[close]
หน้าแรก แนะนำทัวร์ ทัวร์เทศกาล จองที่พักโรงแรม การจองและการชำระเงิน ผลงาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/01/2016
ปรับปรุง 18/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 252,969
Page Views 337,674
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

   

     

@wansabai 

     

Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก

@wansabaitravel


wansabaitour@gmail.com

092-792-7878 (AIS)
099-1473297 (DTAC) 
095-514-4311 (TRUE)

รหัส W05 VN081 VZ OCT2020

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
07 – 10 ก.พ. 63 13,900
11 – 14 ก.พ. 63 12,900
18 – 21 ก.พ. 63 11,900
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 13,900
11 – 14 มี.ค. 63 12,900
20 – 23 มี.ค. 63 13,900
24 – 27 มี.ค. 63 12,900
04 – 07 เม.ย. 63 14,900
05 – 08 เม.ย. 63 14,900
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 12,900
02 – 05 พ.ค. 63 13,900
03 – 06 พ.ค. 63 12,900
08 – 11 พ.ค. 63 12,900
28 – 31 พ.ค. 63 13,900
05 – 08 มิ.ย. 63 12,900
18 – 21 มิ.ย. 63 13,900
26 – 29 มิ.ย. 63 13,900
04 – 07 ก.ค. 63 14,900
05 – 08 ก.ค. 63 14,900
11 – 14 ก.ค. 63 13,900
16 – 19 ก.ค. 63 13,900
23 – 26 ก.ค. 63 13,900
25 – 28 ก.ค. 63 13,900
01 – 04 ส.ค. 63 13,900
06 – 09 ส.ค. 63 13,900
09 – 12 ส.ค. 63 12,900
14 – 17 ส.ค. 63 13,900
20 – 23 ส.ค. 63 13,900
28 – 31 ส.ค. 63 13,900
03 – 06 ก.ย. 63 13,900
11 – 14 ก.ย. 63 12,900
17 – 20 ก.ย. 63 13,900
25 – 28 ก.ย. 63 13,900
01 – 04 ต.ค. 63 13,900
03 – 06 ต.ค. 63 13,900
09 – 12 ต.ค. 63 13,900
                       

คลิกชมโปรแกรม 

รหัส W21 VZ96 

รหัส W05 VN081 OPG JUN2020

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน
2 – 5   เมษายน   2563 13,888
9 – 12 เมษายน  2563 13,888
10 – 13  เมษายน  2563 13,888
11 – 14  เมษายน  2563 16,888
12 – 15  เมษายน  2563  16,888
16 – 19  เมษายน  2563 14,888
23 – 26  เมษายน  2563 12,888
14 – 17  พฤษภาคม  2563   12,888
21 – 24  พฤษภาคม  2563 11,888
28 – 31  พฤษภาคม  2563 12,888
4 – 7  มิถุนายน  2563 12,888
11 – 14  มิถุนายน  2563   12,888
18 – 21  มิถุนายน   2563 11,888
25 – 28  มิถุนายน  2563 12,888
2 – 5  กรกฎาคม  2563 12,888
9 – 12  กรกฎาคม  2563 12,888
16 – 19 กรกฎาคม  2563 12,888
23 – 26 กรกฎาคม  2563 11,888
30 – 2  สิงหาคม  2563 12,888
6 – 9  สิงหาคม  2563 11,888
13 – 16 สิงหาคน  2563 12,888
20 – 23  สิงหาคน  2563 12,888
27 – 30  สิงหาคม  2563 12,888
3 – 6  กันยายน   2563 12,888
10 – 13  กันยายน  2563 12,888
17 – 20  กันยายน  2563 12,888
24 – 27  กันยายน  2563 12,888
1 – 4  ตุลาคม  2563 12,888
8 – 11  ตุลาคม  2563 12,888
15 – 18  ตุลาคม  2563 13,888

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63

13,900

06 – 09 มี.ค.63

13,900

28 – 31 มี.ค.63

14,900

10 – 13 เม.ย.63

15,900

11 – 14 เม.ย.63

17,900

12 – 15 เม.ย.63

17,900

13 – 16 เม.ย.63

18,900

14 – 17 เม.ย.63

16,900

24 – 27 เม.ย.63

14,900

02 – 05 พ.ค.63

14,900

03 – 06 พ.ค.63

14,900

08 – 11 พ.ค.63

14,900

15 – 18 พ.ค.63

14,900

22 – 25 พ.ค.63

14,900

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63

14,900

03 – 06 มิ.ย.63

13,900

05 – 08 มิ.ย.63

14,900

12 – 15 มิ.ย.63

14,900

19 – 22 มิ.ย.63

14,900

26 – 29 มิ.ย.63

14,900

                       
คลิกชมโปรแกรม  คลิกชมโปรแกรม 
รหัส W52 VZD5  รหัส W52 VZD6
พักบานาฮิลล์  / ขึ้นสุวรณภูมิ  พักบานาฮิลล์ /ขึ้นสุวรรณภูมิ
วันที่ 1 - 4 เมษายน 63 12,899.- ส.ค.-63
วันที่ 2 - 5 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 3 - 6 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 4 - 7 เมษายน 63 14,899.- วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 8 - 11 เมษายน 63 12,899.- วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 9 - 12 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 10 - 13 เมษายน 63 14,899.- วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 11 - 14 เมษายน 63 16,899.- วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 15 - 18 เมษายน 63 14,899.- วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 16 - 19 เมษายน 63 14,899.- วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 17 - 20 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 18 - 21 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 22 - 25 เมษายน 63 12,899.- วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 24 - 27 เมษายน 63 13,899.- วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 63 12,899.-
พ.ค.-63 วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 63 14,899.- วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63 10,899.-
วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 63 11,899.-
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 63 12,899.-
วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 63 11,899.- วันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 12,899.-
วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 63 13,899.- ก.ย.-63
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 2 – 5 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 3 – 6 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 63 11,899.- วันที่ 4 – 7 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63 11,899.- วันที่ 5 – 8 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 6 – 9 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 9 – 12 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 63 13,899.- วันที่ 10 – 13 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899.- วันที่ 11 – 14 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 63 10,899.- วันที่ 12 – 15 กันยายน 63 12,899.-
มิ.ย.-63 วันที่ 13 – 16 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 63 11,899.- วันที่ 16 – 19 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 17 – 20 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 18 – 21 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 19 – 22 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 20 – 23 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 63 11,899.- วันที่ 23 – 26 กันยายน 63 10,899.-
วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 24 – 27 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 25 – 28 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 63 10,899.- วันที่ 26 – 29 กันยายน 63 12,899.-
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63 11,899.- วันที่ 27 – 30 กันยายน 63 11,899.-
วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 63 12,899.- ต.ค.-63
วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63 11,899.- วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 63 11,899.- วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63 12,899.-
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63 12,899.-
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63 12,899.- วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 63 12,899.-
วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 11,899.- วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 63 12,899.-
ก.ค.-63 วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899.- วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 63 14,899.-
วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 63 14,899.- วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899.- วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 63 12,899.-
วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63 11,899.- วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63 12,899.-
วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899.- วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63 10,899.-
วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 63 12,899.- วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 63 13,899.-
วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 63 10,899.-
วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 63 11,899.-
วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63 12,899.-
วันที่ 29 ก.ค. -1 ส.ค. 63 11,899.-

           


วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 63 13,899.-
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 63 13,899.-
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 3-6 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 6-9 มีนาคม 63 13,899.-
วันที่ 10-13 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 11-14 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 12-15 มีนาคม 63 13,899.-
วันที่ 15-18 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 17-20 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 24-27 มีนาคม 63 12,899.-

           


