[close]
[close]
หน้าแรกแนะนำทัวร์ทัวร์เทศกาลจองที่พักโรงแรมการจองและการชำระเงินผลงานเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/01/2016
ปรับปรุง 23/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 82,438
Page Views 118,140
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

 Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก   wansabai       wansabaitour@gmail.com       092-7927878

                                  HOT LINE 095-514-4311  / 092-7927878


ข่าวดี ยกเว้นวีซ่าเข้าใต้หวัน สำหรับพาสคนไทยนะค่ะ 

ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  ไต้หวัน  HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW03 HOT PROMOTION 5D3NOCT17-XW-W43  
ราคาเริ่มต้น 9,991.-  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม 

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาดซือหลินและ ซีเหมินติง
3.เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูและ อาหารทะเล

 กำหนดการเดินทาง

07-11/08-12/09-13/10-14ก.ย. 60 ......ราคา 10,991.-
11-15/12-16/13-17/14-18/15-19 ก.ย.60......ราคา 9,991.-
16-20/17-21/18-22-19-23/20-24 ก.ย.60......ราคา 9,991.-
21-25/22-26/23-27/24-28 ก.ย.60......ราคา 13,991.-
25-29/26-30/27 ก.ย.-01 ต.ค.60 ......ราคา 13,991.-
28 ก.ย.-02 ต.ค./29 ก.ย.-03 ต.ค./30 ก.ย.-04 ต.ค.60......ราคา 13,991.-
01-05/02-06/ 03-07/08-12/ 09-13 ต.ค.60......ราคา 13,991.-
04-08/05-09/06-10/ 07-11/10-14 ต.ค.60......ราคา 14,991
11-15/12-16/13-17/14-18 ต.ค.60......ราคา 14,991
15-19/16-20/17-21 ต.ค.60 ......ราคา 14,991
18-22/19-23/20-24/21-25/23-26 /24-27 ต.ค.60......ราคา 15,991

          

update  13/09/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHILL CHAK SHOP 4D3 สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW42-TAIWAN CHILL-OCT-XW-W10
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
จุดเด่นโปรแกรม 

เช็คอินไต้หวัน ใกล้ชิดตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค เที่ยวจิ่วเฟิ่น
สวรรค์ของนักชิม ถ่ายรูปคู่หินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
ตะลุยไทเปยามราตรี ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
ช้อปปิ้งจุใจบ่านซีเหมิงติง+ซื่อหลินไนท์
เที่ยวจิ่วเฟิ่น สวรรค์ของนักชิม

 กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28-1 ตุลาคม 2560 ....ราคา13,999
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560....ราคา 17,999
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2560....ราคา 14,999
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2560....ราคา 12,999

          

update  19/09/17


ทัวร์ไต้หวัน LOVE LOVE 5 วัน 3 คืน  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ XW53-C01-TAIWAN Love Love-Mar-XW-W10
ราคาเริ่มต้น 14,999 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม 

 • ชมตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่
 • ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

 กำหนดการเดินทาง

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา 14,999
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา14,999
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 ...... ราคา14,999
วันที่ 28-2 ธันวาคม 2560...... ราคา 14,999
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2560...... ราคา 15,999
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2560...... ราคา 18,999
วันที่ 29-2 มกราคม 2560 ปีใหม่...... ราคา 25,999
วันที่ 30-3 มกราคม 2560 ปีใหม่...... ราคา 26,999
วันที่ 2-6 มกราคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 9-13 มกราคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 16-20 มกราคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 23-27 มกราคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 30-3 กุมภาพันธ์ 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 27-3 มีนาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ...... ราคา16,999
วันที่ 9-13 มีนาคม 2560 ...... ราคา16,999
วันที่ 13-17 มีนาคม 2560...... ราคา 16,999
วันที่ 20-24 มีนาคม 2560...... ราคา 16,999

          

update  19/09/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  ไต้หวัน  HOT PROMOTION-B 5 วัน 3 คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE17 THE BEST 4D3N-CI-W12  
ราคาเริ่มต้น 21,888 ลด 500
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว
วันที่สาม ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ศ๊๋ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet-กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

04 – 07 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
11 – 14 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
18 – 21 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 21,888
10 – 13 ธันวาคม 2560.....ราคา 24,888
16 – 19 ธันวาคม 2560......ราคา 22,888

          

update  13/09/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไต้หวัน  SHOCK PRICE 5วัน3คืน   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE07 SHOCK PRICE NOV17-XW-W12   
ราคาเริ่มต้น 14,777  ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
3 ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
5 วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ –MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง

04 – 08 ตุลาคม 2560 ...ราคา 15,777
05 – 09 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
06 – 10 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
11 – 15 ตุลาคม 2560 ...ราคา 15,777
13 – 17 ตุลาคม 2560 ...ราคา 14,777
18 – 22 ตุลาคม 2560 ...ราคา 17,777
19 – 23 ตุลาคม 2560 ...ราคา 17,777
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
02 – 06 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
16 – 20 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 ...ราคา 15,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 ...ราคา 17,777
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560 ...ราคา 17,777

          

update  03/09/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TTPE01 BEST  TAIWAN 5D3N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  17,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ...ในราคาสุดพิเศษ!!
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

04 – 08 ตุลาคม 2560.....ราคา 17,777
05 – 09 ตุลาคม 2560.....ราคา18,777
06 – 10 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
11 – 15 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
12 – 16 ตุลาคม 2560 .....ราคา18,777
13 – 17 ตุลาคม 2560 .....ราคา17,777
18 – 22 ตุลาคม 2560.....ราคา 19,777
19 – 23 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
20 – 24 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
22 – 26 ตุลาคม 2560.....ราคา 20,777
01 – 05 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
02 – 06 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
09 – 13 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
15 – 19 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
16 – 20 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777

 • 23 – 27 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 17,777
 • 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 .....ราคา19,777
 • 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2560 .....ราคา19,777
 • 01 – 05 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 02 – 06 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 06 – 10 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 07 – 11 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 08 – 12 ธันวาคม 2560.....ราคา 20,777
 • 13 – 17 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 14 – 18 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 20 – 24 ธันวาคม 2560.....ราคา 18,777
 • 22 – 25 ธันวาคม 2560.....ราคา 19,777
 • 27 -31 ธันวาคม 2560 .....ราคา22,777
 • 28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560.....ราคา 23,777
 • 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560.....ราคา 23,777
 • 30 ธ.ค – 03 ม.ค.2560 .....ราคา23,777
 • 31 ธ.ค – 04 ม.ค.2560 .....ราคา22,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN DREAM DESTINATION 6วัน4คืนสายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE02 DREAM TAIWAN 6D4N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  19,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

02 – 07 ตุลาคม 2560....ราคา 20,777
03 – 08 ตุลาคม 2560....ราคา 19,777
07 – 12 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
10 – 15 ตุลาคม 2560 ....ราคา19,777
14 – 19 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
16 – 21 ตุลาคม 2560 ....ราคา20,777
17 – 22 ตุลาคม 2560....ราคา 19,777
21 – 26 ตุลาคม 2560 ....ราคา22,777
23 – 28 ตุลาคม 2560 ....ราคา22,777
01 – 06 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
02 – 07 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
08 – 13 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
09 – 14 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
15 – 20 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777
16 – 21 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777
22 – 27 พฤศจิกายน 2560....ราคา 20,777

 • 23 – 28 พฤศจิกายน 2560....ราคา 19,777 
 • 29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560....ราคา 21,777
 • 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560 ....ราคา22,777
 • 06 – 11 ธันวาคม 2560....ราคา 22,777
 • 07 – 12 ธันวาคม 2560 ....ราคา 22,777
 • 13 – 18 ธันวาคม 2560....ราคา 20,777
 • 14 – 19 ธันวาคม 2560....ราคา 20,777
 • 20 – 25 ธันวาคม 2560....ราคา 21,777
 • 21 - 26 ธันวาคม 2560....ราคา 22,777
 • 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 ....ราคา24,777
 • 28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 ....ราคา25,777
 • 29 ธ.ค. -03 ม.ค.2560....ราคา 25,777
 • 30 ธ.ค. - 04 ม.ค.2560 ....ราคา24,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN GOOD VACATION 7วัน5คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE05 GOOD VACATION TAIWAN 7D5N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  23,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม พักระดับ 4 ดาว และ 5ดาว

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไม่พลาดเมืองท่าสำคัญ เกาสง เมืองที่ถือว่าเจริญเป็นอันดับสองของไต้หวัน
สัมผัสอารมณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง TAIWAN HIGH SPEED RAIL
ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
เที่ยว!! ช้อป!! ชิม!! พร้อมเต็มอิ่ม และเพลิดเพลินไปกับตลาดกลางคืน
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..เที่ยวไต้หวันครบแบบเหนือจรดใต้

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

09 – 15 ตุลาคม 2560 .....ราคา 23,777
10 – 16 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 23,777
15 – 21 ธันวาคม 2560.....ราคา 24,777
29 ธ.ค. – 04 ม.ค.2560 .....ราคา28,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันEXCLUSIVE TAIWAN VACATION 7วัน5คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE06 EXCLUSIVE TAIWAN 7D5N DEC17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น  22,777- ลด 300
จุดเด่นโปรแกรม พักระดับ 4 ดาว และ 5ดาว

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สดคุ้ม!!..เที่ยวครบสามอุทยานไต้หวัน

   กำหนดการเดินทาง   ตุลาคม – ธันวาคม 2560

01 – 07 ตุลาคม 2560.....ราคา 22,777
08 – 14 ตุลาคม 2560....ราคา 23,777
15 – 21 ตุลาคม 2560....ราคา 22,777
03 – 09 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
17 – 23 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
24 – 30 พฤศจิกายน 2560....ราคา 22,777
01 – 07 ธันวาคม 2560....ราคา 25,777
08 – 14 ธันวาคม 2560....ราคา 25,777
22 – 28 ธันวาคม 2560 ....ราคา 24,777
26 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 ....ราคา 27,777
27 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560....ราคา 28,777
28 ธ.ค. – 03 ม.ค.2560 ....ราคา 28,777
30 ธ.ค. – 05 ม.ค.2560 ....ราคา 27,777

          

update  27/07/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป   hot promotion   5 วัน 3 คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TTPE XW02 HOT PROMOTION 5D3N AUG17-XW-W12

ราคาเริ่มต้น  11,991- 

จุดเด่นโปรแกรม

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง
3. เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

   กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม 2560 

01-05/04-08/05-09/07-11 ส.ค.60....ราคา 11,991.-
03-07/18-22 ส.ค.60 ....ราคา 12,991.-
16-20/17-21/23-27/24-28 ส.ค.60....ราคา 13,991.-
08-12/09-13/10-14/11-15 ส.ค.60 ....ราคา 14,991.-
06-10/12-16/14-18/15-19/19-23/20-24/21-25 ....ราคา
22-26/25-29/26-30/27-31/28 ส.ค.-01 ก.ย./29 ส.ค.-02 ก.ย.60 ....ราคา11,991.-
30 ส.ค.-03 ก.ย./31ส.ค.-04 ก.ย.60 ....ราคา 13,991.-

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAR  4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT16 CD BELIEVABEL 4D3N DEC17-CI-W38
ราคา 31,900.-  ส่วนลด  500 
จุดเด่นโปรแกรมไทเป – ไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะวัดเหวินอู่
อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน
ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 )
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนู เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท้ฟง // ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

   กำหนดการเดินทาง  เดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

31 DEC – 3 JAN 2018....ราคา 31,900.-
CI838 BKK-TPE 08.30-12.55
CI835 TPE-BKK 13.55-16.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018 4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT17 CD HAVE FUN 4D3N DEC17-CI-W38
ราคา 32,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

ไทเป – ไทจง – ป่าสนพันปี อุทยานอารีซัน
อธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยผิงซี เพื่อความเป็น
สิริมงคลรับปีใหม่ 2018

เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ - อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,

   กำหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

30 DEC – 2 JAN 2018.....ราคา 32,900.-
NEW YEAR!!!!
CI838 BKK-TPE 08.30-12.55
CI837 TPE-BKK 23.10-02.00+1

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 4วัน3คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT18 CD PRE SALE  4D3N DEC17-CI-W38
ราคา31,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101 ชมพลุไฟ ดอกไม้ไฟ
ต้อนรับปี2018
ไทเป – ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เยี่ยมชมและสักการะวัดเหวินอู่
อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว อุทยานหินล้านปี
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
ชมประวัติท่านเจียงไคเช็ค ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกสูงระฟ้าตึก101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 101 )
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,

****นับถอยหลัง COUNT DOWN TAIPEI 101 ชมพลุไฟ บริเวณรอบๆตึก 101
**พักโรงแรมน้ำแร่ส่วนตัว ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 1 คืน
เมนู เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท้ฟง // ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 

29 DEC – 1 JAN 2018....ราคา31,900.-
COUNT DOWN NEW YEAR!!!!
CI834 BKK-TPE 11.10-15.40
CI835 TPE-BKK 13.55-16.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN 4วัน3คืน สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT19 CD GOOD DEAL  4D3N  DEC17-IT-W38
ราคา 26900 ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

ไทเป –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – เหยหลิ่ว –จิ่วเฟิ่น
อาบน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว – COUNT DOWN TAIPEI 101
ล่องเรือทะเงสาบสุริยันจันทรา – ชมอุทยานหินล้านปี
ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ห้องพักน้ำแร่ส่วนตัว
อาหารพิเศษ++ ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงปา , ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน


   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 


29 DEC – 1 JAN 2018.....ราคา 26,900.-
IT506 DMK-TPE 20.00-00.40
IT505 TPE-BKK 15.45- 18.45

          

update  12/08/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIGNATURE NEW YEAR 5 วัน4คืน   สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์   SDT20 CD SIGNATURE  5D4N DEC17-TG-W38
ราคา 36,900.-  ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เที่ยวเหนือ จรดใต้ Count Down E-DA World
ไทเป – ไทจง –อารีซัน -เกาสง – EDA WORLD
ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน
COUNT DOWN อาณาจักรสวนสนุก E-DA WORLD
เที่ยวชมเมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร
แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD

   กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 

30 DEC – 3 JAN 2018 .....ราคา 36,900.-
TG634 BKK-TPE 07.15-11.55
TG635 TPE-BKK 20.05-22.50

          

update  13/08/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 5 วัน 4 คืน    สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT21 CD EXCLUSIVE TRIP 5D4N DEC17-TG-W38
ราคา 40,900.- ส่วนลด  500
จุดเด่นโปรแกรม

พักรีสอร์ทบนฟาร์มชิงจิ้ง สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
ไทเป – ไทจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - AFTERNOON TEA
บริการเสริฟท่านด้วย
Afternoon Tea Time บนยอดเขา วิวจริง สัมผัสได้จริง
จิบกาแฟชิวๆ บนดอย สัมผัสอากาศ บรรยากาศสไตล์ สวิสเซอร์แลนด์
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเหวินอู่
ชมสมบัติล้ำค่า พิพิธฑภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งตึก ไทเป 101 –ขอพร ณ วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน สุดมันส์ ซีเหมินติง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบู กุ้งนึ่งซีอิ้ว ปลาประธานาธิบดี

  กำหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561  

29 DEC – 2 JAN 2018....ราคา 40,900.-
TG634 BKK-TPE 07.15-11.55
TG635 TPE-BKK 20.05-22.50

          

update  12/08/17


ทัวร์ใต้หว้น WONDERFUL TAIWAN 5D4N

 
สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE14 TAICHUNG 5D4N DEC17-BR-W12
ราคาเริ่ม 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย
สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว

 กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 


07 – 11 ตุลาคม 2560 ราคา 22,900
16 – 20 ตุลาคม 2560 ราคา 21,900
23 – 27 ตุลาคม 2560 ราคา 25,900
04 – 08 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
11 – 15 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
25 – 29 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 ราคา 25,900
30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561 ราคา 29,900

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN 5D3N5 วัน 3คืน 

สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE13 TAOYUAN 5D3N DEC17-BR-W12
ราคาเริ่ม 20777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมความสวยงามของดอกไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์ ณ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ อีกหนึ่งพิกัดในไต้หวันที่ห้ามพลาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

09 – 13 กันยายน 2560 ราคา 20,777
17 – 21 กันยายน 2560 ราคา 20,777
23 – 27 กันยายน 2560 ราคา 20,777
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560 ราคา 21,777
04 – 08 ตุลาคม 2560 ราคา 21,777
22 – 26 ตุลาคม 2560ราคา ราคา 25,777
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
12 – 16 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
26 – 30 พฤศจิกายน 2560 ราคา 21,777
07 – 11 ธันวาคม 2560 ราคา 25,777
13 – 17 ธันวาคม 2560 ราคา 22,777
17 – 21 ธันวาคม 2560 ราคา 22,777
24 – 28 ธันวาคม 2560 ราคา 23,777

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน ราคาถูก FANTASTIC TAIWAN 5D4N 5 วัน 3คืน 

สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE11 AISAN 5D4N DEC17-TG-W12
ราคาเริ่ม 25,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน – ธันวาคม 2560

14 – 18 กันยายน 2560ราคา 25,777
18 – 22 ตุลาคม 2560ราคา 28,777
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560ราคา 27,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
11 – 15 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
18 – 22 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
25 – 29 พฤศจิกายน 2560ราคา 25,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560ราคา 25,777
05 – 09 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
16 – 20 ธันวาคม 2560ราคา 25,777
20 – 24 ธันวาคม 2560ราคา 26,777
21 – 25 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
23 – 27 ธันวาคม 2560ราคา 28,777
27 – 31 ธันวาคม 2560ราคา 28,777

          

update  19/07/17

ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 5D3N  5 วัน 3คืน 
สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE03 JONGSAN SEP17-WX-W12
ราคาเริ่ม 13,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนไต้หวัน สุดฟินอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาไทเป
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวันจุใจ...ในราคาสุดพิเศษ!!
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต ห้ามพลาด!!

กำหนดการเดินทาง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2560

09 – 13 สิงหาคม 2560 ราคา15,777
10 – 14 สิงหาคม 2560 ราคา 15,777
11 – 15 สิงหาคม 2560 ราคา15,777
16 – 20 สิงหาคม 2560 ราคา13,777
 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 ราคา 14,777  
01 – 05 กันยายน 2560 ราคา 13,777 
06 – 10 กันยายน 2560 ราคา 14,777
13 – 17 กันยายน 2560 ราคา 13,777
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560 ราคา 14,777


          

update  19/07/17

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN  4 วัน 3 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE10 AMAZING TW 5D3N DEC17-TG-W12

ราคาเริ่ม  21,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน- ธีันวาคม2560 

07 – 10 กันยายน 2560 .......ราคา 21,900
14 – 17 กันยายน 2560 .......ราคา 21,900
22 – 25 กันยายน 2560 .......ราคา 22,900
20 – 23 ตุลาคม 2560 .......ราคา 25,900
28 – 31 ตุลาคม 2560 .......ราคา 22,900
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
11 – 14 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 .......ราคา 22,900
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 .......ราคา 22,900
07 – 10 ธันวาคม 2560 .......ราคา 25,900
16 – 19 ธันวาคม 2560 .......ราคา 22,900
21 – 24 ธันวาคม 2560 .......ราคา 23,900
23 – 26 ธันวาคม 2560 .......ราคา 22,900
27 – 30 ธันวาคม 2560 .......ราคา 25,900


          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE09 GRAND TW5D4N AUG17-TG-W12

ราคาเริ่ม  25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง  เดือนสิงหาคม 2560

เปิดใหม่
19 – 23 สิงหาคม 2560 ....... ราคา 25,777
เปิดใหม่
30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560 ....... ราคา25,777


          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5 วัน 4 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE11 FANTASTIC TW 5D4N DEC17-TG-W12

ราคาเริ่ม  25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2560
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

     กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

4 – 18 กันยายน 2560............ราคา 25,777
18 – 22 ตุลาคม 2560.............ราคา28,777
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560.........ราคา 27,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
11 – 15 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
18 – 22 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
25 – 29 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 25,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560.........ราคา 25,777
05 – 09 ธันวาคม 2560...........ราคา 28,777
16 – 20 ธันวาคม 2560...........ราคา 25,777
20 – 24 ธันวาคม 2560..........ราคา 26,777
21 – 25 ธันวาคม 2560...........ราคา 28,777
23 – 27 ธันวาคม 2560..........ราคา 28,777
27 – 31 ธันวาคม 2560............ราคา 28,777

          

update  04/07/17


ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน  สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW17 SUMMER PRO  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี  
 • เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน    พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

7-11 ก.ค.

16,888

31ก.ค.-4ส.ค.

13,888

4-8 ส.ค.

14,888

6-10 ส.ค.

13,888

14-18 ส.ค.

13,888

18-22ส.ค.

14,888

20-24ส.ค.

13,888

25-29 ส.ค.

14,888

28ส.ค-1ก.ย.

13,888

1-5ก.ย.

14,888

3-7ก.ย.

13,888

8-12ก.ย.

14,888

10-14ก.ย.

13,888

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา   อิสระฟรี 1 วัน 5 วัน 3 คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TP03 TAIWAN FREE 1DAY  5D3N SEP17-XW-W43

ราคาเริ่มต้น  13,999- 

จุดเด่นโปรแกรม

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า

 • 1.    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา+ชมวัดเหวินวู่
 • 2.    ช้อปปิงสุดมันส์ที่ ซือหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดฝงเจีย
 • 3.    เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ตและ บุฟเฟ่ท์ชาบูชาบู...ไต้หวัน
 • 4.    ออกแบบเที่ยวอิสระ....สบายสบายในสไตล์ของตัวเอง ฟรี 1 วันเต็ม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุายน - กันยายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน/ไม่มีราคาเด็ก

วันที่  20-24 / 24-28 มิ.ย.60

13,999.-

วันที่  02-06/ 03-07/16-20/17-21 ก.ค.60

13,999.-

วันที่ 04-08 ก.ค.60

15,999

วันที่  09-13/10-14/11-15/18-22 /25-29 /31 ก.ค.-04 ส.ค.60

14,999.-

วันที่ 01-05/06-10/07-11 ส.ค.60

15,999.-

วันที่ 08 -12 ส.ค.60

16,999

วันที 14-18 /15-19/20-24/21-25/22-26/27-31/28 ส.ค.-01 ก.ย./ 29 ส.ค.-02 ก.ย.60

14,999.-

วันที่  03-07/04-08/05-09/10-14/11-15/12-16 ก.ย.60

15,999.-

วันที่ 19-23/20-24 ก.ย.60

16,999.-

วันที่ 17-21/18-22/24-28/25-29/26-30 ก.ย.60

15,999.-

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวันไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน   สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW SUMMER PRO  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ : Sea food เหย่หลิ๋ว  ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
 • พักไทเป 1คืน /ไทจง 1คืน/ เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

19-23 มิ.ย. 60

14,988

9-13 ก.ค 60

14,988

          

update  08/06/17


ทัวร์ไต้หวันไทเป ไทเป อาหลีซัน ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา  6วัน4คืน   สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW14 TAIPEI ALISHAN  6D4N JUN17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  19,988- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง 
 • ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
 • ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง 
 • พักโรงแรม4ดาว ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน  
 • เมนูเลิศ >> ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777-200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

 

 

06 - 11 มิ.ย. 60

19,988

13 - 18 มิ.ย. 60

19,988

20 - 25 มิ.ย. 60

19,988

27 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60

19,988

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวันไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน    สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW15 SUMMER SALE  5D3N  SEP17-XW-W21

ราคาเริ่มต้น  13,988- 

จุดเด่นโปรแกร

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
 • พัก  ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

11-15 มิ.ย.

14,988

18-22 มิ.ย.

14,988

25-29 มิ.ย.

14,988

2-6 ก.ค.

13,988

10-14ก.ค.

14,988

16-20ก.ค.

14,988

23-27ก.ค.

13,988

30ก.ค.-3ส.ค.

14,988

6-10 ส.ค.

14,988

13-17 ส.ค.

14,988

14-18 ส.ค.

14,988

20-24ส.ค.

14,988

27-31ส.ค.

13,988

3-7ก.ย.

14,988

10-14ก.ย.

14,988

          

update  08/06/17ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  TAIWAN SAVESAVE EP2 OCT17-IT-W38
ราคาเริ่มต้น  13,888- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น…
 • ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว 
 • อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี, 
 • เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ
   กำหนดการเดินทาง 

2 – 5 JUN 60               ราคา 15,888ลดเหลือ 13,888
8 – 11 JUN 60              ราคา15,888ลดเหลือ 13,888
9 - 12 JUN 60               ราคา15,888ลดเหลือ 13,888
15 - 18 JUN 60                                       ราคา15,888
22 – 25 JUN 60                                      ราคา15,888
7 – 10 JUL 60                                         ราคา17,888
21 – 24 JUL 60                                        ราคา15,888
11 – 14 AUG 60                                       ราคา17,888
25 – 28 AUG 60                                       ราคา15,888
8 – 11 SEP 60                                         ราคา15,888
22 – 25 SEP 60                                       ราคา15,888
28 SEP – 01 OCT 60                                ราคา15,888
13 – 16 OCT 60                                        ราคา15,888
21 – 24 OCT 60                                       ราคา 17,888


          

update  25/05/17


ทัวร์ไต้หวัน  Happy ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HAPPY TAIWAN 5D3N OCT17-XW-W44
ราคาเริ่มต้น  22,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)
 • ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
 • **(ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง**
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”

   กำหนดการเดินทาง  เดือนด ตุลาคม 2560 

18 – 22 ต.ค. 60            ราคา 23,990.-
21 – 25 ต.ค. 60        วันหยุดปิยมหาราช      ราคา 22,990.-

          

update  1/06/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน LOVE LOVE  5 วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HTW53C02 TAIWAN LOVE LOVE 5D3N AUG17-XW-W10
ราคาเริ่มต้น  13,777- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • วันที่สองสนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 
 • วันที่สาม ไท่จง – ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 
 • วันที่สี่ ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / อิสระ 
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 2-6 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560

15,999

วันที่ 30-4 กรกฎาคม 2560

15,999

วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560

17,999

วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560

15,999

          

update  26/05/17


ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 5D4N สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  HOTNEW VZ 5D4N SEP17-VZ-W38
ราคาเริ่มต้น  19,999- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟโบราณ เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอารีซัน
 • ชมหมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI สัมผัสกลิ่นอายสไตล์เจแปนนิส 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา - สักการะวัดเหวินอู่ – ชมวัดจงไถซานซื่อ
 • สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ อากาศเย็นสบาย ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 
 • บ้านมาดามเจียง – แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101 
 • ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน...ตลาดซีเหมินติง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน

   กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

11 – 15 JUL 60

19,900

25 – 29 JUL 60

19,900

08 – 12 AUG 60

19,900

22 – 26 AUG 60

19,900

05 – 09 SEP 60

20,900

19 – 23 SEP 60

20,900


          

update  27/05/17


ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 6D5N สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์  NEW ARRIVAL 6D5N SEP17-VZ-W38
ราคาเริ่มต้น  23,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • ไทจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า 
 • ชม 3 อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ–อุทยานเหยหลิ่ว
 • เที่ยวบิน CHARTER FLIGHT บินตรงสู่เมืองไทจง 
 • THAI VIETJET AIR (VZ)
 • พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน
   กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

