
อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน
ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 )
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนู เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท้ฟง // ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

   กำหนดการเดินทาง  เดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

31 DEC – 3 JAN 2018....ราคา 31,900.-
CI838 BKK-TPE 08.30-12.55
CI835 TPE-BKK 13.55-16.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018 4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT17 CD HAVE FUN 4D3N DEC17-CI-W38
ราคา 32,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

ไทเป – ไทจง – ป่าสนพันปี อุทยานอารีซัน
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยผิงซี เพื่อความเป็น
สิริมงคลรับปีใหม่ 2018

เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,

   กำหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

30 DEC – 2 JAN 2018.....ราคา 32,900.-
NEW YEAR!!!!
CI838 BKK-TPE 08.30-12.55
CI837 TPE-BKK 23.10-02.00+1

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT18 CD PRE SALE  4D3N DEC17-CI-W38
ราคา31,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101 ชมพลุไฟ ดอกไม้ไฟ
ต้อนรับปี2018
ไทเป – ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว อุทยานหินล้านปี
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 )
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,

****นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101 ชมพลุไฟ บริเวณรอบๆตึก 101
**พักโรงแรมน้ำแร่ส่วนตัว ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 1 คืน
เมนู เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท้ฟง // ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 

29 DEC – 1 JAN 2018....ราคา31,900.-
COUNT DOWN NEW YEAR!!!!
CI834 BKK-TPE 11.10-15.40
CI835 TPE-BKK 13.55-16.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN 4วัน3คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT19 CD GOOD DEAL  4D3N  DEC17-IT-W38
ราคา 26900 ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

ไทเป –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – เหยหลิ่ว –จิ่วเฟิ่น
อาบน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว – COUNT DOWN TAIPEI 101
ล่องเรือทะเงสาบสุริยันจันทรา – ชมอุทยานหินล้านปี
ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ห้องพักน้ำแร่ส่วนตัว
อาหารพิเศษ++ ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงปา , ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน


   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 


29 DEC – 1 JAN 2018.....ราคา 26,900.-
IT506 DMK-TPE 20.00-00.40
IT505 TPE-BKK 15.45- 18.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIGNATURE NEW YEAR 5 วัน4คืน   สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์   SDT20 CD SIGNATURE  5D4N DEC17-TG-W38
ราคา 36,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เที่ยวเหนือ จรดใต้ Count Down E-DA World
ไทเป – ไทจง –อารีซัน -เกาสง – EDA WORLD
ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน
COUNT DOWN อาณาจักรสวนสนุก E-DA WORLD
เที่ยวชมเมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร
แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD

   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 

30 DEC – 3 JAN 2018 .....ราคา 36,900.-
TG634 BKK-TPE 07.15-11.55
TG635 TPE-BKK 20.05-22.50

          

update  13/08/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5 วัน 4 คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT21 CD EXCLUSIVE TRIP 5D4N DEC17-TG-W38
ราคา 40,900.- ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

พักรีสอร์ทบนฟาร์มชิงจิ้ง สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
ไทเป – ไทจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - AFTERNOON TEA
บริการเสริฟท่านด้วย
Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง
จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสอากาศ บรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเหวินอู่
ชมสมบัติล้ำค่า พิพิธฑภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งตึก ไทเป 101 –ขอพร ณ วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน สุดมันส์ ซีเหมินติง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบู กุ้งนึ่งซีอิ้ว ปลาประธานาธิบดี

  กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561  

29 DEC – 2 JAN 2018....ราคา 40,900.-
TG634 BKK-TPE 07.15-11.55
TG635 TPE-BKK 20.05-22.50

          

update  12/08/17


ทัวร์ใต้หว้น WONDERFUL TAIWAN 5D4N

 
สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE14 TAICHUNG 5D4N DEC17-BR-W12
ราคาเริ่ม 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย
สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว

 กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 


07 – 11 ตุลาคม 2560 ราคา 22,900
16 – 20 ตุลาคม 2560 ราคา 21,900
23 – 27 ตุลาคม 2560 ราคา 25,900
04 – 08 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
11 – 15 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
25 – 29 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 ราคา 25,900
30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561 ราคา 29,900

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN 5D3N5 วัน 3คืน 

สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE13 TAOYUAN 5D3N DEC17-BR-W12
ราคาเริ่ม 20777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ อีกหนึ่งพิกัดในไต้หวันที่ห้ามพลาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

09 – 13 กันยายน 2560 ราคา 20,777
17 – 21 กันยายน 2560 ราคา 20,777
23 – 27 กันยายน 2560 ราคา 20,777
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 ราคา 21,777
04 – 08 ตุลาคม 2560 ราคา 21,777
22 – 26 ตุลาคม 2560ราคา ราคา 25,777
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
12 – 16 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
07 – 11 ธันวาคม 2560 ราคา 25,777
13 – 17 ธันวาคม 2560 ราคา 22,777
17 – 21 ธันวาคม 2560 ราคา 22,777
24 – 28 ธันวาคม 2560 ราคา 23,777

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน ราคาถูก FANTASTIC TAIWAN 5D4N 5 วัน 3คืน 

สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE11 AISAN 5D4N DEC17-TG-W12
ราคาเริ่ม 25,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560

14 – 18 กันยายน 2560ราคา 25,777
18 – 22 ตุลาคม 2560ราคา 28,777
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560ราคา 27,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
11 – 15 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
18 – 22 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
25 – 29 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560ราคา 25,777
05 – 09 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
16 – 20 ธันวาคม 2560ราคา 25,777
20 – 24 ธันวาคม 2560ราคา 26,777
21 – 25 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
23 – 27 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
27 – 31 ธันวาคม 2560ราคา 28,777

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 5D3N  5 วัน 3คืน 
สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE03 JONGSAN SEP17-WX-W12
ราคาเริ่ม 13,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไต้หวัน สุดฟินอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาไทเป
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวันจุใจ...ในราคาสุดพิเศษ!!
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!

กำหนดการเดินทาง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2560

09 – 13 สิงหาคม 2560 ราคา15,777
10 – 14 สิงหาคม 2560 ราคา 15,777
11 – 15 สิงหาคม 2560 ราคา15,777
16 – 20 สิงหาคม 2560 ราคา13,777
 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 ราคา 14,777  
01 – 05 กันยายน 2560 ราคา 13,777 
06 – 10 กันยายน 2560 ราคา 14,777
13 – 17 กันยายน 2560 ราคา 13,777
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 ราคา 14,777


          

update  19/07/17

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN  4 วัน 3 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE10 AMAZING TW 5D3N DEC17-TG-W12

ราคาเริ่ม  21,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน- ธีันวาคม2560 

07 – 10 กันยายน 2560 .......ราคา 21,900
14 – 17 กันยายน 2560 .......ราคา 21,900
22 – 25 กันยายน 2560 .......ราคา 22,900
20 – 23 ตุลาคม 2560 .......ราคา 25,900
28 – 31 ตุลาคม 2560 .......ราคา 22,900
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 .......ราคา 22,900
07 – 10 ธันวาคม 2560 .......ราคา 25,900
16 – 19 ธันวาคม 2560 .......ราคา 22,900
21 – 24 ธันวาคม 2560 .......ราคา 23,900
23 – 26 ธันวาคม 2560 .......ราคา 22,900
27 – 30 ธันวาคม 2560 .......ราคา 25,900


          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE09 GRAND TW5D4N AUG17-TG-W12

ราคาเริ่ม  25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง  เดือนสิงหาคม 2560

เปิดใหม่
19 – 23 สิงหาคม 2560 ....... ราคา 25,777
เปิดใหม่
30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560 ....... ราคา25,777


          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5 วัน 4 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE11 FANTASTIC TW 5D4N DEC17-TG-W12

ราคาเริ่ม  25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

4 – 18 กันยายน 2560............ราคา 25,777
18 – 22 ตุลาคม 2560.............ราคา28,777
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560.........ราคา 27,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
11 – 15 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
18 – 22 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
25 – 29 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560.........ราคา 25,777
05 – 09 ธันวาคม 2560...........ราคา 28,777
16 – 20 ธันวาคม 2560...........ราคา 25,777
20 – 24 ธันวาคม 2560..........ราคา 26,777
21 – 25 ธันวาคม 2560...........ราคา 28,777
23 – 27 ธันวาคม 2560..........ราคา 28,777
27 – 31 ธันวาคม 2560............ราคา 28,777

          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน  สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW17 SUMMER PRO  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี  
 • เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน    พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

7-11 ก.ค.

16,888

31ก.ค.-4ส.ค.

13,888

4-8 ส.ค.

14,888

6-10 ส.ค.

13,888

14-18 ส.ค.

13,888

18-22ส.ค.

14,888

20-24ส.ค.

13,888

25-29 ส.ค.

14,888

28ส.ค-1ก.ย.

13,888

1-5ก.ย.

14,888

3-7ก.ย.

13,888

8-12ก.ย.

14,888

10-14ก.ย.