คลิกชมโปรแกรม 

รหัส W52 PGD2 

พักบานาฮิลล์

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563

13,899.-

เมษายน 63

วันที่ 2-5 เมษายน 2563

13,899.-

วันที่ 9-12 เมษายน 2563

13,899.-

วันที่ 25-28 เมษายน 2563

13,899.-

พฤษภาคม 63

วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2563

14,899.-

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2563

13,899.-

วันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2563

13,899.-

วันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563

13,899.-

มิถุนายน 63

วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2563

13,899.-

วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2563

13,899.-

วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2563

13,899.-

วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2563

13,899.-           


คลิกชมโปรแกรม 

รหัส W52 VZD4 

พักบานาฮิลล์ 

มกราคม 63

วันที่ 14-17 มกราคม 63

12,899.-

กุมภาพันธ์ 63

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 63

13,899.-

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 63

11,899.-

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 63

13,899.-

วันที่ 27ก.พ.-1มี.ค. 63

13,899.-

มีนาคม 63

วันที่ 5-8 มีนาคม 63

13,899.-

วันที่ 22-25 มีนาคม 63

12,899.-

เมษายน 63

วันที่ 2 – 5 เมษายน 63

13,899.-

วันที่ 10 – 13 เมษายน 63

14,899.-

วันที่ 11 – 14 เมษายน 63

16,899.-

วันที่ 22 – 25 เมษายน 63

12,899.-

พฤษภาคม 63

วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63

13,899.-

วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63

13,899.-

วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63

10,899.-

วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63

11,899.-

มิถุนายน 63

วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 63

12,899.-

วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63

11,899.-

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63

10,899.-

วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63

12,899.-

กรกฎาคม 63

วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63

11,899.-

วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63

12,899.-

วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63

14,899.-

วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63

12,899.-

วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63

11,899.-

วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63

10,899.-

วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63

11,899.-

วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63

12,899.-

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63

11,899.-

วันที่ 29 ก.ค. – 1ส.ค. 63

11,899.-

สิงหาคม 63

วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63

12,899.-

วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63

11,899.-

วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63

11,899.-

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63

11,899.-

วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63

12,899.-

วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63

11,899.-

วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63

12,899.-

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63

12,899.-

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63

10,899.-

วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 63

11,899.-

วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63

12,899.-

วันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. 63

12,899.-

กันยายน 63

วันที่ 6 – 9 กันยายน 63

11,899.-

วันที่ 9 – 12 กันยายน 63

11,899.-

วันที่ 13 – 16 กันยายน 63

10,899.-

วันที่ 23 – 26 กันยายน 63

11,899.-

วันที่ 24 – 27 กันยายน 63

12,899.-

วันที่ 26 – 29 กันยายน 63

12,899.-

วันที่ 27 – 30 กันยายน 63

11,899.-

ตุลาคม 63

วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63

12,899.-

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63

10,899.-

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63

12,899.-

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63

12,899.-


           
คลิกชมโปรแกรม  คลิกชมโปรแกรม 
รหัส W39 NDAD05 รหัส W65 DAD07 APR2020

เวียดนามกลาง 4D3N ซุปตาร์ บานาน่า พุดดิ้ง (10,888)

DAD07 บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4D3N BY FD
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 10,888
05 – 08  กุมภาพันธ์ 2563 13,888
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 11,888
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 13,888
01 – 04 มีนาคม 2563 12,888
03 – 06 มีนาคม 2563 11,888
05 – 08 มีนาคม 2563 13,888
07 – 10 มีนาคม 2563 13,888
10 – 13 มีนาคม 2563 12,888
12 – 15 มีนาคม 2563 13,888
14 – 17 มีนาคม 2563 13,888
17 – 20 มีนาคม 2563 12,888
20 – 23 มีนาคม 2563 13,888
24 – 27 มีนาคม 2563 12,888
04 – 07 มีนาคม 14999
07 – 10 มีนาคม 14999
11 – 14 มีนาคม 14999
14 – 17 มีนาคม 14999
18 – 21 มีนาคม 13999
21 – 24 มีนาคม 14999
25 – 28 มีนาคม 14999
28 – 31 มีนาคม 14999
04 – 07 เมษายน 15999
09 – 12 เมษายน 15999
10 – 13 เมษายน 19999
11 – 14 เมษายน 19999
12 – 15 เมษายน 19999
13 – 16 เมษายน 19999
14 – 17 เมษายน 19999
25 – 28 เมษายน 15999
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 15999
                       
คลิกชมโปรแกรม  คลิกชมโปรแกรม 
รหัส W39 VZDAD12 MAR20 รหัส W39 FDDAD01  MAY20
เวียดนามกลาง 4D3N ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ (บินเช้า กลับบ่าย) ต.ค.62 - มี.ค.63 - 10888 เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก ก.พ.-พ.ค.63 (10,888.-)
10-13 มกราคม 2563 13,588 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 13,588
16-19 มกราคม 2563 13,588 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 13,588
20-23 มกราคม 2563 11,888 23-26 กุมภาพันธ์ 2563 11,888
21-24 มกราคม 2563 11,888 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 11,888
22-25 มกราคม 2563 11,888 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 11,888
23-26 มกราคม 2563 13,588 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 11,888
24-27 มกราคม 2563 14,588 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,588
25-28 มกราคม 2563 14,588 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 13,588
26-29 มกราคม 2563 14,588 29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 13,588
27-30 มกราคม 2563 14,588 01-04 มีนาคม 2563 11,888
28-31 มกราคม 2563 11,888 02-05 มีนาคม 2563 11,888
29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563 11,888 03-06 มีนาคม 2563 11,888
30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563 13,588 04-07 มีนาคม 2563 11,888
31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563 13,588 05-08 มีนาคม 2563 13,588
01-04 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 06-09 มีนาคม 2563 13,588
02-05 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 07-10 มีนาคม 2563 13,588
03-06 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 08-11 มีนาคม 2563 11,888
04-07 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 09-12 มีนาคม 2563 11,888
05-08 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 10-13 มีนาคม 2563 11,888
06-09 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 11-14 มีนาคม 2563 11,888
07-10 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 12-15 มีนาคม 2563 13,588
08-11 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 13-16 มีนาคม 2563 13,588
09-12 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 14-17 มีนาคม 2563 13,588
10-13 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 15-18 มีนาคม 2563 11,888
11-14 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 16-19 มีนาคม 2563 11,888
12-15 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 17-20 มีนาคม 2563 11,888
13-16 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 18-21 มีนาคม 2563 11,888
14-17 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 19-22 มีนาคม 2563 13,588
15-18 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 20-23 มีนาคม 2563 13,588
16-19 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 21-24 มีนาคม 2563 13,588
17-20 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 22-25 มีนาคม 2563 11,888
18-21 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 23-26 มีนาคม 2563 11,888
19-22 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 24-27 มีนาคม 2563 11,888
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 13,588 25-28 มีนาคม 2563 11,888
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 09 – 12 เมษายน 2563 15,888
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 10 – 13 เมษายน 2563 17,888
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 15,888 11 – 14 เมษายน 2563 18,888
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 12 – 15 เมษายน 2563 18,888
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 13 – 16 เมษายน 2563 17,888
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 13,888 16 – 19 เมษายน 2563 15,888
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 17 – 20 เมษายน 2563 14,588
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563 13,888 23 – 26 เมษายน 2563 14,588
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 13,888 24 – 27 เมษายน 2563 14,588
05 – 08 มีนาคม 2563 13,888 30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 15,888
06 – 09 มีนาคม 2563 13,888 01 – 04 พฤษภาคม 2563 15,888
12 – 15 มีนาคม 2563 13,888 06 – 09 พฤษภาคม 2563 14,588
13 – 16 มีนาคม 2563 13,888 07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,888
19 – 22 มีนาคม 2563 13,888 08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,888
20 – 23 มีนาคม 2563 13,888 14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888
26 – 29 มีนาคม 2563 13,888 15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,888
27 – 30 มีนาคม 2563 13,888 21 – 24 พฤษภาคม 2563 10,888
02 – 05 เมษายน 2563 14,588 22 – 25 พฤษภาคม 2563 12,888
03 – 06 เมษายน 2563 15,888 28 – 31 พฤษภาคม 2563 11,888
    29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 13,888
                       
คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

ราคาเริ่ม 12,999

รหัส W65 DAD06 VN DEC19

เดินทางช่วง มกราคม  - มิถุนายน    2563 

ราคาเริ่ม 9,989 

รหัส W65 DAD005 FD APR19

เดินทางช่วง วันนี้   - เมษายน    2563 

28 - 31 DEC 2019 ราคา 17,999
06 - 09 JAN 2020 ราคา 13,999
13 - 16 JAN 2020 ราคา 13,999
10 - 13 FEB 2020 ราคา 13,999
13 - 16 FEB 2020 ราคา 13,999
17 - 20 FEB 2020 ราคา 13,999
06 - 09 MAR 2020 ราคา 13,999
16 - 19 MAR 2020 ราคา 13,999
23 - 26 MAR 2020 ราคา 13,999

           

31 DEC 2019 - 03 JAN 20 17,989 14 - 17 MAR 2020 11,989
04 - 07 JAN 2020 9,989 18 - 21 MAR 2020 11,989
09 - 12 JAN 2020 11,989 21 - 24 MAR 2020 11,989
11 - 14 JAN 2020 11,989 25 - 28 MAR 2020 11,989
15 - 18 JAN 2020 11,989 28 - 31 MAR 2020 11,989
07 - 10 FEB 2020 13,989 04 - 07 APR 2020 13,989
12 - 15 FEB 2020 11,989 09 - 12 APR 2020 15,989
15 - 18 FEB 2020 11,989 10 - 13 APR 2020 17,989
19 - 22 FEB 2020 11,989 11 - 14 APR 2020 21,989
22 - 25 FEB 2020 11,989 12 - 15 APR 2020 18,989
27 FEB - 01 MAR 2020 11,989 13 - 16 APR 2020 18,989
29 FEB - 03 MAR 2020 11,989 14 - 17 APR 2020 15,989
04 - 07 MAR 2020 11,989 25 - 28 APR 2020 13,989
07 - 10 MAR 2020 11,989 29 APR - 02 MAY 2020 15,989
11 - 14 MAR 2020 11,989


           
update 28/11/19 update 28/11/19
คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

ราคาเริ่ม 12,989

รหัส W65 DAD04  JUN20

เดินทางช่วง มกราคม  - มิถุนายน    2563 

ราคาเริ่ม 13,999

รหัส W65 DAD01 PG  JUN20

เดินทางช่วง มกราคม  - มิถุนายน    2563 

เดินทาง    
08 - 11 JAN 2020 ราคา 12,989
30 JAN - 02 FEB 2020 ราคา 12,989
05 - 08 FEB 2020 ราคา 12,989
18 - 21 FEB 2020 ราคา 12,989
05 - 08 MAR 2020 ราคา 13,989
18 - 21 MAR 2020 ราคา 13,989
03 - 06 APR 2020 ราคา 12,989
10 - 13 APR 2020 ราคา 12,989
02 - 05 MAY 2020 ราคา 12,989
21 - 24 MAY 2020 ราคา 12,989
11 - 14 JUN 2020 ราคา 13,989
25 - 28 JUN 2020 ราคา 13,989

           


คลิกชมโปรแกรม

ราคาเริ่ม 15,999

รหัส W65 DAD03 

เดินทางช่วง   7-10 ธันวาคม 2562 


           


วันเดินทางเดือนมกราคม 2563 17 – 20 มีนาคม 14999
01 – 04 มกราคม 15999 พักดานัง 2 คืน
02 – 05 มกราคม  14999 24 – 27 มีนาคม 14999
03 – 06 มกราคม  14999 25 – 28 มีนาคม 15999
04 – 07 มกราคม  14999 พักดานัง 2 คืน
07 – 10 มกราคม  13999 26 – 29 มีนาคม 15999
09 – 12 มกราคม  14999 27 – 30 มีนาคม 15999
11 – 14 มกราคม  14999 พักดานัง 2 คืน
12 – 15 มกราคม  14999 29 มีนาคม – 01 เมษายน 15999
14 – 17 มกราคม  13999 31 มีนาคม – 03 เมษายน 14999
17 – 20 มกราคม  14999 วันเดินทางเดือน เมษายน 2563
18 – 21 มกราคม  14999 01 – 04 เมษายน 15999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์  14999 04 – 07 เมษายน 16999
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05 – 08 เมษายน 16999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 14999 06 – 09 เมษายน 16999
02 – 05 กุมภาพันธ์ 14999 07 – 10 เมษายน 14999
04 – 07 กุมภาพันธ์ 13999 08 – 11 เมษายน 15999
06 – 09 กุมภาพันธ์ 14999 09 – 12 เมษายน 15999
08 – 11 กุมภาพันธ์ 15999 12 – 15 เมษายน 18999
10 – 13 กุมภาพันธ์ 15999 13 – 16 เมษายน 17999
11 – 14 กุมภาพันธ์ 13999 14 – 17 เมษายน 17999
12 – 15 กุมภาพันธ์ 14999 15 – 18 เมษายน 16999
15 – 18 กุมภาพันธ์ 14999 16 – 19 เมษายน 15999
16 – 19 กุมภาพันธ์ 14999 17 – 20 เมษายน 15999
17 – 20 กุมภาพันธ์ 13999 18 – 21 เมษายน 15999
19 – 22 กุมภาพันธ์ 14999 19 – 22 เมษายน 15999
20 – 23 กุมภาพันธ์ 14999 20 – 23 เมษายน 14999
25 – 28 กุมภาพันธ์ 13999 21 – 24 เมษายน 14999
พักดานัง 2 คืน 23 – 26 เมษายน 15999
26 – 29 กุมภาพันธ์ 14999 24 – 27 เมษายน 15999
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 14999 25 – 28 เมษายน 15999
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 14999 26 – 29 เมษายน 15999
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 14999 วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 07 – 10 พฤษภาคม 14999
01 – 04 มีนาคม 15999 08 – 11 พฤษภาคม 14999
03 – 06 มีนาคม 14999 14 – 17 พฤษภาคม 14999
04 – 07 มีนาคม 15999 15 – 18 พฤษภาคม 14999
06 – 09 มีนาคม 15999 22 – 25 พฤษภาคม 14999
10 – 13 มีนาคม                 พักดานัง 2 คืน 14999 28 – 31 พฤษภาคม 14999
11 – 14 มีนาคม         พักดานัง 2 คืน 14999 29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 14999
12 – 15 มีนาคม 15999 วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2563
พักดานัง 2 คืน 03 – 06 มิถุนายน 14999
13 – 16 มีนาคม 15999 04 – 07 มิถุนายน 14999
14 – 17 มีนาคม 15999 18 – 21 มิถุนายน 14999
15 – 18 มีนาคม 15999 19 – 22 มิถุนายน 14999
    26 – 29 มิถุนายน 14999

           
update 20/10/19 update 28/11/19
คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

ราคาเริ่ม 9,888

รหัส W21 VZ94

เดินทางช่วง วันนี้ - มีนาคม   2563 

ราคาเริ่ม 9,999

รหัส W65 DAD02 MAR20

เดินทางช่วง วันนี้ - มีนาคม   2563 

เดินทาง
30 มค - 2กพ ราคา 10,888
6-9 กพ ราคา 11,888
12-15กพ/15-18กพ/19-22กพ ราคา 10,888
4-7 /7-10/9-12/14-17/25-28 มีค ราคา 10,888
18-21 มีค ราคา 9,888
21-24 มีค ราคา 11,888

เดินทาง
12-15 ธ.ค. ราคา 9,999
19-22/22-25 ม.ค./29มค-1 กพ 63 ราคา 11,999
12-15/16-19 กพ.63 ราคา 11,999
4-7/8-11 มี.ค.63 ราคา 11,999