1 – 6  JUL 17

23,900

6 – 11 JUL 17

23,900

15 - 20 JUL 17

23,900

20 – 25  JUL 17

23,900

29 JUL – 3 AUG 17

23,900

3 – 8 AUG 17

23,900

12 – 17 AUG 17

23,900

17 – 22 AUG 17

23,900

26 – 31 AUG 17

23,900

31 AUG – 5 SEP 17

23,900

9 – 14 SEP 17

23,900

14 – 19 SEP 17

23,900

23 – 28 SEP 17

23,900

          

update  27/05/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   KIKI TAIWAN 5D4N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet
  วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  วันที่สาม ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  วันที่สี่ DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
  วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ค-ส.ค  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

17,999

10-14 JUN’17

16,999

17-21 JUN’17

16,999

24-28 JUN’17

16,999

01-05 JUL’17

17,999

08-12 JUL’17

17,999

15-19 JUL’17

17,999

22-26 JUL’17

17,999

29 JUL-02 AUG’17

17,999

05-09 AUG’17

17,999

19-23 AUG’17

17,999

                             26-30 AUG’17

17,999

               

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สอง ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
 • วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -
 • ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – Duty Free -
 • - GLORIA OUTLET
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ
     กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

19,999

27-31 MAY ’17

19,999

10-14 JUN’17

18,999

17-21 JUN’17

18,999

24-28 JUN’17

18,999

01-05 JUL’17

19,999

08-12 JUL’17

19,999

15-19 JUL’17

19,999

22-26 JUL’17

19,999

29 JUL-02 AUG’17

19,999

05-09 AUG’17

19,999

12-16 AUG’17

20,999

19-23 AUG’17

19,999

26-30 AUG’17

19,999

02 – 06 SEP’17

19,999

09 -13 SEP’17

19,999

16  -20 SEP’17

19,999

23 – 27 SEP’17

19,999

30 SEP – 4 OCT’17

19,999

07 – 11 OCT’17

20,999

14 – 18 OCT’17

20,999

21 – 25 OCT’17

21,999          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 ALISAN 5D4N  AUG17-TG-W07

ราคา 34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 500 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      10-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    34,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE003 3 PARK 6D5N AUG17-TG-W07

ราคา 38,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 600 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      9-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    38,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   KIKI TAIWAN 5D4N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – Gloria Outlet
  วันที่สอง เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  วันที่สาม ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  วันที่สี่ DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
  วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ค-ส.ค  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

20-24 MAY ’17

17,999

10-14 JUN’17

16,999

17-21 JUN’17

16,999

24-28 JUN’17

16,999

01-05 JUL’17

17,999

08-12 JUL’17

17,999

15-19 JUL’17

17,999

22-26 JUL’17

17,999

29 JUL-02 AUG’17

17,999

05-09 AUG’17

17,999

19-23 AUG’17

17,999

                                     26-30 AUG’17

17,999

               

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่สอง ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้
 • วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -
 • ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว
 • วันที่สี่ เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – Duty Free -
 • - GLORIA OUTLET
 • วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ
     กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-24 MAY ’17

19,999

27-31 MAY ’17

19,999

10-14 JUN’17

18,999

17-21 JUN’17

18,999

24-28 JUN’17

18,999

01-05 JUL’17

19,999

08-12 JUL’17

19,999

15-19 JUL’17

19,999

22-26 JUL’17

19,999

29 JUL-02 AUG’17

19,999

05-09 AUG’17

19,999

12-16 AUG’17

20,999

19-23 AUG’17

19,999

26-30 AUG’17

19,999

02 – 06 SEP’17

19,999

09 -13 SEP’17

19,999

16  -20 SEP’17

19,999

23 – 27 SEP’17

19,999

30 SEP – 4 OCT’17

19,999

07 – 11 OCT’17

20,999

14 – 18 OCT’17

20,999

21 – 25 OCT’17

21,999          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 ALISAN 5D4N  AUG17-TG-W07

ราคา 34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

•นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 500 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      10-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    34,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE003 3 PARK 6D5N AUG17-TG-W07

ราคา 38,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน
•ชมอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, สเต็ก+สลัดบาร์ ,ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 600 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

                                      9-14 สิงหาคม วันหยุดวันแม่แห่งชาติ                    38,900 .-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน     สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   XW17 YELEV  5D3N  OCT17-XW-W07

ราคาเริ่ม 19,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน

•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

25 – 29, 26 – 30, 27 – 31 พ.ค., 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.,29 พ.ค. – 2 มิ.ย., 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 , 31 พ.ค. – 4 มิ.ย.

19,900.-

1 – 5, 2 – 6, 7 – 11, 8 – 12, 9 – 13, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 28 มิ.ย. – 2 ก.ค., 29 มิ.ย. – 3 ก.ค., 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60

19,900.-

1 – 5, 15 – 19 ก.ค. 60

18,900.-

5 – 9, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31, 28 ก.ค. – 1 ส.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

19,900.-

5 – 9, 19 – 23, 26 – 30 ส.ค. 60

18,900.-

3 – 7, 4 – 8, 13 – 17, 16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 23 – 27, 24 – 28, 25 – 29, 30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย.

19,900.-

9 – 13 ส.ค. 60

20,900.-

10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60

22,900.-

2 – 6, 9 – 13 ก.ย. 60

18,900.-

1 – 5, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 13 – 17, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60

19,900.-


          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   PANGMAK TAIWAN 4D3N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

สุดคุ้มด้วยราคาพิเศษ
• ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
• น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
• บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
• อาหารครบทุกมื้อ
• เที่ยวครบ 3 แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง

     กำหนดการเดินทาง   เดือน ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

19 -22 OCT’17

21,999

20 – 23 OCT’17

22,999

21 -24 OCT’17

22,999

25 -29 OCT’17

21,999

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน แป๊ะเว่อร์ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

25-28 MAY ’17

21,999

27-30 MAY ’17

21,999

24-27 JUN ’17

21,999

29JUN -01AUG ’17

21,999

12-15 AUG ’17

22,999

29 JUN -01 AUG ’17

21,999

24-27 AUG ’17

21,999

07 – 10 SEP’17

21,999

21 – 24 SEP’17

21,999

05 – 08 OCT’17

22,999

14 – 17 OCT’17

22,999

02 -05 NOV’17

22,999

16- 19 NOV’17

22,999

25 -28 NOV’17

22,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SABAI JAI ALISAN TAIWAN 4D3N-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม   อุทยานอาลีซัน

 • สุขใจด้วยราคาพิเศษ   
 • ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
 • บินเช้า  กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง
 • ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลง

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  -  ตุลาคม  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ ท่าน

18 – 21 JUNE’17

22,999

21-24 JUNE ’17

22,999

25-28 JUNE ’17

22,999

27-30 JUNE’17

22,999

02-05 JULY’17

22,999

04-07 JULY’17

22,999

07-10 JULY’17

23,999

11-14 JULY’17

22,999

14-17 JULY’17

22,999

17-20 JULY’17

22,999

23-26 JULY’17

22,999

25-28 JULY’17

22,999

31JULY-03 AUG’17

22,999

02-05  AUG’17

22,999

06-09  AUG’17

22,999

08-11  AUG’17

22,999

10-13  AUG’17

23,999

11-14  AUG’17

23,999

14-17  AUG’17

22,999

16-19  AUG’17

22,999

20-23  AUG’17

22,999

22-25  AUG’17

22,999

27-30  AUG’17

22,999

29 AUG-01SEP’17

22,999

01 – 04 SEP’17

22,999

04 – 07 SEP’17

22,999

08 – 11 SEP’17

22,999

11 – 14 SEP’17

22,999

13 -16 SEP’17

22,999

17 -20 SEP’17

22,999

19 -22 SEP’17

22,999

22 -25 SEP’17

22,999

25 -28 SEP’17

22,999

29SEP-02 OCT’17

22,999

01 -04 OCT’17

23,999

06 -09 OCT’17

23,999

09 -12 OCT’17

23,999

13 -16 OCT’17

23,999

16 -19 OCT’17

23,999

20 -23 OCT’17

24,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE001 TAIWAN 5D3N  AUG17-BR-W07

ราคาเริ่มต้น 23,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน •ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว.

     กำหนดการเดินทาง

 10 – 14 พ.ค. 60

23,900.-

11 – 15 ส.ค. 60

25,900.-

          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา4วัน 2 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE002 TAIWAN 4D2N  AUG17-BR-W07

ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

•ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•อาบน้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล 
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 300 เหรียญ 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง:8 –18– 21, 26– 29 พ.ค. 60

21,900.-

28 เม.ย.– 1 พ.ค. 60, 4 – 7 พ.ค. 60

22,900.-

15 – 18 มิ.ย. 60

21,900.-

13 – 16 ก.ค. 60

21,900.-

24 – 27 ส.ค. 60

21,900.-

          

update  21/05/17
ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน     สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   XW17 YELEV  5D3N  OCT17-XW-W07

ราคาเริ่ม 19,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน

•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600)
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
•ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 400 เหรียญ
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     กำหนดการเดินทาง เดือน  มิถุนายน - กันยายน 2560 

25 – 29, 26 – 30, 27 – 31 พ.ค., 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.,29 พ.ค. – 2 มิ.ย., 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 60 , 31 พ.ค. – 4 มิ.ย.

19,900.-

5 – 9, 6 – 10, 26 – 30 เม.ย., 27 เม.ย. – 1 พ.ค.,28 เม.ย. – 2 พ.ค., 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 60

20,900.-

3 – 7, 4 – 8, 5 – 9, 6 – 10, 9 – 13, 10 – 14, 11 – 15, 12 - 16 พ.ค. 60

20,900.-

15 – 19 เม.ย. 60

21,900.-

10 – 14, 11 – 15, 14 – 18 เม.ย. 60

24,900.-

1 – 5, 2 – 6, 7 – 11, 8 – 12, 9 – 13, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 28 มิ.ย. – 2 ก.ค., 29 มิ.ย. – 3 ก.ค., 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60

19,900.-

1 – 5, 15 – 19 ก.ค. 60

18,900.-

5 – 9, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, 19 – 23, 20 – 24, 21 – 25, 27 – 31, 28 ก.ค. – 1 ส.ค., 29 ก.ค. – 2 ส.ค. 60

19,900.-

5 – 9, 19 – 23, 26 – 30 ส.ค. 60

18,900.-

3 – 7, 4 – 8, 13 – 17, 16 – 20, 17 – 21, 18 – 22, 23 – 27, 24 – 28, 25 – 29, 30 ส.ค. – 3 ก.ย., 31 ส.ค. – 4 ก.ย.

19,900.-

9 – 13 ส.ค. 60

20,900.-

10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 60

22,900.-

2 – 6, 9 – 13 ก.ย. 60

18,900.-

1 – 5, 6 – 10, 7 – 11, 8 – 12, 13 – 17, 14 – 18, 15 – 19, 16 – 20, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 27 ก.ย. – 1 ต.ค., 28 ก.ย. – 2 ต.ค., 29 ก.ย. – 3 ต.ค., 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 60

19,900.-


          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   PANGMAK TAIWAN 4D3N OCT17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

สุดคุ้มด้วยราคาพิเศษ
• ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
• น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
• บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
• อาหารครบทุกมื้อ
• เที่ยวครบ 3 แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง

     กำหนดการเดินทาง   เดือน ตุลาคม 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

19 -22 OCT’17

21,999

20 – 23 OCT’17

22,999

21 -24 OCT’17

22,999

25 -29 OCT’17

21,999

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน แป๊ะเว่อร์ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป101-(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

25-28 MAY ’17

21,999

27-30 MAY ’17

21,999

24-27 JUN ’17

21,999

29JUN -01AUG ’17

21,999

12-15 AUG ’17

22,999

29 JUN -01 AUG ’17

21,999

24-27 AUG ’17

21,999

07 – 10 SEP’17

21,999

21 – 24 SEP’17

21,999

05 – 08 OCT’17

22,999

14 – 17 OCT’17

22,999

02 -05 NOV’17

22,999

16- 19 NOV’17

22,999

25 -28 NOV’17

22,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SABAI JAI ALISAN TAIWAN 4D3N-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม   อุทยานอาลีซัน

 • สุขใจด้วยราคาพิเศษ   
 • ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
 • บินเช้า  กลับ มืด เที่ยว สุดคุ้ม
 • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
 • บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • เที่ยวครบ 4 เมืองชื่อดัง
 • ไทเป   ไถจง  เจียอี้  จีหลง

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน  -  ตุลาคม  2560 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

18 – 21 JUNE’17

22,999

21-24 JUNE ’17

22,999

25-28 JUNE ’17

22,999

27-30 JUNE’17

22,999

02-05 JULY’17

22,999

04-07 JULY’17

22,999

07-10 JULY’17

23,999

11-14 JULY’17

22,999

14-17 JULY’17

22,999

17-20 JULY’17

22,999

23-26 JULY’17

22,999

25-28 JULY’17

22,999

31JULY-03 AUG’17

22,999

02-05  AUG’17

22,999

06-09  AUG’17

22,999

08-11  AUG’17

22,999

10-13  AUG’17

23,999

11-14  AUG’17

23,999

14-17  AUG’17

22,999

16-19  AUG’17

22,999

20-23  AUG’17

22,999

22-25  AUG’17

22,999

27-30  AUG’17

22,999

29 AUG-01SEP’17

22,999

01 – 04 SEP’17

22,999

04 – 07 SEP’17

22,999

08 – 11 SEP’17

22,999

11 – 14 SEP’17

22,999

13 -16 SEP’17

22,999

17 -20 SEP’17

22,999

19 -22 SEP’17

22,999

22 -25 SEP’17

22,999

25 -28 SEP’17

22,999

29SEP-02 OCT’17

22,999

01 -04 OCT’17

23,999

06 -09 OCT’17

23,999

09 -12 OCT’17

23,999

13 -16 OCT’17

23,999

16 -19 OCT’17

23,999

20 -23 OCT’17

24,999
          

update  21/05/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEPANG5D3N AUG17-BR-W19