13,888

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา   อิสระฟรี 1 วัน 5 วัน 3 คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TP03 TAIWAN FREE 1DAY  5D3N SEP17-XW-W43

ราคาเริ่มต้น  13,999- 

จุดเด่นโปรแกรม

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า

 • 1.    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา+ชมวัดเหวินวู่
 • 2.    ช้อปปิงสุดมันส์ที่ ซือหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดฝงเจีย
 • 3.    เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ตและ บุฟเฟ่ท์ชาบูชาบู...ไต้หวัน
 • 4.    ออกแบบเที่ยวอิสระ....สบายสบายในสไตล์ของตัวเอง ฟรี 1 วันเต็ม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุายน - กันยายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน/ไม่มีราคาเด็ก

วันที่  20-24 / 24-28 มิ.ย.60

13,999.-

วันที่  02-06/ 03-07/16-20/17-21 ก.ค.60

13,999.-

วันที่ 04-08 ก.ค.60

15,999

วันที่  09-13/10-14/11-15/18-22 /25-29 /31 ก.ค.-04 ส.ค.60

14,999.-

วันที่ 01-05/06-10/07-11 ส.ค.60

15,999.-

วันที่ 08 -12 ส.ค.60

16,999

วันที 14-18 /15-19/20-24/21-25/22-26/27-31/28 ส.ค.-01 ก.ย./ 29 ส.ค.-02 ก.ย.60

14,999.-

วันที่  03-07/04-08/05-09/10-14/11-15/12-16 ก.ย.60

15,999.-

วันที่ 19-23/20-24 ก.ย.60

16,999.-

วันที่ 17-21/18-22/24-28/25-29/26-30 ก.ย.60

15,999.-

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวันไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน   สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW SUMMER PRO  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ : Sea food เหย่หลิ๋ว  ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
 • พักไทเป 1คืน /ไทจง 1คืน/ เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

19-23 มิ.ย. 60

14,988

9-13 ก.ค 60

14,988

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา  6วัน4คืน   สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW14 TAIPEI ALISHAN  6D4N JUN17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  19,988- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง 
 • ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
 • ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง 
 • พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน  
 • เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777-200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

 

 

06 - 11 มิ.ย. 60

19,988

13 - 18 มิ.ย. 60

19,988

20 - 25 มิ.ย. 60

19,988

27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60

19,988

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวันไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW15 SUMMER SALE  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,988- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
 • พัก  ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

11-15 มิ.ย.

14,988

18-22 มิ.ย.

14,988

25-29 มิ.ย.

14,988

2-6 ก.ค.

13,988

10-14ก.ค.

14,988

16-20ก.ค.

14,988

23-27ก.ค.

13,988

30ก.ค.-3ส.ค.

14,988

6-10 ส.ค.

14,988

13-17 ส.ค.

14,988

14-18 ส.ค.

14,988

20-24ส.ค.

14,988

27-31ส.ค.

13,988

3-7ก.ย.

14,988

10-14ก.ย.

14,988

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TAIWAN SAVESAVE EP2 OCT17-IT-W38
ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น…
 • ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว 
 • อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี, 
 • เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ
   กำหนดการเดินทาง 

2 – 5 JUN 60               ราคา 15,888ลดเหลือ 13,888
8 – 11 JUN 60              ราคา15,888ลดเหลือ 13,888
9 - 12 JUN 60               ราคา15,888ลดเหลือ 13,888
15 - 18 JUN 60                                       ราคา15,888
22 – 25 JUN 60                                      ราคา15,888
7 – 10 JUL 60                                         ราคา17,888
21 – 24 JUL 60                                        ราคา15,888
11 – 14 AUG 60                                       ราคา17,888
25 – 28 AUG 60                                       ราคา15,888
8 – 11 SEP 60                                         ราคา15,888
22 – 25 SEP 60                                       ราคา15,888
28 SEP – 01 OCT 60                                ราคา15,888
13 – 16 OCT 60                                        ราคา15,888
21 – 24 OCT 60                                       ราคา 17,888


          

update  25/05/17


ทัวร์ไต้หวัน  Happy ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HAPPY TAIWAN 5D3N OCT17-XW-W44
ราคาเริ่มต้น  22,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)
 • ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
 • **(ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง**
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”

   กำหนดการเดินทาง  เดือนด ตุลาคม 2560 

18 – 22 ต.ค. 60            ราคา 23,990.-
21 – 25 ต.ค. 60        วันหยุดปิยมหาราช      ราคา 22,990.-

          

update  1/06/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน LOVE LOVE  5 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HTW53C02 TAIWAN LOVE LOVE 5D3N AUG17-XW-W10
ราคาเริ่มต้น  13,777- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สองสนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 
 • วันที่สาม ไท่จง – ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 
 • วันที่สี่ ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / อิสระ 
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 2-6 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 30-4 กรกฎาคม 2560

15,999

วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560

17,999

วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560

15,999

          

update  26/05/17


ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 5D4N สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HOTNEW VZ 5D4N SEP17-VZ-W38
ราคาเริ่มต้น  19,999- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน
 • ชมหมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI สัมผัสกลิ่นอายสไตล์เจแปนนิส 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา - สักการะวัดเหวินอู่ – ชมวัดจงไถซานซื่อ
 • สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ อากาศเย็นสบาย ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 
 • บ้านมาดามเจียง – แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101 
 • ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน...ตลาดซีเหมินติง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน

   กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

11 – 15 JUL 60

19,900

25 – 29 JUL 60

19,900

08 – 12 AUG 60

19,900

22 – 26 AUG 60

19,900

05 – 09 SEP 60

20,900

19 – 23 SEP 60

20,900


          

update  27/05/17


ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 6D5N สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  NEW ARRIVAL 6D5N SEP17-VZ-W38
ราคาเริ่มต้น  23,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • ไทจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า 
 • ชม 3 อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ–อุทยานเหยหลิ่ว
 • เที่ยวบิน CHARTER FLIGHT บินตรงสู่เมืองไทจง 
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน
   กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

1 – 6  JUL 17

23,900

6 – 11 JUL 17

23,900

15 - 20 JUL 17

23,900

20 – 25  JUL 17

23,900

29 JUL – 3 AUG 17

23,900

3 – 8 AUG 17

23,900

12 – 17 AUG 17

23,900

17 – 22 AUG 17

23,900

26 – 31 AUG 17

23,900

31 AUG – 5 SEP 17

23,900

9 – 14 SEP 17

23,900

14 – 19 SEP 17

23,900

23 – 28 SEP 17

23,900

          

update  27/05/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   KIKI TAIWAN 5D4N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet
  วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  วันที่สาม ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  วันที่สี่ DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
  วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ค-ส.ค  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

17,999

10-14 JUN’17

16,999

17-21 JUN’17

16,999

24-28 JUN’17

16,999

01-05 JUL’17

17,999

08-12 JUL’17

17,999

15-19 JUL’17

17,999

22-26 JUL’17

17,999

29 JUL-02 AUG’17

17,999

05-09 AUG’17

17,999

19-23 AUG’17

17,999

                             26-30 AUG’17

17,999

               

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สอง ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
 • วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -
 • ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – Duty Free -
 • - GLORIA OUTLET
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ
     กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

19,999

27-31 MAY ’17

19,999

10-14 JUN’17

18,999

17-21 JUN’17

18,999

24-28 JUN’17

18,999

01-05 JUL’17

19,999

08-12 JUL’17

19,999

15-19 JUL’17

19,999

22-26 JUL’17

19,999

29 JUL-02 AUG’17

19,999

05-09 AUG’17

19,999

12-16 AUG’17

20,999

19-23 AUG’17

19,999

26-30 AUG’17

19,999

02 – 06 SEP’17

19,999

09 -13 SEP’17

19,999

16  -20 SEP’17

19,999

23 – 27 SEP’17

19,999

30 SEP – 4 OCT’17

19,999

07 – 11 OCT’17

20,999

14 – 18 OCT’17

20,999

21 – 25 OCT’17

21,999          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 ALISAN 5D4N  AUG17-TG-W07

ราคา 34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 500 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      10-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    34,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE003 3 PARK 6D5N AUG17-TG-W07

ราคา 38,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 600 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      9-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    38,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   KIKI TAIWAN 5D4N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet
  วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  วันที่สาม ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  วันที่สี่ DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
  วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ค-ส.ค  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

20-24 MAY ’17

17,999

10-14 JUN’17

16,999

17-21 JUN’17

16,999

24-28 JUN’17

16,999

01-05 JUL’17

17,999

08-12 JUL’17

17,999

15-19 JUL’17

17,999

22-26 JUL’17

17,999

29 JUL-02 AUG’17

17,999

05-09 AUG’17

17,999

19-23 AUG’17

17,999

                                     26-30 AUG’17

17,999

               

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สอง ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
 • วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -
 • ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – Duty Free -
 • - GLORIA OUTLET
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ
     กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

19,999

27-31 MAY ’17

19,999

10-14 JUN’17

18,999

17-21 JUN’17

18,999

24-28 JUN’17

18,999

01-05 JUL’17

19,999

08-12 JUL’17

19,999

15-19 JUL’17

19,999

22-26 JUL’17

19,999

29 JUL-02 AUG’17

19,999

05-09 AUG’17

19,999

12-16 AUG’17

20,999

19-23 AUG’17

19,999

26-30 AUG’17

19,999

02 – 06 SEP’17

19,999

09 -13 SEP’17

19,999

16  -20 SEP’17

19,999

23 – 27 SEP’17

19,999

30 SEP – 4 OCT’17

19,999

07 – 11 OCT’17

20,999

14 – 18 OCT’17

20,999

21 – 25 OCT’17

21,999          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 ALISAN 5D4N  AUG17-TG-W07

ราคา 34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 500 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      10-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    34,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE003 3 PARK 6D5N AUG17-TG-W07

ราคา 38,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 600 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      9-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    38,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน     สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   XW17 YELEV  5D3N  OCT17-XW-W07

ราคาเริ่ม 19,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน

•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

25 – 29, 26 – 30, 27 – 31 พ.ค., 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.,29 พ.ค. – 2 มิ.ย., 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 , 31 พ.ค. – 4 มิ.ย.

19,900.-

1 – 5, 2 – 6, 7 – 11, 8 – 12, 9 – 13, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 28 มิ.ย. – 2 ก.ค., 29 มิ.ย. – 3 ก.ค., 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60

19,900.-

1 – 5, 15 – 19 ก.ค. 60

18,900.-

5 – 9, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31, 28 ก.ค. – 1 ส.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

19,900.-

5 – 9, 19 – 23, 26 – 30 ส.ค. 60

18,900.-

3 – 7, 4 – 8, 13 – 17, 16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 23 – 27, 24 – 28, 25 – 29, 30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย.

