[close]
[close]
หน้าแรกแนะนำทัวร์ทัวร์เทศกาลจองที่พักโรงแรมการจองและการชำระเงินผลงานเกี่ยวกับเราติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/01/2016
ปรับปรุง 23/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 82,457
Page Views 118,159
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูกwansabai       wansabaitour@gmail.com 

           HOT LINE 099-1473297 (DTAC) / 095-514-4311  (TRUE)/092-792-7878  (AIS)


ทัวร์เกาหลีราคาถูก HOT PROMOTION JEJU WINTER  4 วัน 2คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ SUPER SAVE IN AUTUMN OCT17-XX-W04
ราคาเริ่ม  8,900  

จุดเด่นโปรแกรม

  • กาะนามิ - พิตตี้ ฟรองซ์ - หอคอยกรุงโซล - โซลโล 7017
  • ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - พระราชวังถ็อกซูกุง - 
  • ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
  • วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระตามอัธยาศัย
  • วันที่ห้าของการเดินทาง ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ

   กำหนดการเดินทาง 

1-5 ต.ค. ...... ราคา 8,900
2-6 ต.ค. ...... ราคา 8,900
3-7 ต.ค.  ...... ราคา9,500

             

update  18/09/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก HOT PROMOTION JEJU WINTER  4 วัน 2คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ HOT PROMOTION JEJU WINTER 4D2N  FEB18-XX-W04
ราคาเริ่ม 9,300  
จุดเด่นโปรแกรม โปรลด 3,000 จากโปรแกรม ลดเพิ่มอีก 500

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้ม - วัดซันบังซา –
ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers) – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร -
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


ธันวาคม : 5-8 ..............ราคา 12,300.-/คน
ธันวาคม : 6-9 ..............ราคา 12,600.-/คน
ธันวาคม : 10-13,11-14,12-15..............ราคา 12,900.-/คน
มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ...............ราคา 12,900.-/คน
กุมภาพันธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค ..............ราคา 12,900.-/คน
ธันวาคม : 4-7,13-16..............ราคา 13,300.-/คน
มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30..............ราคา 13,300.-/คน
กุมภาพันธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27..............ราคา 13,300.-/คน
ธันวาคม : 3-6,14-17,15-18,16-19,17-20............ราคา 13,600.-/คน
มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29............ราคา 13,600.-/คน
กุมภาพันธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26..............ราคา 13,600.-/คน
ธันวาคม : 9-12,18-21,..............ราคา 13,900.-/คน
มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22,..............ราคา 13,900.-/คน
กุมภาพันธ์ : 8-11,9-12,14-17,..............ราคา 13,900.-/คน
ธันวาคม : 19-22..............ราคา 14,300.-/คน
มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8..............ราคา 14,300.-/คน
กุมภาพันธ์ : 15-18..............ราคา 14,300.-/คน
ธันวาคม : 20-23............ราคา 14,600.-/คน
กุมภาพันธ์ : 16-19.............ราคา 14,600.-/คน
ธันวาคม : 1-4,2-5,7-10,21-24 14,900.-/คน
ธันวาคม : 24-27,25-28 15,300.-/คน
ธันวาคม : 23-26...........ราคา15,600.-/คน
มกราคม : 1-4...........ราคา 15,600.-/คน
ธันวาคม : 22-25,26-29 ...........ราคา15,900.-/คน
ธันวาคม : 27-30...........ราคา 16,900.-/คน
ธันวาคม : 8-11,28-31 ...........ราคา17,900.-/คน
ธันวาคม : 31-3 ม.ค............ราคา 18,900.-/คน
ธันวาคม : 30-2 ม.ค............ราคา 20,900.-/คน
ธันวาคม : 29-1 ม.ค............ราคา 21,900.-/คน

             

update  13/09/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก BUSAN WINTER 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ BUSAN WINTER 4D2N DEC17-XX-W04
ราคาเริ่ม 9,900 
จุดเด่นโปรแกรม

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนาบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017
3 Day ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
4 Day พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

   กำหนดการเดินทาง 01 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

                        ราคาลด 3,000 จากราคาโปรแกรมนะค่ะ  โทรเช็คก่อนจองทุกครั้ง 

ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15 ....ราคา 12,900.-/คน
ธันวาคม : 4-7 , 6-9 , 10-13....ราคา 13,200.-/คน
ธันวาคม : 13-16 ....ราคา 13,500.-/คน
----------------------------
ธันวาคม : 3-6 
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 , 23-26 , 28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.....ราคา 13,900.-/คน
----------------------------
ธันวาคม : 2-5 
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30 ,31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.....ราคา 14,200.-/คน
---------------------------
ธันวาคม : 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17 
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
กุมภาพันธ์ 61 : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 ....ราคา14,500.-/คน
----------------------------
ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20
มกราคม 61 : 6-9....ราคา 14,900.-/คน
---------------------------
ธันวาคม : 18-21 
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8....ราคา 15,900.-/คน
--------------------------
ธันวาคม : 19-22
มกราคม 61: 2-5 ....ราคา 16,900.-/คน
--------------------------
ธันวาคม : 20-23....ราคา 17,500.-/คน
--------------------------
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28
มกราคม 61 : 1-4 ....ราคา17,900.-/คน
---------------------------
ธันวาคม : 8-11 , 26-29....ราคา 18,500.-/คน
----------------------------
ธันวาคม : 27-30....ราคา 18,900.-/คน
ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค.....ราคา 19,900.-/คน
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค.....ราคา 22,900.-/คน

             

update  01/08/17


ทัวร์เกาหลี  ปูซาน Busan Gyeongju Daegu ราคาถูก 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน
รหัสโปรแกรมทัวร์ PREMIUM BUSAN NOV17-KE-W23
ราคา เรื่ม  25,900 ส่วนลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

ชวนเที่ยวที่สุด 3 เมืองเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
กันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย พักร้อนด่วน
ตุลาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสุข ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดูหนาวจะมาเยือน
พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เก๋ไก๋ เที่ยวเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ ตลาดปลาที่ใหญ่สุด ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "

สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน ณ สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) เที่ยวมรดกโลกเมืองเคียงจู เมืองหลวงเก่า อายุพันปีกว่าในอดีตของอาณาจักรชิลล่า เคียงจูเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวัฒนธรรม จึงได้รับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง "

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอดูดาวชมซงแดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซ๊อกกูรัมกอตโต้ วัดหลวงพุลกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (หมู่บ้านมาชูปิชู ซานโตรีนี่คัมชอน) เที่ยวเมืองแฟชั่นแดกู

เมืองแห่งสาวงาม แอปเปิ้ลดัง สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจ๋ง นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา พระยัคซายอแรแดพูล องค์ยืนขนาดใหญ่สูง 17 เมตร ณ วัดดองฮวาซา ย่านดงซองโนะ (สยามสแควร์แดกู) ถนนคิมควางซอก โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู ถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น ศูนย์พืชสมุนไพร ศูนย์โสมเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี ย่านซอเมียน หนึ่งเเลนด์มาร์คของหนุ่มสาวชาวปูซาน

   กำหนดการเดินทาง 

วันเสาร์ 02- 06 กันยายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 09 -13 กันยายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 16- 20 กันยายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 23- 27 กันยายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 30- 04 ตุลาคม 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 07- 11 ตุลาคม 17 ......ราคา 26,900
วันพุธ 11- 15 ตุลาคม 17 ......ราคา 27,900 วันหยุด
วันพฤหัสบดี 12- 16 ตุลาคม 17 ......ราคา 27,900 วันหยุด
วันเสาร์ 14- 18 ตุลาคม 17 ......ราคา 26,900
วันพฤหัสบดี 19- 23 ตุลาคม 17 ......ราคา 28,900 วันหยุด
วันศุกร์ 20- 24 ตุลาคม 17 ......ราคา 28,900 วันหยุด
วันเสาร์ 21- 25 ตุลาคม 17 ......ราคา 26,900
วันเสาร์ 28- 01 พฤศจิกายน 17 ......ราคา 26,900
วันเสาร์ 04- 08 พฤศจิกายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 11- 15 พฤศจิกายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 18- 22 พฤศจิกายน 17 ......ราคา 25,900
วันเสาร์ 25- 29 พฤศจิกายน 17 ......ราคา 25,900

             

update  19/09/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกKOREA SPECIAL WINTER 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA PLUS WINTER 4D2N FEB18-XX-W04
ราคาเริ่ม 9,900 
จุดเด่นโปรแกรม

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนาบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - โซลโล 7017
3 Day ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
4 Day พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

   กำหนดการเดินทาง 01 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

        ราคาลด 3,000 จากราคาโปรแกรมนะค่ะ  โทรเช็คก่อนจองทุกครั้ง

ธันวาคม : 5-9 , 11-15 , 12-16
มกราคม 61 : 7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 ,15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28-1 ก.พ. , 29-2 ก.พ. ,30-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-1 มี.ค. , 26-2มี.ค. , 27-3 มี.ค. .....ราคา 16,900.-/คน
-----------------------
ธันวาคม : 3-7 , 4-8 , 10-14
มกราคม 61 : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-31 , 31-4ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 3-7 , 7-10 , 10-14 , 14-18 , 17-21 , 21-25 , 24-28 , 28-4มี.ค. .....ราคา 17,200.-/คน
----------------------
ธันวาคม : 13-17
มกราคม 61 : 4-8 , 5-9 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
กุมภาพันธ์ : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 .......ราคา 17,500.-/คน
----------------------
ธันวาคม : 2-6 , 6-10 , 9-13 17,900.-/คน
ธันวาคม : 14-18
มกราคม 61 : 2-6 18,500.-/คน
ธันวาคม : 15-19 , 16-20 , 17-21 18,900.-/คน
ธันวาคม : 18-22
มกราคม 61 : 1-5 19,900.-/คน
ธันวาคม : 1-5 , 7-11 , 8-12 20,500.-/คน
ธันวาคม : 19-23 20,900.-/คน
ธันวาคม : 20-24 21,200.-/คน
ธันวาคม : 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 21,500.-/คน
ธันวาคม : 26-30 21,900.-/คน
ธันวาคม : 27-31 , 31-4ม.ค. 22,900.-/คน
ธันวาคม : 28-1 ม.ค. 23,900.-/คน
ธันวาคม : 30-3 ม.ค. 24,900.-/คน
ธันวาคม : 29-2 ม.ค. 26,900.-/คน

             

update  01/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกKOREA PLUS WINTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA PLUS WINTER 4D2N FEB18-XX-W04
ราคาเริ่ม 13,900 
จุดเด่นโปรแกรม


1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - วัดนัคซันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
3 Day อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017
4 Day ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง
5 Day ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

