[close]
[close]
หน้าแรก แนะนำทัวร์ ทัวร์เทศกาล จองที่พักโรงแรม การจองและการชำระเงิน ผลงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/01/2016
ปรับปรุง 19/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 121,631
Page Views 179,023
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก   wansabai       wansabaitour@gmail.com       

                                  HOT LINE 095-514-4311  / 092-792-7878

ราคาเริ่ม 29,888 

ส่วนลด 500 

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 
รหัส DME05  GOOD DEAL 6D3N DEC18-EY-W12
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู
ดาบีเมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต           
วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่         
วันที่สี่ เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง 
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
                            
กำหนดการเดินทาง 
8-13กย,13-18,17-22,21-26,24-29ก.ย.61.............................ราคา 29,888
1-6,3-8,16-21ตค/6-11,16-21,27-2ธค,30-5ธค 61 .....................................ราคา 30,888
23-28 ตค/12-17ธค 61......... ราคา 32,888
18-23 ตค61 ............................ราคา 33,888
21-26 ตค/6-11 ธค 61........................... ราคา 34,888
9-14 ธค 61................................................ราคา35,888
28ธค-2 มค62.....................................ราคา 43,888
29ธค-3 มค 62....................................ราคา 44,888
update 29/06/18
             

ราคาเริ่ม  29,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก  RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน 
รหัส  COLORFUL AUTUMN 6D3N OCT18-W5-W02
 ไฮไลท์ 
วันที่ 1/สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
วันที่ 2/เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
วันที่ 3/ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
วันที่ 4/พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน  
วันที่ 5/เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 6/สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61/27-1สค61* วันอาสาฬหบูชา .... ราคา 30,555
เดือน  สิงหาคม
01 ส.ค. 61 - 06 ส.ค. 6123 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61.... ราคา 29,555
10 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 BUS 1 * วันแม่.... ราคา 30,555
เดือน  กันยายน
06 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61/12-17กย/19-24 .... ราคา 29,555
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61.... ราคา 30,555
เดือน  ตุลาคม
01 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61/5-10 ตค /19-24* วันปิยมหาราช.... ราคา 29,555
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61.... ราคา * วันสวรรคต ร.9.... ราคา  30,555
update 28/06/18
             

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก รัสเเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน 
รหัส TG93 RUSSIA MOSCOW 5D3N DEC18-TG-W21
 ไฮไลท์ 
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)   
บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS
กำหนดการเดินทาง 
22 - 26 Aug 2018 ...... ราคา 38,998 
05 - 09 Sep 2018 ...... ราคา 39,998 
12 - 16 Sep 2018 ...... ราคา 39,998 
07 - 11 Nov 2018 ...... ราคา 39,998 
21 - 25 Nov 2018 ...... ราคา 39,998 
12 - 16 Dec 2018 ...... ราคา 39,998 
update 02/07/18
             

ราคาเริ่ม  29,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก  รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6 วัน 3 คืน 
รหัส RUSSIA MOS ZA 6D3N DEC18-QR-W02
 ไฮไลท์ 
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
วันที่ 3 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน 
วันที่ 5 วิหารเซนต์ซาเวียร์  - ตลาดอิสมายลอฟกี้ -  โดฮา
วันที่ 6 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
04 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61/11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61.... ราคา 33,555
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61/14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61.... ราคา 34,555
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61.... ราคา 35,555
23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61.... ราคา 37,555
30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61.... ราคา 38,555
05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61.... ราคา 39,555
13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61.... ราคา 42,555
update 28/06/18
             

ราคาเริ่ม  53,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก SUMMER LIGHT RUSSIA FIFA WORLD CUP 2018  
รหัส SUMMER LIGHT RUSSIA 6D4N JUL18-KC-W02
 ไฮไลท์ 
วันที่ 1สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
วันที่ 2สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 4พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 5เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
วันที่ 6อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
เดือน มิถุนายน
09 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61......ราคา 53,555
23 มิ.ย. 61 - 28 มิ.ย. 61......ราคา 67,555
เดือน กรกฎาคม
12 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61* KC932/KC872......ราคา 65,555
26 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61* วันอาสาฬหบูชา* KC932/KC872......ราคา52,555
update 28/06/18
             

ราคาเริ่ม  45,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัส RUSSIA YENSODCHUN 6D4N FEB19-KC-W02
 ไฮไลท์ 
วันที่ 1/สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี
วันที่ 2/สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3/พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 4/พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 5 /ซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี
วันที่ 6/อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
02 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61/16-21สค61/14-19กย61/28-3 ตค 61..... ราคา 45,555
13 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61* วันสวรรคต ร.9/27-1พย.61/10-15พย61/24-29พย61/ ..... ราคา 46,555
08 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61* วันรัฐธรรมนูญ/17-22 ม.ค62..... ราคา  46,555
31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62 KC932/KC894..... ราคา  47,555
เดือน กุมภาพันธ์
21 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 KC932/KC894..... ราคา  47,555
             

ราคาเริ่ม  45,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก รัสเซียจี๊ดจ๊าด เที่ยว 3 เมือง
รหัส RUSSIA JEEDJAD 3 CITY 7D4N SEP18-QR -W02
ไฮไลท์
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว
วันที่ 4 รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ ตลาดอิสมาย ลอฟกี้

วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน
วันที่ 6 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โดฮา
วันที่ 7 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61 ..... ราคา 45,555
23 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61 ..... ราคา 46,555

update 28/06/18

             


ราคาเริ่ม  52,555
ส่วนลด 500

ทัวร์รัเซีย ราคาถูก AURORA HUNTER IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน 
รหัส AURORA HUNTER IN RUSIA 7D5N MAR19-KC-W02
 ไฮไลท์ 
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์
วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม 
วันที่ 3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 5 มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
วันที่ 6 มอสโคว์ - อัลมาตี
วันที่ 7 อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61/25 พ.ย. 61 - 01 ธ.ค. 61..... ราคา 54,555
16 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61/17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61..... ราคา 55,555
30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61/09 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61..... ราคา 55,555
07 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61..... ราคา 56,555
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62/28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62/18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62..... ราคา 52,555
04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62/11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62/04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62..... ราคา 53,555
update 28/06/18
             

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก ทัวร์รัสเซีย SPACE, DELICIOUS VODKA AND CAVIAR
รหัส GO3DME-EK002 RUSSIA 6D3N OCT18-EK-W07

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
• ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย
• เมนูที่ไม่พลาด ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 5-10, 19-24 ก.ย. 61...ราคา 38,900.-
วันที่ 11-16, 19-24 ต.ค.61 ...ราคา38,900.-

update 29/06/18

             


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก อาบูดาบี - มอสโคว์ (รัสเซีย) – เนินเขาสแปร์โรว์
รหัส DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N DEC18-EY-W12
ไฮไลท์ 
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย 
 ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus 
เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่     
กำหนดการเดินทาง
25-1 สค /16-23กย/23-30กย/.........ราคา 48,888
9-16กย/3-10ธค61...............................ราคา 49,888
13-20 ตค.................................................ราคา 50,888
12-19สค/17-24 ตค/20-27 ตค 61...... ราคา 51,888
update 29/06/18
             

ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก CLASSIC RUSSIA
รหัส GO3DME-TG006 RUSSIA 7D5N JAN19-TG-W07
ไฮไลท์ 
 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) 
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train)
• ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น 
• พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***  
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1-7, 8-14, 12-18, 15-21, 22-28 ก.ย., 29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 ...ราคา62,900.-
วันที่ 6-12, 10-16, 17-23, 20-26, 24-30 ต.ค. , 27 ต.ค.-2 พ.ย,31 ต.ค.-6 พ.ย. 61 ...ราคา67,900.-
วันที่ 3-9, 14-20, 17-23 , 24-30 พ.ย., 28 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 ...ราคา62,900.-
วันที่ 8-14, 12-18, 15-21, 19-25, 22-28, 24-30 ธ.ค. 61...ราคา 62,900.-
วันที่ 26 ธ.ค.-1 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.-6 ม.ค. 62 ...ราคา75,900.-
update 29/06/18
             


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ GO3DME-TG008 RUSSIA 5D3N DEC18-TG-W07
ราคาเริ่ม 41,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม 
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ 
• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) 
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 8-12, 22-26 ส.ค. 61...ราคา 41,900.-
วันที่ 5-9, 19-23, 26-30 ก.ย 61...ราคา 41,900.-
วันที่ 7-11, 21-25 พ.ย. 61...ราคา 41,900.-
วันที่ 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธ.ค. 61 ...ราคา41,900.-

          

update  20/06/18


ทัวร์รัสเซีย in Train (รถไฟตู้นอน) [มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ GO3SVO-AY001 RUSSIA 7D5N NOV18-AY-W07
ราคาเริ่ม 56,900.-   
จุดเด่นโปรแกรม

• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 
• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก***


กำหนดการเดินทาง
วันที่ 14-20 ก.ย. 61...ราคา 56,900.-
วันที่ 23-29 ต.ค. 61...ราคา 56,900.-
วันที่ 2-8 พ.ย. 61...ราคา 56,900.-

          

ทัวร์รัสเซีย โดฮา - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
รหัสโปรแกรมทัวร์ DME08 RUSSIA SHOCK PRICE 6D SEP18-QR-W12
ราคาเริ่ม 35,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
# ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
# ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

กำหนดการเดินทาง
26 - 31 กรกฎาคม 2561...ราคา 36,888
09 - 14 สิงหาคม 2561...ราคา 36,888
23 - 28 สิงหาคม 2561...ราคา 36,888
4 - 9 กันยายน 2561 ...ราคา 35,888
13 - 18 กันยายน 2561...ราคา 35,888

          

update  15/06/18


ทัวร์รัสเซีย โดฮา - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
รหัสโปรแกรมทัวร์ DME10 GREATEST OF RUSSIA 8D AUG18-QR-W12
ราคาเริ่ม 55,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
# ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน
# สัมผัสประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Sledding
# ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก # พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

กำหนดการเดินทาง
08 - 15 สิงหาคม 2561...ราคา 55,888
22 - 29 สิงหาคม 2561...ราคา 56,888

          

update  15/06/18


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -
รหัสโปรแกรมทัวร์ DME14 RANGELA RUSSIA 7D4N DEC18-SQ-W12
ราคาเริ่ม 36,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
# ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน
# ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ Museum of Cosmonautics สัมผัสความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงสงครามเย็น
# ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก # พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

กำหนดการเดินทาง
08 - 14 สิงหาคม 2561...ราคา 36,888
12 - 18 กันยายน 2561...ราคา 36,888
24 - 30 ตุลาคม 2561 ...ราคา 37,888
14 - 20 พฤศจิกายน 2561...ราคา 36,888
05 - 11 ธันวาคม 2561...ราคา 38,888
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 ...ราคา 43,888

          

update  15/06/18


ทัวร์รัสเซีย GR-KC GRAND RUSSIA
รหัสโปรแกรมทัวร์ GR-KC GRAND RUSSIA AUG18-KC-W08
ราคา 56,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อัลมาตี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (-/-/-)
วันที่สอง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM (B/L/D)
วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน
Bronze horseman- โบสถ์หยดเลือด (B/L/D)
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET (B/L/D)
วันที่ห้า มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง (B/L/D)
วันที่หก มอสโคว์- วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET (B/L/D)
วันที่เจ็ด มอสโคว์– อัสตาน่า (B/L/D)
วันที่แปด อัสตาน่า (คาซัคสถาน) – กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง
01-08 มิ.ย....ราคา59,555
08-15 มิ.ย....ราคา59,555
15-22 มิ.ย....ราคา85,999
22-29 มิ.ย....ราคา85,999
29 มิ.ย.-06 ก.ค....ราคา85,999
06-13 ก.ค....ราคา85,999
13-20 ก.ค....ราคา85,999
03-10 ส.ค....ราคา56,888
10-17 ส.ค...ราคา56,888
17-24 ส.ค....ราคา56,888
24-31 ส.ค....ราคา56,888