19,900.-

9 – 13 ส.ค. 60

20,900.-

10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60

22,900.-

2 – 6, 9 – 13 ก.ย. 60

18,900.-

1 – 5, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 13 – 17, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60

19,900.-


          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   PANGMAK TAIWAN 4D3N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

สุดคุ้มด้วยราคาพิเศษ
• ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
• น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
• บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
• อาหารครบทุกมื้อ
• เที่ยวครบ 3 แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง

     กำหนดการเดินทาง   เดือน ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

19 -22 OCT’17

21,999

20 – 23 OCT’17

22,999

21 -24 OCT’17

22,999

25 -29 OCT’17

21,999

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน แป๊ะเว่อร์ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

25-28 MAY ’17

21,999

27-30 MAY ’17

21,999

24-27 JUN ’17

21,999

29JUN -01AUG ’17

21,999

12-15 AUG ’17

22,999

29 JUN -01 AUG ’17

21,999

24-27 AUG ’17

21,999

07 – 10 SEP’17

21,999

21 – 24 SEP’17

21,999

05 – 08 OCT’17

22,999

14 – 17 OCT’17

22,999

02 -05 NOV’17

22,999

16- 19 NOV’17

22,999

25 -28 NOV’17

22,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SABAI JAI ALISAN TAIWAN 4D3N-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม   อุทยานอาลีซัน

 • สุขใจด้วยราคาพิเศษ   
 • ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
 • บินเช้า  กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง
 • ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลง

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  -  ตุลาคม  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

18 – 21 JUNE’17

22,999

21-24 JUNE ’17

22,999

25-28 JUNE ’17

22,999

27-30 JUNE’17

22,999

02-05 JULY’17

22,999

04-07 JULY’17

22,999

07-10 JULY’17

23,999

11-14 JULY’17

22,999

14-17 JULY’17

22,999

17-20 JULY’17

22,999

23-26 JULY’17

22,999

25-28 JULY’17

22,999

31JULY-03 AUG’17

22,999

02-05  AUG’17

22,999

06-09  AUG’17

22,999

08-11  AUG’17

22,999

10-13  AUG’17

23,999

11-14  AUG’17

23,999

14-17  AUG’17

22,999

16-19  AUG’17

22,999

20-23  AUG’17

22,999

22-25  AUG’17

22,999

27-30  AUG’17

22,999

29 AUG-01SEP’17

22,999

01 – 04 SEP’17

22,999

04 – 07 SEP’17

22,999

08 – 11 SEP’17

22,999

11 – 14 SEP’17

22,999

13 -16 SEP’17

22,999

17 -20 SEP’17

22,999

19 -22 SEP’17

22,999

22 -25 SEP’17

22,999

25 -28 SEP’17

22,999

29SEP-02 OCT’17

22,999

01 -04 OCT’17

23,999

06 -09 OCT’17

23,999

09 -12 OCT’17

23,999

13 -16 OCT’17

23,999

16 -19 OCT’17

23,999

20 -23 OCT’17

24,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 TAIWAN 5D3N  AUG17-BR-W07

ราคาเริ่มต้น 23,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว.

     กำหนดการเดินทาง

 10 – 14 พ.ค. 60

23,900.-

11 – 15 ส.ค. 60

25,900.-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา4วัน 2 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE002 TAIWAN 4D2N  AUG17-BR-W07

ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 300 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง:8 –18– 21, 26– 29 พ.ค. 60

21,900.-

28 เม.ย.– 1 พ.ค. 60, 4 – 7 พ.ค. 60

22,900.-

15 – 18 มิ.ย. 60

21,900.-

13 – 16 ก.ค. 60

21,900.-

24 – 27 ส.ค. 60

21,900.-

          

update  21/05/17
ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน     สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   XW17 YELEV  5D3N  OCT17-XW-W07

ราคาเริ่ม 19,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน

•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

25 – 29, 26 – 30, 27 – 31 พ.ค., 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.,29 พ.ค. – 2 มิ.ย., 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 , 31 พ.ค. – 4 มิ.ย.

19,900.-

5 – 9, 6 – 10, 26 – 30 เม.ย., 27 เม.ย. – 1 พ.ค.,28 เม.ย. – 2 พ.ค., 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 60

20,900.-

3 – 7, 4 – 8, 5 – 9, 6 – 10, 9 – 13, 10 – 14, 11 – 15, 12 - 16 พ.ค. 60

20,900.-

15 – 19 เม.ย. 60

21,900.-

10 – 14, 11 – 15, 14 – 18 เม.ย. 60

24,900.-

1 – 5, 2 – 6, 7 – 11, 8 – 12, 9 – 13, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 28 มิ.ย. – 2 ก.ค., 29 มิ.ย. – 3 ก.ค., 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60

19,900.-

1 – 5, 15 – 19 ก.ค. 60

18,900.-

5 – 9, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31, 28 ก.ค. – 1 ส.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

19,900.-

5 – 9, 19 – 23, 26 – 30 ส.ค. 60

18,900.-

3 – 7, 4 – 8, 13 – 17, 16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 23 – 27, 24 – 28, 25 – 29, 30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย.

19,900.-

9 – 13 ส.ค. 60

20,900.-

10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60

22,900.-

2 – 6, 9 – 13 ก.ย. 60

18,900.-

1 – 5, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 13 – 17, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60

19,900.-


          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   PANGMAK TAIWAN 4D3N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

สุดคุ้มด้วยราคาพิเศษ
• ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
• น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
• บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
• อาหารครบทุกมื้อ
• เที่ยวครบ 3 แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง

     กำหนดการเดินทาง   เดือน ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

19 -22 OCT’17

21,999

20 – 23 OCT’17

22,999

21 -24 OCT’17

22,999

25 -29 OCT’17

21,999

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน แป๊ะเว่อร์ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

25-28 MAY ’17

21,999

27-30 MAY ’17

21,999

24-27 JUN ’17

21,999

29JUN -01AUG ’17

21,999

12-15 AUG ’17

22,999

29 JUN -01 AUG ’17

21,999

24-27 AUG ’17

21,999

07 – 10 SEP’17

21,999

21 – 24 SEP’17

21,999

05 – 08 OCT’17

22,999

14 – 17 OCT’17

22,999

02 -05 NOV’17

22,999

16- 19 NOV’17

22,999

25 -28 NOV’17

22,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SABAI JAI ALISAN TAIWAN 4D3N-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม   อุทยานอาลีซัน

 • สุขใจด้วยราคาพิเศษ   
 • ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
 • บินเช้า  กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง
 • ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลง

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  -  ตุลาคม  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

18 – 21 JUNE’17

22,999

21-24 JUNE ’17

22,999

25-28 JUNE ’17

22,999

27-30 JUNE’17

22,999

02-05 JULY’17

22,999

04-07 JULY’17

22,999

07-10 JULY’17

23,999

11-14 JULY’17

22,999

14-17 JULY’17

22,999

17-20 JULY’17

22,999

23-26 JULY’17

22,999

25-28 JULY’17

22,999

31JULY-03 AUG’17

22,999

02-05  AUG’17

22,999

06-09  AUG’17

22,999

08-11  AUG’17

22,999

10-13  AUG’17

23,999

11-14  AUG’17

23,999

14-17  AUG’17

22,999

16-19  AUG’17

22,999

20-23  AUG’17

22,999

22-25  AUG’17

22,999

27-30  AUG’17

22,999

29 AUG-01SEP’17

22,999

01 – 04 SEP’17

22,999

04 – 07 SEP’17

22,999

08 – 11 SEP’17

22,999

11 – 14 SEP’17

22,999

13 -16 SEP’17

22,999

17 -20 SEP’17

22,999

19 -22 SEP’17

22,999

22 -25 SEP’17

22,999

25 -28 SEP’17

22,999

29SEP-02 OCT’17

22,999

01 -04 OCT’17

23,999

06 -09 OCT’17

23,999

09 -12 OCT’17

23,999

13 -16 OCT’17

23,999

16 -19 OCT’17

23,999

20 -23 OCT’17

24,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEPANG5D3N AUG17-BR-W19

ราคาเริ่มต้น 20,555.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0215-0655)
 • DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก YUH TONG HOTELL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 203 (2115-0005)

     กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

25-29 APR'17 20,555
28 APR-2 MAY'17 20,555
05-09 MAY'17 20,555
10-14 MAY'17 20,555
14-18 MAY'17 20,555
18-22 MAY'17 20,555
24-28  MAY'17 20,555
28 MAY-01JUN'17 20,555
14-19 JUN'17 20,555
19-23 JUN'17 20,555
21-25 JUN'17 20,555
01-05 JUL'17 20,555
09-13 JUL'17 20,555
12-16 JUL'17 20,555
15-19 JUL'17 20,555
20-24 JUL'17 20,555
26-30 JUL'17 20,555
03-07 AUG'17 20,555
05-09AUG'17 20,555
14-18 AUG'17 20,555
19-23 AUG'17 20,555
27-30 AUG'17 20,555

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน  LOVE LOVE 5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   TP53 LOVE LOVE  5D3N MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 13,777  
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560

13,777

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2560

13,777

วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560

14,777

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING SPRIN   5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   A02 CHARMING SPRIN MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 13,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 20-23 เมษายน 2560

14,999

วันที่ 27-30 เมษายน 2560

14,999

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน

15,999

วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

15,999

วันที่ 8-11 พฤษภคม 2560

14,999

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560

13,999

วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560

13,999

วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 29 – 1 มิถุนายน 2560

13,999

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU SPRING  5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A02 I LOVE YOU SPRING MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 16,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 21-25 เมษายน 2560

17,999

วันที่ 24-28 เมษายน 2560

16,999

วันที่ 28-2 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน

18,999

วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560

18,999

วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2560

17,999

วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560

18,999

วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2560

17,999

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING SUMMER 4วัน2คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 CHARMING SUMMER AUG17-XW-W10
ราคาเริ่ม 13,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 5-8 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 8-11 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 29-2 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา

14,999

วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

15,999

วันที่ 31-3 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 7-10 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 วันแม่

18,999

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 17-20 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 31-3 กันยายน 2560

15,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU SPRING  5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 I LOVE YOU SUMMER  AUG17-XW-W10

ราคาเริ่ม 16,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 2-6 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 30-4 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560

19,999

วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 28-1 สิงหาคม 2560  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