   กำหนดการเดินทาง 01 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

                ราคาลด 3,000 จากราคาโปรแกรมนะค่ะ  โทรเช็คก่อนจองทุกครั้ง

ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15 ......ราคา 12,900.-/คน
ธันวาคม : 4-7 , 6-9 , 10-13 ......ราคา 13,200.-/คน
ธันวาคม : 13-16 ......ราคา 13,500.-/คน
------------------------
ธันวาคม : 3-6
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 , 23-26 , 28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค. ......ราคา 13,900.-/คน
------------------------
ธันวาคม : 2-5
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30 ,31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ 61 : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค. ......ราคา 14,200.-/คน
------------------------
ธันวาคม : 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
กุมภาพันธ์ 61 : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 ......ราคา 14,500.-/คน
------------------------
ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20
มกราคม 61 : 6-9 ......ราคา 14,900.-/คน
-----------------------
ธันวาคม : 18-21
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8......ราคา 15,900.-/คน
-----------------------
ธันวาคม : 19-22
มกราคม 61: 2-5 ......ราคา 16,900.-/คน
------------------------
ธันวาคม : 20-23 ......ราคา 17,500.-/คน
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28
มกราคม 61 : 1-4 ......ราคา 17,900.-/คน
ธันวาคม : 8-11 , 26-29......ราคา 18,500.-/คน
ธันวาคม : 27-30 ......ราคา 18,900.-/คน
ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค. ......ราคา 19,900.-/คน
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค. 22,900.-/คน

             

update  01/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกKOREA SEORAK AUTUMN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA SEORAK AUTUMN SEP-NOV17-XX-W04
ราคาเริ่ม 9,200 
จุดเด่นโปรแกรม

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - วัดนัคซันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
3 Day อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017
4 Day ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง
5 Day ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

   กำหนดการเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2560 

                ราคาลด 3,000 จากราคาโปรแกรมนะค่ะ  โทรเช็คก่อนจองทุกครั้ง

สิงหาคม : 23-27 , 26-30 , 27-31 , 28-1 ก.ย. ,29-2 ก.ย. , 30-3 ก.ย.
กันยายน :3-7, 4-8, 10-14, 11-15 ,17-21 , 18-22 .....ราคา 13,200.-/คน
--------------------------------------------
สิงหาคม : 24-28 , 25-29 , 31-4 ก.ย.
กันยายน : 2-6, 5-9, 9-13, 12-16, 16-20, 19-23, 23-27 .....ราคา 13,500.-/คน
-------------------------------------------
กันยายน : 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26 .....ราคา13,800.-/คน
...........................................
ตุลาคม : 15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28,29-2พ.ย.,30-3พ.ย.,31-4พ.ย. .....ราคา14,200.-/คน
------------------------------------------
ตุลาคม : 14-18,18-22,21-25,25-29,28-1พ.ย. ไม่ร่วมโปรลดราคา  .....ราคา14,500.-/คน
---------------------------------------------
ตุลาคม : 12-16,13-17,19-23,20-24,26-30,27-31 ไม่ร่วมโปรลดราคา.....ราคา14,800.-/คน
---------------------------------------------
พฤศจิกายน : 5-9,6-10,7-11,12-16,13-17,14-18,19-23,20-24,21-2526-30,27-1ธ.ค.,28-2 ธ.ค. .....ราคา14,900.-/คน
---------------------------------------------
พฤศจิกายน : 1-5,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29,29-3ธ.ค. .....ราคา15,200.-/คน
---------------------------------------------
พฤศจิกายน : 2-6,3-7,9-13,-10-14,16-20,17-21,23-27,24-28,30-4ธ.ค. .....ราคา15,500.-/คน

             

update  18/08/17


ทัวร์เกาหลีAUTUMN KOREA เกาหลี ซอรัค ใบใม้ปลี่ยน 5 วัน 3 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์AUTUMN   KOREA 5D3N NOV17-LJ-W02

ราคาเริ่ม14,900 ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Seoraksan National Park
•สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ วัดซินฮึง
•ชม พระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแมนติก ที่ Yeongeumjeong Pavillion
•ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน
•ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด
•ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
•สถาบันสอนทำกิมจิ ชม วิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง
•พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)
•ตื่นตาตื่นใจกับ Alive Museum 3 มิติ หรือ Dynamic Maze
•เอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ One Piece Café คาเฟ่วันพีช

   กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 60 - 05 พ.ย. 60....... ราคา15,900
06 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60....... ราคา15,900
09 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60....... ราคา15,900
13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60..... ราคา14,900
19 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60...... ราคา14,900
27 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60...... ราคา 14,900

             

update  15/09/17


ทัวร์เกาหลี COUNTDOWN WINRER OLYMPIC2018 5 วัน 3 คืน  สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ COUNTDOWN WINRER OLYMPIC2018 17-XX-W23

ราคาเริ่ม14,900 ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

Countdown Winter Olympic 2018 ตุลาถึงพฤศจิกา17
ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดูหนาวจะมาเยือน
ร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับ มหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ เมือง Pyeongchang
พาท่านเช็คอินงานโอลิมปิคฤดูหนาวที่เกาหลีก่อนใคร Alpensia Resort ศูนย์ใหญ่ของงานโอลิมปิกและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักแล่นสกี หอกระโดดสกี Alpensia SKI JUMP TOWER ซึ่งเป็นกีฬาสุดไฮไลท์ของกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์ประวัติสกี สนามกีฬา Alpensia Stadium (ด้านนอก) กีฬาสกีลงเขาสลาลมที่ Yongpyeong Dragon Valley (สถานที่ถ่ายซี่รีย์ละครดัง ล่าสุด Goblin) และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง

   กำหนดการเดินทาง

วันพฤหัส 05- 09 ตุลาคม 17......ราคา ....ราคา 16,900
วันอาทิตย์ 08- 12 ตุลาคม 17.....ราคา 16,900
วันพฤหัส 12- 16 ตุลาคม 17.....ราคา 17,900 วันหยุด
วันอาทิตย์ 15- 19 ตุลาคม 17.....ราคา 16,900
วันพฤหัส 19- 23 ตุลาคม 17.....ราคา 18,900 วันหยุด
วันอาทิตย์ 22- 26 ตุลาคม 17.....ราคา 16,900
วันพฤหัส 26- 30 ตุลาคม 17.....ราคา 16,900
วันอาทิตย์ 29- 02 พฤศจิกายน 17.....ราคา 16,900
วันพฤหัส 02- 06 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 05- 09 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันพฤหัส 09- 13 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 12- 16 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันพฤหัส 16- 20 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 19- 23 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันพฤหัส 23- 27 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 26- 30 พฤศจิกายน 17.....ราคา 14,900

             

update  19/09/17


ทัวร์เกาหลี Winter Super Wow-  5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ Budget Winter Super Wow-MAR-XJ-W23

ราคาเริ่ม   14,900  ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

  เมืองน้ำพุร้อน โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย หอคอยเขียว กรีนทาวเวอร์ หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม อาณาจักรแห่งการช้อปปิ้งสินค้าแบรนเกาหลีที่เฟริสต์วิลเลจ หมู่บ้านฝรั่งเศส France Village -เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ -  ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ ไฮเทคเต็มรูปแบบ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum - ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวัง – ผ่านชมบลูเฮ้าส์  – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) แต่งชุดฮันบก – เมียงดอง – ฮงแด

 ว๊าววว ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ 08 -12 ธันวาคม 17......ราคา 17,900 วันหยุด
วันพุธ 03- 07 มกราคม 18......ราคา 16,900
วันเสาร์ 06 -10 มกราคม 18......ราคา 16,900
วันอาทิตย์ 07- 11 มกราคม 18......ราคา 16,900
วันเสาร์ 03- 07 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันอาทิตย์ 04- 08 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันพุธ 07- 11 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันเสาร์ 10- 14 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันอาทิตย์ 11- 15 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันพุธ 14- 18 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันเสาร์ 17- 21 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันอาทิตย์ 18- 22 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันพุธ 21- 25 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันเสาร์ 24- 28 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 15,900
วันอาทิตย์ 25- 01 มีนาคม 18......ราคา 15,900
วันเสาร์ 03- 07 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 04 08 มีนาคม 18......ราคา 14,900
ปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกีสเลด 365 วัน @Playdoci
ในวันเดินทางที่ 7/10/11/14/17/18/21/24 /28/28 มีนาคม 2560
วันพุธ 07- 11 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันเสาร์ 10- 14 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 11- 15 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันพุธ 14- 18 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันเสาร์ 17- 21 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 18- 22 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันพุธ 21- 25 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันเสาร์ 24- 28 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันอาทิตย์ 25- 29 มีนาคม 18......ราคา 14,900
วันพุธ 28- 01 เมษายน 18......ราคา 14,900

             

update  19/09/17


ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SKI เกาหลี 5 วัน  5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ LOVE LOVE SKI 5D3N MAR18-XX-W23 

ราคาเริ่ม   16,900  ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

OMG! พักสกีรีสอร์ท !!
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ – สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket 
ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ) – ศูนย์โสมเกาหลี 
เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum
พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก 
เมียงดอง – ฮงแด – เช็คอิน “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล
ว๊าววว ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise

   กำหนดการเดินทาง

วันศุกร์ 01- 05 ธันวาคม 17 ....ราคา 19,900 วันหยุด
วันเสาร์ 02- 06 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันจันทร์ 04- 08 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันพฤหัส 07- 11 ธันวาคม 17....ราคา 19,900 วันหยุด
วันศุกร์ 08- 12 ธันวาคม 17....ราคา 19,900 วันหยุด
วันเสาร์ 09- 13 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันจันทร์ 11- 15 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันศุกร์ 15- 19 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
วันเสาร์ 16- 20 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันจันทร์ 18- 22 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันศุกร์ 22- 26 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
วันเสาร์ 23- 27 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันจันทร์ 25- 29 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
วันศุกร์ 27- 31 ธันวาคม 17....ราคา 23,900 วันหยุด
วันพฤหัส 28- 01 มกราคม 18....ราคา 24,900 วันหยุด
วันศุกร์ 29- 02 มกราคม 18....ราคา 26,900 วันหยุด
วันเสาร์ 30- 03 มกราคม 18....ราคา 24,900 วันหยุด
วันอาทิตย์ 31- 04 มกราคม 18....ราคา 23,900 วันหยุด

วันจันทร์ 01- 05 มกราคม 18....ราคา 16,900
วันศุกร์ 05- 09 มกราคม 18....ราคา 17,900
วันเสาร์ 06- 10 มกราคม 18....ราคา 16,900

วันศุกร์ 02- 06 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 17,900
วันเสาร์ 03- 07 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันจันทร์ 05- 09 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันศุกร์ 09- 13 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 17,900
วันเสาร์ 10- 14 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันจันทร์ 12- 16 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันศุกร์ 16- 20 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 17,900
วันเสาร์ 17- 21 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันจันทร์ 19- 23 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันศุกร์ 23- 27 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 17,900
วันเสาร์ 24- 28 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
วันจันทร์ 26- 02 มีนาคม 18....ราคา 16,900

             

update  17/09/17


ทัวร์เกาหลี KOREA Winter- SKI   5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ HKS-LJ53-C01-KOREA Winter-DEC-LJ-W10

ราคาเริ่ม   16,999  ลด 500 

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 

เล่นสกี ชิมสตอเบอรรี่หวานฉ่ำ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก
ท่ามกลางหิมะโซรัคซาน เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมทิวทัศน์เกาะนามิ ช้อปปิ้งเมียงดง คล้องกุญแจรัก N-Tower
ช้อปปิ้งเมียงดง คล้องกุญแจรัก N-Tower
บริการอาหาร 10 มื้อ

   กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1-5 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 2-6 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 3-7 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 4-8 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 5-9 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 6-10 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 7-11 ธ.ค. 60....ราคา 19,999
วันที่ 8-12 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 9-13 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 10-14 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 11-15 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 12-16 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 13-17 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 14-18 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 15-19 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 16-20 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 17-21 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 18-22 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 19-23 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 20-24 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 21-25 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 22-26 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 23-27 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 24-28 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 25-29 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 26-30 ธ.ค. 60....ราคา 19,999
วันที่ 27-31 ธ.ค. 60....ราคา 20,999
วันที่ 28-1 ม.ค. 60....ราคา 26,999
วันที่ 29-2 ม.ค. 60....ราคา 27,999
วันที่ 30-3 ม.ค. 60....ราคา 26,999
วันที่ 31-4 ม.ค. 60.....ราคา 19,999

             

update  19/09/17


ทัวร์เกาหลีCOLOR LEAVES เกาหลี ล่องเรือ  ปั่นเรียลไบท์  5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ COLOR LEAVES   KOREA 5D3N NOV17-LJ-W02 

ราคาเริ่ม  14,900ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

•ชมความสวยงามของน้ำตกจำลอง Ara Waterfall & Maru Sky Walk
•ล่องเรือสำราญสุดหรู GYEONGIN ARA WATERWAY
•ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน
•ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ชมวิวเพลินๆ
•ชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
•สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
•ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC SHOP, ฮงแด
•ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
•สถาบันสอนทำกิมจิ ชม วิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง
•พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)

   กำหนดการเดินทาง

03 พ.ย. 60 - 07 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
06 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
12 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
15 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
17 พ.ย. 60 - 21 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
21 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60.........ราคา 14,900
23 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
25 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60.........ราคา 15,900
29 พ.ย. 60 - 03 ธ.ค. 60.........ราคา 15,900

             

update  15/09/17


ทัวร์เกาหลีSNOW SEOUL KOREA สกี หิมะ เกาหลี 5 วัน 3 คืน สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SNOW SEOUL KOREA 5D3N FEB18-LJ-W02

ราคาเริ่ม 16,900 ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

สนุกกับการ นั่งรถราง Mono Rail
•ตามรอยซีรี่ย์ Moon Lovers ณ หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY
•สนุกกับ ลานสกีรีสอร์ท กับบรรยากาศหิมะในเกาหลี
•ชิม สตรอเบอร์รี่ ลูกโตสดใหม่จากไร่ในฤดูหนาว
•สนุกกับ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
•แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล Seoullo 7017 สวนลอยฟ้า
•ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด, ดิวตี้ฟรี
•เอาใจสาวกคนรักการ์ตูนกับ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช

   กำหนดการเดินทาง

01 ธ.ค. 60 - 05 ธ.ค. 60* วันพ่อ ......ราคา 17,900
03 ธ.ค. 60 - 07 ธ.ค. 60 ......ราคา 16,900
05 ธ.ค. 60 - 09 ธ.ค. 60 ......ราคา 17,900
07 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60* พักสกีรีสอร์ท, วันรัฐธรรมนูญ ......ราคา 18,900
09 ธ.ค. 60 - 13 ธ.ค. 60* วันรัฐธรรมนูญ ......ราคา 17,900
11 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60 ......ราคา 16,900
13 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60 ......ราคา 17,900
15 ธ.ค. 60 - 19 ธ.ค. 60 ......ราคา 17,900
17 ธ.ค. 60 - 21 ธ.ค. 60 ......ราคา 16,900
19 ธ.ค. 60 - 23 ธ.ค. 60 ......ราคา 17,900
21 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60* พักสกีรีสอร์ท, วันคริสมาสต์ ......ราคา 18,900
23 ธ.ค. 60 - 27 ธ.ค. 60* วันคริสมาสต์ ......ราคา 18,900
25 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60* วันคริสมาสต์ ......ราคา 19,900
27 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ......ราคา 21,900
28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61* วันปีใหม่ ......ราคา 22,900
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61* วันปีใหม่ ......ราคา 23,900
31 ธ.ค. 60 - 04 ม.ค. 61* วันปีใหม่ ......ราคา 19,900
เดือน มกราคม
02 ม.ค. 61 - 06 ม.ค. 61 ......ราคา 19,900
04 ม.ค. 61 - 08 ม.ค. 61 ......ราคา 17,900
06 ม.ค. 61 - 10 ม.ค. 61 ......ราคา 17,900
08 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61 ......ราคา 17,900
28 ม.ค. 61 - 01 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
30 ม.ค. 61 - 03 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
เดือน กุมภาพันธ์
01 ก.พ. 61 - 05 ก.พ. 6 ......ราคา 17,900
03 ก.พ. 61 - 07 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
05 ก.พ. 61 - 09 ก.พ. 61 ......ราคา 16,900
07 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
09 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
11 ก.พ. 61 - 15 ก.พ. 61 ......ราคา 16,900
13 ก.พ. 61 - 17 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
15 ก.พ. 61- 19 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
17 ก.พ. 61 - 21 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
19 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 ......ราคา 16,900
21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
23 ก.พ. 61 - 27 ก.พ. 61 ......ราคา 17,900
25 ก.พ. 61 - 01 มี.ค. 61 ......ราคา 16,900
27 ก.พ. 61 - 03 มี.ค. 61 ......ราคา 17,900

             

update  15/09/17


ทัวร์เกาหลีSNOW KOREA IN SEOUL 5D3สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SNOW KOREA IN SEOUL 5D3N DEC17-LJ-W24 
ราคาเริ่ม 16,900.- ลด 500 
จุดเด่นโปรแกรม

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
D2. อินชอน–La Provence Village - Pocheon Art Valley(รวมค่ารถราง Mono Rail)–สนุกสนานกับการเล่นสกี- เข้าที่พัก
D3. ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –กรุงโซล-D.I.Y Cupcake– เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017- เข้าสู่ที่พัก
D4. ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- Cosmetic Shop–ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการรถแทรม) – คลองชองเกชอน – DUTY FREE–ช้อปปิ้งเมียงดง– เข้าสู่ที่พัก
D5. ศูนย์สมุนไพร – Amethyst –ตลาดฮงแด - One Piece Cafe -ซุปเปอร์มาเก็ต -สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ

พิเศษ BBQ Buffet +Tteok bokki Buffet

   กำหนดการเดินทาง

30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 .......ราคา 16,900
1 - 5 ธันวาคม2560** วันพ่อ**.......ราคา 17,900
2 - 6 ธันวาคม2560.......ราคา 17,900
3 - 7 ธันวาคม2560.......ราคา 16,900
4 - 8 ธันวาคม2560 .......ราคา 16,900
5 - 9 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
**6 - 10 ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
**7 - 11 ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
**8 - 12 ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
9 - 13 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
10 - 14 ธันวาคม2560 .......ราคา 16,900
11 - 15 ธันวาคม2560.......ราคา 16,900
12 - 16 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
13 - 17 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
14 - 18 ธันวาคม2560.......ราคา 17,900
15 - 19 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
16 - 20 ธันวาคม2560 .......ราคา 17,900
17 - 21 ธันวาคม2560 .......ราคา 16,900
18 - 22 ธันวาคม2560 .......ราคา 16,900
19 - 23ธันวาคม2560.......ราคา 17,900
**20 - 24ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
**21 - 25ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
**22 - 26ธันวาคม2560**พักสกีรีสอร์ท.......ราคา 18,900
23 - 27ธันวาคม2559.......ราคา 18,900
24 - 28 ธันวาคม2559.......ราคา 18,900
25 - 29 ธันวาคม2559 .......ราคา 19,900
26 - 30 ธันวาคม2559 .......ราคา 20,900
27 - 31 ธันวาคม2559 .......ราคา 21,900
28 ธันวาคม –1 มกราคม2561 **ปีใหม่** .......ราคา 22,900
29 ธันวาคม – 2 มกราคม2561 **ปีใหม่** .......ราคา 23,900
30 ธันวาคม – 3 มกราคม2561 .......ราคา 20,900
31 ธันวาคม – 4 มกราคม2561 .......ราคา 19,900

             

update  08/09/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกKOREA SUMER SAVE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA SUMER SAVE  5D3N SEP17-XX-W03  
ราคาเริ่ม 12,900 
จุดเด่นโปรแกรม

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของ 4 เมืองดัง อินชอน พาจู ซูวอน ยงอิน
ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
ช็อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
เล่นกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม หรือ คลายร้อนกับสวนน้ำสุดมันส์ ที่วันเม้าท์
เพลิดเพลินไปกับ สวนสนุกระดับโลกเอเวอร์แลนด์ (Everland)
ช็อปจุใจ กับโปรแกรมช็อปเน้นๆ ฟินสุดๆ ในสถานที่ช็อปปิ้ง
ยอดฮิต 5 ย่านดัง พาจูเอาท์เล็ท วันเม้าท์ เมียงดง ทงแดมุน ชินชอน
สำหรับใครที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ง ห้ามพลาดดด!!!

   กำหนดการเดินทาง เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 2561

             

update  16/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ BEAUTUFUL KOREA  5D3N MAR18-XX-W23
ราคาเริ่ม  14,900 
จุดเด่นโปรแกรม

ช่วง Winter ธันวา มกรา กุมภา มีนา ชวนคุณ...
ไปห่มหนาวอาบหิมะ ตะลุยถ้ำ พิชิตเขาสูง สุขที่เกาะ เล่นสกี กินสตอว์
Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน จัดเต็มธันวาถึงมีนาคม2018
โปรแกรมท่องเที่ยว ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) - เกาะนามิ - ถ้ำเหมืองทองควังเมียง ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน - สนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ แต่งชุดพื้นเมืองฮันบกถ่ายรูป – พระราชวังโบราณ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี– ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง - เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่
ว๊าววว ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise
ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 

01 ธันวาคม 17- 05 ธันวาคม 17.....ราคา 17,900    
02 ธันวาคม 17- 06 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
04 ธันวาคม 17- 08 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
07 ธันวาคม 17- 11 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
08 ธันวาคม 17- 12 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
09 ธันวาคม 17- 13 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
11 ธันวาคม 17 15 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
15 ธันวาคม 17- 19 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
16 ธันวาคม 17- 20 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
18 ธันวาคม 17- 22 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
22 ธันวาคม 17- 26 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
23 ธันวาคม 17- 27 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
25 ธันวาคม 17- 29 ธันวาคม 17....ราคา 16,900

วันหยุด
27 ธันวาคม 17 31 ธันวาคม 17....ราคา 21,900
วันหยุด
28 ธันวาคม 17- 01 มกราคม 18....ราคา 23,900
วันหยุด
29 ธันวาคม 17- 02 มกราคม 18....ราคา 25,900
วันหยุด
30 ธันวาคม 17- 03 มกราคม 18....ราคา 23,900
วันหยุด
31 ธันวาคม 17- 04 มกราคม 18....ราคา 21,900

01 มกราคม 18- 05 มกราคม 18....ราคา 16,900
05 มกราคม 18- 09 มกราคม 18....ราคา 16,900
06 มกราคม 18- 10 มกราคม 18....ราคา 16,900
02 กุมภาพันธ์ 18- 06 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
03 กุมภาพันธ์ 18- 07 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
05 กุมภาพันธ์ 18- 09 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 15,900