                       

update 09/10/19

update  20/10/19

ราคาเริ่ม 12,888

รหัส W39 VNDAD01

เดินทางช่วง พฤศจิกายน - ธันวาคม  2562

ราคาเริ่ม 11,888

รหัส W21 VZ95 

เดินทางช่วง วันนี้ - มีนาคม   2563 

                       

UPDATE 09/10/19

UPDATE 09/10/19

ราคาเริ่ม 10,888

รหัส W39 VNDAD03

เดินทางช่วง วันนี้ - ธันวาคม  2562

ราคาเริ่ม 12,888

รหัส W39 VNDAD02 

เดินทางช่วง วันนี้ - ธันวาคม  2562

                       
Update 08/10/19 update 08/10/19 

ราคาเริ่ม 12,999 

รหัส W12 DAD05

เดินทางช่วง ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

ราคาเริ่ม 15888 

รหัส W12 DAD05

เดินทางช่วง เทศกาลปีใหม่ 

                       
Update 08/10/19 Update 08/10/19

ราคาเริ่ม 10,999 

รหัส W12 DAD03

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่ม 9,999 

รหัส W12 DAD04

เดินทางช่วง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

                       
Update 08/10/19 Update 08/10/19

ราคาเริ่ม 18,999 

รหัส W12 DAD01

เดินทางช่วง ธันวาคม 2562 

ราคาเริ่ม 12,999 

รหัส W12 DAD02

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

                       
Update 06/10/19

ราคาเริ่ม 10,999 

รหัส W41 PVN41-VZ

เดินทาง เมษายน  - ตุลาคม 2562 

           
Update 06/10/19

ราคาเริ่ม 11,999 

รหัส W41 PVN33-VZ

เดินทางช่วง ตุลาคม 2562 

ราคาเริ่ม 10,999 

รหัส W41 PVN35-VZ

เดินทาง เมษายน  - ตุลาคม 2562 

                       
Update 06/10/19 Update 06/10/19

ราคาเริ่ม 19,999 

รหัส W41 PVN25-VZ

เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่ม 11,999 

รหัส W41 PVN31-VZ

เดินทางช่วง ตุลาคม 2562 

                       

Update 06/10/19

Update 06/10/19

ราคาเริ่ม 11,999 

รหัส W41 PVN25-VZ

เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่ม 9,999 

รหัส W41 PVN26-VZ

เดินทาง กันยายน 2562 - มีนาคม 2563

                       

Update 06/10/19

Update 06/10/19

ราคาเริ่ม  9,999 

รหัส W41 PVN21-FD

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่ม  11,999 

รหัส W41 PVN24-VZ

เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

                       

Update 06/10/19

ราคาเริ่ม  11,900 

รหัส W32 DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) 4D3N MAR20

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563   

ราคาเริ่ม  8,999 

รหัส W41 PVN20-FD

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

                       


ราคาเริ่ม  10,888 

รหัส W08 WH05 VZ MAR20

เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563   

ราคาเริ่ม  11,900 

รหัส W32 DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ) 4D3N MAR20

เดินทาง พฤศจิกายน - มีนาคม 2563   

                       


ราคาเริ่ม  14,588 พักบานาฮิลล์ 

รหัส W39 VZDAD11

เดินทาง ธันวาคม     62 เทศกาลปีใหม่  

ราคาเริ่ม  10,588 พักบานาฮิลล์ 

รหัส W39 VZDAD14

เดินทาง ตุลาคม 62 - มีนาคม 63  

                       


ราคาเริ่ม  10,999  พักบานาฮิลล์ 

รหัส W12 DAD01  NY DEC19

เดินทาง พ.ย.-  มีนาคม    62 

ราคาเริ่ม  10,888  พักบานาฮิลล์ 

รหัส W39 VZDAD12

เดินทาง  ต.ค.-  มีนาคม    62 

                       


ราคาเริ่ม  18,999  พักบานาฮิลล์ 

รหัส W12 DAD01  NY DEC19

เดินทาง  ธันวาคม   62 

ราคาเริ่ม  12,999  พักบานาฮิลล์ 

รหัส W12 DAD01  NY DEC19

เดินทาง พฤศจิกายน -  ธันวาคม   62 

                       


ราคาเริ่ม  9,989

รหัส W65 DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N)

เดินทาง  ตุลาคม  - ธันวาคม 62 

ราคาเริ่ม  13,999  พักบานาฮิลล์ 

รหัส W12 DAD22 BANAHILL OCT19

เดินทาง  ตุลาคม  62 

                       

รหัส W77 DAD  VZ001 DEC19 

เดินทาง  วันนี้ - ธันวาคม 62 

รหัส W77 DAD PG002 DEC19

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62 

                       
ราคาเริ่ม 12,900 
รหัส 
W79 VE DANUNG BANAHILL  4D3N

เดินทาง 18-21 ตุลาคม 2562 
ราคาเริ่ม 13,900
รหัส 
W79 VE DANUNG  BANAHILL DEC19

เดินทาง พ.ย- ธ.ค 2562 
                       

ราคาเริ่ม 14,555 
รหัส W48 BANAHILL NY20
เดินทาง 31- 2 มกราคม 2563 

ราคาเริ่ม 9,555 
รหัส  W48 VNVZ01 BANAHILL 9555
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562 

                       

รหัส W77 DAD PG005 DEC19

เดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 62 

รหัส W77 DAD PG007 SEP19

เดินทาง  สิงหาคม 62 

                       

รหัส W77 DAD PG003 OCT19 

เดินทาง ตุลาคม 62 

รหัส W77 DAD PG004 DEC19

เดินทาง  กันยายน - ธันวาคม 62 

                       

รหัส W77 DAD FD001 NOV19 

เดินทาง  กันยายน - พฤศจิกายน  

รหัส W77 DAD PG001 DEC19 

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 62 

                       

รหัส W41 VN34 OCT19

เดินทาง  วันนี้ - ตุลาคม 2562 

รหัส W41 VN 35 OCT19 

เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562 

                       

ราคาเริ่ม 11,999
รหัส W48 BANAHILL MAR20
เดินทาง ธ.ค- มีค.63

           

รหัส W41 VN25 VZ MAR120 

เดินทาง  ตุลาคม - มีนาคม 63 

รหัส W41 VN33  OCT 19

เดินทาง  ตุลาคม 2562 

                       

รหัส W32 EASY DAZZLING BANA HILL V.1 (VZ) 4D3N JUN-OCT19

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 62  

รหัส W41 VN24 MAR20 

เดินทาง  ตุลาคม - มีนาคม 2563 

                       

รหัส W38 SXC 13 

เดินทาง  วันนี้ - ตุลาคม 2562 

รหัส W65 DAD03 VINPEARL

เดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 62

                       


รหัส W05 VN082 PG AUG-DEC19

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562 

รหัส W05 VN082_VZ_JUL-OCT19

เดินทาง กันยายน- ตุลาคม 2562 

                       


เทศกาลปีใหม่ 2563
รหัส W39 PGDAD03 DEC19
เดินทาง  ธันวาคม 2562 

รหัส W05 VN082 FD JUL-DEC19

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 62 

                       


เทศกาลปีใหม่ 2563 เทศกาลปีใหม่ 2563
รหัส W39 VZDAD11DEC19
เดินทาง  ธันวาคม 2562 
รหัส W39 VZDAD10 DEC19
เดินทาง  ธันวาคม 2562 
                   


เทศกาาลปีใหม่ 2563

รหัส W05 VN999 VZ

เดินทาง 29 ธ.ค.-- 1 มค .63

รหัส W41VN31-VZ เดินทาง ต.ค.62
                       


รหัส W39 PGDAD01

เดินทาง  ต.ค .- ธ.ค. 62

รหัส W39 PGDAD02

เดินทาง เดินทาง  ต.ค .- ธ.ค. 62

                       