18,999

วันที่ 4-8 สิงหาคม 2560

16,999

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2560

19,999

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2560

17,999

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560

17,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU  AUTUMN   5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 I LOVE YOU  AUTUMN 17-XW-W10
ราคาเริ่ม 17,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-5 กันยายน 2560

17,999

วันที่ 8-12 กันยายน 2560

17,999

วันที่ 15-19 กันยายน 2560

18,999

วันที่ 22-26 กันยายน 2560

18,999

วันที่ 29-3 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 13-17 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

23,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING AUTUMN   4วัน2คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A04 CHARMING AUTUMN 0CT17-XW-W10
ราคาเริ่ม 14,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 4-7 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 7-10 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 11-14 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 14-17 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 18-21 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 21-24 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 25-28 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 28-1 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560

16,999

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560

16,999

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

17,999

วันที่ 23-26 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

15,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN KIKI 5D4N AUG17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • เมืองไทเป-ไถจง-จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ-เถาหยวน CI 832 (1340-1820)
 • GLORIA OUTLET
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า( B- / L-/ D - )
 • DAY 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต( B / L ปลาประธานาธิบดี / D อิสระ )
 • พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง( B / L เสี่ยวหลงเปา/D อิสระ )
 • DAY 4 DUTY FREE-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่( B / L อาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก EASTERN HOTEL & RESORTS 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ CI 831 (0920-1200)( B อาหารเช้าแบบกล่อง )

     กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2560 

13-17 MAY'17 17,999
20-24 MAY'17 17,999
27-31 MAY'17 17,999
03-07 JUN'17 17,999
10-14 JUN'17 17,999
17-21 JUN'17 17,999
24-28 JUN'17 17,999
01-05 JUL'17 19,999
08-12 JUL'17 19,999
15-19 JUL'17 19,999
22-26 JUL'17 19,999
29JUL-02 AUG'17 19,999
05-09 AUG'17 19,999
19-23 AUG'17 19,999
26-30 AUG'17 19,999

                          

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N AUG17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถซานซื่อ - ซีเหมินติง 
 • วัดเหวิ่นอู่ - DUTY FREE - GLORIA OUTLET 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ-เถาหยวน CI 832 (1340-1820)
 • เถาหยวนไนท์มาเก็ต
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-
 • วัดเหวินอู่-เจียอี้( B / L ปลาประธานาธิบดี / D อาหารจีนพื้นเมือง )
 • พัก YUH TONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D อิสระ )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
 • ซีเหมินติง-DUTY FREE-GLORIA OUTLET( B / L เสี่ยงหลงเปา / D อิสระ)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ CI 831 (0920-1200)( B อาหารเช้าแบบกล่อง )

     กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  2560

13-17 MAY'17 19,999
20-24 MAY'17 19,999
27-31 MAY'17 19,999
03-07 JUN'17 19,999
10-14 JUN'17 19,999
17-21 JUN'17 19,999
24-28 JUN'17 19,999
01-05 JUL'17 19,999
08-12 JUL'17 19,999
15-19 JUL'17 19,999
22-26 JUL'17 19,999
29JUL-02 AUG'17 19,999
05-09 AUG'17 19,999
12-16 AUG'17 20,999
19-23 AUG'17 19,999
26-30 AUG'17 19,999

                            

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน ายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN PUNGMAK 4D MAY17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • ไถจง ไทเป จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 834 (1100-1555) -สนามบินเถาหยวน
 • TAIPEI FISH MARKET-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • (D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-
 • ชิมชาอู่หลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต( B / L ปลาประธานาธิบดี /D เสต็ก พร้อมสลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง( B / L เมนู เสี่ยวหลงเปา /D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวNEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน-CI 835 (1320-1600)สนามบินสุวรรณภูมิ ( B / )

     กำหนดการเดินทาง   เดือน พฤษภาคม 2560 

05-08 MAY'17 20,999
18-21 MAY'17 20,999
26-29 MAY'17 20,999


                             

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ TG634 (0728-1150) -สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้( B / L แซนวิส+น้ำผลไม้ / D เมนู ปลาประธานาธิบดี )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIYI 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+บาร์สลัด )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า( B / L จินผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • สนามบินเถาหยวน TG 635 (2005-2310)

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

25-28 MAY'17 21,999
27-30 MAY'17 21,999
10-13 JUN'17 21,999
24-27 JUN'17 21,999
29JUL-01AUG'17 21,999
12-15 AUG'17 22,999
24-27 AUG'17 21,999

                         

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN SABAIJAI 4D3N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 838 (0825-1305) -สนามบินเถาหยวน
 • เมืองไถง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้(D สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ ) 
 • พัก YUH TONG HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • แวะชิมชาอู่หลง-ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต(B / L เมนู อาหารจีนพื้นเมือง / D เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู) 
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
 • ร้านขนมพายสับสับปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • อาบน้ำแร่ในโรงแรม(B / L เมนู ปลาประธานาธิบดี / D เมนู เสี่ยวหลงเปา) 
 • พักTAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 • CI 837 (2310-0200)(B / L เมนูอาหารจีนซีฟู้ด / D อาหารจีนพื้นเมือง)

     กำหนดการเดินทาง  เดือนเมษายน -  สิงหาคม 2560 

27-30 APR'17 22,999
05-08 MAY'17 23,999
25-28 MAY'17 22,999
28-31 MAY'17 22,999
04-07 JUN'17 22,999
06-09 JUN'17 22,999
12-15 JUN'17 22,999
18-21 JUN'17 22,999
21-24 JUN'17 22,999
25-28 JUN'17 22,999
27-30 JUN'17 22,999
02-05 JUL'17 22,999
04-07 JUL'17 22,999
07-10 JUL'17 23,999
11-14 JUL'17 22,999
14-17JUL'17 22,999
17-20 JUL'17 22,999
23-26 JUL'17 22,999
25-28 JUL'17 22,999
31 JUL-08 AUG'17 22,999
02-05 AUG'17 22,999
06-09 AUG'17 22,999
08-11 AUG'17 22,999
10-13 AUG'17 23,999
11-14 AUG'17 23,999
14-17 AUG'17 22,999
16-19 AUG'17 22,999
20-23 AUG'17 22,999
22-25 AUG'17 22,999
27-30 AUG'17 22,999
29 AUG-01 SEP'17 22,999

                          

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEPANG5D3N AUG17-BR-W19

ราคาเริ่มต้น 20,555.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0215-0655)
 • DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก YUH TONG HOTELL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 203 (2115-0005)

     กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - สิงหาคม 2560 

25-29 APR'17 20,555
28 APR-2 MAY'17 20,555
05-09 MAY'17 20,555
10-14 MAY'17 20,555
14-18 MAY'17 20,555
18-22 MAY'17 20,555
24-28  MAY'17 20,555
28 MAY-01JUN'17 20,555
14-19 JUN'17 20,555
19-23 JUN'17 20,555
21-25 JUN'17 20,555
01-05 JUL'17 20,555
09-13 JUL'17 20,555
12-16 JUL'17 20,555
15-19 JUL'17 20,555
20-24 JUL'17 20,555
26-30 JUL'17 20,555
03-07 AUG'17 20,555
05-09AUG'17 20,555
14-18 AUG'17 20,555
19-23 AUG'17 20,555
27-30 AUG'17 20,555

                         

update  21/04/17
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

                                                                                                             สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   XWT TAIWAN SPECIAL 5D3N -XW-W21

ราคา 16,988.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง 
 • เมนูพิเศษ : Sea food เหย่หลิ๋ว  ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
 • พักไทเป 1คืน /ไทจง 1คืน/ เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
   กำหนดการเดินทาง 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 

                       28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560                          ราคา 16,988 

            

update  12/04/17ทัวร์ไต้หวัน   SPECIAL SONGKRAN  5วัน4คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   SPECIAL SONGKRAN APR17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 29,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เหย่หลิ่่ว ถนนเก่าจิ่วฟัน
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาลีซัน
 • วันเหวินวู่

   กำหนดการเดินทาง เมษายน ช่วงสงกรานต์

                                          14-18 เมษายน                            29,999.-

          

update  29/03/17ทัวร์ไต้หวัน EXCUSIVE IN TW 7D5N  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   
TPE06 EXCUSIVE IN TW 7D5N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,777.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนา่ยน - กันยายน 2560

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

04 – 10 มิถุนายน 2560

22,777

11 – 17 มิถุนายน 2560

22,777

18 – 24 มิถุนายน 2560

22,777

25 มิ.ย. – 01 ก.ค.2560

22,777

02 – 08 กรกฎาคม 2560

22,777

09 – 15 กรกฎาคม 2560

23,777

10 – 16 กรกฎาคม 2560

23,777

16 – 22 กรกฎาคม 2560

21,777

23 – 29 กรกฎาคม 2560

21,777

31 ก.ค. – 05 ส.ค.2560

21,777

06 – 12 สิงหาคม 2560

23,777

13 – 19 สิงหาคม 2560

23,777

20 – 26 สิงหาคม 2560

21,777

27 ส.ค. – 02 ก.ย.2560

21,777

03 – 09 กันยายน 2560

21,777

11 – 17 กันยายน 2560

21,777

17 – 23 กันยายน 2560

22,777

25 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

22,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE01BEST JOURNEY  SEP175D3N-XW-W12