09 กุมภาพันธ์ 18- 13 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
10 กุมภาพันธ์ 18- 14 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
12 กุมภาพันธ์ 18- 16 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 15,900
16 กุมภาพันธ์ 18- 20 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900

17 กุมภาพันธ์ 18- 21 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
19 กุมภาพันธ์ 18- 23 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 15,900
23 กุมภาพันธ์ 18- 27 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
24 กุมภาพันธ์ 18- 28 กุมภาพันธ์ 18....ราคา 16,900
26 กุมภาพันธ์ 18- 02 มีนาคม 18....ราคา 15,900
02 มีนาคม 18- 06 มีนาคม 18....ราคา 14,900
03 มีนาคม 18- 07 มีนาคม 18....ราคา 14,900
ปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกีสเลด 365 วัน @Playdoci
05 มีนาคม 18- 09 มีนาคม 18....ราคา 14,900
09 มีนาคม 18- 13 มีนาคม 18....ราคา 14,900
10 มีนาคม 18- 14 มีนาคม 18....ราคา 14,900
12 มีนาคม 18- 16 มีนาคม 18....ราคา 14,900
16 มีนาคม 18- 20 มีนาคม 18....ราคา 14,900
17 มีนาคม 18- 21 มีนาคม 18....ราคา 14,900
19 มีนาคม 18- 23 มีนาคม 18....ราคา 14,900
23 มีนาคม 18- 27 มีนาคม 18 ....ราคา 14,900
24 มีนาคม 18- 28 มีนาคม 18 ....ราคา 14,900
26 มีนาคม 18- 02 มีนาคม 18 ....ราคา 14,900

             

update  28/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกPYEONGCHANG ICE FISHING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ PYEONGCHANG ICE FISHING 5D3N JAN18-XX-W23
ราคาเริ่ม  16,900
จุดเด่นโปรแกรม

ต้อนรับมหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของโลก ณ เมือง Pyeongchang
#ที่เที่ยวหน้าหนาว จัดส่งท้ายปีเก่า 28ธันวา17...ถึง...08กุมภา18
ชวนคุณไป...ห่มหนาว อาบหิมะ เล่นสกี กินสตอว์ #ตกปลาน้ำแข็ง
Pyeongchang Winter Festival – Catch Trout & Play Snow !
Pyeongchang ICE Fishing เกาหลี 5 วัน จัดเต็ม28ธันวา-08 กุมภา18
โปรแกรมท่องเที่ยว พาท่านเช็คอินงานโอลิมปิคฤดูหนาวที่เกาหลีก่อนใคร Alpensia Resort ศูนย์ใหญ่ของงานโอลิมปิกและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักเล่นสกี หอกระโดดสกี Alpensia SKI JUMP TOWER ซึ่งเป็นกีฬาสุดไฮไลท์ของกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว และเทศกาลตกปลาเทราท์เพียงชาง Pyeongchang Winter Festival – Catch Trout & Play Snow ! -สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - ถ้ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหลากมิติสีสัน – ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ ไฮเทคเต็มรูปแบบ#สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังโบราณ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี- เรียนรู้วิการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบก – ย่านเมียงดอง
รวมบัตรลิฟท์ Seoul Sky หอชมวิวสูงอันดับ 3 ของโลก #Lotte World Tower
ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 


27 ธันวาคม 17 -31 ธันวาคม 17.......ราคา 21,900
28 ธันวาคม 17 -01 มกราคม 18......ราคา 23,900 วันหยุด
29 ธันวาคม 17 -02 มกราคม 18......ราคา 26,900 วันหยุด
30 ธันวาคม 17 -03 มกราคม 18......ราคา 23,900 วันหยุด
31 ธันวาคม 18 -04 มกราคม 18......ราคา 21,900
01 มกราคม 18 -05 มกราคม 18......ราคา 17,900
02 มกราคม 18 -06 มกราคม 18......ราคา 17,900
03 มกราคม 18 -07 มกราคม 18......ราคา 17,900
04 มกราคม 18 -08 มกราคม 18......ราคา 17,900
05 มกราคม 18 -09 มกราคม 18......ราคา 17,900
06 มกราคม 18 -10 มกราคม 18......ราคา 17,900
07 มกราคม 18 -11 มกราคม 18......ราคา 17,900
30 มกราคม 18 -03 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
31 มกราคม 18 -07 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
01 กุมภาพันธ์ 18 -05 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
02 กุมภาพันธ์ 18 -06 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
03 กุมภาพันธ์ 18- 07 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
04 กุมภาพันธ์ 18 -08 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 16,900
05 กุมภาพันธ์ 18 -09 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 16,900
06 กุมภาพันธ์ 18 -10 กุมภาพันธ์ 18......ราคา 17,900
07 กุมภาพันธ์ 18 -11 กุมภาพันธ์ 18 ......ราคา17,900
08 กุมภาพันธ์ 18 -12 กุมภาพันธ์ 18 ......ราคา17,900

            

update  28/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกSNOW SEOUL CRUISE 5D3N DEC17-XX-W23 โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ SNOW SEOUL CRUISE 5D3N DEC17-XX-W23
ราคาเริ่ม  15,900 
จุดเด่นโปรแกรม

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน จัดเต็มธันวาถึงมีนาคม2018
ช่วง Winter เทศกาลสกีสโนว์...ชวนคุณ ไปห่มหนาวอาบหิมะ
ธันวา มกรา กุมภา มีนา สัมผัสอากาศหนาวเย็น เล่นสกี กินสตอว์ โอ๊ยย ชิลล์
โปรแกรมท่องเที่ยว เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ) – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก – เมียงดอง – ฮงแด
ว๊าววว ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise
เช็คอิน “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 

01 ธันวาคม- 05 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
02 ธันวาคม- 06 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
04 ธันวาคม- 08 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
07 ธันวาคม- 11 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
08 ธันวาคม- 12 ธันวาคม 17....ราคา 17,900
09 ธันวาคม- 13 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
11 ธันวาคม- 15 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
15 ธันวาคม- 19 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
16 ธันวาคม-- 20 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
18 ธันวาคม- 22 ธันวาคม 17....ราคา 15,900
22 ธันวาคม- 26 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
23 ธันวาคม 27 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
25 ธันวาคม- 29 ธันวาคม 17....ราคา 16,900
27 ธันวาคม 31 ธันวาคม 17....ราคา 21,900
28 ธันวาคม- 01 มกราคม 18....ราคา 23,900
29 ธันวาคม- 02 มกราคม 18....ราคา 25,900
30 ธันวาคม- 03 มกราคม 18....ราคา 23,900
31 ธันวาคม- 04 มกราคม 18....ราคา 21,900

01 มกราคม 18- 05 มกราคม 18 ....ราคา 16,900

05 มกราคม 18- 09 มกราคม 18 ....ราคา 16,900
06 มกราคม 18- 10 มกราคม 18 ....ราคา 16,900

02 กุมภาพันธ์ 18- 06 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา 16,900
03 กุมภาพันธ์ 18- 07 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
05 กุมภาพันธ์ 18- 09 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา15,900
09 กุมภาพันธ์ 18- 13 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
10 กุมภาพันธ์ 18- 14 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
12 กุมภาพันธ์ 18- 16 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา15,900
16 กุมภาพันธ์ 18- 20 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
17 กุมภาพันธ์ 18- 21 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
19 กุมภาพันธ์ 18- 23 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา15,900
23 กุมภาพันธ์ 18- 27 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
24 กุมภาพันธ์ 18- 28 กุมภาพันธ์ 18 ....ราคา16,900
26 กุมภาพันธ์ 18- 02 มีนาคม 18 ....ราคา15,900
02 มีนาคม 18- 06 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
03 มีนาคม 18- 07 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
ปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกีสเลด 365 วัน @Playdoci
05 มีนาคม 18- 09 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
09 มีนาคม 18- 13 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
10 มีนาคม 18- 14 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
12 มีนาคม 18- 16 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
16 มีนาคม 18- 20 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
17 มีนาคม 18- 21 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
19 มีนาคม 18- 23 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
23 มีนาคม 18- 27 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
24 มีนาคม 18- 28 มีนาคม 18 ....ราคา14,900
26 มีนาคม 18- 30 มีนาคม 18 ....ราคา14,900

             

update  28/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก HWACHEON ICE FISHING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  HWACHEON ICE FISHING 5D3N JAN18-XX-W23
ราคาเริ่ม 15,900 
จุดเด่นโปรแกรม

มหัศจรรย์วันพักผ่อนมกราคมนี้ ห่มหนาว อาบหิมะ เล่นสกี กินสตอว์
หนึ่งวันเต็ม #เทศกาลหน้าหนาว #ตกปลาน้ำแข็ง ปีละครั้ง
กับทัวร์หนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จัดติดต่อเป็นปีที่ 8 แล้ว
Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน จัดเต็ม 08-30มกราคม18
ท่องเที่ยว เมืองแห่งโอโซน สุดชายแดนเกาหลีใต้ แวะทักทายอาจูม้าที่ตลาดพื้นเมือง สะพานอิสรภาพ สะพาน O2 แห่งป่าเขาลำเนาไพร สายน้ำคู่รัก เทศกาลตกปลาเทร้าซามอน Hwacheon Sancheoneo Ice Festival ชิมปลาบำรุงสมอง เล่นสเลดบนลานน้ำแข็ง ฟินส์ในถ้ำน้ำแข็ง ปั้นสโนแมน และกิจกรรมไฮไลท์หน้าหนาวที่ - เล่นสกีที่รีสอร์ทดังของเกาหลี - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - ถ้ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหลากมิติสีสัน – ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ ไฮเทคเต็มรูปแบบ @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังโบราณ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี- เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก – ย่านเมียงดอง
รวมบัตรลิฟท์ Seoul Sky หอชมวิวสูงอันดับ 3 ของโลก #Lotte World Tower
ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 

08 มกราคม 18- 12 มกราคม 18......ราคา 15,900
09 มกราคม 18- 13 มกราคม 18.....ราคา 15,900
10 มกราคม 18- 14 มกราคม 18.....ราคา 17,900
11 มกราคม 18- 15 มกราคม 18.....ราคา 17,900
12 มกราคม 18- 16 มกราคม 18.....ราคา 17,900
13 มกราคม 18- 17 มกราคม 18.....ราคา 16,900
14 มกราคม 18- 18 มกราคม 18.....ราคา 16,900
15 มกราคม 18- 19 มกราคม 18.....ราคา 16,900
16 มกราคม 18- 20 มกราคม 18.....ราคา 16,900
17 มกราคม 18- 21 มกราคม 18.....ราคา 17,900
18 มกราคม 18- 22 มกราคม 18.....ราคา 17,900
19 มกราคม 18- 23 มกราคม 18.....ราคา 17,900
20 มกราคม 18- 24 มกราคม 18.....ราคา 16,900
21 มกราคม 18- 25 มกราคม 18.....ราคา 16,900
22 มกราคม 18- 26 มกราคม 18.....ราคา 16,900
23 มกราคม 18- 27 มกราคม 18.....ราคา 16,900
24 มกราคม 18- 28 มกราคม 18.....ราคา 17,900
25 มกราคม 18- 29 มกราคม 18.....ราคา 17,900
26 มกราคม 18- 30 มกราคม 18.....ราคา 17,900
27 มกราคม 18- 31 มกราคม 18.....ราคา 16,900
28 มกราคม 18- 01 กุมภาพันธ์ 18.....ราคา 16,900
29 มกราคม 18- 02 กุมภาพันธ์ 18.....ราคา 16,900