ราคาเริ่มต้น 20,555.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0215-0655)
 • DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก YUH TONG HOTELL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 203 (2115-0005)

     กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

25-29 APR'17 20,555
28 APR-2 MAY'17 20,555
05-09 MAY'17 20,555
10-14 MAY'17 20,555
14-18 MAY'17 20,555
18-22 MAY'17 20,555
24-28  MAY'17 20,555
28 MAY-01JUN'17 20,555
14-19 JUN'17 20,555
19-23 JUN'17 20,555
21-25 JUN'17 20,555
01-05 JUL'17 20,555
09-13 JUL'17 20,555
12-16 JUL'17 20,555
15-19 JUL'17 20,555
20-24 JUL'17 20,555
26-30 JUL'17 20,555
03-07 AUG'17 20,555
05-09AUG'17 20,555
14-18 AUG'17 20,555
19-23 AUG'17 20,555
27-30 AUG'17 20,555

          

update  21/05/17ทัวร์ไต้หวัน  LOVE LOVE 5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   TP53 LOVE LOVE  5D3N MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 13,777  
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560

13,777

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2560

13,777

วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560

14,777

วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560

14,777

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING SPRIN   5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์   A02 CHARMING SPRIN MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 13,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 20-23 เมษายน 2560

14,999

วันที่ 27-30 เมษายน 2560

14,999

วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน

15,999

วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

15,999

วันที่ 8-11 พฤษภคม 2560

14,999

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560

13,999

วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560

13,999

วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560

14,999

วันที่ 29 – 1 มิถุนายน 2560

13,999

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU SPRING  5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A02 I LOVE YOU SPRING MAY17-XW-W10

ราคาเริ่ม 16,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 21-25 เมษายน 2560

17,999

วันที่ 24-28 เมษายน 2560

16,999

วันที่ 28-2 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน

18,999

วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560

18,999

วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2560

17,999

วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560

18,999

วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2560

17,999

          

update  24/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING SUMMER 4วัน2คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 CHARMING SUMMER AUG17-XW-W10
ราคาเริ่ม 13,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 5-8 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 8-11 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 19-22 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2560

14,999

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560

13,999

วันที่ 29-2 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา

14,999

วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560

14,999

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

13,999

วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

15,999

วันที่ 31-3 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 7-10 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 วันแม่

18,999

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 17-20 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2560

15,999

วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560

13,999

วันที่ 31-3 กันยายน 2560

15,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU SPRING  5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 I LOVE YOU SUMMER  AUG17-XW-W10

ราคาเริ่ม 16,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 2-6 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 9-13 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 16-20 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560

17,999

วันที่ 30-4 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2560

19,999

วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560

16,999

วันที่ 28-1 สิงหาคม 2560  วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

18,999

วันที่ 4-8 สิงหาคม 2560

16,999

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2560

19,999

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2560

17,999

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560

17,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  I LOVE YOU  AUTUMN   5วัน3คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A03 I LOVE YOU  AUTUMN 17-XW-W10
ราคาเริ่ม 17,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 1-5 กันยายน 2560

17,999

วันที่ 8-12 กันยายน 2560

17,999

วันที่ 15-19 กันยายน 2560

18,999

วันที่ 22-26 กันยายน 2560

18,999

วันที่ 29-3 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 13-17 ตุลาคม 2560

18,999

วันที่ 20-24 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

23,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน  CHARMING AUTUMN   4วัน2คืน   สายการบิน     

  รหัสโปรแกรมทัวร์  A04 CHARMING AUTUMN 0CT17-XW-W10
ราคาเริ่ม 14,999 
จุดเด่นโปรแกรม

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

วันที่ 4-7 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 7-10 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 11-14 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 14-17 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 18-21 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 21-24 กันยายน 2560

15,999

วันที่ 25-28 กันยายน 2560

14,999

วันที่ 28-1 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 2-5 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560

16,999

วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560

16,999

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560

15,999

วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

17,999

วันที่ 23-26 ตุลาคม 2560 วันปิยะ

15,999

          

update  25/04/17


ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN KIKI 5D4N AUG17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • เมืองไทเป-ไถจง-จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ-เถาหยวน CI 832 (1340-1820)
 • GLORIA OUTLET
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า( B- / L-/ D - )
 • DAY 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต( B / L ปลาประธานาธิบดี / D อิสระ )
 • พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง( B / L เสี่ยวหลงเปา/D อิสระ )
 • DAY 4 DUTY FREE-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-แช่น้ำแร่( B / L อาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก EASTERN HOTEL & RESORTS 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ CI 831 (0920-1200)( B อาหารเช้าแบบกล่อง )

     กำหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2560 

13-17 MAY'17 17,999
20-24 MAY'17 17,999
27-31 MAY'17 17,999
03-07 JUN'17 17,999
10-14 JUN'17 17,999
17-21 JUN'17 17,999
24-28 JUN'17 17,999
01-05 JUL'17 19,999
08-12 JUL'17 19,999
15-19 JUL'17 19,999
22-26 JUL'17 19,999
29JUL-02 AUG'17 19,999
05-09 AUG'17 19,999
19-23 AUG'17 19,999
26-30 AUG'17 19,999

                          

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน ดี๊ด้า  5วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN DEEDA 5D4N AUG17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดจงไถซานซื่อ - ซีเหมินติง 
 • วัดเหวิ่นอู่ - DUTY FREE - GLORIA OUTLET 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ-เถาหยวน CI 832 (1340-1820)
 • เถาหยวนไนท์มาเก็ต
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-
 • วัดเหวินอู่-เจียอี้( B / L ปลาประธานาธิบดี / D อาหารจีนพื้นเมือง )
 • พัก YUH TONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D อิสระ )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-
 • ซีเหมินติง-DUTY FREE-GLORIA OUTLET( B / L เสี่ยงหลงเปา / D อิสระ)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ CI 831 (0920-1200)( B อาหารเช้าแบบกล่อง )

     กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  2560

13-17 MAY'17 19,999
20-24 MAY'17 19,999
27-31 MAY'17 19,999
03-07 JUN'17 19,999
10-14 JUN'17 19,999
17-21 JUN'17 19,999
24-28 JUN'17 19,999
01-05 JUL'17 19,999
08-12 JUL'17 19,999
15-19 JUL'17 19,999
22-26 JUL'17 19,999
29JUL-02 AUG'17 19,999
05-09 AUG'17 19,999
12-16 AUG'17 20,999
19-23 AUG'17 19,999
26-30 AUG'17 19,999

                            

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก 5วัน 4 คืน ายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN PUNGMAK 4D MAY17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 20,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • ไถจง ไทเป จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 834 (1100-1555) -สนามบินเถาหยวน
 • TAIPEI FISH MARKET-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • (D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-
 • ชิมชาอู่หลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต( B / L ปลาประธานาธิบดี /D เสต็ก พร้อมสลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง( B / L เมนู เสี่ยวหลงเปา /D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวNEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน-CI 835 (1320-1600)สนามบินสุวรรณภูมิ ( B / )

     กำหนดการเดินทาง   เดือน พฤษภาคม 2560 

05-08 MAY'17 20,999
18-21 MAY'17 20,999
26-29 MAY'17 20,999


                             

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEVER 4D3N AUG17-TG-W19

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ TG634 (0728-1150) -สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้( B / L แซนวิส+น้ำผลไม้ / D เมนู ปลาประธานาธิบดี )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIYI 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+บาร์สลัด )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า( B / L จินผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • สนามบินเถาหยวน TG 635 (2005-2310)

     กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

25-28 MAY'17 21,999
27-30 MAY'17 21,999
10-13 JUN'17 21,999
24-27 JUN'17 21,999
29JUL-01AUG'17 21,999
12-15 AUG'17 22,999
24-27 AUG'17 21,999

                         

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN SABAIJAI 4D3N AUG17-CI-W19

ราคาเริ่มต้น 22,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  

 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 838 (0825-1305) -สนามบินเถาหยวน
 • เมืองไถง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้(D สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ ) 
 • พัก YUH TONG HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • แวะชิมชาอู่หลง-ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต(B / L เมนู อาหารจีนพื้นเมือง / D เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู) 
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
 • ร้านขนมพายสับสับปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • อาบน้ำแร่ในโรงแรม(B / L เมนู ปลาประธานาธิบดี / D เมนู เสี่ยวหลงเปา) 
 • พักTAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 • CI 837 (2310-0200)(B / L เมนูอาหารจีนซีฟู้ด / D อาหารจีนพื้นเมือง)

     กำหนดการเดินทาง  เดือนเมษายน -  สิงหาคม 2560 

27-30 APR'17 22,999
05-08 MAY'17 23,999
25-28 MAY'17 22,999
28-31 MAY'17 22,999
04-07 JUN'17 22,999
06-09 JUN'17 22,999
12-15 JUN'17 22,999
18-21 JUN'17 22,999
21-24 JUN'17 22,999
25-28 JUN'17 22,999
27-30 JUN'17 22,999
02-05 JUL'17 22,999
04-07 JUL'17 22,999
07-10 JUL'17 23,999
11-14 JUL'17 22,999
14-17JUL'17 22,999
17-20 JUL'17 22,999
23-26 JUL'17 22,999
25-28 JUL'17 22,999
31 JUL-08 AUG'17 22,999
02-05 AUG'17 22,999
06-09 AUG'17 22,999
08-11 AUG'17 22,999
10-13 AUG'17 23,999
11-14 AUG'17 23,999
14-17 AUG'17 22,999
16-19 AUG'17 22,999
20-23 AUG'17 22,999
22-25 AUG'17 22,999
27-30 AUG'17 22,999
29 AUG-01 SEP'17 22,999

                          

update  21/04/17


ทัวร์ไต้หวัน สบายใจ 4วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TIWAN ALISAN PAEPANG5D3N AUG17-BR-W19

ราคาเริ่มต้น 20,555.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยายอาลีซัน

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก ไถจง ไทเป อาลีซาน 
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLET PARK 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0215-0655)
 • DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก YUH TONG HOTELL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 203 (2115-0005)

     กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - สิงหาคม 2560 

25-29 APR'17 20,555
28 APR-2 MAY'17 20,555
05-09 MAY'17 20,555
10-14 MAY'17 20,555
14-18 MAY'17 20,555
18-22 MAY'17 20,555
24-28  MAY'17 20,555
28 MAY-01JUN'17 20,555
14-19 JUN'17 20,555
19-23 JUN'17 20,555
21-25 JUN'17 20,555
01-05 JUL'17 20,555
09-13 JUL'17 20,555
12-16 JUL'17 20,555
15-19 JUL'17 20,555
20-24 JUL'17 20,555
26-30 JUL'17 20,555
03-07 AUG'17 20,555
05-09AUG'17 20,555
14-18 AUG'17 20,555
19-23 AUG'17 20,555
27-30 AUG'17 20,555

                         

update  21/04/17
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SPECIAL ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

                                                                                                             สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   XWT TAIWAN SPECIAL 5D3N -XW-W21

ราคา 16,988.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
 • อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง 
 • เมนูพิเศษ : Sea food เหย่หลิ๋ว  ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
 • พักไทเป 1คืน /ไทจง 1คืน/ เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)
 • เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
   กำหนดการเดินทาง 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 

                       28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560                          ราคา 16,988 

            

update  12/04/17ทัวร์ไต้หวัน   SPECIAL SONGKRAN  5วัน4คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   SPECIAL SONGKRAN APR17-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 29,999.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เหย่หลิ่่ว ถนนเก่าจิ่วฟัน
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาลีซัน
 • วันเหวินวู่

   กำหนดการเดินทาง เมษายน ช่วงสงกรานต์

                                          14-18 เมษายน                            29,999.-

          

update  29/03/17ทัวร์ไต้หวัน EXCUSIVE IN TW 7D5N  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   
TPE06 EXCUSIVE IN TW 7D5N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,777.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนา่ยน - กันยายน 2560

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

04 – 10 มิถุนายน 2560

22,777

11 – 17 มิถุนายน 2560

22,777

18 – 24 มิถุนายน 2560

22,777

25 มิ.ย. – 01 ก.ค.2560

22,777

02 – 08 กรกฎาคม 2560

22,777

09 – 15 กรกฎาคม 2560

23,777

10 – 16 กรกฎาคม 2560

23,777

16 – 22 กรกฎาคม 2560

21,777

23 – 29 กรกฎาคม 2560

21,777

31 ก.ค. – 05 ส.ค.2560

21,777

06 – 12 สิงหาคม 2560

23,777

13 – 19 สิงหาคม 2560

23,777

20 – 26 สิงหาคม 2560

21,777

27 ส.ค. – 02 ก.ย.2560

21,777

03 – 09 กันยายน 2560

21,777

11 – 17 กันยายน 2560

21,777

17 – 23 กันยายน 2560

22,777

25 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

22,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE01BEST JOURNEY  SEP175D3N-XW-W12

ราคาเริ่มต้น 17,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ2-3 ท่าน

01 – 05 มิถุนายน 2560

17,777

07 – 11 มิถุนายน 2560

17,777

09 – 13 มิถุนายน 2560

17,777

14 – 18 มิถุนายน 2560

17,777

16 – 20 มิถุนายน 2560

17,777

21 – 25 มิถุนายน 2560

17,777

22 – 26 มิถุนายน 2560

17,777

28 มิ.ย. -02 ก.ค.2560

17,777

30 มิ.ย. -04 ก.ค.2560

17,777

05 – 09 กรกฎาคม 2560

19,777

06 – 10 กรกฎาคม 2560

19,777

12 – 16 กรกฎาคม 2560

17,777

13 – 17 กรกฎาคม 2560

17,777

19 – 23 กรกฎาคม 2560

17,777

26 – 30 กรกฎาคม 2560

17,777

27 – 31 กรกฎาคม 2560

17,777

02 – 06 สิงหาคม 2560

16,777

03 – 07 สิงหาคม 2560

16,777

09 – 13 สิงหาคม 2560

21,777

10 – 14 สิงหาคม 2560

21,777

11 – 15 สิงหาคม 2560

21,777

16 – 20 สิงหาคม 2560

16,777

23 – 27 สิงหาคม 2560

16,777

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

16,777

01 – 05 กันยายน 2560

16,777

06 - 10 กันยายน 2560

16,777

13 – 17 กันยายน 2560

16,777

20 – 24 กันยายน 2560

16,777

29 ก.ย. – 03 ต.ค.2560

17,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE02 DREAM DESTINATION 6D4N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 18,777.-
จุดเด่นโปรแกรม  อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มิถุนายน - กันยายน 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ/2-3 ท่าน