          

update  14/06/18


ทัวร์รัสเซีย MOS-ZA SUPER RUSSIA
รหัสโปรแกรมทัวร์ MOS-ZA SUPER RUSSIA 6D3N SEP18-ZA-W08
ราคา 31,999.-
จุดเด่นโปรแกรม
วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
วันที่สอง เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมเซอร์คัส (-/L/D)
วันที่สาม จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม (B/L/D)
วันที่สี่ ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (B/L/D)
วันที่ห้า มอสโคว์ – สนามบิน (B/-/-)
วันที่หก กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง
14-19 มิ.ย....ราคา55,888
10-15 ก.ค....ราคา55,888
(บอลโลก)
19-24 ก.ค....ราคา31,999
26-31 ก.ค...ราคา.31,999
27 ก.ค.-01 ส.ค....ราคา31,999
09-14 ส.ค....ราคา31,999
23-28 ส.ค...ราคา.31,999
06-11 ก.ย...ราคา31,999
20-25 ก.ย....ราคา31,999

          

update  14/06/18


ทัวร์รัสเซีย PF-TG CIRCUS PERFECT RUSSIA
รหัสโปรแกรมทัวร์ PF-TG CIRCUS PERFECT RUSSIA SEP18-TG-W08
ราคา 57,999.-
จุดเด่นโปรแกรม
วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (-/-/D/)
วันที่สอง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์
เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ (B/L/D)
วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D/)
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -
Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด(B/L/D)
วันที่ห้า SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM (B/L/D)
วันที่หก IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
วันที่เจ็ด กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง
16-22 มิ.ย. ...ราคา87,999
20-26 มิ.ย....ราคา87,999
23-29 มิ.ย....ราคา87,999
บอลโลก
25-31 ก.ค. ...ราคา67,999
11-17 ส.ค....ราคา57,999
22-28 ก.ย....ราคา57,999

          

update  14/06/18


ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT-A IN RUSSIA
รหัสโปรแกรมทัวร์ WNA-KC WHITE NIGHT-A IN RUSSIA SEP18-KC-W08
ราคา 47,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล –
จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
วันที่สาม : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)
วันที่ห้า : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/-/-)
วันที่หก : กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
02-07 มิ.ย. ...ราคา49,999 บาท
12-17 มิ.ย....ราคา49,999 บาท
16-21 มิ.ย....ราคา71,999 บาท
07-12 ก.ย....ราคา47,888 บาท
09-14 ก.ย....ราคา47,888 บาท
16-21 ก.ย....ราคา47,888 บาท
21-26 ก.ย....ราคา47,888 บาท
22-27 ก..ย....ราคา47,888 บาท
23-28 ก.ย....ราคา47,888 บาท
27 ก.ย.-02 .ต.ค....ราคา47,888 บาท

          

update  14/06/18


ทัวร์รัสเซีย WHITR NIGHT-B IN RUSSIA
รหัสโปรแกรมทัวร์ WNB-KC WHITR NIGHT-B IN RUSSIA SEP18-KC-W08
ราคา 47,888.-
จุดเด่นโปรแกรม
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สอง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันที่สาม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต
วันที่สี่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
วันที่ห้า มอสโคว์ – ASTANA
วันที่หก กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง
07-12 มิ.ย....ราคา 49,999 บาท
14-19 มิ.ย....ราคา71,999 บาท
21-26 มิ.ย...ราคา71,999 บาท
28 มิ.ย.-03 ก.ค....ราคา71,999 บาท
05-10 ก.ค....ราคา71,999 บาท
12-17 ก.ค....ราคา71,999 บาท
19-24 ก.ค....ราคา48,888 บาท
26-31 ก.ค....ราคา48,888 บาท
02-07 ส.ค....ราคา48,888 บาท
09-14 ส.ค....ราคา48,888 บาท
23-28 ส.ค....ราคา48,888 บาท
04-09 ก.ย...ราคา.47,888 บาท
11-16 ก.ย....ราคา47,888 บาท
18-23 ก.ย....ราคา47,888 บาท
25-30 ก.ย....ราคา47,888 บาท

          

update  14/06/18


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ AG HASHTAG RUSSIA 5D3N DEC18-TG-W20
ราคา 39,991.–
จุดเด่นโปรแกรม
บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ถนนอารบัต ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์

กำหนดการเดินทาง
7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61...ราคา 39,991 .–
5 – 9 / 12 – 16 ธ.ค. 61...ราคา 41,991 .–
19 – 23 ธ.ค. 61 ...ราคา 40,991 .–

          

update  08/06/18


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก  SUPER SAVE RUSSIA EASY    8 วัน 5 คืน สายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์  DME EY001 SUPER SAVE 8D5N JUN18-EK-W61
ราคา 52900  ส่วนลด 500
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• เข้าชมโบสถ์หยดเลือด (Blood Church) ที่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก


วันที่ 1- 8 พ.ค., 29 พ.ค.-5 มิ.ย. 61 .... ราคา52,900.-
วันที่ 5-12 มิ.ย. 61 .... ราคา 52,900.-

          

update  18/04/18


ทัวร์รัสเซีย  in Train (รถไฟด่วน)[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]8 วัน 5 คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ DME EY010  RUS IN TRAIN  8D5N OCT18-EK-W61
ราคา  55900 ส่วนลด 500  
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

วันที่ 24-31 ก.ค., 26 ก.ค.-2 ส.ค. 61....... ราคา 55,900.-
วันที่ 7-14, 9-16 ส.ค. 61....... ราคา 55,900.-
วันที่ 12-19 ก.ย., 26 ก.ย.-3 ต.ค. 61 ....... ราคา55,900.-
วันที่ 10-17, 17-24, 22-29 ต.ค. 61....... ราคา 55,900.-

          

update  18/04/18


ทัวร์รัสเซีย  SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน  สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ DME TG006 SUPER SAVE RUS  7D5N JUN18-EK-W61
ราคา 59900  ส่วนลด 500 
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train)
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
• พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***

วันที่ 23-29 พ.ค. 61 .... ราคา59,900.-
วันที่ 4-10, 6-12 มิ.ย.61 .... ราคา 59,900.-

          

update  18/04/18


                                     เริ่ม 45,555.-

 


                                 เริ่ม 48,555.-

    


                            เริ่ม 49,888.-

       


                                    เริ่ม 29,999.-

     


ทัวร์รัสเซีย   PERFECT RUSSIA 7 วัน     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   CIRCUS PERFECT RUS ST PE  7-13APR18 -TG-W08

ราคา  65,555   
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (-/-/D/)
วันที่สอง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์
เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ (B/L/D)
วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D/)
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -
Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า (B/L/D)
วันที่ห้า SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM (B/L/D)
วันที่หก IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
วันที่เจ็ด กรุงเทพ ฯ

  กำหนดการเดินทาง

7-13 เมษายน 61..... ราคา 65,555


          

update  19/02/18ทัวร์รัสเซีย  ราคาถูก 2561    RUSSIA AURORA สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  RUSSIA AURORA 26-4MAR18 -KC-W08

ราคาเริ่ม    52,888   
จุดเด่นโปรแกรม

วันที่ 1 กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
วันที่ 2 MOSCOW – MURMANSK (B/L/D)
วันที่ 3 MOSCOW – MURMANSK (B/L/D/)
วันที่ 4 MURMANSK - MOSCOW (B/L/D)
วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม(B/L/D)
วันที่ 6 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
วันที่ 7 กรุงเทพ ฯ (-/-/-)

  กำหนดการเดินทาง


26 ก.พ.- 04 มี.ค.61.... ราคา 52,888

          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย   CIRCUS SPECIAL SPRING  B 7 วัน 5 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   CIRCUS SPECIAL SPRING  B ST PE 7D5N 12-18APR-KC-W08

ราคา   54,999    
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก


วันแรก กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์ (-/-/-)
วันที่สอง มอสโคว์ – จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์ (B/L/D)
วันที่สาม มอสโคว์ - พระราชวังเคลมริน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – METRO-
IZMAILOVSKY MARKET (B/L/D)
วันที่สี่ มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เรือรบหลวงออโรร่า –
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (B/L/D)
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว –
โบสถ์หยดเลือด (B/L/D)
วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ (ALA) (B/-/-)
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง 

12-18 เม.ย. 61 ... ราคา 54,999 บาท

          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย     CIRCUS SPECIAL SPRING  A 7วัน 5 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  CIRCUS SPECIAL SPRING  A ST PE 7D5N JUN18-TG-W08

ราคาเริ่ม  49,888   
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง 

21-27 เม.ย. 61..... ราคา 51,999 บาท
28 เม.ย.-04 พ.ค. 61..... ราคา 51,999 บาท
19-25 พ.ค. 61..... ราคา 50,999 บาท
26 พ.ค.-01 มิ.ย. 61..... ราคา 49,888 บาท


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย  CIRCUS SUPER MOSSOW ZAGORSK    สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   CIRCUS SUPER MOS ZA  6D4N  12-17APR18-TG-W08

ราคา   55,555   
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ - ละครสัตว์ (-/-/D/)
วันที่สอง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ (B/L/D)
วันที่สาม จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม (B/L/D)
วันที่สี่ ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (B/L/D)
วันที่ห้า ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– ถนนอารบัต (B/L/-)
วันที่หก กรุงเทพ ฯ

  กำหนดการเดินทาง 

12-17 เม.ย.61 .......  ราคา 55,555          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย  ราคาถูก 2561 LET IT SPRING C    สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  LET IT SPRING C 6D4N  APR18-KC-W08

ราคา 48,888     
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง 

08-13 เม.ย.....ราคา 52,999 บาท
22-27 เม.ย. ....ราคา 52,999 บาท
29 เม.ย.-04 พ.ค.....ราคา 48,888 บาท


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย  ราคาถูก 2561 LET IT SPRING B 6D4N     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   LET IT SPRING B 6D4N  APR18-KC-W08

ราคาเริ่ม 48,888       
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง 

19-24 เม.ย.......ราคา 49,999 บาท
26 เม.ย.-01 พ.ค......ราคา 48,888 บาท

          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย     ราคาถูก 2561 LET IT SPRING A  6D4N   สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   LET IT SPRING A  6D4N  MAY18-KC-W08

ราคาเริ่ม  45,888     
จุดเด่นโปรแกรม


จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง 

07-12 เม.ย. ......ราคา 51,999 บาท
11-16 เม.ย.......ราคา 52,999 บาท
14-19 เม.ย. ......ราคา 50,999 บาท
21-26 เม.ย. ......ราคา 48,888 บาท
28 เม.ย.-03 พ.ค.......ราคา 48,888 บาท
05-10 พ.ค.......ราคา 47,888 บาท
12-17 พ.ค.......ราคา 47,888 บาท
26-31 พ.ค......ราคา 45,888 บาท


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก 2561   CIRCUS SUPER  MOSCOW ZAGO   สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์   CIRCUS SUPER MOS ZAGORSK6D MAY18-W5-W08

ราคาเริ่ม 33,888   
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-/)
วันที่สอง เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมเซอร์คัส (-/L/D)
วันที่สาม จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม (B/L/D)
วันที่สี่ ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (B/L/D)
วันที่ห้า มอสโคว์ – สนามบิน (B/-/-)
วันที่หก กรุงเทพ ฯ

  กำหนดการเดินทาง 

18-23 เม.ย./25-30 เม.ย./02-07 พ.ค./09-14 พ.ค./16-21 พ.ค.
23-28 พ.ค. ...... ราคา 33,888


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย  ราคาถูก 2561 LET IS SNOW    สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  LET IS SNOW 6D4N  APR18-KC-W08

ราคาเริ่ม  45,999      
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา
1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง
2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
3. อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
4. เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง 

07-12 มี.ค.....ราคา .45,999 บาท
10-15 มี.ค......ราคา 45,999 บาท
14-19 มี.ค. .....ราคา 45,999 บาท
24-29 มี.ค. .....ราคา 47,999 บาท
07-12 เม.ย......ราคา 51,999 บาท
09-13 เม.ย.....ราคา 52,999 บาท