รหัส W08 WH02 FD DEC19 

เดินทาง วันนี้ - ธ.ค.62 

รหัส  W08 WH01 FD DEC19

เดินทาง  วันที่  - ธ.ค.62

                       

รหัส W39 VZDAD08

เดินทาง  มิ.ย.- ต.ค.62

รหัส W39 VZDAD09

เดินทาง  4-7 กรกฎาคม 62

27-30 มิถุนายน 2562 12,999 10,999
28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 12,999 10,999
29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 12,999
30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2562 11,999 9,999
05-08 กรกฎาคม 2562 12,999 10,999
06-09 กรกฎาคม 2562 12,999 10,999
07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 9,999
11-14 กรกฎาคม 2562 12,999 10,999

                       

รหัส W48 VN BANAHILL 1 N

เดินทาง ส.ค.- ต.ค.62

รหัส W39 VZDAD07

เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.62 

                       


W71 DAD FD01

เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 62 

รหัส W38 SXC15 

เดินทาง  วันนี้- ต.ค.62

                       


รหัส W05 VN085 FD JUN19 รหัส W12 DAD24 OCT19
                       


W32 DAZZING BANALILL  V2. รหัส W05 VN084 FD OCT19
                       


รหัส W12AD22 เดินทาง ก.ค.62 รหัส W32 DAZZLING BANA HILL  V.1
                       


รหัส  W65 DAD01  รหัส W65 DAD02 
เวียดนามกลาง  4 วัน 3 คืน  เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 
พักบานาฮิลล์ 1 คืน 
เริ่ม 11,999 เริ่ม 9,999
           


รหัส W41 PVN30-VZ รหัส W41 PVN34-VZ รหัส W41  PVN35 VZ
เดินทาง พ.ค.- ก.ค.62 เดินทาง  วันนี้ - ต.ค .62  เดินทาง วันนี- ต.ค.62
พักบานาฮิลล์  พักบานาฮิลล์ 

เริ่ม 8,999 เริ่ม 10,999 เริ่ม 10,999
                 รหัสW08 WH08FD รหัส W08 WH09PG รหัส W08 WH05 VZ
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 62  เดินทาง  วันนี้ - ธันวาคม 62  เดินทาง มิ.ย.- ต.ค.62
                 
เริ่ม  10,900  เริ่ม  11,900  เริ่ม 10,555รหัส W08 WH06VZ รหัส W07 DAD PD002 รหัส W07 DAD PG001
เดินทาง มิ.ย - ต.ค.62 เดินทาง พ.ค.- ก.ย.62 เดินทาง  พ.ค.-ก.ย.62
                 
เริ่ม 11,900  ริ่ม 12,900  เริ่ม 12,900รหัส W07 DADPG003
เดินทาง  พ.ค.- มิ.ย.62
     
เริ่ม 15,900

รหัส W08  HW02FD  

เดินทาง วันนี้ - ธ.ค.62  ส่วนลด 300 

รหัส W08  HW03FD  

เดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ส่วนลด 300 

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

รหัส W09-DAD20-VA DANUNG HOIAU BANAHILL 1N  

เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน พ.ค.- ก.ค.62 

รหัส W12 DAD19 VE DANUNG HOIAU BANAHILL 1 N

เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน เม.ย. - ต.ค.62

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

รหัส VN083 PG 

ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน 

รหัส VN085 FD

ฮอยอัน บินเช้ากลับค่ำ  4 วัน 3 คืน

คลิกชมโปรแกรม  คลิกชมโปรแกรม

รหัส VN084 FD

ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บินเช้ากลับค่ำ

4 วัน 3 คืน 

รหัส VN083 VZ

ฮอยอัน นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ชมโชว์

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม
W32  WONDERFUL 
เดินทาง มี.ค.- เม.ย.62 ส่วนลด 300 

W12 DAD18 DANUNG VA HOIAU 4D3N

เดินทาง  มี.ค.- เม.ย.62 ส่วนลด300

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

รหัส W12 DAD13

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน พิเศษเมนูซีฟู๊ด+กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว ของสมนาคุณ ร่ม/ถุงผ้า/หมวก/กาแฟ G7

รหัส W12 DAD16

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน !! ล่องเรือกระด้ง ชมสะพานมือสีทอง Golden Bridge ของสมนาคุณ ถุงผ้า/ร่ม/หมวก/กาแฟ G7

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

รหัส W12 DAD17

 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน !! ล่องเรือกระด้ง ชมสะพานมือสีทอง Golden Bridge ของสมนาคุณ ถุงผ้า/ร่ม/หมวก/กาแฟ G7

รหัส W12 DAD19

เวียดนามกลาง เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศส นั่่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา สะพานมือสีทอง ร่วมค่าเครื่องเล่นสวนสนุกแล้ว เยือนเมืองมรดกโลก ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ และเรือมังกรแม่น้ำหอม

คลิกชมโปรแกรม คลิกชมโปรแกรม

รหัส W12 DAD20

 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮออยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน !! ดื่มด่ำบรรยากาศฝรั่งเศส ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา รวมค่าเข้าเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คแล้ว ล่องเรือกระด้ง และเรือมังกร
 
คลิกชมโปรแกรม

ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมโชว์สุดอลังการ!!
เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village/เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน/ชมเมืองโบราณฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู /นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park/สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน/พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ/แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+เสื้อ+ร่ม+พัด+หนังสือ)
ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019    
รหัส VN083 HOIAN BANAHILL 4D3N APR19-FD-W05
ราคาเริ่ม  11,900
เดินทางไป เดินทางกลับ ราคา
29-มี.ค.-62 1-เม.ย.-62 11,900
5-เม.ย.-62 8-เม.ย.-62 14,900
6-เม.ย.-62 9-เม.ย.-62 15,900
10-เม.ย.-62 13-เม.ย.-62 13,900
11-เม.ย.-62 14-เม.ย.-62 14,900
12-เม.ย.-62 15-เม.ย.-62 16,900
13-เม.ย.-62 16-เม.ย.-62 16,900
14-เม.ย.-62 17-เม.ย.-62 16,900
15-เม.ย.-62 18-เม.ย.-62 15,900
19-เม.ย.-62 22-เม.ย.-62 13,900
20-เม.ย.-62 23-เม.ย.-62 12,900
26-เม.ย.-62 29-เม.ย.-62 13,900
27-เม.ย.-62 30-เม.ย.-62 12,900
28-เม.ย.-62 1-พ.ค.-62 12,900
3-พ.ค.-62 6-พ.ค.-62 13,900
4-พ.ค.-62 7-พ.ค.-62 12,900
10-พ.ค.-62 13-พ.ค.-62 12,900
11-พ.ค.-62 14-พ.ค.-62 11,900
17-พ.ค.-62 20-พ.ค.-62 15,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update  18/01/19