03 – 08 มิถุนายน 2560

19,777

06 – 11 มิถุนายน 2560

19,777

10 – 15 มิถุนายน 2560

19,777

13 – 18 มิถุนายน 2560

19,777

17 – 22 มิถุนายน 2560

19,777

20 – 25 มิถุนายน 2560

19,777

24 – 29 มิถุนายน 2560

19,777

27 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560

19,777

04 – 09 กรกฎาคม 2560

20,777

08 – 13 กรกฎาคม 2560

21,777

11 – 16 กรกฎาคม 2560

19,777

15 – 20 กรกฎาคม 2560 

18,777

18 – 23 กรกฎาคม 2560

18,777

22 – 27 กรกฎาคม 2560

18,777

25 – 30 กรกฎาคม 2560

18,777

01 – 06 สิงหาคม 2560

18,777

07 – 12 สิงหาคม 2560

20,777

08 – 13 สิงหาคม 2560

22,777

15 – 20 สิงหาคม 2560

18,777

22 – 27 สิงหาคม 2560

18,777

29 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

18,777

02 – 07 กันยายน 2560

18,777

05 – 10 กันยายน 2560

18,777

09 – 14 กันยายน 2560

18,777

12 – 17 กันยายน 2560

18,777

19 – 24 กันยายน 2560

18,777

23 – 28 กันยายน 2560

18,777

26 ก.ย. – 01 ต.ค.2560

19,777

30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560

19,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 5D3N   สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TPE04 PARADISE IN TW 5D3N-BR-W12
ราคาเริ่มต้น 19,777.-
จุดเด่นโปรแกรม อุทยานอาลีซาน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

16 – 20 พฤษภาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

20 - 24 พฤษภาคม 2560

20,777

27 - 31 พฤษภาคม 2560

20,777

12 – 15 มิถุนายน 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

19 – 22 มิถุนายน 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

20,777

23 – 26 มิถุนายน 2560

20,777

03 – 06 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

12 – 15 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

17 – 20 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

20 – 23 กรกฎาคม 2560

19,777

22 – 25 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

26 – 29 กรกฎาคม 2560ขากลับ BR203 21.40 – 00.25

19,777

03 – 06 สิงหาคม 2560

19,777

08 – 11 สิงหาคม 2560

19,777

13 – 16 สิงหาคม 2560

20,777

17 – 20 สิงหาคม 2560

19,777

19 – 22 สิงหาคม 2560

19,777

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE XW01 5D3N JUN17-XW-W43
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
จุดเด่นโปรแกรม 

 • 1.    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • 2.    อาบน้ำแร่สุดชิลล์ สไตล์ไต้หวัน
 • 3.    ช้อปปิงสุดมันส์ที่ ซีเหมินติง
 • 4.    เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง,บุฟเฟ่ท์สุกี้ชาบูไต้หวัน  
   กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน - กรกฏาคม  2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก

วันที่ 21-25/ 22-26/ 24-28 เม.ย.60

17,999.-

วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 28 เม.ย.-02 พ.ค./ 05-09 พ.ค. 60

18,999.-

วันที่ 01-05/ 13-17/ 14-18/ 15-19/ 16-20/ 21-25/ 22-26/ 23-27 พ.ค./ 28 พ.ค.-01 มิ.ย./ 29 พ.ค.-02 มิ.ย.60

17,999.-

วันที่ 03-07/ 04-08/ 05-09/ 06-10/ 10-14/ 11-15/ 12-16/ 13-17/ 17-21/ 18-22/ 19-23/ 20-24/ 24-28/ 25-29/ 26-30 มิ.ย./ 27 มิ.ย.-01 ก.ค.60

17,999.-

วันที่ 02-06/ 03-07/ 04-08/ 09-13/ 10-14/ 11-15/ 16-20/ 17-21/ 18-22/ 22-26/ 23-27/ 24-28/ 25-29/ 26-30 ก.ค./ 29ก.ค.-02ส.ค.60

17,999.-

          

update  27/03/17


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5วัน3คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   TP01 JOURNEY 5D3N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 17,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เมษายน - พฤษภาคม 60 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560      18,777
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2560      18,777
05 – 09 เมษายน 2560      20,777
06 – 10 เมษายน 2560      20,777
07 – 11 เมษายน 2560      18,777
10 – 14 เมษายน 2560      24,777
13 – 17 เมษายน 2560      24,777
14 – 18 เมษายน 2560      24,777
19 – 23 เมษายน 2560      18,777
20 – 24 เมษายน 2560      18,777
21 – 25 เมษายน 2560      18,777
26 – 30 เมษายน 2560      18,777
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560      20,777
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2560      20,777
03 – 07 พฤษภาคม 2560      20,777
04 – 08 พฤษภาคม 2560      20,777
05 – 09 พฤษภาคม 2560      20,777
10 – 14 พฤษภาคม 2560      20,777
11 – 15 พฤษภาคม 2560      19,777
12 – 16 พฤษภาคม 2560      19,777
17 – 21 พฤษภาคม 2560      17,777
18 – 22 พฤษภาคม 2560      17,777
19 – 23 พฤษภาคม 2560      17,777
24 – 28 พฤษภาคม 2560      17,777
25 – 29 พฤษภาคม 2560      17,777
26 – 30 พฤษภาคม 2560      17,777
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560      17,777

                                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN AIWAN ล้นใจ   5 วัน 3คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN LONJAI SONGKAN 13-17APR17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น   34,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - กุ้งมังกรซีฟู้ด 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-พิพิธภัณฑ์กู้กง (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0220-0655)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • DAY 2 ล่องทะเลาสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-วัดพระถังซำจั๋ง
 • หมู่บ้านเก้าชมเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101 
 • (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-TAIWAN FISH MARKET-ซีเหมินติง
 • ( B / L เสี่ยวหลงเปา /D เป็ดปักกิ่ง )
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • MITSUI OUTLET PARK-เถาหยวน-เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • BR 205 (2100-0005+1)
 • (B / L กุ้งมังกรซีฟู้ด/ D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                                     วันที่ 13-17 เมษายน สงกรานต์                        34,900

                                                                       

update 16/02/17


ทัวร์ไต้หวันTAIWAN DREAM DESTINATION   6วัน4คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE02 DREAM DESTIONTION 6D4N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน -  พฤษภาคม 60 

01 – 06 เมษายน 2560      21,777
04 – 09 เมษายน 2560      21,777
 08 – 13 เมษายน 2560      24,777
11 – 16 เมษายน 2560      26,777
15 – 20 เมษายน 2560      24,777
18 – 23 เมษายน 2560      20,777
22 – 27 เมษายน 2560      20,777
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2560      22,777
06 – 11 พฤษภาคม 2560      22,777
09 – 14 พฤษภาคม 2560      22,777
13 – 18 พฤษภาคม 2560      20,777
16 – 21 พฤษภาคม 2560      20,777
20 – 25 พฤษภาคม 2560      20,777
23 – 28 พฤษภาคม 2560      20,777
27 – 01 พฤษภาคม 2560       20,777
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560      20,777

                                                             

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN   4วัน3 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์TPE03 FANTASTIC  4D3N APR17-CI-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง 
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
 • 3. อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. ไฟลท์สวย บินเช้า-กลับดึก กับสายการบิน CHINA AIRLINES - FULL SERVICE

   กำหนดการเดินทาง มีนาคม -  เมษายน 60 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560      22,900
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560      22,900
04 – 07 เมษายน 2560      23,900
19 – 22 เมษายน 2560      21,900
26 – 29 เมษายน 2560      21,900

                                                       

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN  5วัน4 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE05  MIRACLE   5D4N APR17-BR-W12
ราคาเริ่มต้น 22,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • เดินทางเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560
 • บินสบายๆกับ EVA AIR - FULL SERVICE ระดับ 5 ดาว

   กำหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - มิถุนายน 60 

18 – 22 เมษายน 2560      22,777
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560      25,777
20 – 23 พฤษภาคม 2560      21,777
02 – 06 มิถุนายน 2560      22,777

                                                        

update 07/02/17ทัวร์ไต้หวัน เฮ้ย!!! TAIWAN สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN HOY 11-15 APR17-BR-W19
ราคาเริ่มต้น 33,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ทานปูอลาสก้า 
เหย๋หลิ่ว -จิ่วเฟิ้น-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 068 (1625-2110)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก 89)(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง-เดินทางกลับกรุงเทพฯBR061(2340-0220+1)( B / L กุ้งมังกรีซีฟู้ด / D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                           วันที่ 11-15 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์                         ราคา 33,900

                                                         

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เบาเบา สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์TAIWAN BAO BAO 11-14APR –BR-W19
ราคาเริ่มต้น 26,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-พิพิธภัณฑ์กู้กง 
หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 206 (0220-0655)-เถาหยวน-ไทเป
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS 5* แช่น้ำแร่ส่วนตัวในที่พัก
 • DAY 2 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)( B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา/ D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-DUTY FREE-ตลาดซีเหมินติง
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ BR 205 (2100-0005+1)( B / L กุ้งมังกรซีฟู้ด /D ปูอลาสก้า )

   กำหนดการเดินทาง 

                  วันที่ 11-14 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์                         ราคา 26,900

                                                      

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ฮิฮ้า สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN HIHAAA 13-17APR –CI-W19
ราคาเริ่มต้น 36,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

อุทยานอาลีซาน - กินกุ้งมังกรซีฟู้ด -ทานปูอลาสก้า 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-เก้าชนเผ่า (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 836 (1750-2220)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี / D สุกี้-ชาบู เชียนเย่)
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณสวนสนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง /D สเต็ก+บาร์สลัด )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • DUTY FREE - ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89 )(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D พระกระโดดกำแพง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กระเช้าชมวิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมิน-เดินทางกลับกรุงเทพฯCI 837 (2300-0200+1)( B / L หุ้งมังกรซีฟู้ด / D ปูอลาสก้า)

   กำหนดการเดินทาง 

                      วันที่ 13-17 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์       ราคา 36,900.-

                                                   

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ฮิฮ้า สงกรานต์ 2560   5วัน4 คืน  สายการบิน      

รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN MITI 12-16APR –CI-W19
ราคาเริ่มต้น 34,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

แช่น้ำแร่ 5 ดาว - อุทยานอาลีซาน- เป็ดปักกิ่ง 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ้น-กระเช้าชมวิว (WIFI บนรถ) 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 836 (1750-2220)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี
 • ชิมชาอู่หลง( B / L อาหารจีนพื้นเมือง / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MAISON DE CHINE CHIAYI *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กะเช้าชมวิว( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก FRESH FIELDS *5 แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 4 ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง(B / L จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / D เป็ดปักกิ่ง)
 • พัก FULLON SHENKENG *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 5 ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • CI 835 (1350-1600)( B / L ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก)

   กำหนดการเดินทาง 

   วันที่ 12-16 เมษายน  ช่วงวันหยุดสงกรานต์             ราคา  34,900.-

                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN   7วัน5 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์ TPE06 EXCLUSIVE 7D5N MAY17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว
 • เดินทางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560

   กำหนดการเดินทาง 

02 – 08 เมษายน 2560

24,777

09 – 15 เมษายน 2560

28,777

16 – 22 เมษายน 2560

23,777

23 – 29 เมษายน 2560

23,777

30 เม.ย. – 06 พ.ค. 2560

25,777

07 – 13 พฤษภาคม 2560

25,777

14 – 20 พฤษภาคม 2560

23,777

21 – 27 พฤษภาคม 2560

23,777

28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560

23,777

                                                            

update 07/02/17


ทัวร์ไต้หวัน SHOCKPRICE 4D3N  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TW SHOCKPRICE 4D3N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 13,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เพลิดเพลินไปกับถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ชมเศียรราชินี ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

13,777

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

13,777

03 – 06 มีนาคม 2560

13,777

10 – 13 มีนาคม 2560

13,777

17 – 20 มีนาคม 2560

13,777

24 – 27 มีนาคม 2560

13,777

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560

13,777

                                                                  

update 09/01/17


ทัวร์ไต้หวัน -ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน  สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN 4D3N  JUL17-IT-W36
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
 • พิเศษ...อาบน้ำแร่ 1 คืน

   กำหนดการเดินทาง  เดือนกุมภาพันธ์- กรกฎาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า ***

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

16-19, 24-27 ก.พ.60

2-5, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค. 60

14,999.-

6-9 , 7-10 , 8-11 , 20-23 เม.ย. 60

15,999.-

5-8, 6-9, 7-10, 11-14, 12-15, 18-21 พ.ค. 60

19-22, 25-28, 26-29 พ.ค. 60

15,999.-

1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19 มิ.ย. 60

22-25, 23-26 มิ.ย. // 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60

14,999.-

6-9, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ก.ค. 60

27-30, 28-31 ก.ค. 60

14,999.-

                                                                       

update 02/02/17


ทัวร์ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan 3D 2N-MAR-3D-TG-W19
ราคา  19,888 .-