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย  ราคาถูุก 2561   CIRCUS SUPER MOSCOW ZAGROSK  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  CIRCUS SUPER MOS 5D3N MAR18-TG-W08

ราคา 44,888  
จุดเด่นโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ - ละครสัตว์ (-/-/D/)
วันที่สอง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ- จัตุรัสแดง–
มหาวิหารเซนต์บาซิล– กุม (B/L/D)
วันที่สาม ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (B/L/D)
วันที่สี่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล– ถนนอารบัต (B/L/-)
วันที่ห้า กรุงเทพ ฯ

  กำหนดการเดินทาง 

28 ก.พ. – 04 มี.ค......ราคา 44,888 บาท
26-30 มี.ค. ......ราคา 44,888 บาท
28 มี.ค. – 01 เม.ย. ......ราคา 44,888 บาท


          

update  19/02/18


ทัวร์รัสเซีย   Beautiful Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน   สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG91  BEAUTUFUL RUSSIA MOS 5D3N  JUN18-TG-W21

ราคาเริ่ม  39,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล
(Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน
(Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
(Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS


09 - 13 May 2018 .....ราคา 39,900
23 - 27 May 2018 .....ราคา 39,900
30 May - 03 Jun 2018 .....ราคา 39,900
06 - 10 Jun 2018 .....ราคา 39,900

          

update  28/01/18

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA HUNTING 2 /8 วัน 5 คืน    สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-EY002-8D5N-MAR-EY-W61

ราคาเริ่ม  59,900 -
จุดเด่นโปรแกรม

RUSSIA AURORA HUNTING 2 /8 วัน 5 คืน
• ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบ
• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
• ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers)
• นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village


วันที่ 23-30 ม.ค., 30 ม.ค.- 6 ก.พ. 61...ราคา 59,900.-
วันที่ 20-27 ก.พ., 27 ก.พ.-6 มี.ค. 61...ราคา 59,900.-
วันที่ 6-13, 20-27 มี.ค. 61...ราคา 59,900.-

          

update  09/12/17


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ 6วัน 4คืน   สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ LET IT SNOW C ST PERER 6D4N FEB18-KC-W08

ราคาเริ่ม  44,999  

จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา

 • 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง 
 • 2. เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป
 • 3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย
 • เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย
 • 4.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่อเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง

28 ม.ค. – 2 ก.พ./4-9 ก.พ./11-16 ก.พ./18-23 ก.พ./25 ก.พ.- 2 มี.ค.....ราคา 44,999 บาท

          

update  09/01/18


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนค์ปีเตอร์ 6วัน 4คืน   สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  LET IT SNOW CST PERER 6D4N MAR18-KC-W08 

ราคาเริ่ม 43,999  
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล –
จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
วันที่สาม : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
(B/L/D)
วันที่ห้า : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/-/-)
วันที่หก : กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง

03-08 ม.ค./13-18 ม.ค./17-22 ม.ค./20-25 ม.ค.....ราคา 45,999 บาท
24-29 ม.ค./27 ม.ค.-01 ก.พ./31 ม.ค.-05 ก.พ./03-08 ก.พ......ราคา 43,999 บาท
07-12 ก.พ./10-15 ก.พ./14-19 ก.พ./17-22 ก.พ./21-26 ก.พ./24 ก.พ.- 1 มี.ค......ราคา 43,999 บาท
28 ก.พ.-05 มี.ค./03-08 มี.ค./07-12 มี.ค./10-15 มี.ค./4-19 มี.ค.....ราคา45,999 บาท
24-29 มี.ค. ....ราคา 47,999 บาท

          

update  09/01/18


ทัวร์รัสเซีย มอสโควร์ เซนต์ปีเอต์ 6 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ LET IT SNOW B ST PERER 6D4N FEB18-KC-W08

ราคาเริ่ม 43,999   
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
วันที่สอง : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
วันที่สาม : มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (B/L/D)
วันที่ห้า : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/-/-)
วันที่หก : กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง

26-31 ม.ค./2-7 ก.พ./9-14 ก.พ./16-21 ก.พ./23-28 ก.พ. ....ราคา43,999 บาท

          

update  09/01/18


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ PERFECT RUS MOSS ST 7D5N MAR18-TG-W08

ราคาเริ่ม 54,999 
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (-/-/D/)
วันที่สอง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์
เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ (B/L/D)
วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว (B/L/D/)
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -
Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า (B/L/D)
วันที่ห้า SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM (B/L/D)
วันที่หก IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา (B/L/-)
วันที่เจ็ด กรุงเทพ ฯ

  กำหนดการเดินทาง

17-23 ก.พ./24 ก.พ.- 02 มี.ค./28 ก.พ.- 06 มี.ค.. .....ราคา 54,999
10-16 มี.ค./17-23 มี.ค./24-30 มี.ค. .....ราคา 54,999

          

update  09/01/18


ทัวร์รัสเซีย Russia Fly to Train[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน  5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-TG005-7D5N-APR-TG-W61

ราคาเริ่ม  75,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***
***นั่งรถไฟด่วนกลับกรุงมอสโคว์***

  กำหนดการเดินทาง


วันที่ 2-8, 4-10, 7-13 เม.ย. 61 .... ราคา 75,900.-
วันที่ 9-15, 11-17 เม.ย. 61 .... ราคา 78,900.-

          

update  09/12/17


ทัวร์รัสเซีย Russia Compact[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-EK001-7D4N-MAR-EK-W61

ราคาเริ่ม 47,900. -
จุดเด่นโปรแกรม

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

  กำหนดการเดินทาง


วันที่ 23-29 ม.ค. 61....ราคา 47,900.-
วันที่ 13-19 ก.พ., 27 กพ.-5 มี.ค. 61....ราคา 47,900.-
วันที่ 6-12, 20-26 มี.ค. 61....ราคา 47,900.-

          

update  09/12/17


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-EK002-6D3N-MAR-EK-W61

ราคาเริ่ม  38,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***
***พิเศษ นำท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน***

  กำหนดการเดินทาง


วันที่ 25-30 ม.ค. 61 ... ราคา 38,900.-
วันที่ 7-12, 21-26 ก.พ. 61 ... ราคา 38,900.-
วันที่ 1-6 มี.ค. 61 ... ราคา 38,900.-

          

update  09/12/17


ทัวร์รัสเซีย  RUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ] 8 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-EK007-8D5N-MAR-EK-W61

ราคาเริ่ม  60,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
• ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ใช้เดินทาง ที่ Sami village
***บินสู่รัสเซียด้วยเครื่อง A380***
***ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองซาร์กอร์ส***
***นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เเละกวางเรนเดียร์ที่Husky farm***

  กำหนดการเดินทาง


วันที่ 29 ม.ค.-5 ก.พ. 61....ราคา 60,900.-
วันที่ 14-21 ก.พ., 23 กพ.-2 มีค. 61...ราคา 60,900.-
วันที่ 9-16 มี.ค. 61...ราคา 60,900.-

          

update  09/12/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]8 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT DME-EK009-8D5N-MAR-EK-W61

ราคาเริ่ม 65,900.- -
จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
 • ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers)
 • ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile) ตะลุยหิมะ นั่
 • งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village   
 • นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น 

  กำหนดการเดินทาง

วันที่ 17-24 ม.ค., 31 ม.ค.-7 ก.พ. 61...ราคา 65,900.-
วันที่ 21-28 ก.พ., 28 ก.พ.-7 มี.ค. 61...ราคา 65,900.-
วันที่ 14-21, 21-28 มี.ค., 28 มี.ค.- 4 เม.ย. 61...ราคา 65,900.-

          

update  09/12/17

ทัวร์รัสเซีย  City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืนสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME-TG004 City Breaks NOV17-TG-W61

ราคาเริ่ม  -
จุดเด่นโปรแกรม

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva***
***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์***

  กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 39,500.-

          

update  16/09/17


ทัวร์รัสเซีย  AURORA HUNT พิชิตแสงเหนือสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Aurora hunt-JAN-W5-W02 

ราคาเริ่ม   49,888-
จุดเด่นโปรแกรม

ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
• ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
• ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
• ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
• ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

  กำหนดการเดินทาง

06 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60..........ราคา 49,888
08 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60..........ราค49,888
13 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60..........ราค52,888
15 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60..........ราค52,888
20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60..........ราค52,888
22 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60..........ราค52,888
27 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60..........ราค52,888
29 พ.ย. 60 - 06 ธ.ค. 60..........ราค52,888
04 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ................ราค....ราค 59,888
06 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ 59,888
11 ธ.ค. 60 - 18 ธ.ค. 60 ..........ราค55,888
13 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60 ..........ราค55,888
18 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60* วันคริสต์มาส..........ราค 55,888
20 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60* วันคริสต์มาส..........ราค 58,888
25 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61* วันปีใหม่..........ราค 58,888
27 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61* วันปีใหม่..........ราค 65,888
08 ม.ค. 61 - 15 ม.ค. 61..........ราค55,888
10 ม.ค. 61 - 17 ม.ค. 61..........ราค55,888
15 ม.ค. 61 - 22 ม.ค. 61..........ราค55,888
17 ม.ค. 61 - 24 ม.ค. 61..........ราค55,888
22 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61..........ราค55,888
24 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61..........ราค55,888

          

update  28/09/17


ทัวร์รัสเซีย  ST. MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia ST.Petersburg-DEC-KC-W02 

ราคาเริ่ม 54,999 -
จุดเด่นโปรแกรม

• ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
• ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
• ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
• ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
• ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

  กำหนดการเดินทาง

เดือน พฤศจิกายน
04 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60.......ราคา 54,999
11 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60.......ราคา 54,999
18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60.......ราคา 56,999
25 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60.......ราคา 59,999
เดือน ธันวาคม
04 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60KC276/KC931* วันรัฐธรรมนูญ.......ราคา 62,999

          

update  28/09/17


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ Moscow Murmansk-DEC-KC-W02 

ราคาเริ่ม  52,999 -
จุดเด่นโปรแกรม

ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
• สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
• สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ ที่เมืองหิมะ
• ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
• ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
• ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
• ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
• ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

  กำหนดการเดินทาง

04 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60......ราคา 52,999
18 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60......ราคา52,999
25 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60......ราคา57,999
28 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60......ราคา57,999
เดือน ธันวาคม
04 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ......ราคา 59,999
05 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ......ราคา 59,999

          

update  28/09/17


ทัวร์รัสเซีย    Russia Golden Ring วลาดิเมียร์ – ซุสดาล 7 วัน 5 คืนสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME-TG003 GOLDEN RING  7D5N NOV17-TG-W61

ราคาเริ่ม 49,900.- -
จุดเด่นโปรแกรม

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมวงแหวนทองคำ เหล่าเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว์ อันประกอบไปด้วยเมืองโบราณที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ชาติรัสเซียมายาวนาน เช่น วลาดิเมียร์ ซุสดาล รอสตอฟ แต่ละเมืองจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง บางเมืองเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมาก่อน มีทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน  เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)           

  กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค........ราคา 49,900.-

          

update  16/09/17


ทัวร์รัสเซียราคาถูก รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  GOTDME  EY001RUS MOSS  6D3N DEC17-EY-W61 

ราคาเริ่ม 36,900.- -
จุดเด่นโปรแกรม

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
*****ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ*****
***พิเศษ นำท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน***

  กำหนดการเดินทาง

กันยายน : 13 – 18, 25 – 30 ...... ราคา 36,900.-
ตุลาคม : 1 – 6, 6 – 11, 9 – 14, 16 – 21, 20 – 25 ...... ราคา 36,900.-
พฤศจิกายน : 15 – 20, 20 - 25, 22 – 27, 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. ...... ราคา 36,900.-
ธันวาคม : 4 – 9 ...... ราคา 36,900.-

          

update  16/09/17ทัวร์รัสเซีย  City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME-TG004 CITY BREAKS IN MOS NOV17-TG-W07 

ราคาเริ่ม  39,500.-
จุดเด่นโปรแกรม

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva***

***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์***

  กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน : 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 39,500.-