ราคาเริ่มต้น 17,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ2-3 ท่าน

01 – 05 มิถุนายน 2560

17,777

07 – 11 มิถุนายน 2560

17,777

09 – 13 มิถุนายน 2560

17,777

14 – 18 มิถุนายน 2560

17,777

16 – 20 มิถุนายน 2560

17,777

21 – 25 มิถุนายน 2560

17,777

22 – 26 มิถุนายน 2560

17,777

28 มิ.ย. -02 ก.ค.2560

17,777

30 มิ.ย. -04 ก.ค.2560

17,777

05 – 09 กรกฎาคม 2560

19,777

06 – 10 กรกฎาคม 2560

19,777

12 – 16 กรกฎาคม 2560

17,777

13 – 17 กรกฎาคม 2560

17,777

19 – 23 กรกฎาคม 2560

17,777

26 – 30 กรกฎาคม 2560

17,777

27 – 31 กรกฎาคม 2560

17,777

02 – 06 สิงหาคม 2560

16,777

03 – 07 สิงหาคม 2560

16,777

09 – 13 สิงหาคม 2560

21,777

10 – 14 สิงหาคม 2560

21,777

11 – 15 สิงหาคม 2560

21,777

16 – 20 สิงหาคม 2560

16,777

23 – 27 สิงหาคม 2560

16,777

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

16,777

01 – 05 กันยายน 2560

16,777

06 - 10 กันยายน 2560

16,777

13 – 17 กันยายน 2560

16,777

20 – 24 กันยายน 2560

16,777

29 ก.ย. – 03 ต.ค.2560

17,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE02 DREAM DESTINATION 6D4N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 18,777.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

03 – 08 มิถุนายน 2560

19,777

06 – 11 มิถุนายน 2560

19,777

10 – 15 มิถุนายน 2560

19,777

13 – 18 มิถุนายน 2560

19,777

17 – 22 มิถุนายน 2560

19,777

20 – 25 มิถุนายน 2560

19,777

24 – 29 มิถุนายน 2560

19,777

27 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560

19,777

04 – 09 กรกฎาคม 2560

20,777

08 – 13 กรกฎาคม 2560

21,777

11 – 16 กรกฎาคม 2560

19,777

15 – 20 กรกฎาคม 2560 

18,777

18 – 23 กรกฎาคม 2560

18,777

22 – 27 กรกฎาคม 2560

18,777

25 – 30 กรกฎาคม 2560

18,777

01 – 06 สิงหาคม 2560

18,777

07 – 12 สิงหาคม 2560

20,777

08 – 13 สิงหาคม 2560

22,777

15 – 20 สิงหาคม 2560

18,777

22 – 27 สิงหาคม 2560

18,777

29 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

18,777

02 – 07 กันยายน 2560

18,777

05 – 10 กันยายน 2560

18,777

09 – 14 กันยายน 2560

18,777

12 – 17 กันยายน 2560

18,777

19 – 24 กันยายน 2560

18,777

23 – 28 กันยายน 2560

18,777

26 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

19,777

30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560

19,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 5D3N   สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TPE04 PARADISE IN TW 5D3N-BR-W12
ราคาเริ่มต้น 19,777.-
จุดเด่นโปรแกรม อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

16 – 20 พฤษภาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

20 - 24 พฤษภาคม 2560

20,777

27 - 31 พฤษภาคม 2560

20,777

12 – 15 มิถุนายน 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

19 – 22 มิถุนายน 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

23 – 26 มิถุนายน 2560

20,777

03 – 06 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

12 – 15 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

17 – 20 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

20 – 23 กรกฎาคม 2560

19,777

22 – 25 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

26 – 29 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

03 – 06 สิงหาคม 2560

19,777

08 – 11 สิงหาคม 2560

19,777

13 – 16 สิงหาคม 2560

20,777

17 – 20 สิงหาคม 2560

19,777

19 – 22 สิงหาคม 2560

19,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE XW01 5D3N JUN17-XW-W43
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
จุดเด่นโปรแกรม 

 • 1.    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • 2.    อาบน้ำแร่สุดชิลล์ สไตล์ไต้หวัน
 • 3.    ช้อปปิงสุดมันส์ที่ ซีเหมินติง
 • 4.    เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง,บุฟเฟ่ท์สุกี้ชาบูไต้หวัน  
   กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน - กรกฏาคม  2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก

วันที่ 21-25/ 22-26/ 24-28 เม.ย.60

17,999.-

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 05-09 พ.ค. 60

18,999.-

วันที่ 01-05/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 21-25/ 22-26/ 23-27 พ.ค./ 28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 29 พ.ค.-02 มิ.ย.60

17,999.-

วันที่ 03-07/ 04-08/ 05-09/ 06-10/ 10-14/ 11-15/ 12-16/ 13-17/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 24-28/ 25-29/ 26-30 มิ.ย./ 27 มิ.ย.-01 ก.ค.60

17,999.-

วันที่ 02-06/ 03-07/ 04-08/ 09-13/ 10-14/ 11-15/ 16-20/ 17-21/ 18-22/ 22-26/ 23-27/ 24-28/ 25-29/ 26-30 ก.ค./ 29ก.ค.-02ส.ค.60

17,999.-

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TP01 JOURNEY 5D3N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 17,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 60 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560      18,777
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2560      18,777
05 – 09 เมษายน 2560      20,777
06 – 10 เมษายน 2560      20,777
07 – 11 เมษายน 2560      18,777
10 – 14 เมษายน 2560      24,777
13 – 17 เมษายน 2560      24,777
14 – 18 เมษายน 2560      24,777
19 – 23 เมษายน 2560      18,777
20 – 24 เมษายน 2560      18,777
21 – 25 เมษายน 2560      18,777
26 – 30 เมษายน 2560      18,777
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560      20,777
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2560      20,777
03 – 07 พฤษภาคม 2560      20,777
04 – 08 พฤษภาคม 2560      20,777
05 – 09 พฤษภาคม 2560      20,777
10 – 14 พฤษภาคม 2560      20,777
11 – 15 พฤษภาคม 2560      19,777
12 – 16 พฤษภาคม 2560      19,777
17 – 21 พฤษภาคม 2560      17,777
18 – 22 พฤษภาคม 2560      17,777
19 – 23 พฤษภาคม 2560      17,777
24 – 28 พฤษภาคม 2560      17,777
25 – 29 พฤษภาคม 2560      17,777
26 – 30 พฤษภาคม 2560      17,777
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560      17,777

                                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN AIWAN ล้นใจ   5 วัน 3คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN LONJAI SONGKAN 13-17APR17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น   34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - กุ้งมังกรซีฟู้ด 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-พิพิธภัณฑ์กู้กง (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0220-0655)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • DAY 2 ล่องทะเลาสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-วัดพระถังซำจั๋ง
 • หมู่บ้านเก้าชมเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101 
 • (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-TAIWAN FISH MARKET-ซีเหมินติง
 • ( B / L เสี่ยวหลงเปา /D เป็ดปักกิ่ง )
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • MITSUI OUTLET PARK-เถาหยวน-เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • BR 205 (2100-0005+1)
 • (B / L กุ้งมังกรซีฟู้ด/ D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                                     วันที่ 13-17 เมษายน สงกรานต์                        34,900

                                                                       

update 16/02/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN DREAM DESTINATION   6วัน4คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE02 DREAM DESTIONTION 6D4N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน -  พฤษภาคม 60 

01 – 06 เมษายน 2560      21,777
04 – 09 เมษายน 2560      21,777
 08 – 13 เมษายน 2560      24,777
11 – 16 เมษายน 2560      26,777
15 – 20 เมษายน 2560      24,777
18 – 23 เมษายน 2560      20,777
22 – 27 เมษายน 2560      20,777
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2560      22,777
06 – 11 พฤษภาคม 2560      22,777
09 – 14 พฤษภาคม 2560      22,777
13 – 18 พฤษภาคม 2560      20,777
16 – 21 พฤษภาคม 2560      20,777
20 – 25 พฤษภาคม 2560      20,777
23 – 28 พฤษภาคม 2560      20,777
27 – 01 พฤษภาคม 2560       20,777
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560      20,777

                                                             

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN   4วัน3 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์TPE03 FANTASTIC  4D3N APR17-CI-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง 
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
 • 3. อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. ไฟลท์สวย บินเช้า-กลับดึก กับสายการบิน CHINA AIRLINES - FULL SERVICE

   กำหนดการเดินทาง มีนาคม -  เมษายน 60 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560      22,900
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560      22,900
04 – 07 เมษายน 2560      23,900
19 – 22 เมษายน 2560      21,900
26 – 29 เมษายน 2560      21,900

                                                       

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN  5วัน4 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE05  MIRACLE   5D4N APR17-BR-W12
ราคาเริ่มต้น 22,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • เดินทางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560
 • บินสบายๆกับ EVA AIR - FULL SERVICE ระดับ 5 ดาว

   กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - มิถุนายน 60 

18 – 22 เมษายน 2560      22,777
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560      25,777
20 – 23 พฤษภาคม 2560      21,777
02 – 06 มิถุนายน 2560      22,777

                                                        

update 07/02/17ทัวร์ไต้หวัน เฮ้ย!!! TAIWAN สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN HOY 11-15 APR17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น 33,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ทานปูอลาสก้า 
เหย๋หลิ่ว -จิ่วเฟิ้น-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 068 (1625-2110)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก 89)(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง-เดินทางกลับกรุงเทพฯBR061(2340-0220+1)( B / L กุ้งมังกรีซีฟู้ด / D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                           วันที่ 11-15 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์                         ราคา 33,900

                                                         

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เบาเบา สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์TAIWAN BAO BAO 11-14APR –BR-W19
ราคาเริ่มต้น 26,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์กู้กง 
หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0220-0655)-เถาหยวน-ไทเป
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS 5* แช่น้ำแร่ส่วนตัวในที่พัก
 • DAY 2 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)( B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา/ D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-DUTY FREE-ตลาดซีเหมินติง
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ BR 205 (2100-0005+1)( B / L กุ้งมังกรซีฟู้ด /D ปูอลาสก้า )

   กำหนดการเดินทาง 

                  วันที่ 11-14 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์                         ราคา 26,900

                                                      

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ฮิฮ้า สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN HIHAAA 13-17APR –CI-W19
ราคาเริ่มต้น 36,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

อุทยานอาลีซาน - กินกุ้งมังกรซีฟู้ด -ทานปูอลาสก้า 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-เก้าชนเผ่า (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 836 (1750-2220)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี / D สุกี้-ชาบู เชียนเย่)
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณสวนสนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง /D สเต็ก+บาร์สลัด )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89 )(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมิน-เดินทางกลับกรุงเทพฯCI 837 (2300-0200+1)( B / L หุ้งมังกรซีฟู้ด / D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                      วันที่ 13-17 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์       ราคา 36,900.-