VZ93 ดานัง เว้ ฮอนอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
(พักเว้ 1 คืน , ดานัง 2 คืน)
พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019    
รหัส VZ93 DANUNG BANAHILL 4D3N  MAR19-VZ-W21
ราคาเริ่ม  9,988
09 - 12 Feb 2019  9,988
14 - 17 Feb 2019  10,988
16 - 19 Feb 2019  12,988
21 - 24 Feb 2019  11,988
23 - 26 Feb 2019  11,988
28 Feb - 03 Mar 2019  11,988
02 - 05 Mar 2019  11,988
07 - 10 Mar 2019  11,988
09 - 12 Mar 2019  11,988
14 - 17 Mar 2019  11,988
16 - 19 Mar 2019  11,988
21 - 24 Mar 2019  11,988
23 - 26 Mar 2019  11,988
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update  21/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019    
รหัส VN081-BanaHills-MAR19-4D3N-VZ-W05
ราคาเริ่ม  11,900
เดินทางไป  เดินทางกลับ ราคา
13-ม.ค.-62 16-ม.ค.-62 11,900
18-ม.ค.-62 21-ม.ค.-62 11,900
20-ม.ค.-62 23-ม.ค.-62 11,900
25-ม.ค.-62 28-ม.ค.-62 12,900
1-ก.พ.-62 4-ก.พ.-62 12,900
3-ก.พ.-62 6-ก.พ.-62 11,900
8-ก.พ.-62 11-ก.พ.-62 13,900
10-ก.พ.-62 13-ก.พ.-62 11,900
11-ก.พ.-62 14-ก.พ.-62 11,900
12-ก.พ.-62 15-ก.พ.-62 11,900
15-ก.พ.-62 18-ก.พ.-62 12,900
17-ก.พ.-62 20-ก.พ.-62 11,900
18-ก.พ.-62 21-ก.พ.-62 11,900
19-ก.พ.-62 22-ก.พ.-62 11,900
22-ก.พ.-62 25-ก.พ.-62 12,900
24-ก.พ.-62 27-ก.พ.-62 11,900
25-ก.พ.-62 28-ก.พ.-62 11,900
26-ก.พ.-62 1-มี.ค.-62 11,900
28-ก.พ.-62 3-มี.ค.-62 12,900
1-มี.ค.-62 4-มี.ค.-62 12,900
3-มี.ค.-62 6-มี.ค.-62 11,900
4-มี.ค.-62 7-มี.ค.-62 11,900
5-มี.ค.-62 8-มี.ค.-62 11,900
7-มี.ค.-62 10-มี.ค.-62 12,900
8-มี.ค.-62 11-มี.ค.-62 12,900
10-มี.ค.-62 13-มี.ค.-62 11,900
11-มี.ค.-62 14-มี.ค.-62 11,900
12-มี.ค.-62 15-มี.ค.-62 11,900
14-มี.ค.-62 17-มี.ค.-62 12,900
15-มี.ค.-62 18-มี.ค.-62 12,900
17-มี.ค.-62 20-มี.ค.-62 11,900
18-มี.ค.-62 21-มี.ค.-62 11,900
19-มี.ค.-62 22-มี.ค.-62 11,900
21-มี.ค.-62 24-มี.ค.-62 12,900
22-มี.ค.-62 25-มี.ค.-62 12,900
24-มี.ค.-62 27-มี.ค.-62 11,900
25-มี.ค.-62 28-มี.ค.-62 11,900
26-มี.ค.-62 29-มี.ค.-62 11,900
28-มี.ค.-62 31-มี.ค.-62 12,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

                    

update 04/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019
รหัส  DD03 BANAHILL 1N SONGKRAN  APR19-DD-W39
ราคาเริ่ม  19,888
12 – 17 เมษายน 2562  19,888
13 – 18 เมษายน 2562  19,888
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 14/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019
รหัส  PG07 BANAHILL 2N  MAY19-PG-W39
ราคาเริ่ม  13,888.-
20-23 มกราคม 2562 15,888
22-25 มกราคม 2562 15,888
27-30 มกราคม 2562 15,888
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 15,888
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 14,888
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 14,888
03 – 06 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
05 -  08 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
11 - 14 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
13 - 16 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
15 - 18 มีนาคม 2562 (NEW !!) 15,888
17 - 20 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
19 - 22 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
23 - 26 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
25 - 28 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
27 – 30 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
31 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888
02 – 05 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888
04 – 07 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888
20 - 23 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888
22 - 25 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
02 - 05 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
04 - 07 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
06 - 09 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
08 – 11 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
12 - 15 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
14 - 17 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
16 - 19 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
18 - 21 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
20 - 23 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
22 - 25 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
26 - 29 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
28 - 31 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562(NEW !!) 14,888
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 14/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019
รหัส PG08  BANAHILL ONSEN MAY19-PG-W39
ราคาเริ่ม  14,888 
6-9 มกราคม 2562 16,888
14-17 มกราคม 2562 14,888
21-24 มกราคม 2562 15,888
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 15,888
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 14,888
28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 15,888
02 – 05 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
04 - 07 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
12 - 15 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
16 - 19 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
18 - 21 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
20 - 23 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
24 - 27 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
26 - 29 มีนาคม 2562 (NEW !!) 14,888
21 - 24 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888
23 – 26 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888
26 - 29 เมษายน 2562 (NEW !!) 15,888
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
05 - 08 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888
07 - 10 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
09 - 12 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 14/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019
รหัส VZ01 HOIAU BANAHILL 1N 4D3N MAR19-VZ-W39
ราคาเริ่ม  10,999 
14-17 มกราคม 2562 11,999
15-18 มกราคม 2562 11,999
16-19 มกราคม 2562 11,999
17-20มกราคม 2562 12,999
18-21 มกราคม 2562 12,999
19-22 มกราคม 2562 12,999
20-23 มกราคม 2562 11,999
21-24 มกราคม 2562 11,999
22-25 มกราคม 2562 11,999
23-26 มกราคม 2562 11,999
26-29 มกราคม 2562 12,999
27-30 มกราคม 2562 11,999
28-31 มกราคม 2562 11,999
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2562 11,999
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2562 11,999
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์  2562 12,999
1-4 กุมภาพันธ์  2562 12,999
2-5 กุมภาพันธ์  2562 12,999
3-6 กุมภาพันธ์  2562 11,999
4-7 กุมภาพันธ์  2562 11,999
5-8 กุมภาพันธ์  2562 15,999
6-9 กุมภาพันธ์  2562 15,999
7-10 กุมภาพันธ์  2562 15,999
8-11 กุมภาพันธ์  2562 15,999
9-12 กุมภาพันธ์  2562 12,999
10-13 กุมภาพันธ์  2562 11,999
11-14 กุมภาพันธ์  2562 11,999
12-15 กุมภาพันธ์  2562 11,999
13-16 กุมภาพันธ์  2562 11,999
14-17กุมภาพันธ์  2562 12,999
15-18 กุมภาพันธ์  2562 12,999
16-19 กุมภาพันธ์  2562 12,999
17-20 กุมภาพันธ์  2562 11,999
18-21 กุมภาพันธ์  2562 11,999
19-22 กุมภาพันธ์  2562 11,999
20-23 กุมภาพันธ์  2562 11,999
21-24 กุมภาพันธ์  2562 12,999
22-25 กุมภาพันธ์  2562 12,999
23-26 กุมภาพันธ์  2562 12,999
24-27 กุมภาพันธ์  2562 11,999
25-28 กุมภาพันธ์  2562 11,999
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 11,999
27กุมภาพันธ์– 2 มีนาคม 2562  2562 11,999
28กุมภาพันธ์– 3 มีนาคม 2562  2562 12,999
1-4 มีนาคม  2562 12,999
2-5 มีนาคม  2562 12,999
3-6 มีนาคม  2562 11,999
4-7 มีนาคม  2562 11,999
5-8 มีนาคม 2562 11,999
6-9 มีนาคม 2562 11,999
7-10 มีนาคม  2562 12,999
8-11 มีนาคม  2562 12,999
9-12 มีนาคม 2562 12,999
10-13 มีนาคม 2562 11,999
11-14 มีนาคม  2562 11,999
12-15 มีนาคม  2562 11,999
13-16 มีนาคม 2562 11,999
14-17 มีนาคม 2562 12,999
15-18 มีนาคม  2562 12,999
16-19 มีนาคม  2562 12,999
17-20 มีนาคม 2562 11,999
18-21 มีนาคม 2562 11,999
19-22 มีนาคม  2562 11,999
20-23 มีนาคม  2562 11,999
21-24 มีนาคม 2562 12,999
22-25 มีนาคม 2562 12,999
23-26มีนาคม  2562 12,999
24-27 มีนาคม  2562 11,999
25-28 มีนาคม 2562 11,999
26-29 มีนาคม 2562 11,999
27-30 มีนาคม  2562 11,999
28-31 มีนาคม  2562 12,999
29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 12,999
30 มีนาคม – 2 เมษายน  2562 12,999
31 มีนาคม – 3 เมษายน  2562 11,999
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 14/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019
รหัส  VZ05 BANAHILL P2 MAR19-VZ-W39 
ราคาเริ่ม   10999 
09-12 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 11,999
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 11,999
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 11,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 11,999
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 11,999
01-04 มีนาคม 2562 12,999
02-05 มีนาคม 2562 12,999
03-06 มีนาคม 2562 11,999
05-08 มีนาคม 2562 11,999
06-09 มีนาคม 2562 11,999
07-10 มีนาคม 2562 12,999
08-11 มีนาคม 2562 12,999
09-12 มีนาคม 2562 12,999
10-13 มีนาคม 2562 11,999
11-14 มีนาคม 2562 11,999
12-15 มีนาคม 2562 11,999
13-16 มีนาคม 2562 11,999
15-18 มีนาคม 2562 12,999
16-19 มีนาคม 2562 12,999
17-20 มีนาคม 2562 11,999
18-21 มีนาคม 2562 11,999
19-22 มีนาคม 2562 11,999
20-23 มีนาคม 2562 11,999
21-24 มีนาคม 2562 12,999
27-30 มีนาคม 2562 11,999
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 14/01/19