          

update  04/09/17


ทัวร์รัสเซีย   รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน       สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME EK010  RS IN TRAIN DEC17-EK-W07

ราคาเริ่ม 55,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

ชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

  กำหนดการเดินทาง

กันยายน : 23 – 30, 27 ก.ย. – 4 ต.ค. ......ราคา55,900.-
ตุลาคม : 10 – 17, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.  ......ราคา55,900.-
พฤศจิกายน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค. ......ราคา55,900.-
ธันวาคม : 5 – 12 ......ราคา55,900.-
ธันวาคม : 26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่) ......ราคา 66,900.-

          

update  04/09/17


ทัวร์รัสเซีย    Russian Fly to Train มอสโคว์-ซาร์กอส-เซนต์ปีเตอร์ 7 วัน 5 คืนสายการบิน

หัสโปรแกรมทัวร์ GOTDME05  RS FLY TO TRAIN NOV17-TG-W07 

ราคาเริ่ม 61,500.- 
จุดเด่นโปรแกรม

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)          ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ  
       ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***          
***บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***
***นั่งรถไฟกลับกรุงมอสโคว์***

  กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม : 9 – 15, 30 ต.ค. – 5 พ.ย. ......ราคา 67,500.-
พฤศจิกายน : 1-7, 6-12 ,8-14 ,13-19 , 15-21 ,20-26 ,22-28 , 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. ......ราคา 61,500.-

          

update  04/09/17


ทัวร์รัสเซีย   รัสเซีย on Board (บินภายใน)[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]8 วัน 5 คืน       สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  DME-EK011 ON BOARD NOV17-EK-W07

ราคาเริ่ม 
จุดเด่นโปรแกรม

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg)
เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส
(Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***

  กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม : 27 ต.ค. – 3 พ.ย.
พฤศจิกายน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค.........ราคา .58,900.-

          

update  04/09/17


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย Aurora Huntingมอสโคว์ – มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน          สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT FDME 001 NRTERN LIGHTS RS DEC17-TG-W07 

ราคาเริ่ม 71,500.- 
จุดเด่นโปรแกรม

ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบและชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ
Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers)
ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile) ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm
เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village

  กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม : 4-10, 6-12, 20-26 ......ราคา 71,500.-
ธันวาคม : 25 – 31 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่) ......ราคา81,500.-

          

update  04/09/17


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ – มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน     สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ GOT FDME 002 NRTERN LIGHTS RS NY18-TH-W07

ราคาเริ่ม 77,500.-  
จุดเด่นโปรแกรม

ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบและชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ
Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile)
ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village

  กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม : 30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่)...... ราคา 77,500.-

          

update  04/09/17

ทัวร์รัสเซีย  ALL IN TURKEY (IST-IST)  9วัน6คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ ALL IN TURKEY 9D6N NOV17-TK-W02

ราคาเริ่ม  30,999 
จุดเด่นโปรแกรม

• พัก ระดับ 5 ดาว บินตรง
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
• ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

  กำหนดการเดินทาง

01 ก.ย. 60 - 09 ก.ย. 60.....ราคา30,999
11 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60.....ราคา30,999
17 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60.....ราคา30,999
19 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60.....ราคา30,999
19 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60.....ราคา30,999
21 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60.....ราคา30,999
24 ก.ย. 60 - 02 ต.ค. 60.....ราคา30,999
26 ก.ย. 60 - 04 ต.ค. 60.....ราคา30,999
28 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60.....ราคา30,999
03 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60.....ราคา30,999
03 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60.....ราคา30,999
05 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60.....ราคา32,999
09 ต.ค. 60 - 17 ต.ค. 60.....ราคา32,999
17 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60.....ราคา30,999
18 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60.....ราคา35,999
31 ต.ค. 60 - 08 พ.ย. 60.....ราคา30,999
07 พ.ย. 60 - 15 พ.ย. 60.....ราคา30,999
14 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60......ราคา 30,999

          

update  30/08/17


ทัวร์รัสเซีย   GRAND RUSIA รัสเซีย มอส โควซากอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TK01 GRAND RUSIA8D5N SEP17-TK-W12

ราคาเริ่ม  51,999 
จุดเด่นโปรแกรม

อิสตันบูล - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต
ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ –โบสถ์อัสสัมชัญ - IZMAILOVO MARKET - CIRCUS
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-วิหารซาเวียร์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – ป้อมปีเตอร์และปอล – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน  2560 

07 – 14 กันยายน 2560....ราคา 51,999
14 – 21 กันยายน 2560...ราคา 51,999
21 – 28 กันยายน 2560...ราคา 52,999

          

update  30/07/17


ทัวร์รัสเซีย  RUSSIA AURORA HUNTING 8 วัน 5 คืนสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME-EY001 RUSSIA AURORA HUNTING 8D5N DEC17- EY-W07

ราคา67,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบและชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ
Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile)
ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village

   กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน : 30 พ.ย. – 7 ธ.ค....... ราคา 67,900.-
ธันวาคม : 11 – 18 ...... ราคา 67,900.-

          

update  30/08/17


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์    7 วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ DME-TG006 RUSSIA FULL BOARD 7D5N DEC17-TG-W07

ราคา67,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
***ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)***
***บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก***
***นั่งรถไฟกลับกรุงมอสโคว์***
*พิเศษ นำท่านเข้าวังยูซูปอฟ วังชื่อดังที่ใช้เป็นที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน***


พฤศจิกายน : 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค......ราคา 67,500.-

          

update  30/08/17


ทัวร์รัสเซีย  AMAZING OF RUSSIA รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน4คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ SQ02 AMAZING OF RUSSIA7D4N DEC17-SQ-W12

ราคาเริ่ม  44,999
จุดเด่นโปรแกรม

สิงคโปร์ – มอสโคว์ (รัสเซีย) –ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – โชว์ละครสัตว์
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ (รัสเซีย) – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ –จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน - ห้างกุม
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์

  กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

28 สิงหาคม – 03 กันยายน 60.....ราคา 44,999
09 – 15 ตุลาคม 2560 .....ราคา48,999
20 – 26 พฤศจิกายน 2560.....ราคา 46,999
04 – 10 ธันวาคม 2560.....ราคา 48,999
06 – 12 ธันวาคม 2560.....ราคา 48,999

          

update  30/07/17


ทัวร์รัสเซีย  WONDER RUSSIA  รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ QR02  WONDER RUSSIA 8D5N SEP17SEP-QR-W12

ราคาเริ่ม  49,999
จุดเด่นโปรแกรม

โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล
เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – OUTLET VILLAGE – สนามบินมอสโคว์

  กำหนดการเดินทาง  เดือน กันยายน  2560 

16 – 23 กันยายน 2560...ราคา 49,999
23 – 30 กันยายน 2560...ราคา 49,999

          

update  30/07/17


ทัวร์รัสเซีย  ABSOLUTE RUSSIA  รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์EY01 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N OCT17-EY-W12

ราคาเริ่ม  49,999
จุดเด่นโปรแกรม

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต

  กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคมธันวาคม 2560 

12 – 19 สิงหาคม 2560......ราคา 49,999
02 – 09 กันยายน 2560......ราคา 49,999
23 – 30 กันยายน 2560......ราคา 49,999
30กันยายน-07ตุลาคม 60......ราคา 49,999
07 – 14 ตุลาคม 2560......ราคา 51,999
14 – 21 ตุลาคม 2560......ราคา 51,999
17 – 24 ตุลาคม 2560......ราคา 53,999
21 – 28 ตุลาคม 2560 ......ราคา53,999
28ตุลาคม-04พฤศจิกายน 60......ราคา 51,999

          

update  30/07/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ QR01SHOCK PRICE RUSSIA 6D3N  SEP17-QR-W12

ราคาเริ่ม 29,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 
 • พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล 
 • มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET 
 • มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์

  กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม -กันยายน 2560 

09 – 14 สิงหาคม 2560 ....ราคา29,999
14 – 19 สิงหาคม 2560 ....ราคา29,999
05 - 10 กันยายน 2560....ราคา 29,999
12 – 17 กันยายน 2560....ราคา 29,999
19 – 24 กันยายน 2560....ราคา 31,999
26กันยายน–01ตุลาคม 60 ....ราคา31,999

          

update  20/06/17


ทัวร์รัสเซีย EASY RUSSIA MOSCOE  6 วัน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EASY RUSSIA MOSCOE ZA 4-9OCT17-EY-W08

ราคา 36,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ - มอสโคว์ (-/-/-)
วันที่สอง มอสโคว์-ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-IZMAILOVSKY SOUVENIR-ละครสัตว์ (-/L/D/)
วันที่สาม มอสโคว์ -ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว-ถนนอารบัต (B/L/D/)
วันที่สี่ จัตุรัสแดง-กุม-มหาวิหารเซนต์บา-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-พระราชวังเครมลิน
(B/L/D)
วันที่ห้า มอสโคว์ – อาบูดาบี (UAE) (B/-/-)
วันที่หก กรุงเทพฯ (-/-/-)

  กำหนดการเดินทาง  เดือน ตุลาคม 2560 

4-9 ตุลาคม 60 ............ราคา 36,999

          

update  11/07/17ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  7วัน 5 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์ HILIGHT RUSSIA 7D5N  SEP17-TG-W12

ราคาเริ่ม 56,900 
จุดเด่นโปรแกรม

  กำหนดการเดินทาง

09 – 15 กันยายน 2560.....ราคา 56,900
13 – 19 กันยายน 2560.....ราคา 56,900
16 – 22 กันยายน 2560.....ราคา 56,900
20 – 26 กันยายน 2560.....ราคา 56,900
25กันยายน-01ตุลาคม60.....ราคา 56,900

          

update  20/06/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์ DIRECT RUSSIA 5D3N  SEP17-TG-W12

ราคาเริ่ม 36,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต
 • ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET - CIRCUS 
 • เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์

  กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน 2560 

06 – 10 กันยายน 2560.....ราคา  36,900
20 – 24 กันยายน 2560.....ราคา  36,900

          

update  20/06/17


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  6วัน 4 คืน สายการบิน    

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG05WONDERFUL RUSSIA 6D4N  SEP17-TG-W12

ราคาเริ่ม 49,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน
 • มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด
 • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – 
 • ชมการแสดงละครสัตว์
 • มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์

  กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน 2560 

14 – 19 กันยายน 2560 ....ราคา 49,900
21 – 26 กันยายน 2560 ....ราคา 49,900
28กันยายน-03ตุลาคม 60 ....ราคา 49,900

          

update  20/06/17


ทัวร์รัสเซีย ดูไบ เที่ยว 2 ประเทศ สุดคุ้ม  Russia..Free.Dubai ราคาถูก 6 วัน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ RUS DUBAI 2 CITY 6D OCT17-XX-W25  
ราคาเริ่ม 29,992.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึ่งเดียวของโลก 
 • ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางมอสโคว
 • ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว 
 • ที่สุดแห่งความมั่งคั่ง ล้ำสมัย ตึกสูงระฟ้า สวรรค์บนดินผู้รักความทันสมัย

  กำหนดการเดินทาง  เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 

6 – 11 กค 60...                 ราคา 29,992
27 กค – 1 สค 60.         ราคา 29,992
10 – 15 สค 60 (วันแม่).    ราคา 33,333
5 – 10 ตค 60 ..                 ราคา 31,113

          

update  17/06/17ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน   สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK002A RUSMOSS STPER 8D5NOCT17-EK-W35
ราคาเริ่ม  57,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก
 • ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
 • มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

  กำหนดการเดินทาง เดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2560

กรกฎาคม

4-11/5-12 ก.ค. 60
8 – 15/8-15 ก.ค. 60

59,900

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 60
27 ก.ค. – 3 ส.ค. 60

57,900

สิงหาคม

7-14/ 8 – 15
 10 – 17 ส.ค. 60

59,900

25 ส.ค. – 1 ก.ย. 60

57,900

กันยายน

5 - 12 /19 - 26 ก.ย.60

57,900

ตุลาคม

3 – 10 /10-17/17-24/
20-27 ต.ค.60

57,900
          

update  12/06/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน      สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK001B RUSMOSS 6DJUN17-EK-W35