                                                   

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ฮิฮ้า สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      

รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN MITI 12-16APR –CI-W19
ราคาเริ่มต้น 34,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานอาลีซาน- เป็ดปักกิ่ง 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-กระเช้าชมวิว (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 836 (1750-2220)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กะเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D เป็ดปักกิ่ง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • CI 835 (1350-1600)( B / L ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก)

   กำหนดการเดินทาง 

   วันที่ 12-16 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์             ราคา  34,900.-

                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN   7วัน5 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE06 EXCLUSIVE 7D5N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว
 • เดินทางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560

   กำหนดการเดินทาง 

02 – 08 เมษายน 2560

24,777

09 – 15 เมษายน 2560

28,777

16 – 22 เมษายน 2560

23,777

23 – 29 เมษายน 2560

23,777

30 เม.ย. – 06 พ.ค. 2560

25,777

07 – 13 พฤษภาคม 2560

25,777

14 – 20 พฤษภาคม 2560

23,777

21 – 27 พฤษภาคม 2560

23,777

28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560

23,777

                                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน SHOCKPRICE 4D3N  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TW SHOCKPRICE 4D3N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 13,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เพลิดเพลินไปกับถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ชมเศียรราชินี ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

13,777

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

13,777

03 – 06 มีนาคม 2560

13,777

10 – 13 มีนาคม 2560

13,777

17 – 20 มีนาคม 2560

13,777

24 – 27 มีนาคม 2560

13,777

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

13,777

                                                                  

update 09/01/17


ทัวร์ไต้หวัน -ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN 4D3N  JUL17-IT-W36
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
 • พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

   กำหนดการเดินทาง  เดือนกุมภาพันธ์- กรกฎาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า ***

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

16-19, 24-27 ก.พ.60

2-5, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 60

14,999.-

6-9 , 7-10 , 8-11 , 20-23 เม.ย. 60

15,999.-

5-8, 6-9, 7-10, 11-14, 12-15, 18-21 พ.ค. 60

19-22, 25-28, 26-29 พ.ค. 60

15,999.-

1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19 มิ.ย. 60

22-25, 23-26 มิ.ย. // 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60

14,999.-

6-9, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.ค. 60

27-30, 28-31 ก.ค. 60

14,999.-

                                                                       

update 02/02/17


ทัวร์ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan 3D 2N-MAR-3D-TG-W19
ราคา  19,888 .-

จุดเด่นโปรแกรม แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

 • **แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก** 
 • เที่ยวสบาย บินเช้า กลับดึก 
 • ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ตึกไทเป101-อุทยานเย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ TG 634 (0710-1150) -สนามบินเถาหยวน
 • เมืองไถง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต(L เมนู อาหารจีนพื้นเมือง /D เมนู สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ 
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
 • ร้านขนมพายสับสับปะรด-ซีเหมินติง(B / L เมนู ปลาประธานาธิบดี / D เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู) 
 • พักTAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน TG 635 (2005-2250)(B / L เมนูอาหารจีนซีฟู้ด)

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มีนาคม 2560 

3-5 MAR '17 19,888
10-12 MAR '17 19,888
17-19 MAR '17 19,888
24-26 MAR '17 19,888

                                                                

update 13/01/17ทัวร์ไต้หวัน   ใต้หวัน อลีซัน สุขใจ 4 วัน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwai Alesan-MAR-4D-CI-W19
ราคา เริ่ท 21,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • **แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก**
 • เที่ยวสบาย บินเช้า กลับดึก
 • ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อุทยานเย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-พิพิธภัณฑ์กู้กง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน 
18-21 FEB'17 21,999
2-5 MAR'17 22,999

                                                     

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N   สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan Alesan PeaPung-MAR-5D-BR-W19
ราคาเริ่ม 19,555 .-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก  ไถจง ไทเป อาลีซาน
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น  MITSUI OUTLET PARK
 •  DAY 1 สุวรรณภูมิ  BR 206 (0215-0655)
 •  DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก  YUH TONG HOTELL 4*  หรือเทียบเท่า
 •  DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก  FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 •  DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN  HOTEL  4*/หรือเทียบเท่า
 •  DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 205 (2115-0005)
   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
6 - 10 FEB 17 19,555
6 - 10 MAR 17 20,555
9 - 13 MAR 17 20,555
12 - 16 MAR 17 20,555
14 - 18 MAR 17 20,555

                                                 

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN 5D4N  APR17-IT-W36
ราคา 33,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
   กำหนดการเดินทาง วันหยุดสงกรานต์ ปี 60

กำหนดการเดินทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า ***

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

วันที่  12 – 16 เมษายน 60

33,999.-

       

update 02/02/17


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN EVA FOR YOU 4D3N  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan EVA For You-FEB-4D-BR-W19
ราคา . 18,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • แหย๋หลิ่ว -จิ่วเฟิ้น-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 202 (1430-1910)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก New Taipei Convention Center Hotel *4
 • *แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 2 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ( B / L จินผิงเสี่ยวหลงเปา / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กะเช้าชมวิว
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้นที่ 89 )
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-
 • สนามบินสุวรรณภูมิ BR 205 ( 2115-0005+1)

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์  2560 

25 - 28 FEB 17 18,900

                                                               

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน ปังมาก!!!  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan Pung-MAR-4D-CI-W19
ราคา เริ่มต้น 19,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • ไถจง ไทเป จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 834 (1100-1555) -สนามบินเถาหยวน
 • TAIPEI FISH MARKET-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • (D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D เสต็ก พร้อมสลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว
 • ( B / L เมนู เสี่ยวหลงเปา /D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวNEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน-CI 835 (1320-1600)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 •    กำหนดการเดินทาง  กุมภาพันธ์ -  มีนาคม 2560 
9-12 FEB'17 19,999
10-13 FEB'17 20,999
23-26 FEB'17 19,999
2-5 MAR'17 19,999
3-6 MAR'17 19,999
15-18 MAR'17 19,999
22-25 MAR'17 19,999
23-26 MAR'17 19,999
30 MAR-3APR'17 19,999

                                                

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืนสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   JIN IN TAIWAN 5D3N OCT17 -XW-W32
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
 • ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
 • ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
 • สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่านพักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

ììì ราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็ก ììì

11–15 ก.พ. 2560 * วันมาฆบูชา *

18,999.-

5,900.-

18-22 ก.พ. 2560

17,999.-

4,500.-

25ก.พ.-01มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

01-05 มี.ค. 2560

18,999.-

4,500.-

04-08 มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

11-15 มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

18-22 มี.ค. 2560

18,999.-

4,500.-

05-09 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

07-11 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

11-15 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

12-16 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

13-17 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

21-25 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

28เม.ย.-02พ.ค. 2560 * วันแรงงาน *

22,999.-

6,900.-

29เม.ย.-03พ.ค. 2560 * วันแรงงาน *

22,999.-

6,900.-

03-07 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล *

22,999.-

6,900.-

11-15 พ.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

26-30 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

09-13 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

14-18 มิ.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

23-27 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

30มิ.ย.-04ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ค. 2560 * วันอาสาหบูชา *

18,999.-

5,900.-

12-16 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

19-23 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

28ก.ค.-01ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

10-14 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

11-15 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

16-20 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

23-27 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

30ส.ค.-03ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

01-05 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

15-19 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

20-24 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

04-08 ต.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

13-17 ต.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 ต.ค. 2560 * วันปิยะหมาราช *

22,999.-

6,900.-

20-24 ต.ค. 2560 * วันปิยะมหาราช *

22,999.-

6,900.-

27-31 ต.ค. 2560

19,999.-

5,900.-

                                                       

update 05/02/17ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 4D3N BY CI ายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE03 FANTASTIC MAR17-CI-X12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพัน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
 • 3. อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. ไฟลท์สวย บินเช้า-กลับดึก กับสายการบิน CHINA AIRLINES - FULL SERVICE

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07-10 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

14-17 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

15-18 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

19-22 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

07-10 มีนาคม 2560

21,900

11-14 มีนาคม 2560

21,900

14-17 มีนาคม 2560

21,900

19-22 มีนาคม 2560

21,900

                                                             

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน  PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ TP04 PARADISE MAY16-BR-W12
ราคาเริ่มต้น  19,777-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม  - พฤษภาคม  2560

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07 - 11 มกราคม 2560

19,777

15 – 19 มกราคม 2560

19,777

16 – 20 มกราคม 2560

19,777

18 – 22 มกราคม 2560

20,777

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560

19,777

06 – 10 มีนาคม 2560

19,777

09 – 13 มีนาคม 2560

20,777

12 – 16 มีนาคม 2560

19,777

16 – 20 มีนาคม 2560

20,777

20 – 24 มีนาคม 2560

19,777

12 – 16 เมษายน 2560

29,777

15 – 19 เมษายน 2560

22,777

17 – 21 เมษายน 2560

19,777

20 – 24 เมษายน 2560

20,777

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560

22,777

04 – 08 พฤษภาคม 2560

20,777

09 – 13 พฤษภาคม 2560

19,777

18 – 22 พฤษภาคม 2560

20,777

24 – 28 พฤษภาคม 2560

20,777

                                                                 

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน SDT05 TAIWAN SAKURA 4D 3N  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW SAKURA 06 APR17 -IT-W38
าคาเริ่มต้น 25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
 •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง
 • อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,ปลาประธานาธิบดี,
 • พระกระโดดกำแพง,สเต๊ก+สลัดบาร์
 • ชมเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่งที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

   

   กำหนดการเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

23-26 MAR

19,888

6-9 APR

20,888

7-10 APR

20,888

12-15 APR

25,888

13-16 APR

25,888

14-17 APR

25,888

                                           

                                                                         

update 09/01/1


ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืนายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38
ราคาเริ่มต้น  19,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอารีซัน – - ชมป่าสนพันปี - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
 •  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง

  อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี
 • เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ...เมนูพระกระโดดกำแพง 

   กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

01-05 FEB 60

19,900

08-12 FEB 60

19,900

15-19 FEB 60

19,900

22-26 FEB 60

19,900

01-05 MAR 60

19,900

08-12 MAR 60

19,900

15-19 MAR 60

19,900

12 – 16 APR 2017(สงกรานต์)

27,900

13 - 17 APR 2017(สงกรานต์)

27,900
                                                                  

update 12/01/17


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5D4N BY TG  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP09 GRAND TW APR16-TG-W12
าคาเริ่มต้น 25,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

       กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม  - พฤษภาคม  2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

04–08 มกราคม 2560

25,777

11–15 มกราคม 2560

25,777

08–12 กุมภาพันธ์ 2560

27,777

25–29 มีนาคม 2560

25,777

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

25,777

05-09 เมษายน 2560

26,777

16-20 เมษายน 2560

26,777

19-23 เมษายน 2560

25,777

                                                        

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน  ROMANCE IN TAIWAN 6D4N BY XW ายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP10 ROMANCE INTW  MAR16-XW -W12
ราคาเริ่มต้น  21,777.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนพันปี
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน เมืองเจียอี้ / ไถจง / และกรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 5. บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

     กำหนดการเดินทาง    เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

 กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

(เปิดใหม่)07-12 กุมภาพันธ์ 2560

23,777

(เปิดใหม่)14 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

(เปิดใหม่)15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

(เปิดใหม่)21 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2560

21,777

01 – 06 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)07 – 12 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)08 – 13 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)11 – 16 มีนาคม 2560

22,777

14 – 19 มีนาคม 2560

21,777

15 – 20 มีนาคม 2560

21,777

                                                                 

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY XW  สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP11 MAGICAL IN TW  MAR16-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 18,777.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน 
 • 3. อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 5. บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

     กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

(เปิดใหม่)08 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

20,777

(เปิดใหม่)25 ก.พ.60 – 01 มี.ค.60

18,777

(เปิดใหม่)04 – 08 มีนาคม 2560

18,777

05 – 09 มีนาคม 2560

18,777

11 – 15 มีนาคม 2560

18,777

15 – 19 มีนาคม 2560

18,777

18 – 22 มีนาคม 2560

18,777

19 – 23 มีนาคม 2560

18,777

                                                             

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 4D3N   สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TEP12  FAMOUS -TG-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม - เมษายน 2560

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07-10 มกราคม 2560

21,900

12-15 มกราคม 2560

21,900

14-17 มกราคม 2560

21,900

10-13 มีนาคม 2560

21,900

24-27 มีนาคม 2560

21,900

25-28 มีนาคม 2560

21,900

16–19 เมษายน 2560

22,900

                                                                        

update 09/01/17


ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 6525 5D3N NOV-XW-W07
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ชมตึกไทเป 101 
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

     กำหนดการเดินทาง

วันที่  6–10, 13–17, 19-23, 20–24, 26-30 พ.ย., 27 พ.ย.–1 ธ.ค. 59          ราคา 13,900.-

update 02/11/16


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3วัน 2 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW 3D2N MAR17-TG-W19
ราคาเริ่มต้น 18,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมิ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -สนามบินนานาชาติเถาหยวน

 กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ย- มีค 60

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก/ห้องละ 2 ท่าน

25-27 NOV’16

19,888

23-25 DEC’16

19,888

20-22 JAN’17

18,888

17-19 FEB’17

18,888

03-05 MAR’17

19,888

10-12 MAR’17

19,888

17-19 MAR’17

19,888

24-26 MAR’17

19,888UPDATE 08/12/16


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM ALISAN 6วัน 4คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN DREAM ALISAN6D4N FEB17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 19,777.-

จุดเด่นโปรแกรม
 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

 กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

01 – 06 พฤศจิกายน 2559

19,777

02 – 07 พฤศจิกายน 2559

19,777

08 – 13 พฤศจิกายน 2559

19,777

09 – 14 พฤศจิกายน 2559

19,777

15 – 20 พฤศจิกายน 2559

19,777

16 – 21 พฤศจิกายน 2559

19,777

22 – 27 พฤศจิกายน 2559

19,777

23 – 28 พฤศจิกายน 2559

19,777

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559

22,777

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2559

22,777

07 - 12 ธันวาคม 2559

22,777

06 - 11 ธันวาคม 2559

22,777

13 – 18 ธันวาคม 2559

20,777

14 – 19 ธันวาคม 2559

20,777

20 – 25 ธันวาคม 2559

22,777

21- 26 ธันวาคม 2559

22,777

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560

27,777

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560

27,777

31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2560

25,777

03 – 08 มกราคม 2560

19,777

04 – 09 มกราคม 2560

19,777

10 – 15 มกราคม 2560

19,777

11- 16 มกราคม 2560

19,777

17 – 22 มกราคม 2560

19,777

18 – 23 มกราคม 2560

19,777

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2560

19,777

01 – 06 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

08 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

14 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

19,777ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ BEST JOURNEY 5D3N FEB17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 16,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน 
(เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
•นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
•นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป
•เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ
•ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
•ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
•ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
•ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
•ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
•บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

 กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559

17,777

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2559

16,777

02 – 06 พฤศจิกายน 2559

18,777

05 – 09 พฤศจิกายน 2559

17,777

06 – 10 พฤศจิกายน 2559

16,777

09 – 13 พฤศจิกายน 2559

18,777

12 – 16 พฤศจิกายน 2559

17,777

13 – 17 พฤศจิกายน 2559

16,777

16 – 20 พฤศจิกายน 2559

18,777

19 – 23 พฤศจิกายน 2559

17,777

20 – 24 พฤศจิกายน 2559

16,777

23 – 27 พฤศจิกายน 2559

18,777

26 – 30 พฤศจิกายน 2559

17,777

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2559

16,777

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559

20,777

03 – 07 ธันวาคม 2559

20,777

04 – 08 ธันวาคม 2559

20,777

07 – 11 ธันวาคม 2559

20,777

10 – 14 ธันวาคม 2559

20,777

11 – 15 ธันวาคม 2559

19,777

14 – 18 ธันวาคม 2559

19,777

17 – 21 ธันวาคม 2559

18,777

18 – 22 ธันวาคม 2559

17,777

21 – 25 ธันวาคม 2559

20,777

24 – 28 ธันวาคม 2559

20,777

25 – 29 ธันวาคม 2559

20,777

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560

24,777

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560

24,777

01 – 05 มกราคม 2560

21,777

04 – 08 มกราคม 2560

18,777

07 – 11 มกราคม 2560

17,777

08 – 12 มกราคม 2560

16,777

11 – 15 มกราคม 2560

18,777

14 – 18 มกราคม 2560

17,777

15 – 19 มกราคม 2560

16,777

18 – 22 มกราคม 2560

18,777

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2560

17,777

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2560

16,777

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

20,777

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 

20,777

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 

18,777

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 

17,777

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 

16,777

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

  25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560

17,777

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2560

16,777

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ PARADISE TAIWAN-IT-W02
ราคาเริ่มต้น 15,900 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 •  ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ศึกษาประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง, เฝิงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
 • ไหว้พระ วัดหลงซานซื่อ

  กำหนดการเดินทาง

เดือน พฤศจิกายน

03 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59

 

15,900

10 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59

 

15,900

17 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59

 

15,900

24 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 59

 

15,900

เดือน   ธันวาคม

08 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59

 

15,900

15 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59

 

15,900

22 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59

 

15,900

เดือน   มกราคม

12 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 60

เต็ม  

15,900

เดือน   กุมภาพันธ์

09 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60

เต็ม  

15,900

16 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60

เต็ม  

15,900

23 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60

เต็ม 

15,900


26/09/16


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN SECIAL 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SECIAL MAR60-TG-W02
ราคาเริ่มต้น  19,900 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
 • ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ศึกษาประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ชมตึกสูงระฟ้า ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • อาหารเลิศรส เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้สไตล์ไต้หวัน /สเต็คไต้หวัน

     กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

17-19 ก.พ. 60

19,900

24-26 ก.พ. 60

20,200

03-05 มี.ค. 60

19,900

10-12 มี.ค. 60

19,900

17-19 มี.ค. 60

19,900

24-26 มี.ค. 60

20,500


29/12/16


ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN  5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HAPPY TAIWAN 5D3N OCT-XW-W20
ราคาเริ่มต้น 20,999 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 • บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)
 • ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
 • **(ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง**
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
 • ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”
   กำหนดการเดิน

ตุลาคม 59

23 – 27  ต.ค. 59

ราคา  20,999.–

26/09/16


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Holiday 3วัน 2คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Holiday-MAR-3D-TG-W19
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

     กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

25-27 NOV’16

19,888

23-25 DEC’16

19,888

20-22 JAN’17

19,888

17-19 FEB’17

19,888

03-05 MAR’17

19,888

10-12 MAR’17

19,888

17-19 MAR’17

19,888

24-26 MAR’17

19,888
27/09/16


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Dee Sabai 4 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Dee Sabai-DEC-4D-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
 • เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ –ชิมชาอู่หลง- ฟ๋งเจี่ย
 • ไนท์มาเก็ตร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์สร้อย GERMANIUM-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

     กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2
ท่าน

3-6 NOV’16

19,999

18-21 NOV’16

19,999

2-5 DEC’16

20,999

9-12 DEC’16

20,999

15-18 DEC’16

19,999

22-25 DEC’16

19,999


27/09/16


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 7วัน 5 คืน สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ GRAND TAIWAN 7D5N OCT-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 16,777.-

 จุดเด่นโปรแกรม

 • เที่ยวครบไต้หวัน!!
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป / 1 คืนที่เมืองไทจง / และ 1คืนที่เมืองฮัวเหลียน
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุ ทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

    กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ   

2-3 ท่าน

 11 – 17 ตุลาคม 2559

19,777

18 – 24 ตุลาคม 2559

21,777


ทัวร์ไต้หวัน AIWAN MIRACLE  5วัน 4 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN MIRACLE  5D4N DEC-BR-W12