            

update  28/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก MELON MUSIC AWADS Cruise เกาหลี 5 วันโดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ MELON MUSIC AWADS CRUISE 5D3N DEC17-XX-W23
ราคา13,900 
จุดเด่นโปรแกรม

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 29พฤศจิ-03ธันวานี้
ที่นี่ที่เดียว ! ชวนคุณบินลัดฟ้าไป ห่มหนาว อาบหิมะแรก เล่นสกี
และร่วมงาน Melon Music Awards 2017 จัดยิ่งใหญ่ ปีละครั้ง
งานประกาศรางวัลเพลงของศิลปินนักร้องที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ไฮไลท์ของงานนี้คือการได้คอยชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจของเหล่าศิลปินในดวงใจ แน่นอนว่าจะมีนักร้องชั้นนำมากมายเข้าร่วมชิงรางวัลเพลงที่ใหญ่ที่สุด อาทิเช่น EXO , BTS , TWICE , JEONG EUNJI, REDVELVET, BLACKPINK, GFRIENDS, I.O.I , ZICO, 10CM, iKON, TAEYEON, MAMAMOO, BEWHY, AKDONG MUSICIAN (AKMU) และนักร้องชั้นนำอีกมากมาย (เหล่าศิลปินอ้างอิงจากปี 2016 )
แลนด์– ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) และแต่งชุดฮันบก – ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง – ฮงแด
ว๊าววว ฟรี !! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ Ara Cruise
ต้องเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 

วันพุธ29 พฤศจิกายน -03 ธันวาคม ราคา 13,900

            

update  28/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ Seoul Kimchi Festival 5D3N NOV17-XX-W23
ราคา 14,900 
จุดเด่นโปรแกรม

โลกแห่งน้ำแข็ง & หิมะ OneMount - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket
ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum
ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower - พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและแต่งชุดฮันบก - เต็มอิ่ม 3 ชั่วโมงเต็มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง

   กำหนดการเดินทาง  พฤศจิกายน 60 

01-05 พฤศจิกายน  ราคา 14,900.-

            

update  15/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก FESTIVAL WINE KOREA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์ FESTIVAL WINE KOREA 5D3NSEP17-XX-W23
ราคา 16,900 
จุดเด่นโปรแกรม

ร่วมงาน Wine Festival ชิมและเรียนรู้เกี่ยวกับไวน์ทั่วประเทศเกาหลี ที่ถ้ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “
ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน – เมืองสีเขียว Green City และเมืองหัวใจแห่งระบบรถไฟเกาหลี
หนุกหนานปั่นเรียวไบท์ Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติ - หอคอยล้อรถไฟ - สัมผัสรถไฟด่วนสุดเกาหลี KTX
ถนนรถไฟ – ตลาดผี ย้อนยุค ’80 - ถนนผีดี 1 ใน 4 ถนนพิศวงในเกาหลี - เมืองอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย
ชุมชนไชน่าทาวน์ แห่งเดียวของเกาหลี มีอายุกว่า 100 ปี – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน หรือบะหมี่หน้าดำ – ศูนย์โสมเกาหลี
เครื่องสำอางเกาหลี– ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง
ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี
Lotte World Folk Museum เข้าสู่โลกเทพนิยาย Lotty's

   กำหนดการเดินทาง  กันยายน 60 

 14-18 กันยายน   ราคา  16,900.-

            

update  15/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก LET IT SNOW IN KOREA  4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  KR27 LET IT SNOW 4D3N DCE17-XJ-W12

ราคาเริ่ม 17,900 

จุดเด่นโปรแกรม  

บินลัดฟ้าไปวาดลวดลายสกี ณ แดนกิมจิ ... สัมผัสปุยหิมะสีขาวบนลานสกีขนาดใหญ่ ... ชมวิวบนตึกสูงเสียดฟ้า ‘SEOUL SKY TOWER’ … ชวนเที่ยวสวนสนุกดัง ‘LOTTE WORLD’ … เดินเล่นถนนสายโรแมนติกริมย่านราชวัง JEONGDONG-GIL
ช้อป ชิม แชะ สตรีทฟู้ดชื่อดังของเกาหลี ‘ตลาดเมียงดง’

สุดพิเศษ...
1. พักซูวอน 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. คุ้มสุดๆ LOTTE WORLD + LOTTE TOWER
3. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!
4. ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่
5. บินไฟล์ทเช้า เที่ยวไม่เหนื่อย

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  ธันวาคม  2560 

02 – 05 ธันวาคม 2560 ....ราคา 21,900
08 – 11 ธันวาคม 2560 ....ราคา 21,900
09 – 12 ธันวาคม 2560 ....ราคา 21,900
10 – 13 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
11 – 14 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
12 – 15 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
13 – 16 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
14 – 17 ธันวาคม 2560 ....ราคา 17,900
15 – 18 ธันวาคม 2560 ....ราคา 17,900

16 – 19 ธันวาคม 2560 ....ราคา 17,900
17 – 20 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
18 – 21 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
19 – 22 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
20 – 23 ธันวาคม 2560 ....ราคา 18,900
21 – 24 ธันวาคม 2560 ....ราคา 17,900
22 – 25 ธันวาคม 2560 ....ราคา 17,900
29 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561 ....ราคา 26,900
30 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 ....ราคา 27,900
31 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 ....ราคา 26,900

             

update  08/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาหลี Funny Rail Bike5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน   

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-KE008 FUNNY RAIL 5D2N OCT17-KE-W07

ราคาเริ่ม 19,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

สนุกสนานกับการปั่น Rail Bikeชมความงามทุกฤดู
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
บินหรู..... สายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ สายการบินโคเรียนแอร์ KE
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี !!!


ก.ย. 60: 07-11/14-18/21-25 ก.ย.60 ....ราคา 19,900.-
ต.ค. 60: 26-30 ต.ค.60 ....ราคา 25,900.-
ต.ค. 60: 19-23 ต.ค.60 (วันหยุดวันปิยะมหาราช) ....ราคา 27,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ Enjoy Ski Resort 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-MU002 SHANG IN 6D4N-JAN18-MU-W07

ราคาเริ่ม 25,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

หาดไว่ทานหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้
ถนนนานจิง .... ย่านช็อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน.... สนุกสนานบนลานกับหลากหลายกิจกรรมท้าลมหนาว
ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากภายในไร่ !!
ชมความงดงาม พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก

   กำหนดการเดินทาง

วันที่ : 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.60 (วันหยุดวันชาติไทย) 25,900.-
วันที่ : 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.61 (วันหยุดวันปีใหม่) 33,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาหลี Summer Snow 5วัน 3 คืน  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ ICN-XJ018 5D3N OCT17-XJ-W07

ราคา 15,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

ต้อนรับหน้าร้อน.. One Mount Snow Park ..ทุกพื้นที่ไปเต็มไปด้วยหิมะลานน้ำแข็ง
และความเย็นแบบติดลบ
ขึ้นตึก G-Towerพร้อมชมวิวบรรยากาศรอบๆเมืองซองโด
ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา

   กำหนดการเดินทาง

01-05/15-19/20-24/22-26 ก.ย.60 ....ราคา 15,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกBeautiful Historical drama 5วัน 3 คืน   โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-XJ019 5D3N OCT17-XJ-W07

ราคา 14,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

ตามรอยซีรี่ย์...ชมโรงถ่ายละคร MBC Dramia สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้
คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอายุมากกว่า 600 ปี
พระราชวังท็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อน
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา

   กำหนดการเดินทาง 

06-10/27ก.ย.-01ต.ค./30ก.ย.-04ต.ค.60ราคา  14,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก  Romantic Autumn Rail bike  5วัน 3 คืน (XJ)โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-XJ019 5D3N OCT17-XJ-W07

ราคาเริ่ม  17,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

ต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ Garden of Morning Calmสถานที่ที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาด
สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ชมความงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
พระราชวังท็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อน
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา

   กำหนดการเดินทาง 

05-09/07-11/14-18/17-21/23-27 ต.ค.60 ......ราคา 17,900.-
12-16 ต.ค.60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)......ราคา  19,900.-
19-23 /21-25 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)......ราคา  19,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกSkygarden Beautiful Autumn  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-XJ020 IN 5D3N DEC17-XJ-W07

ราคา ราคา 17,900.-

จุดเด่นโปรแกรม  

สวนลอยฟ้าSeoullo 7017สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซลสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า200 สายพันธุ์
ขึ้นกระเช้าชมวิว... สัมผัสความงดงามของกรุงโซลในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี โซลทาวเวอร์
ตามรอยซีรี่ย์..ชมโรงถ่ายละครMBC Dramiaสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และ
ละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้
พระราชวังท็อกซูเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อน
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ ตลาดเมียงดง,ถนนฮงอิก

   กำหนดการเดินทาง 

04-08/10-14/15-19/17-21/23-27/25-29/27-31/30ต.ค.-03 พ.ย.60 .........ราคา 17,900.-18,900.-
12-16 ต.ค.60(วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9).........ราคา-20,900.-
19-23 /21-25 ต.ค.60(วันหยุดปิยะมหาราช) .........ราคา-20,900.-
01-05/03-07/08-12/10-14/15-19/17-21/22-26/24-28 พ.ย.60.........ราคา 17,900.-
29 พ.ย.-3 ธ.ค.60 .........ราคา 17,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก Hot Promotion4 StarIn Seoul 5วัน 3 คืน  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-XJ022 IN NAMI 5D3N OCT17-XJ-W07

ราคา  15,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

พิเศษ...พักโรงแรมระดับ 4 ดาวใจกลางเมียงดง LOTTE CITY
เมนูสุดพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!!และอาหารทะเลนานาชนิด กินดื่มแบบไม่อั้น เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น
สนุกสนานกับการปั่นRail Bike พร้อมชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติรอบด้าน
ตามรอยซีรี่ย์ชื่อดัง...สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคที่เกาะนามิ
พาท่านย้อนยุคกับตลาดกลางคืนในปี 1890 Namsangol Night Market
ช็อปปิ้งเพลินเกินห้ามใจ...ตลาดอีแทวอนและ Line Friends Store ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล

   กำหนดการเดินทาง 

06-10/27ก.ย.-01ต.ต.60/30ก.ย.-04ต.ค.60 .....ราคา 15,900.-

             

update  30/08/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก Snow Special Winter  5วัน 3 คืน (XJ) โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ICN-XJ025 SNOW SPECIAL WANTER 5D3N JAN18-XJ-W07

ราคา เริ่ม18,900.-

จุดเด่นโปรแกรม  

ชมความน่ารักและความสวยงามของหมู่บ้านเทพนิยาย
สัมผัสวัฒนธรรมจีนในเกาหลี...อินชอนไชน่าทาวน์
The Garden of Morning Calm สวนพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด
ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเมียงดงและถนนฮงอิก แหล่งช็อบปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาหลี
อิสระเล่นสกีท้าลมหนาว....เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่