ราคาเริ่ม  49,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ – ถนนอารบัท 
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ชมการแข่งขันฟุตบอล FIFA CONFEDERATION CUP 2017
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ 
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden 
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน

  กำหนดการเดินทาง  

                                      19-24 มิถุนายน                      ราคา 49,900

          

update  12/06/17


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน      สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ Ek001 RUS MOS ZA 6DAUG17-EK-W35

ราคาเริ่ม  37,900 
จุดเด่นโปรแกรม

มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน

  กำหนดการเดินทาง   เดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2560 

กรกฎาคม

 

6 – 11 / 7 – 12 ก.ค. 60

39,900

26 – 31 ก.ค. 60

37,900

สิงหาคม

9 – 14 / 10 – 15 ส.ค. 60

39,900

กันยายน

6-11/20-25 ก.ย.60

39,900

ตุลาคม

4-9/11-16/19-24 ต.ค.60

39,900


          

update  12/06/17
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5D3N JUN17-QR-W02
ราคาเริ่ม  29,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 • *พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา Moskva River Cruise*

   กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน 2560 

25 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60เต็ม                        ราคา 29,999
27 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60                              ราคา29,999
31 พ.ค. 60 - 04 มิ.ย. 60                              ราคา30,999
04 มิ.ย. 60 - 08 มิ.ย. 60                              ราคา31,999
09 มิ.ย. 60 - 13 มิ.ย. 60                              ราคา31,999
15 มิ.ย. 60 - 19 มิ.ย. 60                               ราคา32,999

                         

update  05/05/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG01_RU Direct Russia-JUN-5D-TG-W12
ราคาเริ่ม 33,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ ซากอร์ส พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • พิเศษ ล่องเรือชมความงามของเมืองมอสโคว์
 • บินตรง พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

  กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน 2560 

15 – 19 พฤษภาคม 2560      39,900
22 – 26 พฤษภาคม 2560      39,900
24 – 28 พฤษภาคม 2560      39,900
29 พฤษภาคม–02 มิถุนายน 60      39,900
31 พฤษภาคม–04 มิถุนายน 60      39,900
05 – 09 มิถุนายน 2560      39,900
07 – 11 มิถุนายน 2560      39,900
12 – 16 มิถุนายน 2560      39,900
14 – 18 มิถุนายน 2560      39,900
19 – 23 มิถุนายน 2560      39,900
21 – 25 มิถุนายน 2560      39,900
26 – 30 มิถุนายน 2560      39,900
28 มิถุนายน –02 กรกฎาคม 60      39,900

                         

update  12/04/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ SQ01 GOOD MOMENT MAY17-SQ-W12
ราคาเริ่ม 35,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • เนินเขาสแปร์โรว์ พระราชวังเครมลิน  จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์  โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สถานนีรถไฟใต้ดินมอสโคว
 • อาหารครบทุกมื้อ สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ นั่งสบาย

  กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

09 - 14 เมษายน 2560

37,900

23 - 28 เมษายน 2560

35,900

30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 60

37,900

07  - 12 พฤษภาคม 2560

37,900

14 – 19 พฤษภาคม 2560

35,900

21 – 26 พฤษภาคม 2560

35,900

28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 60

37,900

                          

update  12/04/17


ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก   Hot Promotion-A มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส5 วัน 3 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Hot Pro_A-JUL-5D-TG-W43

ราคา 39,900 .-
จุดเด่นโปรแกรม

 1. เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
 2. ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 3. ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
 4. ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
 5. เมนูพิเศษ.... Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์

  กำหนดการเดินทาง  มิถุนายน -กรกฎาคม 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

15-19, 17-21, 22-26, 24-28 พ.ค., 29 พ.ค.-02 มิ.ย., 31พ.ค.-04มิ.ย.,  

05-09, 07-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิ.ย., 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 60

39,900.-

          

update  26/03/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์ 7วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG03 HILIGHT RUSSIA 7D5N JUN17-TG-W12
ราคา เริ่ม 54 ,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก เที่ยวครบสองเมืองไฮไลท์
 • พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • พิเศษ ล่องเรือชมความงามของเมืองมอสโคว์
 • บินตรง พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

  กำหนดการเดินทาง เดือน พฤษภาคม -   มิถุนายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

20 – 26 พฤษภาคม 2560

54,900

27พฤษภาคม–02มิถุนายน 60

54,900

31พฤษภาคม–06มิถุนายน 60

57,900

03 – 09 มิถุนายน 2560

56,900

10 – 16 มิถุนายน 2560

56,900

17 – 23 มิถุนายน 2560

56,900

24 – 30 มิถุนายน 2560

56,900

                         

update  12/04/17ทัวร์รัสเซีย Hot Promotion-B(มอสโคว์  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ซาร์กอร์ส)7 วัน 5 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Hot Pro_B-JUN-7D-TG-W43

ราคา 59,900 .-

จุดเด่นโปรแกรม

 1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 2. ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
 3. ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva
 4. นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่กรุงมอสโคว์
 5. เมนูพิเศษ.... Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์
  กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2560 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

27 พ.ค.-02มิ.ย., 3-9, 10-16, 17-23, 24-30 มิ.ย. 60

59,900.-

          

update  26/03/17


ทัวร์รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว ซากอส  ชมละครสัตว์ พัก 4 ดาว   6 วัน 4 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SUPER MOS MAR17 6D4N-EY-W08

ราคา 35,555.-
จุดเด่นโปรแกรม

เหยียบดินแดนหลังม่านเหล็ก !!  คุณรู้หรือไม่ ? รัสเซียไม่ได้มีดีแค่ความยิ่งใหญ่ของขนาดประเทศเพียงอย่างเดียว แม้ด้วยประวัติศาสตร์อันแสนสับสน ผู้คนผ่านความยากลำบากทั้งในแง่สภาพอากาศและความผันแปรทางการเมือง ผ่านยุคคลั่งคอมมิวนิสต์ ผ่านช่วงสงครามเย็น กระทั่งสหภาพโซวเวียตล่มสลายในปี ค.ศ.1992 แต่รัสเซียก็ยังยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งและสง่างามได้บนเวทีโลกตำนานความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียที่เปลี่ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย์ (ซาร์) มาเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนถึงจุดจบและโซเวียตล่มสลาย เกิดเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐทำให้รัสเซียยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างไม่เสื่อมคลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัสเซีย เราจึงต้องไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง

  กำหนดการเดินทาง 

                            21-26 มี.ค./ 22 – 27 มี.ค. 60                         35,555.-

                         

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว ซากอส ชมละครสัตว์  5วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SUPER MOSCOW ZAGARSK JUL17 5D3N-TG-W08

ราคา 39,555.-
จุดเด่นโปรแกรม

เหยียบดินแดนหลังม่านเหล็ก !!  คุณรู้หรือไม่ ? รัสเซียไม่ได้มีดีแค่ความยิ่งใหญ่ของขนาดประเทศเพียงอย่างเดียว แม้ด้วยประวัติศาสตร์อันแสนสับสน ผู้คนผ่านความยากลำบากทั้งในแง่สภาพอากาศและความผันแปรทางการเมือง ผ่านยุคคลั่งคอมมิวนิสต์ ผ่านช่วงสงครามเย็น กระทั่งสหภาพโซวเวียตล่มสลายในปี ค.ศ.1992 แต่รัสเซียก็ยังยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งและสง่างามได้บนเวทีโลกตำนานความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียที่เปลี่ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย์ (ซาร์) มาเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนถึงจุดจบและโซเวียตล่มสลาย เกิดเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐทำให้รัสเซียยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างไม่เสื่อมคลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัสเซีย เราจึงต้องไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง

  กำหนดการเดินทาง  เดือนเมษายน -    มิถุนายน  2560 

                            05 – 09 เม.ย./03-07 พ.ค. 60                        39,888.-

                             12 – 16 เม.ย. 60   สงกราต์                              45,555.-

                            24-28 พ.ค./31 พ.ค.-04 มิ.ย. 60                      39,555.-

                           07-11 มิ.ย./14-18 มิ.ย./21-25 มิ.ย./28 มิ.ย.-02ก.ค.60                   39,555.-

                         

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย LET IT SSPRING A MOS ST.PETER  6วัน 4 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ LET IT SSPRING A MOS ST JUN17 6D4N-KC-W08

ราคา 48,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง

        2.   เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป

        3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย

      เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย

        4.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่องเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง   เมษายน - กันยายน 2560 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

08-13 เม.ย.

52,888 บาท

15-20 เม.ย.

50,888 บาท

22-27 เม.ย.

48,888 บาท

29 เม.ย. – 04 พ.ค.

49,888 บาท

06-11 พ.ค.

49,888 บาท

20-25 พ.ค.

50,888 บาท

03-08 มิ.ย.

50,888 บาท

17-22 มิ.ย.

50,888 บาท

24-29 มิ.ย.

50,888 บาท

01-06 ก.ค.

50,888 บาท

8-13 ก.ค.

48,888 บาท

15-20 ก.ค.

48,888 บาท

22-27 ก.ค.

48,888 บาท

29 ก.ค.-3 ส.ค.

48,888 บาท

12-17 ส.ค.

49,888 บาท

19-24 ส.ค.

48,888 บาท

2 - 7 ก.ย.

48,888 บาท

16-21 ก.ย.

48,888 บาท

23-28 ก.ย.

48,888 บาท

                          

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย ซากอส  สงกรานต์ 5วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  RUSSIA ZAGORSK SONGKAN17 5D3N-KC-W08

ราคา 46,999.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ –จัตุรัสแดง - METRO 
 • มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 •  โบสถ์อัสสัมชัญ  มอสโคว์ –จัตุรัสแดง - METRO - มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม               

  กำหนดการเดินทาง   สงกรานต์ ปี 2560 

                                      11-15 เมษายน 2560                                    46,999.-

                 

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย พรีเมียม รัสเวีย สงกรานต์  8 วัน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ PREMIUM RUSSIA SONGKAN12-19APR17 8D-EK-W08

ราคา  65,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • ชม วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1
 • ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู
 • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน 
 • นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโคว
 • มอสโคว์ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล - GUM (ห้างกุม) - (METRO
 • มอสโคว์ - นั่งรถไฟ SAPSAN EXPRESS - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กมหาวิหารเซนต์ไอแซค

   โบสถ์หยดเลือด –กาลาดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส

 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – เรือออโรร่า – ดินเนอร์พระราชวังนิโครัส 
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กพระราชวังพระนางแคทเธอลีน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  กำหนดการเดินทาง   เมษายน  2560 

                                            12 – 19 เม.ย. 60                             ราคา  65,888.-

                            

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย FULL OPTION IN RUSSIA  6วัน4คืืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ FULL OPTION IN RUSSIA 13-17APR17 6D4N-KC-W08

ราคา  58,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา

 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง

2.   เราใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับคุณภาพ รร.ไทยดีกว่า ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไม่ค้ากำไรเกินควรด้วการใช้รร.4ดาวในทุกเมือง เพื่อให้คุ้มกับเงินและเวลาที่ท่านต้องเสียไป

3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เช่นเมนูจีน ในร้านจีน ส่วนใหญ่ร้านอาหารจีนในรัสเซียจะเป็นอาหารจีนที่ทำจากชาวจีนทางเหนือซึ่งรสชาติจะค่อนข้างจืดและมัน แม้สีสันจะน่ารัปปะทานแต่ไม่ได้เรื่องฉะนั้นในทุกเมนูที่ทัวร์รัสเซียเลือกสรร จึงเป็นเมนูที่ท่านมั่นใจได้ว่าถูกปากคนไทยมากที่สุดจากประสบการ์กว่าสิบสิบปี แม้กระทั่งร้านอาหารทุกร้านทำเลก็จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวไม่ไกลกันมากนัก เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยว อาหารรัสเซีย

      เราพยายามคัดสรร อาหารที่ใกล้เคียง คนไทยทานได้ และมีการตอบรับดีจากลูกทัวร์คนไทย ไม่ใช่เน้นถูกเป็นหลักทานและทานไม่ได้เลย

4.   เราแถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะคนรัสเซียเชื่องเรื่องดวงชะตามาก

  กำหนดการเดินทาง   เมษายน  2560 

อัตราค่าบริการ

 7 – 13 เม.ย.60

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

7 – 13 เม.ย.