ราคาเริ่มต้น 16,777.-
จุดเด่นโปรแกรม
 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติ

สุดพิเศษ...
1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเถาหยวน เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /ซีฟู๊ด /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
4. บินสายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559

20,777

05 - 09 พฤศจิกายน 2559

20,777

12 – 16 พฤศจิกายน 2559

20,777

19 – 23 พฤศจิกายน 2559

20,777

26 – 30 พฤศจิกายน 2559

20,777

03 – 07 ธันวาคม 2559

22,777

10 – 14 ธันวาคม 2559

22,777

17 – 21 ธันวาคม 2559

21,777


ทัวร์ไต้หวัน ถูกเว่อร์ 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN TOOKVER OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 13,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

พักโรงแรม 4 ดาว* แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 
ไถจง ไทเป หนานโถว 
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK /เหยหลิ่ว/จิ่วเฟิ่น 
DAY 1 ดอนเมือง XW 182 (0310-0805)
DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
( - / L จีนพื้นเมือง / - )
แช่น้ำแร่ส่วนตัว NEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
DAY 3 เมืองไทเป-ศูนย์Germanium-ร้านขนมพายสับปะรด/ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-DUTY FREE-ซีเหมินติง
TAIPEI FISH MARKET
( B / L เสี่ยวหลงเปา / - )/พัก ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้นอุทยานเหย๋หลิ่ว/อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  MITSUI OUTLET PARK ( B / L จีนพื้นเมือง / - )
พัก ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
DAY 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ /XW 181 (0950-1230)

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

21-25 กันยายน 59

13,999

24-28 กันยายน 59

13,999

28 ก.ย.-2 ต.ค 59

14,999

1-5 ตุลาคม 59

13,999

5-9 ตุลาคม59

13,999
UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN ALISHAN 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW ALISHAN FRESH5STAR 5D OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 15,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

21-25 กันยายน 59

15,555

24-28 กันยายน 59

15,555

28 ก.ย.-2 ต.ค 59

15,555

1-5 ตุลาคม 59

15,555

5-9 ตุลาคม59

15,555UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN ALISHAN 6วัน 4คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์TAIWAN ALISHAN FRESH5STAR OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 17,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป
 •    ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 •  ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 •  ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 •  อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-25 กันยายน 59

17,555

4-9 ตุลาคม 59

17,555

15-20 ตุลาคม 59

17,555

22-27 ตุลาคม 59

17,555


UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน ถูกเว่อร์ 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN TOOKVER SEP-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 13,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

วันที่แรก/กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง /สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม /เมืองไทเป-ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- Duty Free-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง
วันที่สี่ /หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว–อณุสรณ์เจียงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK
วันที่ห้า / สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

 13-17 ส.ค.59

13,999

 14-18 ส.ค.59

13,999

 17-21 ส.ค.59

13,999

 20-24 ส.ค.59

13,999

 21-25 ส.ค.59

13,999

 24-28 ส.ค.59

13,999

 27-31 ส.ค.59

13,999

 3-7 ก.ย.59

13,999

 4-8 ก.ย.59

13,999

10-14 ก.ย.59

13,999

11-15 ก.ย.59

13,999


ทัวร์ไต้หวันไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ FUNNY IN TAIWAN  OCT-XW-W32
ราคาเริ่มต้น 17,599.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

อุทยานเย่หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

09 – 13 ต.ค. 2559

17,599.-

16 – 20 ต.ค. 2559

17,599.-

23 – 27 ต.ค. 2559

17,599.-


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ HAPPY IN TAIWAN  OCT-XW-W32
ราคาเริ่มต้น 18,599.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*

D6.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

25 – 30 ต.ค. 2559

18,599.-

26 – 31 ต.ค. 2559

18,599.-ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ PREMIUM IN TAIWAN  MAR60-CI-W32
ราคาเริ่มต้น 21,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*

D6.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

18 – 21 ธ.ค. 2559

21,900.-

26 – 29 ธ.ค. 2559

24,900.-

05 – 08 ม.ค. 2560

22,900.-

08 - 11 ม.ค. 2560

22,900.-

16 - 19 ม.ค. 2560

21,900.-

19 - 22 ม.ค. 2560

22,900.-

30ม.ค.–02ก.พ. 2560

21,900.-

05 – 08 ก.พ. 2560

22,900.-

08 - 11 ก.พ. 2560

22,900.-

15 - 18 ก.พ. 2560

22,900.-

22 - 25 ก.พ. 2560

22,900.-

26ก.พ.-01มี.ค.2560

21,900.-

05 – 08 มี.ค.2560

21,900.-

09 - 12 มี.ค.2560

22,900.-

11 - 14 มี.ค.2560

22,900.-

16 - 19 มี.ค.2560

22,900.-

19 - 22 มี.ค.2560

22,900.-

23 - 26 มี.ค.2560

22,900.-

29มี.ค.-01เม.ย.2560

22,900.-


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN  5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ BEST JOURNEY IN TAIWANS 5D3N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 12,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป
 • เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

กำหนดการเดินทาง

07-11 สิงหาคม 2559

12,777

13-17 สิงหาคม 2559

13,777

17-21 สิงหาคม 2559

13,777

20-24 สิงหาคม 2559

13,777

31 สิงหา–04 กันยายน 59

15,777

07-11 กันยายน 2559

15,777

14-18 กันยายน 2559

15,777

28กันยา-02ตุลาคม 59

15,777

05-09 ตุลาคม 2559

15,777

08-12 ตุลาคม 2559

15,777

15-19 ตุลาคม 2559

15,777

22-26 ตุลาคม 2559

17,777ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TW DREAM DESTINATION OCT-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 15,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง
 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน 
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)

กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

27สิงหาคม-1กันยายน 2559

15,777

31สิงหาคม-5กันยายน 2559

17,777

13-18 กันยายน 2559

17,777

17–22 กันยายน 2559

17,777

24-29 กันยายน 2559

17,777

11-16 ตุลาคม 2559

17,777

UPDATE 17/08/16


ทัวร์ไต้หวัน โปรปรี๊ดแตก 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWANPRO OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 14,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เที่ยวสุดคุ้ม ไทเป ไถจง หนานโถว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 •  ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่   ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
 • ตึกไทเป 101  Taipei Fish Market ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • วัดหลงซานซื่อ

กำหนดการเดินทาง

  18-22  ก.ย. 59

  14,900

  25-29  ก.ย. 59

  14,900

  2-6  ต.ค. 59

  14,900

  9-13 ต.ค. 59

  14,900

  16-20 ต.ค. 59

  14,900  ทัวร์ไต้หวัน เฟี๊ยวเงาะ พัก5ดาว แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว  5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 5STAR SEP-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-
  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) Taipei Fish Market 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว

  กำหนดการเดินทาง

   13-17 ส.ค.59

  16,900

   14-18 ส.ค.59

  16,900

   17-21 ส.ค.59

  16,900

   20-24 ส.ค.59

  16,900

   21-25 ส.ค.59

  16,900

   24-28 ส.ค.59

  16,900

   27-31 ส.ค.59

  16,900

   3-7 ก.ย.59

  16,900

   4-8 ก.ย.59

  16,900

   7-11 ก.ย.59

  17,900

  10-14 ก.ย.59

  16,900

  11-15 ก.ย.59

  16,900

   14-18 ก.ย.59

  17,900

  ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON6015-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900

  วันที่  14 – 18 ก.ย.

  17,900


  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON6014-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  29 มิ.ย.– 03 ก.ค., 02–06, 03 – 07, 06 – 10, 09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  วันที่  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 14 – 18, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900
  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON 6013-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  29 มิ.ย.– 03 ก.ค., 02–06, 03 – 07, 06 – 10, 09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  วันที่  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 14 – 18, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900
  ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน  สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN ALISAN5D 4325-CI-W07

  ราคาเริ่มต้น 34,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ โรงแรมที่พัก, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) 
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  วันที่  5 – 9 ต.ค. 59                                             34,900 –  ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN ALISAN 5D4326 DEC-TG-W07

  ราคาเริ่มต้น 36,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่ 16 – 20, 20 – 24 ก.ค. 59

  36,900

  วันที่ 10 – 14 ส.ค. 59

  36,900

  วันที่ 20 – 24 ต.ค. 59

  37,900

  วันที่ 9 – 13, 10 – 14 ธ.ค. 59

  36,900  ทัวร์ไต้หวัน  ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน สายการบิน 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 3 PARK6D5365-TG-W07

  ราคาเริ่มต้น 38,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
  • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่ 19 – 24 ก.ค. 2559

  38,900

  วันที่ 19 – 24 ต.ค. 2559

  39,900   

  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ไทเป เหมียวลี่ ไทจง ผูหลี่ 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN JC 5D3N-BR-W02
  ราคาเริ่มต้น 25,888.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์   วันหยุดวันแม่ 8-12 ส.ค 59      

  - สายการบิน EVA Air Boeing 777-300ER  เครื่องใหม่ ลำใหญ่
  วัดจงไถถาน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน
  วัดพระถังซัมจั๋ง ศาสนสถานที่สำคัญที่นี่คือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขาน
  -สถานีรถไฟเสิ้งซิง (Railway Museum) เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ
  Caihongjuan Village หมู่บ้านสีรุ่ง
  ภัตราคาร 200 ล้าน
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่คึกคักที่สุดของเมืองไถจง
  ร้านขนมเหวยเก๋อ   เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวัน  
  อุทยานเย๋หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านที่งดงามด้วยประวัติศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 
  - ร้านสินค้าปลอดภาษีของไต้หวัน DUTY FREE SHOP  
  ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของวัยรุ่นที่คล้ายสยาม
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  วัดหลงซานซื่อ  เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง

  กำหนดการเดินทาง

  8-12 สิงหาคม 59                                 ราคา 25,888.-


   ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 5D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Alishan-5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  • วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
  • เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  • Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

   1-5 มิ.ย. 59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   8-12 มิ.ย.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   15-19 มิ.ย.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   13-17 ก.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   17-21 ก.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  <