จุดเด่นโปรแกรม แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

 • **แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก** 
 • เที่ยวสบาย บินเช้า กลับดึก 
 • ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ตึกไทเป101-อุทยานเย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ TG 634 (0710-1150) -สนามบินเถาหยวน
 • เมืองไถง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต(L เมนู อาหารจีนพื้นเมือง /D เมนู สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ 
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
 • ร้านขนมพายสับสับปะรด-ซีเหมินติง(B / L เมนู ปลาประธานาธิบดี / D เมนู สุกี้ ชาบู ชาบู) 
 • พักTAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4*/หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน TG 635 (2005-2250)(B / L เมนูอาหารจีนซีฟู้ด)

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มีนาคม 2560 

3-5 MAR '17 19,888
10-12 MAR '17 19,888
17-19 MAR '17 19,888
24-26 MAR '17 19,888

                                                                

update 13/01/17ทัวร์ไต้หวัน   ใต้หวัน อลีซัน สุขใจ 4 วัน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwai Alesan-MAR-4D-CI-W19
ราคา เริ่ท 21,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • **แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก**
 • เที่ยวสบาย บินเช้า กลับดึก
 • ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อุทยานเย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-พิพิธภัณฑ์กู้กง
   กำหนดการเดินทาง  เดือน 
18-21 FEB'17 21,999
2-5 MAR'17 22,999

                                                     

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N   สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan Alesan PeaPung-MAR-5D-BR-W19
ราคาเริ่ม 19,555 .-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาว ในห้องพัก  ไถจง ไทเป อาลีซาน
 • เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น  MITSUI OUTLET PARK
 •  DAY 1 สุวรรณภูมิ  BR 206 (0215-0655)
 •  DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ
 • พัก  YUH TONG HOTELL 4*  หรือเทียบเท่า
 •  DAY 3 อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ภายในห้องพัก
 • ( B / L อาหารจีนพื้นเมือง/D สุกี้ชาบู ชาบู - )
 • พัก  FRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 •  DAY 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์germaniumและนาฬิกา
 • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • พัก TAO GARDEN  HOTEL  4*/หรือเทียบเท่า
 •  DAY 5 TAIPEI FISH MARKET-MITSUI OUTLET PARK
 • สนามบินเถาหยวน BR 205 (2115-0005)
   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
6 - 10 FEB 17 19,555
6 - 10 MAR 17 20,555
9 - 13 MAR 17 20,555
12 - 16 MAR 17 20,555
14 - 18 MAR 17 20,555

                                                 

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์   TIWAN ALISAN 5D4N  APR17-IT-W36
ราคา 33,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
   กำหนดการเดินทาง วันหยุดสงกรานต์ ปี 60

กำหนดการเดินทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า ***

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

วันที่  12 – 16 เมษายน 60

33,999.-

       

update 02/02/17


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN EVA FOR YOU 4D3N  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan EVA For You-FEB-4D-BR-W19
ราคา . 18,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • แหย๋หลิ่ว -จิ่วเฟิ้น-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าชมวิว 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ BR 202 (1430-1910)-สนามบินเถาหยวน-ไทเป
 • พัก New Taipei Convention Center Hotel *4
 • *แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
 • DAY 2 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ( B / L จินผิงเสี่ยวหลงเปา / D สเต็ก+สลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-
 • หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-กะเช้าชมวิว
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D สุกี้ชาบู เชีนยเย่ )
 • พัก TAO GARDEN HOTEL *4 หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้นที่ 89 )
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-
 • สนามบินสุวรรณภูมิ BR 205 ( 2115-0005+1)

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์  2560 

25 - 28 FEB 17 18,900

                                                               

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน ปังมาก!!!  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  Taiwan Pung-MAR-4D-CI-W19
ราคา เริ่มต้น 19,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • ไถจง ไทเป จีหลง 
 • DAY 1 สุวรรณภูมิ CI 834 (1100-1555) -สนามบินเถาหยวน
 • TAIPEI FISH MARKET-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • (D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 2 เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ( B / L ปลาประธานาธิบดี /D เสต็ก พร้อมสลัดบาร์ )
 • พัก MOVING STAR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 3 ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อย GERMANIUM
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ส่วนตัว
 • ( B / L เมนู เสี่ยวหลงเปา /D เมนู อาหารจีนพื้นเมือง)
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวNEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
 • DAY 4 ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • สนามบินนานาชาติเถาหยวน-CI 835 (1320-1600)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 •    กำหนดการเดินทาง  กุมภาพันธ์ -  มีนาคม 2560 
9-12 FEB'17 19,999
10-13 FEB'17 20,999
23-26 FEB'17 19,999
2-5 MAR'17 19,999
3-6 MAR'17 19,999
15-18 MAR'17 19,999
22-25 MAR'17 19,999
23-26 MAR'17 19,999
30 MAR-3APR'17 19,999

                                                

update 13/01/17


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืนสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   JIN IN TAIWAN 5D3N OCT17 -XW-W32
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
 • ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
 • ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
 • สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2560 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่านพักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

ììì ราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็ก ììì

11–15 ก.พ. 2560 * วันมาฆบูชา *

18,999.-

5,900.-

18-22 ก.พ. 2560

17,999.-

4,500.-

25ก.พ.-01มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

01-05 มี.ค. 2560

18,999.-

4,500.-

04-08 มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

11-15 มี.ค. 2560

17,999.-

4,500.-

18-22 มี.ค. 2560

18,999.-

4,500.-

05-09 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

07-11 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

11-15 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

12-16 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

13-17 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ *

25,999.-

6,900.-

21-25 เม.ย. 2560

19,999.-

5,900.-

28เม.ย.-02พ.ค. 2560 * วันแรงงาน *

22,999.-

6,900.-

29เม.ย.-03พ.ค. 2560 * วันแรงงาน *

22,999.-

6,900.-

03-07 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล *

22,999.-

6,900.-

11-15 พ.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

26-30 พ.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

09-13 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

14-18 มิ.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

23-27 มิ.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

30มิ.ย.-04ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ค. 2560 * วันอาสาหบูชา *

18,999.-

5,900.-

12-16 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

19-23 ก.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

28ก.ค.-01ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

02-06 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

10-14 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

11-15 ส.ค. 2560 * วันแม่แห่งชาติ *

22,999.-

6,900.-

16-20 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

23-27 ส.ค. 2560

17,999.-

5,900.-

30ส.ค.-03ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

01-05 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

06-10 ก.ย. 2560

17,999.-

5,900.-

15-19 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

20-24 ก.ย. 2560

18,999.-

5,900.-

04-08 ต.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

13-17 ต.ค. 2560

18,999.-

5,900.-

19-23 ต.ค. 2560 * วันปิยะหมาราช *

22,999.-

6,900.-

20-24 ต.ค. 2560 * วันปิยะมหาราช *

22,999.-

6,900.-

27-31 ต.ค. 2560

19,999.-

5,900.-

                                                       

update 05/02/17ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 4D3N BY CI ายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  TPE03 FANTASTIC MAR17-CI-X12
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
จุดเด่นโปรแกรม  เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพัน

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง 
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
 • 3. อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. ไฟลท์สวย บินเช้า-กลับดึก กับสายการบิน CHINA AIRLINES - FULL SERVICE

   กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07-10 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

14-17 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

15-18 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

19-22 กุมภาพันธ์ 2560

21,900

07-10 มีนาคม 2560

21,900

11-14 มีนาคม 2560

21,900

14-17 มีนาคม 2560

21,900

19-22 มีนาคม 2560

21,900

                                                             

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน  PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ TP04 PARADISE MAY16-BR-W12
ราคาเริ่มต้น  19,777-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป 
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว

     กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม  - พฤษภาคม  2560

 กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07 - 11 มกราคม 2560

19,777

15 – 19 มกราคม 2560

19,777

16 – 20 มกราคม 2560

19,777

18 – 22 มกราคม 2560

20,777

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560

19,777

06 – 10 มีนาคม 2560

19,777

09 – 13 มีนาคม 2560

20,777

12 – 16 มีนาคม 2560

19,777

16 – 20 มีนาคม 2560

20,777

20 – 24 มีนาคม 2560

19,777

12 – 16 เมษายน 2560

29,777

15 – 19 เมษายน 2560

22,777

17 – 21 เมษายน 2560

19,777

20 – 24 เมษายน 2560

20,777

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560

22,777

04 – 08 พฤษภาคม 2560

20,777

09 – 13 พฤษภาคม 2560

19,777

18 – 22 พฤษภาคม 2560

20,777

24 – 28 พฤษภาคม 2560

20,777

                                                                 

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน SDT05 TAIWAN SAKURA 4D 3N  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  TW SAKURA 06 APR17 -IT-W38
าคาเริ่มต้น 25,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
 •  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง
 • อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ,ปลาประธานาธิบดี,
 • พระกระโดดกำแพง,สเต๊ก+สลัดบาร์
 • ชมเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่งที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

   

   กำหนดการเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

23-26 MAR

19,888

6-9 APR

20,888

7-10 APR

20,888

12-15 APR

25,888

13-16 APR

25,888

14-17 APR

25,888

                                           

                                                                         

update 09/01/1


ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืนายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  SDT03 TAWAN TOUCH -IT506-W38
ราคาเริ่มต้น  19,900- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอารีซัน – - ชมป่าสนพันปี - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
 •  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ 
 • พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง

  อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี
 • เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ...เมนูพระกระโดดกำแพง 

   กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

01-05 FEB 60

19,900

08-12 FEB 60

19,900

15-19 FEB 60

19,900

22-26 FEB 60

19,900

01-05 MAR 60

19,900

08-12 MAR 60

19,900

15-19 MAR 60

19,900

12 – 16 APR 2017(สงกรานต์)

27,900

13 - 17 APR 2017(สงกรานต์)

27,900
                                                                  

update 12/01/17


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5D4N BY TG  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP09 GRAND TW APR16-TG-W12
าคาเริ่มต้น 25,777.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว 
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

       กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม  - พฤษภาคม  2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

04–08 มกราคม 2560

25,777

11–15 มกราคม 2560

25,777

08–12 กุมภาพันธ์ 2560

27,777

25–29 มีนาคม 2560

25,777

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

25,777

05-09 เมษายน 2560

26,777

16-20 เมษายน 2560

26,777

19-23 เมษายน 2560

25,777

                                                        

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน  ROMANCE IN TAIWAN 6D4N BY XW ายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP10 ROMANCE INTW  MAR16-XW -W12
ราคาเริ่มต้น  21,777.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนพันปี
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน เมืองเจียอี้ / ไถจง / และกรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 5. บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

     กำหนดการเดินทาง    เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560

 กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

(เปิดใหม่)07-12 กุมภาพันธ์ 2560

23,777

(เปิดใหม่)14 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

(เปิดใหม่)15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

21,777

(เปิดใหม่)21 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

28 ก.พ. – 05 มีนาคม 2560

21,777

01 – 06 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)07 – 12 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)08 – 13 มีนาคม 2560

21,777

(เปิดใหม่)11 – 16 มีนาคม 2560

22,777

14 – 19 มีนาคม 2560

21,777

15 – 20 มีนาคม 2560

21,777

                                                                 

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BY XW  สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TP11 MAGICAL IN TW  MAR16-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 18,777.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน 
 • 3. อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 5. บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

     กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

(เปิดใหม่)08 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

20,777

(เปิดใหม่)25 ก.พ.60 – 01 มี.ค.60

18,777

(เปิดใหม่)04 – 08 มีนาคม 2560

18,777

05 – 09 มีนาคม 2560

18,777

11 – 15 มีนาคม 2560

18,777

15 – 19 มีนาคม 2560

18,777

18 – 22 มีนาคม 2560

18,777

19 – 23 มีนาคม 2560

18,777

                                                             

update 13/12/16


ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 4D3N   สายการบิน    
รหัสโปรแกรมทัวร์  TEP12  FAMOUS -TG-W12
ราคาเริ่มต้น 21,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • สุดพิเศษ...
 • 1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
 • 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
 • 3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
 • 4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

   กำหนดการเดินทาง  เดือน มกราคม - เมษายน 2560

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

07-10 มกราคม 2560

21,900

12-15 มกราคม 2560

21,900

14-17 มกราคม 2560

21,900

10-13 มีนาคม 2560

21,900

24-27 มีนาคม 2560

21,900

25-28 มีนาคม 2560

21,900

16–19 เมษายน 2560

22,900

                                                                        

update 09/01/17


ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 6525 5D3N NOV-XW-W07
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
•ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง 
•ชมตึกไทเป 101 
•ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล

     กำหนดการเดินทาง

วันที่  6–10, 13–17, 19-23, 20–24, 26-30 พ.ย., 27 พ.ย.–1 ธ.ค. 59          ราคา 13,900.-

update 02/11/16


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3วัน 2 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW 3D2N MAR17-TG-W19
ราคาเริ่มต้น 18,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต 
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมิ
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -สนามบินนานาชาติเถาหยวน

 กำหนดการเดินทาง เดือน พ.ย- มีค 60

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก/ห้องละ 2 ท่าน

25-27 NOV’16

19,888

23-25 DEC’16

19,888

20-22 JAN’17

18,888

17-19 FEB’17

18,888

03-05 MAR’17

19,888

10-12 MAR’17

19,888

17-19 MAR’17

19,888

24-26 MAR’17

19,888UPDATE 08/12/16


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM ALISAN 6วัน 4คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN DREAM ALISAN6D4N FEB17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 19,777.-