58,888 บาท

56,888 บาท

54,888 บาท

7,000 บาท

                        

update  26/02/17


ทัวร์รัสเซีย  ซุปเปอร์ มอสโคว ซากอส  6 วัน 4 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SUPER MOSCOW ZAGRSK JUL17 6D4N-TG-W08

ราคา  42,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

ประเทศรัสเซีย อย่างที่ทราบกันดีว่า รัสเซียโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรม ความยิ่งใหญ่ เราจึงอยากพาท่านไปเหยียบดินแดนหลังม่านเหล็ก !!  คุณรู้หรือไม่ ? รัสเซียไม่ได้มีดีแค่ความยิ่งใหญ่ของขนาดประเทศเพียงอย่างเดียว แม้ด้วยประวัติศาสตร์อันแสนสับสน ผู้คนผ่านความยากลำบากทั้งในแง่สภาพอากาศและความผันแปรทางการเมือง ผ่านยุคคลั่งคอมมิวนิสต์ ผ่านช่วงสงครามเย็น กระทั่งสหภาพโซวเวียตล่มสลายในปี ค.ศ.1992 แต่รัสเซียก็ยังยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งและสง่างามได้บนเวทีโลกตำนานความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียที่เปลี่ยนการปกครองจากระบอบกษัตริย์(ซาร์)มาเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนถึงจุดจบและโซเวียตล่มสลายเกิดเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐทำให้รัสเซียยังคงอยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างไม่เสื่อมคลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัสเซีย  เราจึงต้องไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง

  กำหนดการเดินทาง  เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560 

                       27 เม.ย. – 2 พ.ค./18 -23 พ.ค.60                     42,888.-

                         

update  26/02/17
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว ซากอส    6 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ DOUBLE SHOCK 6D3N MAR17-QR-W02
ราคา 29,900 
จุดเด่นโปรแกรม

ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
• พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
• ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
• ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
• ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
• สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
• ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอ

  กำหนดการเดินทาง  เดือน มีนาคม 2560 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน   มีนาคม

20 มี.ค. 60 - 25 มี.ค. 60

เต็ม 

29,999

29,999

29,999

7,900

-

27 มี.ค. 60 - 01 เม.ย. 60

 เต็ม 

29,999

29,999

29,999

7,900

-

                                                                                

update 28/01/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK002B RUS ST PERTER 8D APR17-EK-W35
ราคาเริ่ม  54,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • วันที่สี่ พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์–พระราชวังฤดูหนาว- มอสโคว์
 • วันที่ห้า มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
 • หอระฆังพระเจ้าซาร์- สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • วันที่หก สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • วันที่เจ็ด มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท 
 • วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

มีนาคม
2560

3 – 10 มี.ค. 60
30 มี.ค. – 6 เม.ย. 60

54,900

52,900

10,000

เมษายน 2560

10-17 / 11-18
12-19

64,900

62,900

10,000
      

update 28/01/17ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK001 RUSSIA MOS6D APR17-EK-W35
ราคา 34,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 
 • มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม 
 • เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • ซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท - ดูไบ

  กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - เมษายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

มกราคม
2560

25 – 30 ม.ค. 60

34,900

กุมภาพันธ์
2560

1 – 6 / 8 – 13 / 21 – 26

34,900

มีนาคม
2560

7–12  /14 – 19 /
15–20 / 21–26 / 22–27 

29 มี.ค. – 3 เม.ย. 60
30 มี.ค. – 4 เม.ย. 60

34,900update 28/01/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG01_RU Direct Russia-JUN-5D-TG-W12
ราคา 33,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ ซากอร์ส พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • พิเศษ ล่องเรือชมความงามของเมืองมอสโคว์
 • บินตรง พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

  กำหนดการเดินทาง เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

06 – 10 มีนาคม 2560

33,900

08 – 12 มีนาคม 2560

33,900

15 – 19 มีนาคม 2560

35,900

20 – 24 มีนาคม 2560

37,900

22 – 26 มีนาคม 2560

35,900

19 – 23 เมษายน 2560

37,900

03 – 07 พฤษภาคม 2560

39,900

08 – 12 พฤษภาคม 2560

39,900

10 – 14 พฤษภาคม 2560

39,900

15 – 19 พฤษภาคม 2560

39,900

17 – 21 พฤษภาคม 2560

39,900

22 – 26 พฤษภาคม 2560

39,900

24 – 28 พฤษภาคม 2560

39,900

29 พฤษภาคม–02 มิถุนายน 60

39,900

31 พฤษภาคม–04 มิถุนายน 60

39,900

05 – 09 มิถุนายน 2560

39,900

07 – 11 มิถุนายน 2560

39,900

12 – 16 มิถุนายน 2560

39,900

14 – 18 มิถุนายน 2560

39,900

19 – 23 มิถุนายน 2560

39,900

21 – 25 มิถุนายน 2560

39,900

26 – 30 มิถุนายน 2560

39,900

28 มิถุนายน –02 กรกฎาคม 60

39,900

update 02/02/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์ 7วัน 5 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG03_RU HILIGHT RUSSIA 7D5N-TG-W12
ราคา เริ่ม 54 ,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก เที่ยวครบสองเมืองไฮไลท์
 • พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • พิเศษ ล่องเรือชมความงามของเมืองมอสโคว์
 • บินตรง พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

  กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน  มิถุนายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

15 – 21 เมษายน 2560

59,900

20 – 26 พฤษภาคม 2560

54,900

27พฤษภาคม–02มิถุนายน 60

54,900

03 – 09 มิถุนายน 2560

56,900

10 – 16 มิถุนายน 2560

56,900

17 – 23 มิถุนายน 2560

56,900

24 – 30 มิถุนายน 2560

56,900

update 02/02/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์ 6วัน 4 คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ TG05_RU WONDERFUL RUSSIA (MOS-SAINT) 6D 4N-TG-W12
ราคาาเริ่ม 45 ,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ เซนต์ปีเตอเบิร์ก สองเมืองไฮไลท์
 • พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • บินตรง พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

  กำหนดการเดินทาง เดือน มีนาคม -  มิถุนายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

16 - 21 มีนาคม 2560

45,900

23 - 28 มีนาคม 2560

45,900

11 – 16 พฤษภาคม 2560

49,900

18 – 23 พฤษภาคม 2560

49,900

25 – 30 พฤษภาคม 2560

49,900

01 – 06 มิถุนายน 2560

49,900

08 – 13 มิถุนายน 2560

49,900

15 – 20 มิถุนายน 2560

49,900

22 – 27 มิถุนายน 2560

49,900

29 มิถุนายน–04 กรกฎาคม 60

49,900

update 02/02/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6วัน 3คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ SQ01_RU GOOD MOMENT IN RUSSIA 6D3N-SQ-W12
ราคา 35 ,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ ซากอร์ส พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ นอนดี 4 ดาว 
 • พิเศษ ชมโชว์ละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อ

  กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน  -  พฤษภาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

02 - 07 เมษายน 2560

37,900

09 - 14 เมษายน 2560

37,900

23 - 28 เมษายน 2560

35,900

30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 60

37,900

07  - 12 พฤษภาคม 2560

37,900

14 – 19 พฤษภาคม 2560

37,900

21 – 26 พฤษภาคม 2560

37,900

28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 60

37,900


update 02/02/17


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน ายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK001 RUS MOS ZA 6D MAY17-EK-W35 
ราคา 37,900 
จุดเด่นโปรแกรม

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ 
 • วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
 • วันที่สาม ซากอส – โนโวดิวิชี – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
 • วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • วันที่ห้า จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
 • วันที่หก กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง เดือน เมษายน  - พฤษภาคม 2560 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

เมษายน 2560

12 – 17 เม.ย. 60

44,900

22-27 เม.ย. 60
27 เม.ย. – 3 พ.ค. 60

37,900

พฤษภาคม

9-14

37,900
update 28/01/17


ทัวร์รัสเซียรัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK004 RUSSIA MOS ST PETER 8D 5N MAY17-EK-W07
ราคาเริ่ม 59,900

จุดเด่นโปรแกรม 

เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ และทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** 
กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 

  กำหนดการเดินทาง   

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560

มีนาคม : 14 – 21 , 28 มี.ค. – 4 เม.ย.

59,900.-

เมษายน : 5-12

65,900.-

เมษายน : 9 – 16, 10 – 17, 12 – 19

69,900.-

เมษายน : 26 เม.ย.- 3 พ.ค.

พฤษภาคม : 4-11

63,900.-


update  31/01/17


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK002 RUS STPETER MOS 8D  APR17-EK-W35
ราคาเริ่ม 54,900 
จุดเด่นโปรแกรม นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsanมอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก

 • วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • วันที่สาม     พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • วันที่สี่        พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์–พระราชวังฤดูหนาว- มอสโคว์
 • วันที่หก      สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม
 •                ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

  กำหนดการเดินทาง   เดือน มีนาคม - เมษายน 60 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

มีนาคม
2560

3 – 10 มี.ค. 60
30 มี.ค. – 6 เม.ย. 60

54,900

เมษายน 2560

10-17 / 11-18
12-19

64,900

update 28/01/17


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 3 คืน   สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  EK003 RUS ST PERER 6D APR17-EK-W35


ราคาเริ่ม 54,900 
จุดเด่นโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
วันที่สาม พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-โบสถ์คาซาน
วันที่สี่ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
วันที่ห้า พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – สนามบิน
วันที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ

  กำหนดการเดินทาง   กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

กุมภาพันธ์
2560

28 ก.พ. – 5 มี.ค.

39,900

มีนาคม
2560

15 – 20
30 มี.ค. – 4 เม.ย.

39,900

เมษายน
2560

12 – 17 เม.ย.

49,900

19-24
27 เม.ย. – 2 พ.ค.

39,900update 28/01/17ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ เมอร์มานสค์   6 วัน 3 คืน   สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  Nice Aurora In Russia-MAR-6D-SQ-W12
ราคาเริ่ม 55,900.-   
จุดเด่นโปรแกรม
 • มอสโคว์ (รัสเซีย) – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล 
 • สนามบินเซเรเมเตียโว – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 • เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 
 • เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์

  กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2560 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

12 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

55,900

19 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

55,900

12 - 17 มีนาคม 2560

55,900

update 22/12/16 


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ เมอร์มานสค์   6 วัน 3 คืน   สายการบิน   
รหัสโปรแกรมทัวร์  Rising Aurora Russia-MAR-6D-QR-W12
ราคาเริ่ม 54,900.-   
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 
 • สนามบินเซเรเมเดียโว – เมอร์มานสค์ - พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
 • เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า สนามบินเมอร์มานสค์ 
 • มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – สนามบินโดโมเดโดโว

  กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2560 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

10 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

54,900

03 – 08 มีนาคม 2560

54,900

10 – 15 มีนาคม 2560

54,900

17 – 22 มีนาคม 2560

54,900

24 – 29 มีนาคม 2560

54,900

update 22/12/16 


ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 3 คืน สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  EK004 RUS MOS ST. 6D3N APR17-EK-W35


ราคาเริ่ม 39,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม

 • ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-โบสถ์คาซาน
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
  กำหนดการเดินทาง เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

กุมภาพันธ์
2560

28 ก.พ. – 5 มี.ค.

39,900

มีนาคม
2560

15 – 20 /
30 มี.ค. – 4 เม.ย.

39,900

เมษายน
2560

12 – 17 เม.ย.

49,900

19 – 24  /
 27 เม.ย. – 2 พ.ค.