   กำหนดการเดินทาง 

13-17/15-19/21-25ธ.ค.60 ......ราคา 19,900.-
กำหนดวันเดินทาง ธันวาคม : 11-15/17-21/19-23 ธ.ค.60 ......ราคา 18,900.-
03-07/05-09 ธ.ค. 60 (วันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของร.9 )
07-11 ธ.ค. 60 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) ......ราคา 20,900.-
กำหนดวันเดินทาง ธันวาคม : 09-13 ธ.ค.60 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)......ราคา  22,900.-
กำหนดวันเดินทาง:ธันวาคม : 23-27 ธ.ค.60 ......ราคา 25,900.-
กำหนดวันเดินทาง:ธันวาคม : 25-29 /27-31 ธ.ค. 60 ......ราคา 26,900.-
กำหนดวันเดินทาง:ธันวาคม : 29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61/30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61(วันหยุดขึ้นปีใหม่) ......ราคา 28,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาหลี-เซี่ยงไฮ้ Colorful Autumn 6 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  INC-MU001 SHANGHAI 6D4N OCT17-MU-W07

ราคา 25,900.-

จุดเด่นโปรแกรม  

หนีร้อนไปพึ่งเย็น..กับบรรยากาศสุดชิล ทั้ง 2 ประเทศ ด้วยอุณหภูมิประมาณ 10-15 องศา
สุดคุ้ม..คุ้มสุดๆ เที่ยวครั้งเดียว!! 2 อารยธรรม เกาหลีใต้และเซี่ยงไฮ้
ล่องเรือชมเมือง....เวนิสแห่งตะวันออก “เมืองโบราณจูเจียเจียว" ณ เซียงไฮ้
ชมความงดงาม พระราชวังชางด๊อกกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญ
สัมผัสความงดงามของกรุงโซล ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี โซลทาวเวอร์
ตามรอยซีรี่ย์..ชมโรงถ่ายละครMBC Dramia สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และ
ละครอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้

   กำหนดการเดินทาง 


วันที่ : 18-23 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช) .... ราคา25,900.-

             

update  30/08/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก Welcome Busan Hanok 5 วัน 3 คืน (KE)  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  PUS-KE001 KIMHAE 5D3N OCT17-KE-W07

ราคาเริ่ม 23,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
2 พูซาน– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
3 แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

   กำหนดการเดินทาง 

กำหนดวันเดินทาง: กันยายน 60: 06-10/13-17/20-24 ก.ย.60 ......ราคา 23,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม 60: 11-15/25-29 ต.ค.60 ......ราคา 24,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม 60: 18-22 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)......ราคา 26,900.

             

update  30/08/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก  Welcome Busan Hanok  5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  PUS-KE001 WELCOME BUSAN HANOK 5D3N OCT17-KE-W07

ราคา เริ่ม 23,900.- 

จุดเด่นโปรแกรม  

1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
2 พูซาน– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
3 แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
4 ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

   กำหนดการเดินทาง 

กำหนดวันเดินทาง: กันยายน 60: 06-10/13-17/20-24 ก.ย.60 23,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม 60: 11-15/25-29 ต.ค.60 24,900.-
กำหนดวันเดินทาง: ตุลาคม 60: 18-22 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช) 26,900.-

             

update  30/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกPERFECT SKI IN KOREA 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ KR29 PERFECT SKI  5D3N DEC17-TG-W12

ราคาเริ่ม 22,900 

จุดเด่นโปรแกรม  พักสกีรีสอร์ท

พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี ... สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ‘เกาะนามิ’
เที่ยวภูเขาหิมะ ‘อุทยานซอรัคซาน’ ... ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนราม่า ‘นัมซานทาวเวอร์’ ...
เยือนวังหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ‘พระราชวังคยองบกกุง’ ... ถ่ายรูปกับคนดัง ‘พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง’
GREVIN SEOUL ... ช้อปปิ้ง ‘ตลาดเมียงดง’
สุดพิเศษ...
1. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ !!!
3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัดรอบ)
4. ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากไร่ !!!
5. บินหรู สะสมไมล์ 50%

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  ธันวาคม  2560 

01 – 05 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
02 – 06 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
04 – 08 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
05 – 09 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
06 – 10 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
08 – 12 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 .....ราคา 24,900
10 – 14 ธันวาคม 2560 .....ราคา 22,900
11 – 15 ธันวาคม 2560 .....ราคา 22,900
12 – 16 ธันวาคม 2560 .....ราคา 22,900

19 – 23 ธันวาคม 2560 .....ราคา 22,900
20 – 24 ธันวาคม 2560 .....ราคา 23,900
21 – 25 ธันวาคม 2560 .....ราคา 23,900
22 – 26 ธันวาคม 2560 .....ราคา 26,900
23 – 27 ธันวาคม 2560 .....ราคา 26,900
24 – 28 ธันวาคม 2560 .....ราคา 26,900
25 – 29 ธันวาคม 2560 .....ราคา 27,900
26 – 30 ธันวาคม 2560 .....ราคา 27,900
27 – 31 ธันวาคม 2560 .....ราคา 27,900
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 2561 .....ราคา 30,900

             

update  08/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก SNOW FROST IN KOREA  5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  KR28 SNOW FROST 5D3N DEC17-XJ-W12

ราคาเริ่ม 19,900 

จุดเด่นโปรแกรม   พักสกีรีสอร์ท

CHECK IN สกีรีสอร์ทสุดหรู!! … สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่
สัมผัสบรรยากาศหิมะโปรยปราย ‘เกาะนามิ’ ... ช้อปปิ้งตลาดดังเมียงดง
เยือนพระราชวังแห่งความรัก ‘ชางด็อกกุง’... ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER
ถ่ายรูป 3 มิติ ‘TRICK EYE’ และชมน้ำแข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM’

สุดพิเศษ...
1. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน
2. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!
3. สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัดรอบ)
4. พาชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
5. ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  ธันวาคม  2560 

01 – 05 ธันวาคม 2560 ......ราคา 23,900
02 – 06 ธันวาคม 2560 ......ราคา 23,900
03 – 07 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
04 – 08 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
05 – 09 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
06 – 10 ธันวาคม 2560 ......ราคา 21,900
07 – 11 ธันวาคม 2560 ......ราคา 21,900
08 – 12 ธันวาคม 2560 ......ราคา 23,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 ......ราคา 23,900
10 – 14 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
11 – 15 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
12 – 16 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
13 – 17 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
14 – 18 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
15 – 19 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900

16 – 20 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
17 – 21 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
18 – 22 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
19 – 23 ธันวาคม 2560 ......ราคา 19,900
20 – 24 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
21 – 25 ธันวาคม 2560 ......ราคา 20,900
22 – 26 ธันวาคม 2560 ......ราคา 26,900
23 – 27 ธันวาคม 2560 ......ราคา 26,900
24 – 28 ธันวาคม 2560 ......ราคา 26,900
25 – 29 ธันวาคม 2560 ......ราคา 27,900
26 – 30 ธันวาคม 2560 ......ราคา 27,900
27 – 31 ธันวาคม 2560 ......ราคา 27,900
28 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 2561 ......ราคา 28,900
29 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 2561 ......ราคา 29,900
30 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 2561 ......ราคา 29,900

             

update  08/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก KOREA SUMMER LIKE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  KOREA SUMMER LIKE AUG17-TW-W29

ราคาเริ่ม 14,900 

จุดเด่นโปรแกรม  

ช้อปปิ้ง HYUNDAI OUTLET  ทำอาหารสุขภาพ BIBIMPUB
  สุดเหวี่ยงสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ชิมกาแฟชื่อดัง พร้อมชงด้วยตัวเอง
สุดโรแมนติค ปั่น Railbike ริมทะเลสาป
ช้อปปิ้งกับตุ๊กตา ของใช้น่ารักๆ ร้าน LINE FRIEND
ตามรอยพระราชวังเคียงชางด็อค
คล้องกุญแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์  ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายและทำคิมพัพ
ช้อปกระจายที่ DUTY FREE ตลาดเมียงดง  ฮงอิค
ถ่ายรูปเก๋ TRICK EYES MUSEUM
NEW !!! สะพานแขวนยาวที่สุดในเกาหลี  WUNGYE BRIDGE
สุดชิลล์ยามเย็น สวนลอยฟ้า SEUOLLO 7017
นอนซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน 

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  สิิงหาคม   2560 

18-22 สิงหาคม สายการบิน TWAY......ราคา 14,900
23-27 สิงหาคม สายการบิน TWAY ......ราคา 14,900
27-31 สิงหาคม สายการบิน TWAY......ราคา 14,900
28 สค-1 กันยายน สายการบิน TWAY......ราคา 14,900

             

update  05/08/17ทัวร์เกาหลีราคาถูก SUMMER DELIGHT IN KOREA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  KR22 SUMER DELIGHT  5D3N  SEP17-XJ-W12

ราคาเริ่ม 14,900 

จุดเด่นโปรแกรม  

ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำฮัน | อลังการเศียรพระขนาดใหญ่วัดวาวูจองซา
เรียนรู้การทำกิมจิ สวมใส่ชุดฮันบก | ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ สุดเหวี่ยงสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์
ช้อปปิ้งสองตลาดดังเมียงดง | สุดแนวกับภาพสามมิติ ALIVE MUSEUM | เดินชิลถนนสายวัฒนธรรมอินซาดง

สุดพิเศษ...
1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !! 
3. ล่องเรือ HAN RIVER CRUISE กินลมชมวิวสองฝากฝั่งแม่น้ำฮัน
4. สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุก LOTTE WORLD !!
5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุ่นบนถนนสายกาแฟ

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  สิิงหาคม -กันยายน  2560 


11 - 15 ส.ค. 2560 .....ราคา 17,900
12 - 16 ส.ค. 2560 .....ราคา 17,900
01 - 05 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
06 - 10 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
07 - 11 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
08 - 12 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
13 - 17 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
14 - 18 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
15 - 19 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
20 - 24 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
21 - 25 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
22 - 26 ก.ย. 2560 .....ราคา 14,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 .....ราคา 14,900
28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 .....ราคา 14,900

             

update  24/07/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก KOREA PLUS SPECIAL AUTUMN 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์  ASIANA AUTUMN SEORAK SEP17-OZ-W04

ราคาเริ่ม 13,900 

จุดเด่นโปรแกรม  22 สิงหาคม - 21 กันยายน 2560 

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ- สนาบินอินชอน
2 Day เดินทางถึงสนามบินอินชอน - เกาะนามิ - วัดนักซานซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
3 Day อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017
4 Day ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - พิพิธภัณฑ์สามมิติ Trickeye museum - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง
5 Day ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ฟรี - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย

   กำหนดการเดินทาง  เดือน  22 สิิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 

                        ราคาลด 3,000 จากราคาโปรแกรมนะค่ะ 

สิงหาคม : 22-26...ราคา 16,900.-/คน ราคาโปรเหลือ 13,900.-
กันยายน :12-16 , 19-23..ราคา 16,900.-/คนราคาโปรเหลือ 13,900.-
สิงหาคม : 23-27 , 24-28 , 30-3ก.ย. ,31-4ก.ย...ราคา 16,900.-/คนราคาโปรเหลือ 13,900.-
กันยายน :14-18 , 21-25..ราคา 17,200.-/คน ราคาโปรเหลือ 14,200.-


             

update  21/07/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก PRO BEAUTIFUL   5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ PRO BEAUTIFUL 5D3N AUG17-XX-W23
ราคาเริ่ม 12,555.-
จุดเด่นโปรแกรม

ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี) - เกาะนามิ - หนุกหนานปั่นเรียวไบท์ Rail Bike - สวนเทพนิยายเกาหลี Jade Garden - ถ้ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน - ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ ด้วยบัตร Magic Pass @สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum เข้าสู่โลกเทพนิยาย Lotty's Kidstoria – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – แต่งชุดพื้นเมืองฮันบกถ่ายรูป – พระราชวังโบราณ – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี– ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง Hot สุดสุด “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

 กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม 2560

วันพฤหัส 17-21 สิงหาคม 17 ...ราคา 12,555
วันเสาร์ 19- 23 สิงหาคม 17 ......ราคา12,555
วันพุธ 23- 27 สิงหาคม 17.........ราคา 12,555
วันพฤหัส 24 - 28 สิงหาคม 17......ราคา 12,555
วันเสาร์ 26 -30 สิงหาคม 17 ......ราคา12,555
วันพุธ 30 - 03 กันยายน 17......ราคา 12,555

             

update  20/07/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกSUPER SURPRISE   5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HKS-LJ53-S04 SUPER SURPRISE SEP17-LJ-W10
ราคาเริ่ม 14,999-
จุดเด่นโปรแกรม

สนามบินอินชอน– ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โชว์ FANTA STICK – ตลาดทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง  เดือน  กันยายน     2560

วันที่ 1-5 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 5-9 ก.ย. 60 .....ราคา 14,999
วันที่ 6-10 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 8-12 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 12-16 ก.ย. 60.....ราคา 14,999
วันที่ 13-17 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 15-19 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 19-23 ก.ย. 60 .....ราคา 14,999
วันที่ 20-24 ก.ย. 60.....ราคา 15,999
วันที่ 22-26 ก.ย. 60.....ราคา 15,999

             

update  05/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกSUPER SURPRISE   5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HKS-XX53-C01 WINTER SEORAKSAN JAN18-TW-W10
ราคาเริ่ม 15,999
จุดเด่นโปรแกรม

เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 กำหนดการเดินทาง  เดือน  ธันวาคม    2560

วันที่ 1-5 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 2-6 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 3-7 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 4-8 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 5-9 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 6-10 ธ.ค. 60 .....ราคา 17,999
วันที่ 7-11 ธ.ค. 60 .....ราคา 18,999
วันที่ 8-12 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 9-13 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 10-14 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 11-15 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 12-16 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 13-17 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 14-18 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 15-19 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999

วันที่ 16-20 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 17-21 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 18-22 ธ.ค. 60 .....ราคา 15,999
วันที่ 19-23 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 20-24 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 21-25 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 22-26 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 23-27 ธ.ค. 60 .....ราคา 16,999
วันที่ 24-28 ธ.ค. 60 .....ราคา 17,999
วันที่ 25-29 ธ.ค. 60 .....ราคา 17,999
วันที่ 26-30 ธ.ค. 60 .....ราคา 17,999
วันที่ 27-31 ธ.ค. 60 .....ราคา 18,999
วันที่ 28-1 ม.ค. 60 .....ราคา 24,999
วันที่ 29-2 ม.ค. 60 .....ราคา 25,999
วันที่ 30-3 ม.ค. 60 .....ราคา 24,999
วันที่ 31-4 ม.ค. 60 .....ราคา 18,999

             

update  05/08/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูกSUPER SURPRISE   5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HKS53 S04 SUPER SURPRISE DCE17-XX-W10
ราคาเริ่ม 13,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล –โชว์ FANTA STICK – ตลาดทงแดมุน 
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน

 กำหนดการเดินทาง  เดือน  กันนายน - ธันวาคม    2560

วันที่ 2-6 ก.ย. 60....ราคา 14,888
วันที่ 4-8 ก.ย. 60...ราคา 13,888
วันที่ 6-10 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 8-12 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 10-14 ก.ย. 60...ราคา 13,888
วันที่ 12-16 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 14-18 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 16-20 ก.ย. 60 ...ราคา14,888
วันที่ 18-22 ก.ย. 60...ราคา 13,888
วันที่ 20-24 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 22-26 ก.ย. 60...ราคา 14,888
วันที่ 24-28 ก.ย. 60...ราคา 13,888
วันที่ 9-13 ต.ค. 60 ...ราคา15,888
วันที่ 10-14 ต.ค. 60 ...ราคา16,888
วันที่ 11-15 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 12-16 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 13-17 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 14-18 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 15-19 ต.ค. 60...ราคา 15,888
วันที่ 16-20 ต.ค. 60 ...ราคา15,888
วันที่ 17-21 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 18-22 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 19-23 ต.ค. 60...ราคา 18,888
วันที่ 20-24 ต.ค. 60...ราคา 17,888
วันที่ 21-25 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 22-26 ต.ค. 60 ...ราคา15,888
วันที่ 23-27 ต.ค. 60...ราคา 15,888
วันที่ 24-28 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 25-29 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 26-30 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 27-31 ต.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 28-1 พ.ย. 60 ...ราคา16,888

วันที่ 1-5 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 2-6 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 3-7 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 4-8 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 5-9 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 6-10 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 7-11 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 8-12 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 9-13 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 10-14 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 11-15 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 12-16 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 13-17 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 14-18 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 15-19 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 16-20 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 17-21 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 18-22 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 19-23 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 20-24 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 21-25 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 22-26 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 23-27 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 24-28 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 25-29 พ.ย. 60...ราคา 16,888
วันที่ 26-30 พ.ย. 60...ราคา 15,888
วันที่ 27-1 ธ.ค. 60...ราคา 15,888
วันที่ 28-2 ธ.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 29-3 ธ.ค. 60...ราคา 16,888
วันที่ 30-4 ธ.ค. 60...ราคา 16,888

          

update  20/07/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูกSUPER SURPRISE   5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์ HKS53 S03 SUPER SURPRISE SEP17-XX-W10
ราคาเริ่ม 12,888.-
จุดเด่นโปรแกรม

ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ        
วัดวาวูจองซา – ทำกิมจิ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล –          โชว์ FANTA STICK – ตลาดทงแดมุน   
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง     
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน         

 กำหนดการเดินทาง  เดือน สิงหาคม - กันนายน   2560

วันที่ 20-24 ก.ค. 60 ....ราคา10,999
วันที่ 25-29 ก.ค. 60 ....ราคา 10,999
วันที่ 4-8 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 9-13 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 10-14 ส.ค. 60 ....ราคา 15,888
วันที่ 17-21 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 20-24 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 22-26 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 24-28 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 26-30 ส.ค. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 28-1 ก.ย. 60 ....ราคา 12,888
วันที่ 30-3 ก.ย. 60 ....ราคา 12,888


          

update  20/07/17ทัวร์เกาหลีราคาถูก SEORAKSAN SKI  5 วัน 3คืน สายการบิน 
รหัสโปรแกรมทัวร์  HKS53 C01 SEORAKSAN SKI  DEC17-XX-W10
ราคาเริ่ม 15,999
จุดเด่นโปรแกรม

เกาะนามิ – สกี – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ไร่สตรอเบอรี่ (ตามฤดูกาล)* - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน
พระราชวังชางด๊อก - ศูนย์โสมเกาหลี – COSMETIC GALLERY – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอาย แอนด์ไอซ์มิวเซียม –โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ – สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ย่านเมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง พลอยแอมมาทิส ซุปเปอร์มาเก็ต

 กำหนดการเดินทาง  เดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 1-5 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 2-6 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 3-7 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 4-8 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 5-9 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 6-10 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 7-11 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 8-12 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 9-13 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 10-14 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 11-15 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 12-16 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 13-17 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 14-18 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 15-19 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 16-20 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 17-21 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 18-22 ธ.ค. 60....ราคา 15,999
วันที่ 19-23 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 20-24 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 21-25 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 22-26 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 23-27 ธ.ค. 60....ราคา 16,999
วันที่ 24-28 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 25-29 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 26-30 ธ.ค. 60....ราคา 17,999
วันที่ 27-31 ธ.ค. 60....ราคา 18,999
วันที่ 28-1 ม.ค. 60....ราคา 24,999
วันที่ 29-2 ม.ค. 60....ราคา 25,999
วันที่ 30-3 ม.ค. 60....ราคา 24,999
วันที่ 31-4 ม.ค. 60....ราคา 18,999

          

update  20/07/17ทัวร์เกาหลีราคาถูก 5 วัน 3คืน KOREA PRE-WEDDING

            P R E - H O N E Y M O O N P H O T O S H O O T


สายการบิน  
รหัสโปรแกรมทัวร์  PRE HONEYMOON PHOTOSHOOT DEC62-XX-W03
ราคาเริ่ม 32,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

เที่ยวเกาหลี โรแมนติก พร้อมเก็บภาพคู่รัก
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลี
ช่างภาพ ภาพถ่ายสามสถานที่หลัก พร้อมไฟล์ภาพทั้งหมด
พิเศษ! ช่างแต่งหน้า/ทำผม พร้อมชุดฮันบก (ชุดผู้ชาย+ ชุดผู้หญิง)

 กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2560- ธันวาคม 2561

25 – 29 ตุลาคม 2560 ราคา 32,900.-
22 - 26 พฤศจิกายน2560 ราคา32,900.-
27 – 31 ธันวาคม ราคา 39,900.-
24 - 28 มกราคม 2561 ราคา 32,900.-
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ราคา 32,900.-
21 – 25 มีนาคม 2561 ราคา 32,900.-
25 - 29 เมษายน 2561 ราคา 32,900.-
23 - 27 พฤษภาคม 2561 ราคา 32,900.-
20 - 24 มิถุนายน 2561 ราคา 32,900.-
25 - 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 32,900.-
22 - 26 สิงหาคม 2561 ราคา 32,900.-
26 - 30 กันยายน 2561 ราคา 32,900.-
24 – 28 ตุลาคม 2561 ราคา 32,900.-
28 - 02 พฤศจิกายน2561 ราคา 32,900.-
26 – 30 ธันวาคม 2562 ราคา 39,900.-

          

update  19/07/17

ทัวร์เกาหลีKOREA SUMMER SALE 5D3N

สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ KOREA SUMMER SALE 5D3N SEP17-LJ-W40
ราคาเริ่ม 15,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

พักโซล 3 คืน / อาหารครบทุกมื้อ /LOTTE AQUARIUM-LOTTE WORLD TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) หรือ ช้อปปิ้ง LOTTE MALL-สวนสนุก LOTTE WORLD

ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก-พระราชวังชางด็อก-คลองชองเกชอน-DUTY FREE-โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งเมียงดง

 กำหนดการเดินทาง 

2-6,4-8,6-10,10-14,12-16ก.ย60       ราคา 15,900.-
16-20,18-22,20-24,24-28กย             ราคา 15,900
8-12,14-18,22-26,                              ราคา 16,900.-
26 – 30,28ก.ย.-2ต.ค,30ก.ย-4ต.ค.       ราคา 17,900

          

update  20/07/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก AUTUMN COLOR KOREA 5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ AUTUMN COLOR KOREA  OCT17-LJ-W02