จุดเด่นโปรแกรม
 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

 กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

01 – 06 พฤศจิกายน 2559

19,777

02 – 07 พฤศจิกายน 2559

19,777

08 – 13 พฤศจิกายน 2559

19,777

09 – 14 พฤศจิกายน 2559

19,777

15 – 20 พฤศจิกายน 2559

19,777

16 – 21 พฤศจิกายน 2559

19,777

22 – 27 พฤศจิกายน 2559

19,777

23 – 28 พฤศจิกายน 2559

19,777

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559

22,777

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2559

22,777

07 - 12 ธันวาคม 2559

22,777

06 - 11 ธันวาคม 2559

22,777

13 – 18 ธันวาคม 2559

20,777

14 – 19 ธันวาคม 2559

20,777

20 – 25 ธันวาคม 2559

22,777

21- 26 ธันวาคม 2559

22,777

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560

27,777

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2560

27,777

31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2560

25,777

03 – 08 มกราคม 2560

19,777

04 – 09 มกราคม 2560

19,777

10 – 15 มกราคม 2560

19,777

11- 16 มกราคม 2560

19,777

17 – 22 มกราคม 2560

19,777

18 – 23 มกราคม 2560

19,777

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2560

19,777

01 – 06 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

08 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

22,777

14 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

19,777

22 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

19,777ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ BEST JOURNEY 5D3N FEB17-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 16,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน 
(เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
•นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
•นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป
•เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ
•ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
•ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
•ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
•ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
•ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
•บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

 กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559

17,777

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2559

16,777

02 – 06 พฤศจิกายน 2559

18,777

05 – 09 พฤศจิกายน 2559

17,777

06 – 10 พฤศจิกายน 2559

16,777

09 – 13 พฤศจิกายน 2559

18,777

12 – 16 พฤศจิกายน 2559

17,777

13 – 17 พฤศจิกายน 2559

16,777

16 – 20 พฤศจิกายน 2559

18,777

19 – 23 พฤศจิกายน 2559

17,777

20 – 24 พฤศจิกายน 2559

16,777

23 – 27 พฤศจิกายน 2559

18,777

26 – 30 พฤศจิกายน 2559

17,777

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2559

16,777

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2559

20,777

03 – 07 ธันวาคม 2559

20,777

04 – 08 ธันวาคม 2559

20,777

07 – 11 ธันวาคม 2559

20,777

10 – 14 ธันวาคม 2559

20,777

11 – 15 ธันวาคม 2559

19,777

14 – 18 ธันวาคม 2559

19,777

17 – 21 ธันวาคม 2559

18,777

18 – 22 ธันวาคม 2559

17,777

21 – 25 ธันวาคม 2559

20,777

24 – 28 ธันวาคม 2559

20,777

25 – 29 ธันวาคม 2559

20,777

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560

24,777

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2560

24,777

01 – 05 มกราคม 2560

21,777

04 – 08 มกราคม 2560

18,777

07 – 11 มกราคม 2560

17,777

08 – 12 มกราคม 2560

16,777

11 – 15 มกราคม 2560

18,777

14 – 18 มกราคม 2560

17,777

15 – 19 มกราคม 2560

16,777

18 – 22 มกราคม 2560

18,777

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2560

17,777

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2560

16,777

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

20,777

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 

20,777

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 

18,777

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 

17,777

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 

16,777

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

18,777

  25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560

17,777

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2560

16,777

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ PARADISE TAIWAN-IT-W02
ราคาเริ่มต้น 15,900 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 •  ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ศึกษาประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง, เฝิงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
 • ไหว้พระ วัดหลงซานซื่อ

  กำหนดการเดินทาง

เดือน พฤศจิกายน

03 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59

 

15,900

10 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59

 

15,900

17 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59

 

15,900

24 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 59

 

15,900

เดือน   ธันวาคม

08 ธ.ค. 59 - 11 ธ.ค. 59

 

15,900

15 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59

 

15,900

22 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59

 

15,900

เดือน   มกราคม

12 ม.ค. 60 - 15 ม.ค. 60

เต็ม  

15,900

เดือน   กุมภาพันธ์

09 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60

เต็ม  

15,900

16 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60

เต็ม  

15,900

23 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60

เต็ม 

15,900


26/09/16


ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN SECIAL 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SECIAL MAR60-TG-W02
ราคาเริ่มต้น  19,900 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง
 • ชม พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ศึกษาประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ชมตึกสูงระฟ้า ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • อาหารเลิศรส เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้สไตล์ไต้หวัน /สเต็คไต้หวัน

     กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

17-19 ก.พ. 60

19,900

24-26 ก.พ. 60

20,200

03-05 มี.ค. 60

19,900

10-12 มี.ค. 60

19,900

17-19 มี.ค. 60

19,900

24-26 มี.ค. 60

20,500


29/12/16


ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN  5 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HAPPY TAIWAN 5D3N OCT-XW-W20
ราคาเริ่มต้น 20,999 .-
 จุดเด่นโปรแกรม

 • บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)
 • ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
 • อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
 • **(ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง**
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 
 • ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”
   กำหนดการเดิน

ตุลาคม 59

23 – 27  ต.ค. 59

ราคา  20,999.–

26/09/16


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Holiday 3วัน 2คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Holiday-MAR-3D-TG-W19
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–เมืองไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium -ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

     กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

25-27 NOV’16

19,888

23-25 DEC’16

19,888

20-22 JAN’17

19,888

17-19 FEB’17

19,888

03-05 MAR’17

19,888

10-12 MAR’17

19,888

17-19 MAR’17

19,888

24-26 MAR’17

19,888
27/09/16


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Dee Sabai 4 วัน 3 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Dee Sabai-DEC-4D-CI-W19
ราคาเริ่มต้น 19,888.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 
 • TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
 • เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ –ชิมชาอู่หลง- ฟ๋งเจี่ย
 • ไนท์มาเก็ตร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์สร้อย GERMANIUM-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
 • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค

     กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2
ท่าน

3-6 NOV’16

19,999

18-21 NOV’16

19,999

2-5 DEC’16

20,999

9-12 DEC’16

20,999

15-18 DEC’16

19,999

22-25 DEC’16

19,999


27/09/16


ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 7วัน 5 คืน สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ GRAND TAIWAN 7D5N OCT-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 16,777.-

 จุดเด่นโปรแกรม

 • เที่ยวครบไต้หวัน!!
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป / 1 คืนที่เมืองไทจง / และ 1คืนที่เมืองฮัวเหลียน
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุ ทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

    กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ   

2-3 ท่าน

 11 – 17 ตุลาคม 2559

19,777

18 – 24 ตุลาคม 2559

21,777


ทัวร์ไต้หวัน AIWAN MIRACLE  5วัน 4 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN MIRACLE  5D4N DEC-BR-W12

ราคาเริ่มต้น 16,777.-
จุดเด่นโปรแกรม
 • เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติ

สุดพิเศษ...
1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเถาหยวน เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /ซีฟู๊ด /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
4. บินสายการบิน EVA AIR  FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว

     กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2559

20,777

05 - 09 พฤศจิกายน 2559

20,777

12 – 16 พฤศจิกายน 2559

20,777

19 – 23 พฤศจิกายน 2559

20,777

26 – 30 พฤศจิกายน 2559

20,777

03 – 07 ธันวาคม 2559

22,777

10 – 14 ธันวาคม 2559

22,777

17 – 21 ธันวาคม 2559

21,777


ทัวร์ไต้หวัน ถูกเว่อร์ 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN TOOKVER OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 13,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

พักโรงแรม 4 ดาว* แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 
ไถจง ไทเป หนานโถว 
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK /เหยหลิ่ว/จิ่วเฟิ่น 
DAY 1 ดอนเมือง XW 182 (0310-0805)
DAY 2 สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
( - / L จีนพื้นเมือง / - )
แช่น้ำแร่ส่วนตัว NEW TAIPEI CONVENTION 4* หรือเทียบเท่า
DAY 3 เมืองไทเป-ศูนย์Germanium-ร้านขนมพายสับปะรด/ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-DUTY FREE-ซีเหมินติง
TAIPEI FISH MARKET
( B / L เสี่ยวหลงเปา / - )/พัก ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
DAY 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้นอุทยานเหย๋หลิ่ว/อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  MITSUI OUTLET PARK ( B / L จีนพื้นเมือง / - )
พัก ORCHARD PARK HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
DAY 5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ /XW 181 (0950-1230)

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

21-25 กันยายน 59

13,999

24-28 กันยายน 59

13,999

28 ก.ย.-2 ต.ค 59

14,999

1-5 ตุลาคม 59

13,999

5-9 ตุลาคม59

13,999
UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN ALISHAN 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TW ALISHAN FRESH5STAR 5D OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 15,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
 • อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

21-25 กันยายน 59

15,555

24-28 กันยายน 59

15,555

28 ก.ย.-2 ต.ค 59

15,555

1-5 ตุลาคม 59

15,555

5-9 ตุลาคม59

15,555UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน TAIWAN ALISHAN 6วัน 4คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์TAIWAN ALISHAN FRESH5STAR OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 17,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันป
 •    ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 •  ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 •  ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 •  อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

20-25 กันยายน 59

17,555

4-9 ตุลาคม 59

17,555

15-20 ตุลาคม 59

17,555

22-27 ตุลาคม 59

17,555


UPDATE 09/08/16


ทัวร์ไต้หวัน ถูกเว่อร์ 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN TOOKVER SEP-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 13,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

วันที่แรก/กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง /สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม /เมืองไทเป-ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- Duty Free-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง
วันที่สี่ /หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว–อณุสรณ์เจียงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK
วันที่ห้า / สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

 13-17 ส.ค.59

13,999

 14-18 ส.ค.59

13,999

 17-21 ส.ค.59

13,999

 20-24 ส.ค.59

13,999

 21-25 ส.ค.59

13,999

 24-28 ส.ค.59

13,999

 27-31 ส.ค.59

13,999

 3-7 ก.ย.59

13,999

 4-8 ก.ย.59

13,999

10-14 ก.ย.59

13,999

11-15 ก.ย.59

13,999


ทัวร์ไต้หวันไทเป-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ FUNNY IN TAIWAN  OCT-XW-W32
ราคาเริ่มต้น 17,599.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

อุทยานเย่หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

09 – 13 ต.ค. 2559

17,599.-

16 – 20 ต.ค. 2559

17,599.-

23 – 27 ต.ค. 2559

17,599.-


ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ HAPPY IN TAIWAN  OCT-XW-W32
ราคาเริ่มต้น 18,599.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*

D6.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

25 – 30 ต.ค. 2559

18,599.-

26 – 31 ต.ค. 2559

18,599.-ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง 5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ PREMIUM IN TAIWAN  MAR60-CI-W32
ราคาเริ่มต้น 21,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

D1.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

D2.

สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

D3.

ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)

D4.

ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

D5.

อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*

D6.

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

18 – 21 ธ.ค. 2559

21,900.-

26 – 29 ธ.ค. 2559

24,900.-

05 – 08 ม.ค. 2560

22,900.-

08 - 11 ม.ค. 2560

22,900.-

16 - 19 ม.ค. 2560

21,900.-

19 - 22 ม.ค. 2560

22,900.-

30ม.ค.–02ก.พ. 2560

21,900.-

05 – 08 ก.พ. 2560

22,900.-

08 - 11 ก.พ. 2560

22,900.-

15 - 18 ก.พ. 2560

22,900.-

22 - 25 ก.พ. 2560

22,900.-

26ก.พ.-01มี.ค.2560

21,900.-

05 – 08 มี.ค.2560

21,900.-

09 - 12 มี.ค.2560

22,900.-

11 - 14 มี.ค.2560

22,900.-

16 - 19 มี.ค.2560

22,900.-

19 - 22 มี.ค.2560

22,900.-

23 - 26 มี.ค.2560

22,900.-

29มี.ค.-01เม.ย.2560

22,900.-


ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN  5D3Nสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ BEST JOURNEY IN TAIWANS 5D3N-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 12,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)
 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป
 • เที่ยวถนนจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินสไตร์โบราณตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

กำหนดการเดินทาง

07-11 สิงหาคม 2559

12,777

13-17 สิงหาคม 2559

13,777

17-21 สิงหาคม 2559

13,777

20-24 สิงหาคม 2559

13,777

31 สิงหา–04 กันยายน 59

15,777

07-11 กันยายน 2559

15,777

14-18 กันยายน 2559

15,777

28กันยา-02ตุลาคม 59

15,777

05-09 ตุลาคม 2559

15,777

08-12 ตุลาคม 2559

15,777

15-19 ตุลาคม 2559

15,777

22-26 ตุลาคม 2559

17,777ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION  6D4N สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ TW DREAM DESTINATION OCT-XW-W12
ราคาเริ่มต้น 15,777.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • นอนโรงแรม 4 ดาว 2คืน ที่เมืองไทเป และ 1คืนที่เจียอี้
 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณ รวมถึงสวนสนพันปี
 • ชมอุทยานเย่หลิว ริมทะเลของไต้หวัน ชมเศียรราชินีที่ขึ้นเสียง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ที่ยิ่งใหญ่เก็บสมบัติจีนโบราณกว่า6แสนชิ้น
 • ชมตึก101 ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ช๊อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ฟ่งเจีย ไนท์มาเก็ต / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง
 • พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน 
 • (เสี่ยวหลงเปา/ภัตตาคาร 200ล้าน/พระกระโดดกำแพง/อาหารซีฟู๊ด)

กำหนดการเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

27สิงหาคม-1กันยายน 2559

15,777

31สิงหาคม-5กันยายน 2559

17,777

13-18 กันยายน 2559

17,777

17–22 กันยายน 2559

17,777

24-29 กันยายน 2559

17,777

11-16 ตุลาคม 2559

17,777

UPDATE 17/08/16


ทัวร์ไต้หวัน โปรปรี๊ดแตก 5วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWANPRO OCT-XW-W19
ราคาเริ่มต้น 14,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • เที่ยวสุดคุ้ม ไทเป ไถจง หนานโถว 
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 •  ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่   ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
 • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
 • ตึกไทเป 101  Taipei Fish Market ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 • วัดหลงซานซื่อ

กำหนดการเดินทาง

  18-22  ก.ย. 59

  14,900

  25-29  ก.ย. 59

  14,900

  2-6  ต.ค. 59

  14,900

  9-13 ต.ค. 59

  14,900

  16-20 ต.ค. 59

  14,900  ทัวร์ไต้หวัน เฟี๊ยวเงาะ พัก5ดาว แช่น้ำแร่ห้องส่วนตัว  5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 5STAR SEP-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-
  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) Taipei Fish Market 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว

  กำหนดการเดินทาง

   13-17 ส.ค.59

  16,900

   14-18 ส.ค.59

  16,900

   17-21 ส.ค.59

  16,900

   20-24 ส.ค.59

  16,900

   21-25 ส.ค.59

  16,900

   24-28 ส.ค.59

  16,900

   27-31 ส.ค.59

  16,900

   3-7 ก.ย.59

  16,900

   4-8 ก.ย.59

  16,900

   7-11 ก.ย.59

  17,900

  10-14 ก.ย.59

  16,900

  11-15 ก.ย.59

  16,900

   14-18 ก.ย.59

  17,900

  ทัวร์ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON6015-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900

  วันที่  14 – 18 ก.ย.