39,900


update 18/12/16


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน  สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ EK002 RUS MOS ST. 8D5N APR17-EK-W35
ราคาเริ่ม 54,900.- 
จุดเด่นโปรแกรม

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ - เซนปิเตอร์เบิร์ก
 • ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
 • มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

  กำหนดการเดินทาง เดือน มกราคม - เมษายน 2560

กำหนดการเดินทาง

ราคา

30 ม.ค. – 6 ก.พ. 60

54,900

7 – 14 / 14 – 21

24 ก.พ. – 3 มี.ค.60

54,900

3 – 10 / 17 -24 / 21 – 28

23 – 30 / 24 – 31 / 30 -มี.ค. – 6 เม.ย.60

54,900

7-14 / 8-15 / 9-16 / 10-17
11-18 / 12-19

64,900update 18/12/16


ทัวร์รัสเซีย Russia Shock Promotion  6D3N  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Shock Promotion-APR-6D-QR-W02
ราคาเริ่ม 35,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

   กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน   ตุลาคม

05 ต.ค. 59 - 10 ต.ค. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

10 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59

 

36,555

36,555

35,555

7,900

-

15 ต.ค. 59 - 20 ต.ค. 59

 

36,555

36,555

35,555

7,900

-

25 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59

 

36,555

36,555

35,555

7,900

-

เดือน   พฤศจิกายน

01 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

06 พ.ย. 59 - 11 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

08 พ.ย. 59 - 16 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

11 พ.ย. 59 - 16 พ.ย. 59

 

36,555

36,555

35,555

7,900

-

14 พ.ย. 59 - 19 พ.ย. 59

 

39,555

39,555

38,555

7,900

-

15 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

22 พ.ย. 59 - 27 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

23 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59

 

35,555

35,555

34,555

7,900

-

เดือน   ธันวาคม

02 ธ.ค. 59 - 07 ธ.ค. 59

* วันพ่อ

37,555

35,555

33,555

7,900

-

08 ธ.ค. 59 - 13 ธ.ค. 59

* วันรัฐธรรมนูญ

37,555

35,555

33,555

7,900

-

09 ธ.ค. 59 - 14 ธ.ค. 59

* วันรัฐธรรมนูญ

37,555

35,555

33,555

7,900

-

13 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59

 

35,555

33,555

31,555

7,900

-

เดือน   กุมภาพันธ์

03 ก.พ. 60 - 08 ก.พ. 60

 

35,555

33,555

31,555

7,900

-

10 ก.พ. 60 - 15 ก.พ. 60

 

35,555

33,555

31,555

7,900

-

17 ก.พ. 60 - 22 ก.พ. 60

 

35,555

33,555

31,555

7,900

-

24 ก.พ. 60 - 28 ก.พ. 60

 

35,555

33,555

31,555

7,900

-

เดือน   มีนาคม

03 มี.ค. 60 - 07 มี.ค. 60

 

37,555

35,555

33,555

7,900

-

10 มี.ค. 60 - 14 มี.ค. 60

 

37,555

35,555

33,555

7,900

-

17 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60

 

37,555

35,555

33,555

7,900

-

21 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60

 

37,555

35,555

33,555

7,900

-

28 มี.ค. 60 - 02 เม.ย. 60

 

37,555

35,555

33,555

7,900

-

เดือน   เมษายน

03 มี.ค. 60 - 08 เม.ย. 60

 

39,555

37,555

35,555

7,900

-

05 มี.ค. 60 - 10 เม.ย. 60

 

39,555

37,555

35,555

7,900

-

10 มี.ค. 60 - 15 เม.ย. 60

* วันสงกรานต์

45,555

43,555

41,555

7,900

-

11 มี.ค. 60 - 16 เม.ย. 60

* วันสงกรานต์

45,555

43,555

41,555

7,900

-

12 เม.ย. 60 - 17 เม.ย. 60

* วันสงกรานต์

45,555

43,555

41,555

7,900

-

13 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60

* วันสงกรานต์

45,555

43,555

41,555

7,900

-

17 เม.ย. 60 - 22 เม.ย. 60

 

39,555

37,555

35,555

7,900

-

19 เม.ย. 60 - 24 เม.ย. 60

 

39,555

37,555

35,555

7,900

-

24 เม.ย. 60 - 01 พ.ค. 60

 

39,555

37,555

35,555

7,900

-

29/09/16


ทัวร์รัสเซีย RISING RUSSIA 6D3N   สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ QR01_RU  RISING RUSSIA 6D3N BY QR
ราคา 34,900.-

จดเด่นโปรแกรม

 • ไปสัมผัสลมหนาวกันที่เมืองหมีขาว
 • พิเศษ!! โชว์ละครสัตว์ที่ตื่นตาตื่นใจ
 • บินหรูสายการบิน 5 ดาว

    กำหนดการเดินทาง  เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 60

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

10 - 15 กุมภาพันธ์ 2560

34,900

03 – 08 กุมภาพันธ์ 2560

34,900

10 – 15 มีนาคม 2560

34,900

17 – 22 มีนาคม 2560

34,900

24 – 29 มีนาคม 2560

34,900

                                                        

update 02/12/16


ทัวร์รัสเซีย GOOG MOMENT IN RUSSIA 6D3N  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ SQ01 GOOD MOMEN APR17-SQ-W12
ราคา 34,900.-

จดเด่นโปรแกรม

 • พิเศษ !! ทานอาหารไทยในมอสโคว
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์
    กำหนดการเดินทาง   กุมภาพันธ์ -เมษายน 2560

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

12 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

35,900

19 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

35,900

12 - 17 มีนาคม 2560

35,900

26 - 31 มีนาคม 2560

35,900

09 - 14 เมษายน 2560

37,900

23 - 28 เมษายน 2560

35,900

30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 60

37,900

   
update 02/12/16

ทัวร์รัสเซียWINTER RUSSIA6D3N    6D3N  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ WINTER RUSSIA6D3N NOV-SQ-W12
ราคา 35,900.-

จดเด่นโปรแกรม

 •  ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย 
 •  ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus 
 •  ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!ทานอาหารไทยในกรุงมอสโค

    กำหนดการเดินทาง 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

13-18 พฤศจิกายน 2559

35,900

27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2559

35,900

update 15/11/16


ทัวร์รัสเซีย  MOSCOW ST.PETERSBURG   6D3N  สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Moscow ST Petersburg-DEC-6D-KC-W02 
ราคา 45,555.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
 • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
 • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์
 • ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย

   กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน   ตุลาคม

22 ต.ค. 59 - 27 ต.ค. 59

* วันปิยะ

49,555

49,555

48,555

8,500

-

29 ต.ค. 59 - 03 พ.ย. 59

 

46,555

46,555

45,555

8,500

-

เดือน   พฤศจิกายน

12 พ.ย. 59 - 17 พ.ย. 59

 

46,555

46,555

45,555

8,500

-

19 พ.ย. 59 - 24 พ.ย. 59

 

45,555

45,555

44,555

8,500

-

เดือน   ธันวาคม

03 ธ.ค. 59 - 08 ธ.ค. 59

* วันพ่อ

46,555

46,555

45,555

8,500

-

10 ธ.ค. 59 - 15 ธ.ค. 59

* วันรัฐธรรมนูญ

46,555

46,555

45,555

8,500

-

29/09/16


ทัวร์รัสเซีย   RISING RUSSIA  6D3N  สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ RISING RUSSIA 6D3N-QR-W12 
ราคา 34,900
จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ละครสัตว์ 
 • มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET   
 • มอสโคว – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว  

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

2-7 พฤศจิกายน 2559

34,900

01/09/16


ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ 8 วัน 5 คืน     สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์  Russia St Petersburg Moscow-OCT-8D-EK-W35
ราคาเริ่ม 59,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

 •  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – พระราชวังฤดูหนาว-มอสโคว์
 • มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ 
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าซาร์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท

      กำหนดการเดินทาง  เดือน ตุลาคม 2559

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

19-26/22-29

60,900


12/10/16


ทัวร์รัสเซีย  มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์  Russia Moscow Sagos-DEC-6D-EK-W35
ราคา 39,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 • จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิกาซาวิเออร์–ห้างสรรพสินค้ากุม-อารามชี โดโวดิวิชี 
 • สแปร์โร่ฮิลล์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–โบสถ์อัสสัมชัญ
 • ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์–ระฆังพระเจ้าซาร์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 • ซากอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

      กำหนดการเดินทาง  เดือน พฤศจิกายน - ธันวามคม 2559

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พฤศจิกายน 2559


8-13/15-20

39,900

30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 59

40,900ธันวาคม 2559

7-12

40,900


12/10/16


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน    สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ Russia Moscow St Petersburg-DEC-8D-EK-W35
ราคาเริ่ม 59,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 • สถานีรถไฟใต้ดิน – จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 
 • พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

      กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม -ธันวาคม ต้อนรับปีใหม่ 2560

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ตุลาคม

6-13 / 13-20

59,900

18-25 / 20-27 / 21-28   / 28 ต.ค.-4 พ.ย.

60,900

พฤศจิกายน

10-17

59,900

ธันวาคม

6-13 / 9-16

59,900

1-8 / 2-9

60,900

New year 2017

27 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60

29 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60

64,900


12/10/16


ทัวร์รัสเซีย   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 3 คืน  สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์   Russia St Petersburg-DEC-6D-EK-W35
ราคา 39,999.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูหนาว-โบสถ์หยดเลือด-โบสถ์คาซาน
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ - กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
 • พระราชวังแคทเธอรีน

      กำหนดการเดินทาง เดือน ธันวาคม 2559

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ธันวาคม

3-8 / 7-12

39,90012/10/16ทัวร์รัสเซีย   LOVE WINTER RUSSIA (MOS+ST.) 6 DAYS สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ LOVEWINTER RUS MOS6D DCE-KC-W08 
ราคาเริ่มต้น 46,888 .-

จุดเด่นโปรแกรม

 • มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง (RED SQUARE)-พระราชวังเครมลิน
 • มอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูหนาว

กำหนดการเดินทาง

1-6 ต.ค. /8-13 ต.ค./15-20 ต.ค.59
5-10 พ.ย./26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 59                             ราคา 46,888.-
................................................................................
22 – 27 ต.ค. /3-8 ธ.ค./10-15 ธ.ค.                      ราคา 47,888.-
...............................................................................


ทัวร์รัสเซีย   รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน 3 คืนสายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ SHOCK PRO NOV 6D–QR-W02
ราคาเริ่มต้น 33,333.-

จุดเด่นโปรแกรม

 • ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชมวิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์


กำหนดการเดินทาง

เดือน   มิถุนายน

14 มิ.ย. 59 - 19 มิ.ย. 59

เต็ม

33,333

 

16 มิ.ย. 59 - 21 มิ.ย. 59

เต็ม

33,333

 

21 มิ.ย. 59 - 26 มิ.ย. 59

เต็ม

33,333

 

23 มิ.ย. 59 - 28 มิ.ย. 59

เต็ม

33,333

 

28 มิ.ย. 59 - 03 ก.ค. 59

เต็ม

33,333

 

เดือน   กรกฎาคม

29 ก.ค. 59 - 03 ส.ค. 59

 

34,555

 

เดือน   สิงหาคม

 

 

 

04 ส.ค. 59 - 09 ส.ค. 59

 

34,555

 

17 ส.ค. 59 - 22 ส.ค. 59

 

34,555

 

เดือน   กันยายน

 

 

 

07 ก.ย. 59 - 12 กย. 59

 

35,555

 

เดือน   ตุลาคม

 

 

 

05 ตค. 59 – 10 ต.ค. 59

 

35,555

 

เดือน   พฤศจิกายน

 

 

 

23 พ.ย. 59 – 28 พย. 59

 

35,555

 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส (ชมเซอร์คัส Russian Circus ) 

รหัสโปรแกรมทัวร์ RUSSIA LUXURY-QR-W08
ราคาเริ่มต้น 37,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

 • ไปกับสายการบินระดับโลก
 • มอสโคว ซากอส (ชมเซอร์คัส Russian Circus )
 • จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก 
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอส

กำหนดการเดินทาง

8 มิ.ย. /20-25 มิ.ย./27มิ.ย.-2ก.ค. /12-17ก.ค./
24-29 ส.ค./4-9 ก.ย./13-18ก.ย./21-26ก.ย./2-7 ต.ค./6-11 ต.ค/12-17 ต.ค./28ต.ค-2 พ.ย.      37,888.-               ........................................................................................................................................