ราคาเริ่ม  17,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Seoraksan National Park
• สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ วัดซินฮึง
• ชม พระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแมนติก ที่ Yeongeumjeong Pavillion
• ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน
• ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด
• ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
• สถาบันสอนทำกิมจิ ชม วิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง
• พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)
• ตื่นตาตื่นใจกับ Alive Museum 3 มิติ หรือ Dynamic Maze

   กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2560 

04 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60            ราคา 17,900
06 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60            ราคา 17,900
12 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60            ราคา 18,900
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60* วันปิยมหาราช       ราคา 19,900
24 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60             ราคา17,900

      

    

update  17/07/17

ทัววร์เกาหลีราคาถูก  COLOR LEAVES IN SEOUL  5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ COLOR LEAVES IN SEOUL OCT17-LJ-W02

ราคาเริ่ม  16,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

• ชมความสวยงามของน้ำตกจำลอง Ara Waterfall & Maru Sky Walk
• ล่องเรือสำราญสุดหรู GYEONGIN ARA WATERWAY
• ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน
• ปั่น เรียลไบท์ Uiwang Railbike ชมวิวเพลินๆ
• ชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
• สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
• ช้อปปิ้ง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC SHOP, ฮงแด
• ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
• สถาบันสอนทำกิมจิ ชม วิธีการทำกิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทำด้วยตัวท่านเอง
• พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)

  กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2560 

02 - 06,8-12,16-20 ต.ค. 60               ราคา16,900
10 ต.ค. 60 - 14 ต.ค. 60                    ราคา17,900
14 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60                    ราคา17,900
18 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60                    ราคา18,900
22 ต.ค. 60 - 26 ต.ค. 60* วันปิยมหาราช        ราคา 16,900
26 -30 ,28 ต.ค. 60 - 01 พ.ย               ราคา17,900

      

    

update  17/07/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก  OH MY ASAN5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ OH MY ASAN 5D3N NOV17-XX-W23

ราคาเริ่ม  14,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

โปรพิเศษ..ไม่ควรพลาด พักนอนแช่น้ำแร่ 2 คืน ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
กันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย พักร้อนด่วน ตุลาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสุข ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทองก่อนฤดูหนาวจะมาเยือนHot สุดสุด “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

    กำหนดการเดินทาง

  เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2560 

4-8,5-9,11-15,12-16,18-22,19-23,25-29,26-30 ก.ย.60         ราคา 14,900.-
2-6,3-7,9-13,10-14,16-20,17-21,23-27,24-28  ต.ต.60         ราคา 17,900.-
30ต.ค-3 พย.,31ตค-4พ.ย.                                                 ราคา 17,900.-
11-15,12-16 ต.ค 60                                                        ราคา 18,900.-
19-23,20-24 ต.ต 60                                                        ราคา 19,900.-
06-10,07-11,13-17,14-18,20-24,21-25,27-31,28พย-1ธ.ค    ราคา  15,900.-

          update  17/07/17


ทัวร์เกาหลีราคาถูก  WOW WOW WOW5 วัน 3คืน  

 สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ WOW WOW WOW  5D3N NOV17-XX-W23

ราคาเริ่ม  16,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

WOW WOW WOW KOREA เกาหลี 5 วัน เฉพาะกันยายนถึงพฤศจิกายน17ชวนไปว๊าว เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ที่ เกาหลีใต้ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็น

สบาย พักร้อนด่วนตุลาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสุข ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดูหนาวจะมาเยือน

   กำหนดการเดินทาง 

เดือน ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2560 

1-5,5-9,8-12,15-19,22-26,26-30 ต.ค 60                            ราคา 18,900.-
11-15,12-16 ตค60                                                          ราคา 19,900.-
19-23,20-24 ตค60                                                          ราคา 20,900.-
29ตค-2พย  60                                                                ราคา 16,900.-
2-6,5-9,9-13,12-16,16-20,19-23,23-27,26-3 พย 60             ราคา 16,900.-

          

update  17/07/17

 

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก  SNOW SEOUL CRUISE  5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ SNOW SEOUL CRUISE  5D3N NOV17-XX-W23  

ราคาเริ่ม  15,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา2017
โปรพิเศษ..ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วง ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
กันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย
พักร้อนด่วนตุลาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสุข
ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง
ก่อนฤดูหนาวจะมาเยือน

   กำหนดการเดินทาง เดือน  ตุลาคม-พฤศจกายน  2560 

6-10,7-11,13-17,14-18,21-15,27-31,28ตค-1พย                   ราคา 17900.-
11-15,12-16 ตค60                                                          ราคา 18,900.-
19-23,20-24 ตค60                                                          ราคา 19,900.-
3-7,4-8,10-14,11-15,17-21,18-22  พ.ย60                           ราคา 15,900.-
24-28,25-29   พ.ย 60                                                       ราคา 15,900.-

      

    

update  17/07/17

ทัวร์เกาหลีราคาถูก BEAUTUFUL KOREA PREMIUM5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ 

BEAUTUFUL KOREA PREMIUM 5D3N NOV17-XX-W23

ราคาเริ่ม  24,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

เลอค่า ! เที่ยว ช้อป แชะ ครบ ชวนคุณไปเริงร่าดี๊ย์ดีย์ ช่วง Autumn
กันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย พักร้อนด่วน
ตุลาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสุข ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดูหนาวจะมาเยือน

      กำหนดการเดินทาง เดือน  ตุลาคม-พฤศจกายน  2560 

2-6,6-10,9-13,13-17,16-20,20-24,23-27กย.60                    ราคา 24,900.-
27กย-1ตค,30กย-4 ตค                                                      ราคา 24,900.-
4-8,7-11,14-18,18-22,21-25,25-29ด.ค ,28-1 พย  60            ราคา 25,900.-
11-15,12-16 ตค 60                                                          ราคา 26,900.-
19-23,20-24  ตค60                                                         ราคา 27,900.-
1-4,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,25-29พย,29พ.ย-3ธ.ค60      ราคา 24,900.-


      

    

update  17/07/17


 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก  ICE FLOWER SNOW  PERMIUM  5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์ 

ICE FLOWER SNOW  PERMIUM 5D3N NOV17-XX-W23  

ราคาเริ่ม  26,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

โปรแกรมท่องเที่ยว ฟรี ! บัตรเข้า Snow Park โลกแห่งน้ำแข็ง & หิมะOneMount 
เกาะนามิ – หนุกหนานปั่นเรียวไบท์ - บัตร Special Pass Ticket 
ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี– ภูเขานัมซาน หอยคอย N Tower 
ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง 
Hot สุดสุด “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล 
เลอค่า สุด Exclusive!! ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” 
เดินเที่ยวในพระราชวัง+สถานที่สุดคูล So Cool พร้อมเก็บภาพความประทับใจ 
พิเศษฟรี ที่เดียว ! พาชมการแสดง Pang Show 
ล่องเรือแม่น้ำฮันกับเรือสำราญ ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต “คิมทักกู“ 
ชมไฟโชว์น้ำพุสายรุ้งที่สะพานพันโพบัน

   กำหนดการเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2560

2-6,6-10,9-13,13-17,16-20,23-27กย ,30กย -4 ตค  60        ราคา 26,900.-
4-8,7-11,14-18,18-22,21-25,25-29ตค ,28ตค-1พ.ย60         ราคา 27,900.-
11-15,12-16,ตค60  60                                                  ราคา 28,900.-
19-23,20-24 ตค 60                                                       ราคา 29,900.-
1-5,4-8,8-12,11-15,15-19,18-22,22-26,25-29พย, 60        ราคา 26,900.-
29พย-3 ธค60                                                               ราคา 26,900.-

      

    

update  17/07/17

 

ทัวร์เกาหลีราคาถูก  SNOW SEOUL CRUISE  5 วัน 3คืน 

  สายการบิน 

รหัสโปรแกรมทัวร์

BUSAN GYEONGUY DAEGU 5D3N NOV17-XX-W23

ราคาเริ่ม  15,900.-

จุดเด่นโปรแกรม

พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เก๋ไก๋ เที่ยวเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ ตลาดปลาที่ใหญ่สุด ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "
สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน ณ สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชรย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (หมู่บ้านมาชูปิชู ซานโตรีนี่คัมชอน) 

   กำหนดการเดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน 2560

1-5,2-6,8-12,9-13,15-19,16-20,22-26,23-27 กย60             ราคา 25,900.-
29กย-3ตค,30กย-4ตค60                                                  ราคา 25,900 .-
6-10,7-11 ,13-17,14-18,21-25,27-31,28ตค-1พย 60            ราคา 26,900.-
11-15,12-16 ตค60                                                          ราคา 27,900.-
19-23,20-24ต.ค60                                                          ราคา 28,900 .-
3-7,4-8,10-14,11-15,17-21,18-22,24-28,25-29 พย.60        ราคา 25,900.-


      

    

update  17/07/17

ทัวร์เกาหลี  COLOR LEVAVES 5วัน3คืน

สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ COLOR 5D3N OCT17-LJ-W40
ราคาเริ่ม 16,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

Ara Waterfall & Maru Sky Walk- ล่องเรือสำราญ+บุฟเฟต์สไตล์
เกาหลีบนเรือสำราญ (Ara Cruise)-ชมสวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก-สวนสนุก Everland-ปั่นเรียวไบท์ชิวชิว-ตลาดทงแดมุน-ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังถ๊อกซูกุง+Stone Wall-Duty Free หมู่บ้านโบราณบุคชอน-คลองซองเกซอน-โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ตลาดเมียงดงศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-พลอยอเมทิส-ตลาดฮงแด-One Piece Cafe-Supermakaket

   กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2560 

02-06 ตุลาคม 2560      ราคา 16,900
08-16 ตุลาคม 2560  ราคา 16,900
10-14 ตุลาคม 2560ราคา 17,900
14-18 ตุลาคม 2560ราคา 17,900
16-20 ตุลาคม 2560ราคา 16,900
18-22 ตุลาคม 2560ราคา 18,900
22-26 ตุลาคม 2560ราคา 16,900
26-30 ตุลาคม 2560ราคา 17,900
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2560ราคา 17,900


          

update  20/07/17

ทัวร์เกาหลี  AUTUMN  COLOR 5วัน3คืน

สายการบิน  

รหัสโปรแกรมทัวร์ AUTUMN 5D3N OCT17-LJ-W40
ราคาเริ่ม 17,900.-
จุดเด่นโปรแกรม

วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมกระเช้า)-วัดซินฮึงซา-เมืองซกโซ-
ตลาดปลาแดโพฮัง- Yeongeumjeong Pavillion
โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก-EVERLAND (รวมบัตรเครื่องเล่น)-สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017-ตลาดฮงแด-ONE PIECE CAFÉ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)
ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-พระราชวังถ๊อกซูกุง+Stone Wall-Duty Free- คลองซองเกซอน-โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-พลอยอเมทิส-Insadong-Alive Museum-Supermakaket

   กำหนดการเดินทาง เดือน ตุลาคม 2560 

04-08 ตุลาคม 2560 ...........ราคา 17,900
06-10 ตุลาคม 2560 ...........ราค 17,900
12-16 ตุลาคม 2560** ...........ราค18,900
20-24 ตุลาคม 2560** ...........ราค19,900
24-28 ตุลาคม 2560 ...........ราค17,900

          

update  20/07/17
                                                                                                                                                                        Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       wansabaitour@gmail.com
 
  
view