  17,900


  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON6014-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  29 มิ.ย.– 03 ก.ค., 02–06, 03 – 07, 06 – 10, 09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  วันที่  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 14 – 18, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900
  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 3คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN SUN MOON 6013-XW-W07
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่  29 มิ.ย.– 03 ก.ค., 02–06, 03 – 07, 06 – 10, 09 – 13, 10 – 14, 20 – 24, 23 – 27, 24 – 28, 27 – 31 ก.ค.

  16,900

  วันที่  13 – 17, 16 – 20, 17 - 21 ก.ค.

  17,900

  วันที่ 30 ก.ค. – 03 ส.ค., 31 ก.ค. – 04 ส.ค., 03 – 07, 06 – 10, 07 – 11, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28, 27 - 31 ส.ค.

  16,900

  วันที่  10 – 14, 13 – 17, 14 - 18 ส.ค.

  17,900

  วันที่  28 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค. – 04 ก.ย., 03 – 07, 04 – 08,07 – 11, 10 – 14, 11 – 15, 14 – 18, 17 – 21, 18 – 22, 21 – 25, 24 – 28, 25 – 29 ก.ย., 28 ก.ค. – 02 ต.ค.

  16,900
  ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน  สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN ALISAN5D 4325-CI-W07

  ราคาเริ่มต้น 34,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ โรงแรมที่พัก, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) 
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  วันที่  5 – 9 ต.ค. 59                                             34,900 –  ทัวร์ไต้หวัน  อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN ALISAN 5D4326 DEC-TG-W07

  ราคาเริ่มต้น 36,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่ 16 – 20, 20 – 24 ก.ค. 59

  36,900

  วันที่ 10 – 14 ส.ค. 59

  36,900

  วันที่ 20 – 24 ต.ค. 59

  37,900

  วันที่ 9 – 13, 10 – 14 ธ.ค. 59

  36,900  ทัวร์ไต้หวัน  ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน สายการบิน 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN 3 PARK6D5365-TG-W07

  ราคาเริ่มต้น 38,900.-

  จุดเด่นโปรแกรม

  • เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
  • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด
  • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
  • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
  • มีบริการ Free FiWi บนรถ

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  ผู้ใหญ่

  วันที่ 19 – 24 ก.ค. 2559

  38,900

  วันที่ 19 – 24 ต.ค. 2559

  39,900   

  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ไทเป เหมียวลี่ ไทจง ผูหลี่ 5 วัน 3 คืน สายการบิน 
  รหัสโปรแกรมทัวร์ TAIWAN JC 5D3N-BR-W02
  ราคาเริ่มต้น 25,888.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์   วันหยุดวันแม่ 8-12 ส.ค 59      

  - สายการบิน EVA Air Boeing 777-300ER  เครื่องใหม่ ลำใหญ่
  วัดจงไถถาน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน
  วัดพระถังซัมจั๋ง ศาสนสถานที่สำคัญที่นี่คือ เจดีย์ หรือ ถะ ซึ่งมีตำนานเล่าขาน
  -สถานีรถไฟเสิ้งซิง (Railway Museum) เป็นสถานที่บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับรถไฟ
  Caihongjuan Village หมู่บ้านสีรุ่ง
  ภัตราคาร 200 ล้าน
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่คึกคักที่สุดของเมืองไถจง
  ร้านขนมเหวยเก๋อ   เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวัน  
  อุทยานเย๋หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านเก่าแก่บนภูเขา เป็นหมู่บ้านที่งดงามด้วยประวัติศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 
  - ร้านสินค้าปลอดภาษีของไต้หวัน DUTY FREE SHOP  
  ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของวัยรุ่นที่คล้ายสยาม
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
  วัดหลงซานซื่อ  เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง

  กำหนดการเดินทาง

  8-12 สิงหาคม 59                                 ราคา 25,888.-


   ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 5D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Alishan-5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 16,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  • วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
  • เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  • Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

   1-5 มิ.ย. 59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   8-12 มิ.ย.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   15-19 มิ.ย.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   13-17 ก.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   17-21 ก.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

   10-14 ส.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

    7-11 ก.ย.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

    12-16 ต.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800

    19-23 ต.ค.59

  16,900

  16,900

  16,900

  16,900

  3,800


  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Panorama 5D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Panorama-5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 17,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • เมืองไถจงวัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กะเช้าพาโนราม่า
  • เมืองไทเป เมืองไทเป-Taipei Fish Market
  • ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง
  • เมืองจีหลง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย๋หลิ่ว


  กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

  17-21 ก.ค.59เต็ม

  17,900

  17,900

  17,900

  17,900

  3,800

  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan โปรปรี๊ดดดแตก 5D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Preed-5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 14,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  •  ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่   ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101  Taipei Fish Market ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • วัดหลงซานซื่อ
  • กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

  18-22  มิ.ย. 59

  14,900

  14,900

  14,900

  14,900

  3,800

  25-29  มิ.ย. 59

  14,900

  14,900

  14,900

  14,900

  3,800

  2-6  ก.ค. 59

  14,900

  14,900

  14,900

  14,900

  3,800

  6-10  ก.ค. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  9-13  ก.ค. 59

  14,900

  14,900

  14,900

  14,900

  3,800

  13-17  ก.ค. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  16-20  ก.ค. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  23-27  ก.ค. 59

  14,900

  14,900

  14,900

  14,900

  3,800

  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Shock 5D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Super Shock-5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 15,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ
  •  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  •  ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่   ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชมวิวชั้น89) ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • เมืองจีหลง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ชมหินเศียรพระราชินี ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • เมนูพิเศษ !!!!! เสี่ยวหลงเปา  สเต็กพร้อมสลัดบาร์ไม่อั้น
  • อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน   พระกระโดดกำแพง
  • พร้อมอาหารจีนสไตล์ไต้หวันนนน

  กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

  28 ..-1มิ.. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  4-8  มิ.. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  18-22  มิ.. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  25-29  มิ.. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  2-6  ก.ค. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  4-8  .. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  6-10  .. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  9-13  .. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  13-17  .. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  16-20  .. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  23-27  .. 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  6-10  ... 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  20-24  ... 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  27-31  ... 59

  15,900

  15,900

  15,900

  15,900

  3,800

  7-11  .ย. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  14-18  .ย. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  21-25  .ย. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  5-9  ต.ค. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800

  22-26  ต.ค. 59

  16,400

  16,400

  16,400

  16,400

  3,800
  ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4D3N โดยสายการบิน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan Surprise-4D-CI-W19
  ราคาเริ่มต้น 22,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • เมืองไถจง
  • ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
  • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
  •  วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง
  • เมืองไทเป
  • ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
  • ตึกไทเป 101
  •  อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง  เมืองจีหลง – อุทยานเย่หล

  กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม

  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม

  พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

  5-8 พ.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  6-9 พ.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  19-22 พ.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  16-19 ก.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  17-20 ก.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  11-14 ส.ค.59

  22,900

  22,900

  21,900

  20,900

  5,500

  21-24 ต.ค.59

  23,900

  23,900

  22,900

  21,900

  5,500

  ทัวร์ใต้หวัน HAPPY TAIWAN (5 วัน 3 คืน) สายการบิน   

  รหัสโปรแกรม HAPPY TAIWAN_JUN-OCT-XW-W20
  ราคาเริ่ม 19,999.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

  • บินตรง ดอนเมือง–ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777–200 // 415 ที่นั่ง)
  • ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว
  • ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
  • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ของประเทศไต้หวัน  (พักไทจง 1 คืน / ไทเป 2 คืน)
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK)  ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)
  • ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติง   
  • อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง
  • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  
  • ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ “ติ่น ไท่ ฟง”
  • **บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง , อัตรานี้เป็นราคาที่รวมค่าวีซ่าแล้ว **

   กำหนดการเดินทาง

  มิถุนายน 59

  1 – 5 มิ.ย.  59

  ราคา 19,999.

  15 – 19 มิ.ย.  59

  ราคา 20,999.

  29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 59

  ราคา 22,999.

  กรกฎาคม 59

  16 – 20 ก.ค. 59

  ราคา  22,999.

  สิงหาคม 59

  10 – 14 ส.ค. 59

  ราคา  22,999.

  24 – 28 ส.ค. 59

  ราคา  20,999.

  กันยายน 59

  21 – 25 ก.ย. 59

  ราคา  19,999.

  ตุลาคม 59

  12 – 16 / 19 – 23 ต.ค. 59

  ราคา  22,999.  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน SONGKRAN KNOCKSALE(XW)

  รหัสโปรแกรมทัวร์ SONGKRAN TW-XW-W18
  ราคาเริ่มต้น 29,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  สนามบินเถาหยวน-เมืองผูหลี่-วัดจงไถถานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-
  วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-เมืองไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89)-
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
  สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

  กำหนดการเดินทาง

  กำหนดการเดินทาง

  ราคา

  พักเดี่ยว

  เพิ่ม

  วันสงกรานต์ 13-17 เม.ย.59

  29,900.-

  4,500.-  ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TW_TP_Mar-Jul_5D-XW-W21
  ราคาเริ่มต้น 16,888.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 KG
  ผูหลี่ วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง
  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
  ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง
  **เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน สเต็กไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง**

   กำหนดการเดินทาง

                            30มี.ค.-3 เม.ย.                                    17,888
                            6-10เม.ย. (Group A)                            17,888
                            6-10เม.ย. (Group B)                            17,888
                            10-14เม.ย.                                         26,888
                            13-17เม.ย.(Group A)                            26,888
                            13-17เม.ย.(Group B)                            26,888
                            20-24เม.ย.                                         17,888
                            27เม.ย.-1พ.ค.                                     19,888
                            4-8 พ.ค.                                             16,888
                            11-15พ.ค.                                           16,888
                            18-22พ.ค.                                          16,888
                            25-29พ.ค.                                          16,888
                            1-5มิ.ย.                                              16,888
                            8-12มิ.ย.                                             16,888
                            15-19มิ.ย.                                           16,888
                            22-26มิ.ย.                                            16,888
                            29มิ.ย.-3ก.ค.                                        16,888


  ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว ผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TW_TP_YL_5D-XW-W21
  ราคาเริ่มต้น 16,888.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  ผูหลี่ หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยวไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
  ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมิงติง
  เมนูพิเศษ กุ้งมังกร+Sea food ปลาประธานาธิบดี สุกี้ไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า พระกระโดดกำแพง

  กำหนดการเดินทาง

                           24-28 ก.พ.                          17,888
                           2-6 มี.ค.                              18,888
                           9-13 มี.ค.                            17,888
                           16-20มี.ค.                            17,888
                           23-27มี.ค.                            16,888


  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SALE 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TW_SUP_SALE_5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 15,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
  เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  มีเตียงเสริม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
  ไม่มีเตียงเสริม พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
  4-8 พ.ค.59 16,900 
  18-22 พ.ค.59 15,900
  1-5 มิ.ย.59 16,900 
  6-10 ก.ค.59 16,900 
  10-14 ส.ค.59 16,900 
  7-11 ก.ย.59 16,900 
  5-9 ต.ค.59 16,900   ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4D3N 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TW_Surprise_4D-CI-W19
  ราคาเริ่มต้น 22,900.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เมืองไถจง ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง
  เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
  ตึกไทเป 101 อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่ว

                                                                                   กำหนดการเดินทาง

  ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน
  18-21 ก.พ. 59 22,900
  25-28 ก.พ. 59 22,900
  3-6 มี.ค. 59 22,900
  17-20 มี.ค. 59 22,900
  24-27 มี.ค. 59 22,900
  7-10 เม.ย.59 22,900
  29เม.ย.-2พ.ค.59 22,900
  5-8 พ.ค.59 22,900
  6-9 พ.ค.59 22,900
  19-22 พ.ค.59 22,900
  16-19 ก.ค.59 22,900
  17-20 ก.ค.59 22,900
  11-14 ส.ค.59 22,900
  21-24 ต.ค.59 23,900  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ Taiwan_Alishan5D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 16,400.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
  เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

  เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
  เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

                                                                                                       กำหนดการเดินทาง


  ช่วงการเดินทาง

  ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน

  16-20 มี.ค 59

  16,400

  6-10 เม.ย.59

  18,400

  20-24 เม.ย.59

  16,400  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 

  รหัสโปรแกรมทัวร์ TW_ALISHAN_6D-XW-W19
  ราคาเริ่มต้น 18,400.-
  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

  เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
  อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง - Duty Free
  เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
  Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

                                                                                                        กำหนดการเดินทาง


  ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
  ห้องละ 2 ท่าน
  19-24มี.ค 59 18,400
  26-31มี.ค 59 18,400
  2-7 เม.ย. 59 18,400
  4-9 พ.ค. 59 19,400


  Page :  1  2  [Next]
                                                                                                                                                                          Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                     

                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         wansabaitour@gmail.com
   
    
  view