8-13 ก.ค./28ก.ค.-2ส.ค./11-16 ส.ค./16-21ส.ค./23-28 ต.ค.                                                        39,888.-

....................................................................................................................................................


ทัวร์รัสเซีย SHOCK RUSSIA 6DAY สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SHOCK_RUSSIA_6D-KC-W08
ราคาเริ่มต้น 39,999.-

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

RUSSIA +MOS+ST.6D4N
ของจริง ใช้รถไฟSAPSAN EXPRESS TRAIN 4 ชม. เท่านั้น!!
เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม มอสโคว์ + เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก (เดินทางไม่ย้อน)
โดยสายการบิน Air Astana ได้รับรางวัล World Airline Skytrax Award 3 ปีซ้อน

กำหนดการเดินทาง

04 Jun - 09 Jun 16  (6D 5N) 39,999
25 Jun - 30 Jun 16  (6D 5N) 39,999
02 Jul - 07 Jul 16  (6D 5N) 39,999
09 Jul - 14 Jul 16  (6D 5N) 39,999
16 Jul - 21 Jul 16  (6D 5N) 39,999
23 Jul - 28 Jul 16  (6D 5N) 39,999
06 Aug - 11 Aug 16  (6D 5N) 39,999
13 Aug - 18 Aug 16  (6D 5N) 39,999
27 Aug - 01 Sep 16  (6D 5N) 39,999
03 Sep - 08 Sep 16  (6D 5N) 39,999
17 Sep - 22 Sep 16  (6D 5N) 39,999
24 Sep - 29 Sep 16  (6D 5N) 39,999ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA_ST.PETER สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ RUSSIA_ST.PETER_8D-KC-W08
ราคาเริ่มต้น 51,888.-

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

RUSSIA +MOS+ST.8D
ของจริง ใช้รถไฟSAPSAN EXPRESS TRAIN 4 ชม. เท่านั้น!!
เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม มอสโคว์ + เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก (เดินทางไม่ย้อน)
โดยสายการบิน Air Astana ได้รับรางวัล World Airline Skytrax Award 3 ปีซ้อน

กำหนดการเดินทาง

05 May - 12 May 16  (8D 7N) 53,888
12 May - 19 May 16  (8D 7N) 53,888
19 May - 26 May 16  (8D 7N) 53,888
26 May - 02 Jun 16  (8D 7N) 53,888
09 Jun - 16 Jun 16  (8D 7N) 52,888
16 Jun - 23 Jun 16  (8D 7N) 52,888
23 Jun - 30 Jun 16  (8D 7N) 52,888
14 Jul - 21 Jul 16  (8D 7N) 51,888
11 Aug - 18 Aug 16  (8D 7N) 52,888
25 Aug - 01 Sep 16  (8D 7N) 51,888
08 Sep - 15 Sep 16  (8D 7N) 51,888
22 Sep - 29 Sep 16  (8D 7N) 51,888
06 Oct - 13 Oct 16  (8D 7N) 52,888
13 Oct - 20 Oct 16  (8D 7N) 53,888
20 Oct - 27 Oct 16  (8D 7N) 53,888
10 Nov - 17 Nov 16  (8D 7N) 49,888
17 Nov - 24 Nov 16  (8D 7N) 49,888
01 Dec - 08 Dec 16  (8D 7N) 51,888
08 Dec - 15 Dec 16  (8D 7N) 51,888


ทัวร์รัสเซีย  GRAND RUSSIA PERFERT 9 DAYS สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ GRAND_RUSSIA_9D-KC-W08 
ราคาเริ่มต้น 58,888.-


จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

ที่ยวรัสเซีย” มอสโคว์ ซากาส เซนต์ปีเตอร์ ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน "เมืองคาซาน" (Kazan) เมืองหลวงของสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Republic of Tatarstan) สาธารณรัฐปกครองตนเองในเขตสหพันธ์วอลกา (Volga Federal District) 1 ใน 7 เขตสหพันธ์ (federal districts) ของประเทศรัสเซียโดยตัวเมืองคาซานนั้นตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำโวลก้า (Volga) และแม่น้ำคาซานก้า (Kazanka River) ปัจจุบันเมืองคาซานได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ รวมไปถึงเป็นหนึ่งในศูนย์อุตสาหกรรมและการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

16 Jul - 24 Jul 16 (9D 8N)                                 59,888
06 Aug - 14 Aug 16 (9D 8N)                             59,888
11 Sep - 19 Sep 16 (9D 8N)                              59,888
17 Sep - 25 Sep 16 (9D 8N)                              58,888
22 Oct - 30 Oct 16 (9D 8N)                               59,888
19 Nov - 27 Nov 16 (9D 8N)                             58,888
10 Dec - 18 Dec 16 (9D 8N)                              58,888


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  6 วัน 3 คืน  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ MOSCOW ZA6D-QR-W03 

ราคา 39,900.-
จุดเด่นโปรแกรม 

ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์


กำหนดการเดินทาง

19-24 เมษายน 2559

39,900.-

26 เมษา-1 พฤษภา 2559

39,900.-

5-10 พฤษภาคม 2559

39,900.-

10-15 พฤษภาคม 2559

39,900.-

16-21 พฤษภาคม 2559

39,900.-

18-23 พฤษภาคม 2559

39,900.-

23-28 พฤษภาคม 2559

39,900.-

29 พฤษภา-3 มิถุนา 2559

39,900.-
30 พฤษภา-4 มิถุนา 2559

39,900.-

31 พฤษภา-5 มิถุนา 2559

39,900.-

1-6 มิถุนายน 2559

39,900.-

2-7 มิถุนายน 2559

39,900.-

5-10 มิถุนายน 2559

39,900.-

6-11 มิถุนายน 2559

39,900.-

7-12 มิถุนายน 2559

39,900.-

8-13 มิถุนายน 2559

39,900.-

9-14 มิถุนายน 2559

39,900.-

12-17 มิถุนายน 2559

39,900.-

13-18 มิถุนายน 2559

39,900.-

14-19 มิถุนายน 2559

39,900.-

15-20 มิถุนายน 2559

39,900.-

16-21 มิถุนายน 2559

39,900.-

19-24 มิถุนายน 2559

39,900.-

20-25 มิถุนายน 2559

39,900.-

21-26 มิถุนายน 2559

39,900.-

22-27 มิถุนายน 2559

39,900.-

23-28 มิถุนายน 2559

39,900.-

26 มิถุนา-1 กรกฎา 2559

39,900.-

27 มิถุนา-2 กรกฎา 2559

39,900.-


ทัวร์รัสเซีย มอสโควส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4 คืน สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ RUSSIAMOS6D4N-KC-W08
ราคาเริ่ม 46,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม เดินทางไม่ย้อนเส้นเดิม ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม. 
กำหนดการเดินทาง

06 Apr - 11 Apr 16   49,888
09 Apr - 14 Apr 16   52,888
16 Apr - 21 Apr 16   52,888
23 Apr - 28 Apr 16   46,888
30 Apr - 05 May 16   49,888
05 May - 10 May 16   49,888

2 - 7 ก.ค./16 - 21 ก.ค./23 - 28 ก.ค.

6-11ส.ค./27 ส.ค. -01 ก.ย./8 - 13 ต.ค.59                      45,888.-

....................................................................................................

3 - 8 ก.ย./ 3 - 8 ธ.ค./10-15 ธ.ค.59                               44,888.- 

....................................................................................................

15 - 20 ต.ค./22 - 27 ต.ค.59

5 - 10 พ.ย. / 26 พ.ย. - 01 ธ.ค.59                                 46,888.-

...................................................................................................

 


ทัวร์บอลติก คาบสมุทรบอลติก 7 วัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ Finland_7D-AY-W07
ราคาเริ่มต้น 59,900.-
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

นำท่านเดินทางกับสายการบินฟินน์แอร์ สู่สี่เมืองหลวง สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก
ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
ได้ประกาศเอกราชแก่ตนหลังการถูกปกครองด้วยชนชาติอื่นมานาน
ทั้งที่จริงเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากในเขตตอนเหนือของทะเลบอลติกมาตั้งแต่แรก
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี
ความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆอันที่สวยงาม เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki)
เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์(Finland) ,เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (Lithuania),
เมืองริก้า(Riga)เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia) และ เมืองทาลินน์(Tallinn)
เมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย(Estonia) จึงเป็นอีกเส้นทางที่ชวนให้น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง

                                                                                                      กำหนดการเดินทาง          
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ PKO-5682_8D-EK-W07
ราคาเริ่มต้น

 • จุดเด่นโปรแกรมแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น  เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ  และทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)          
 •        ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

กำหนดการเดินทาง

17-24, 23-30 มี.ค. // 30 มี.ค.-6 เม.ย. 2559

4-11, 5-12 เม.ย. 2559 // 4-11, 8-15, 19-26 พ.ค. 2559

1-8, 15-22 มิ.ย. // 29มิ.ย.-6ก.ค. 2559                                  ราคา 59,900.-             

------------------------------------------------------------------------------------

(สงกรานต์)    8-15, 9-16, 10-17, 11-18, 12-19 เม.ย. 2559            ราคา 69,900.-

------------------------------------------------------------------------------------

27เม.ย.-4พ.ค., 28เม.ย.-5พ.ค. 2559                                      ราคา 65,900.-      
ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส  6วัน 3คืน สายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์ PKO-5736_6D-QR-W07
ราคาเริ่มต้น  39,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

             10-15, 17-22, 20-25 มี.ค. 2559                         ราคา 39,900

                     


ทัวร์บอลติก ลิทัวเลีย ลัตเวีย  เอสโทเนีย  ฟินด์แลนด์ สายการบิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ BALTIC7D-AY-W02
ราคาเริ่มต้น 55,999.-
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

 • ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป มีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซียและยุโรป เที่ยวชมเมืองหลวงของทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติกที่ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ไม่ว่าจะเป็น
 • กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงเอสโทเนียงดงามไม่ต่างไปจากปร๊ากหรือครุมลอฟ
 • กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวีย ที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกงดงามด้วยศิลป สถาปัตยกรรม
 • กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิธัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนทั้งสองที่อยู่ติดทะเล
 • แต่ก็งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15
 • ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด์
 • กรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น
 • อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ทาจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย

                                                                                                       กำหนดการเดินทาง


        
ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส   6 วัน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ MOS_ZAGOSK6D-QR-W02
ราคา 39,999.-
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์  กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรป มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี จากนั้นนาชมความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย รถไฟใต้ดินมอสโคว์ ชมสถำนีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา

   กำหนดการเดินทาง 

 19-24 พค    ราคา 39,999.-ทัวร์รัสเซีย  รัสเซีย มอสโคว์  เซนต์ปีเตอร์เปิก  6วัน สายการบิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ MOSCOW_ST.PE6D-KC-W02
ราคา 46,999.-
จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมสถำนีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกสี) อีกทั้งโคมไฟและงานประดับประดาต่าง ๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง จากนั้นนาท่านชม วิหำรเซนต์ซำเวียร์ เป็นวิหารที่สาคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้

  กำหนดการเดินทาง   

                                   14-19 เมย 


 

2 - 7 ก.ค

24-28 พ.ค./31 พ.ค.-04 มิ.ย. 60

07-11 มิ.ย./14-18 มิ.ย./21-25 มิ.ย./28 มิ.ย.-02ก.ค.60

  กำหนดการเดินทาง


28 ม.ค. – 2 ก.พ./4-9 ก.พ./11-16 ก.พ./18-23 ก.พ./25 ก.พ.- 2 มี.ค.....ราคา 44,999 บาท

 LET IT SNOW CST PERER 6D4N MAR18-KC-W08 

  กำหนดการเดินทาง

                                                                                                                                                                        Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       wansabaitour@gmail.com
 
  
view