ทัวร์เวียดนามราคาถูก 2019
รหัส PGD1 DANUNG  BANAHILL 1N SEP19-PG-W52
ราคาเริ่ม 13,899

วันที่ 26-29 มกราคม 62 13,899.-
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 62 13,899.-
วันที่ 28 ก.พ. – 3มี.ค. 62 13,899.-
วันที่ 7-10 มีนาคม 62 13,899.-
วันที่ 8-11 มีนาคม 62 13,899.-
วันที่ 22-25 มีนาคม 62 13,899.-
วันที่ 12-15 เมษายน 62 19,899.-
วันที่ 18-21 เมษายน 62 13,899.-
วันที่ 2-5 พฤษภาคม 62 13,899.-
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 62 13,899.-
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 62 13,899.-
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 62 13,899.-
วันที่ 30 พ.ค. – 2มิ.ย. 62 13,899.-
วันที่ 6-9 มิถุนายน 62 13,899.-
วันที่ 13-16 มิถุนายน 62 13,899.-
วันที่ 20-23 มิถุนายน 62 13,899.-
วันที่ 27-30 มิถุนายน 62 13,899.-
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 62 13,899.-
วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 62 13,899.-
วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 62 13,899.-
วันที่ 1-4 สิงหาคม 62 13,899.-
วันที่ 15-18 สิงหาคม 62 13,899.-
วันที่ 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62 13,899.-
วันที่ 5-8 กันยายน 62 13,899.-
วันที่ 12-15 กันยายน 62 13,899.-
วันที่ 19-22 กันยายน 62 13,899.-
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 12/01/19ทัวร์เวียดนามราคาถูก 2019
รหัสVZD1  DANUNG  BANAHILL 1N MAR19-VZ-W52
ราคาเริ่ม  10,899 

วันที่ 15-18 มกราคม 62 11,899.-
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 62 10,899.-
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 62 11,899.-
วันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 62 11,899.-
วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 62 11,899.-
วันที่ 3-6 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 6-9 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 11-14 มีนาคม 62 10,899.-
วันที่ 20-23 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 24-27 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 29มี.ค.-1 เม.ย. 62 12,899.-
วันที่ 30มี.ค.-2 เม.ย. 62 12,899.-
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 12/01/19


ทัวร์เวียดนามราคาถูก 2019
รหัส VZD2  DANUNG  BANAHILL 1N MAR19-VZ-W52
ราคาเริ่ม  10,899 

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 62 11,899.-
วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 62 10,899.-
วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 62 11,899.-
วันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 62 11,899.-
วันที่ 4 – 7 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 6 – 9 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 18 – 21 มีนาคม 62 10,899.-
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 62 11,899.-
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 62 11,899.-
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 12/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019    
รหัส  VN081-BanaHills-MAR19-4D3N-FD-W05
ราคาเริ่ม  13,900 
เดินทางไป  เดินทางกลับ ราคา
25-ม.ค.-62 28-ม.ค.-62 13,900
29-ม.ค.-62 1-ก.พ.-62 14,900
5-ก.พ.-62 8-ก.พ.-62 16,900
8-ก.พ.-62 11-ก.พ.-62 15,900
12-ก.พ.-62 15-ก.พ.-62 16,900
14-ก.พ.-62 17-ก.พ.-62 14,900
16-ก.พ.-62 19-ก.พ.-62 14,900
19-ก.พ.-62 22-ก.พ.-62 14,900
22-ก.พ.-62 25-ก.พ.-62 13,900
26-ก.พ.-62 1-มี.ค.-62 13,900
1-มี.ค.-62 4-มี.ค.-62 13,900
5-มี.ค.-62 8-มี.ค.-62 13,900
8-มี.ค.-62 11-มี.ค.-62 13,900
12-มี.ค.-62 15-มี.ค.-62 13,900
15-มี.ค.-62 18-มี.ค.-62 13,900
19-มี.ค.-62 22-มี.ค.-62 13,900
22-มี.ค.-62 25-มี.ค.-62 13,900
26-มี.ค.-62 29-มี.ค.-62 13,900
29-มี.ค.-62 1-เม.ย.-62 13,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 04/01/19


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก 2019    
รหัส VN08-VAY_DaNung-MAR19-4D3N-FD-W05
ราคาเริ่ม  12,900 
เดินทางไป  เดินทางกลับ ราคา
11-ม.ค.-62 14-ม.ค.-62 12,900
15-ม.ค.-62 18-ม.ค.-62 13,900
18-ม.ค.-62 21-ม.ค.-62 12,900
22-ม.ค.-62 25-ม.ค.-62 13,900
25-ม.ค.-62 28-ม.ค.-62 12,900
29-ม.ค.-62 1-ก.พ.-62 13,900
5-ก.พ.-62 8-ก.พ.-62 15,900
8-ก.พ.-62 11-ก.พ.-62 14,900
12-ก.พ.-62 15-ก.พ.-62 15,900
14-ก.พ.-62 17-ก.พ.-62 13,900
16-ก.พ.-62 19-ก.พ.-62 13,900
19-ก.พ.-62 22-ก.พ.-62 13,900
22-ก.พ.-62 25-ก.พ.-62 12,900
26-ก.พ.-62 1-มี.ค.-62 12,900
1-มี.ค.-62 4-มี.ค.-62 12,900
5-มี.ค.-62 8-มี.ค.-62 12,900
8-มี.ค.-62 11-มี.ค.-62 12,900
12-มี.ค.-62 15-มี.ค.-62 12,900
15-มี.ค.-62 18-มี.ค.-62 12,900
19-มี.ค.-62 22-มี.ค.-62 12,900
22-มี.ค.-62 25-มี.ค.-62 12,900
26-มี.ค.-62 29-มี.ค.-62 12,900
29-มี.ค.-62 1-เม.ย.-62 12,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์

           

update 04/01/19


ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก 
รหัส VZ04  HOT HOT 3D2N JAN19-VZ-W10
ราคาเริ่ม 7,999
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 7,999
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 9,999
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 9,999
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 2-4 มกราคม 2562 9,999
วันที่ 7-9 มกราคม 2562 9,999
วันที่ 14-16 มกราคม 2562 9,999
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ 
           
ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก 
รหัส  VZA04 GANDEE 3D2N DEC18-FD-W10
ราคาเริ่ม 7999.-
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 9,999
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 8,999
วันที่ 03-05 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 08-10 ธันวาคม 2561 12,999
วันที่ 09-11 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 10,999
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 12,999
วันที่ 30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 18,999
วันที่ 31 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 18,999
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
                        
ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก พักบานาฮิลล์ 1 คืน  
รหัส VZ043  DANANG BANAHILL 4D3N MAR19-VZ-W10
ราคาเริ่ม 9,876.-
วันที่ 09-12 มกราคม 2562 10,987
วันที่ 11-14 มกราคม 2562 10,987
วันที่ 23-26 มกราคม 2562 10,987
วันที่ 05-08 กุมภาพันธ์ 2562 13,987
วันที่ 06-09 กุมภาพันธ์ 2562 13,987
วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2562 12,987
วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 11,987
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 10,987
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 10,987
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 10,987
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 10,987
วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 2562 10,987
วันที่ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 2562 10,987
วันที่ 05-08 มีนาคม 2562 10,987
วันที่ 06-09 มีนาคม 2562 9,876
วันที่ 09-12 มีนาคม 2562 9,876
วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 10,987
วันที่ 13-16 มีนาคม 2562 10,987
วันที่ 19-22 มีนาคม 2562 10,987
วันที่ 20-23 มีนาคม 2562 10,987
วันที่ 23-26 มีนาคม 2562 11,987
วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 11,987
วันที่ 27-30 มีนาคม 2562 11,987
วันที่ 30 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 11,987
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
           
ทัวร์เวียดนามกลาง 2561- 2562 ราคาถูก
รหัส SXC15 BANAHILL 1N 4D3N JAN19-VJ-W38
เริ่ม 11,999 สายการบิน 

 เวียดนามกลาง {รักสองเรา..พักบานาฮิลล์ } เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI VEITJET AIR (VZ)   กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมพร้อม การแสดงพื้นบ้านบนเรือ.. นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์รวมค่าบัตรเข้าชมแฟนตาซีปาร์ค และเครื่องเล่น ,พระราชวังเว้ เมืองโบราณฮอยอัน**ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้ทดลองล่องนั่งเรือกระด้ง 1 ในลิสที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนฮอยอันช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง ณ ตลาดฮาน , สักการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินห์อึ๋งบริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด  + สมมาคุณฟรี !!! ...รับหมวกท่านละ 1 ใบ

21-24 ต.ค 61 14,999
22-25 ต.ค 61 12,999
10-13 พ.ย 61 13,999
5 - 8 พ.ย 61 12,999
13 - 16 พ.ย 61 12,999
19 - 22 พ.ย 61 12,999
27 - 30 พ.ย 61 12,999
2 - 5 ธ.ค 61 13,999
10 - 13 ธ.ค 61 13,999
11 - 14 ธ.ค 61 12,999
13 - 16 ธ.ค 61 13,999
17 - 20 ธ.ค 61 12,999
19 - 22 ธ.ค 61 12,999
24 - 27 ธ.ค 61 12,999
25 - 28 ธ.ค 61 12,999
8 – 11 ม.ค 62 12,999
15 – 18 ม.ค 62 12,999
29 ม.ค – 1 ก.พ 62 12,999
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
                               
ทัวร์เวียดนามกลาง 2562 ราคาถูก
รหัส DAZZILING BANAIILL4D3N MAR19-VZ-W32
เริ่ม 10,999 สายการบิน 
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 12,900
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2562 (วันตรุษจีน) 12,900
10 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา) 12,900
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 11,900
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562 11,900
03 – 06 มีนาคม 2562 11,900
10 – 13 มีนาคม 2562 11,900
13 – 16 มีนาคม 2562 11,900
17 – 20 มีนาคม 2562 11,900
20 – 23 มีนาคม 2562 11,900
27 – 30 มีนาคม 2562 11,900
คลิกชมโปแรกรมเพิ่ม

           

update 28/12/18


ทัวร์เวียดนามกลาง 2561- 2562 ราคาถูก
รหัส BTVN082 BANAHILLS 4D3N MAR19-FD-W05
ราคาเริ่ม 12,900 สายการบิน  
เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village
ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู
เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park
สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน
พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง
พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
1-ธ.ค.-61 - 4-ธ.ค.-61 12,900 25-ม.ค.-62 - 28-ม.ค.-62 13,900
6-ธ.ค.-61 - 9-ธ.ค.-61 15,900 27-ม.ค.-62 - 30-ม.ค.-62 13,900
9-ธ.ค.-61 - 12-ธ.ค.-61 12,900 18-ก.พ.-62 - 21-ก.พ.-62 12,900
10-ธ.ค.-61 - 13-ธ.ค.-61 12,900 19-ก.พ.-62 - 22-ก.พ.-62 12,900
14-ธ.ค.-61 - 17-ธ.ค.-61 15,900 20-ก.พ.-62 - 23-ก.พ.-62 12,900
15-ธ.ค.-61 - 18-ธ.ค.-61 13,900 24-ก.พ.-62 - 27-ก.พ.-62 12,900
23-ธ.ค.-61 - 26-ธ.ค.-61 13,900 27-ก.พ.-62 - 2-มี.ค.-62 12,900
26-ธ.ค.-61 - 29-ธ.ค.-61 13,900 1-มี.ค.-62 - 4-มี.ค.-62 13,900
31-ธ.ค.-61 - 3-ม.ค.-61 15,900 2-มี.ค.-62 - 5-มี.ค.-62 14,900
4-ม.ค.-62 - 7-ม.ค.-62 14,900 3-มี.ค.-62 - 6-มี.ค.-62 12,900
6-ม.ค.-62 - 9-ม.ค.-62 13,900 7-มี.ค.-62 - 11-มี.ค.-62 13,900
9-ม.ค.-62 - 12-ม.ค.-62 13,900 10-มี.ค.-62 - 13-มี.ค.-62 12,900
13-ม.ค.-62 - 16-ม.ค.-62 12,900 15-มี.ค.-62 - 18-มี.ค.-62 13,900
16-ม.ค.-62 - 19-ม.ค.-62 12,900 17-มี.ค.-62 - 20-มี.ค.-62 12,900
18-ม.ค.-62 - 21-ม.ค.-62 13,900 22-มี.ค.-62 - 25-มี.ค.-62 13,900
20-ม.ค.-62 - 23-ม.ค.-62 12,900 24-มี.ค.-62 - 27-มี.ค.-62 12,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
                           

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก 2019

เวียดนามกลางดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน
3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]


รหัส  DADFD005  BANAHILL 1 N 3D2N 31-2JUN19-FD-W07
ราคาเริ่ม 12,888.-

1.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกและ พิเศษสุด พัก 1 คืน ใน บานาฮิลล์                                                                                                                                                        
2. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
4. สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
5. FREE WIFI ON BUS
31 พ.ค. - 2 มิ.ย.62    12,888
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
           

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก 2019

เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์PG


รหัส DADPG002 BANAHILL 3D2N MAY19-PG-W07
ราคาเริ่ม 12,900 

1.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก                                   3.  สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง  
4. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
5. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
6. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
7. FREE WIFI ON BUS
05-07 เมษายน 2562 15,888.-
03-05 พฤษภาคม  2562 12,888.-
10-12 พฤษภาคม  2562 12,888.-
24-26 พฤษภาคม  2562 12,888.-
31 พฤษภาคม -02 มิถุนายน  2562 12,888.-
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
           

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก 2019

เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG
(ภาค 2 เว่อร์วังอลังการ) ...พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน


รหัส DADPG003  BANAHILL 4D3N MAY19-PG-W07
ราคาเริ่ม 13,888 

24-27 กุมภาพันธ์  2562 16,888.-
22-25 มีนาคม  2562 14,888.-
29 มีนาคม-01 เมษายน  2562 14,888.-
05-08 เมษายน  2562 16,888.-
19-22 เมษายน  2562 16,888.-
26-29 เมษายน  2562 14,888.-
27-30 เมษายน  2562 14,888.-
03-06 พฤษภาคม 2562 14,888.-
05-08 พฤษภาคม 2562 13,888.-
10-13 พฤษภาคม 2562 14,888.-
12-15 พฤษภาคม 2562 13,888.-
17-20 พฤษภาคม 2562 14,888.-
19-22 พฤษภาคม 2562 13,888.-
24-27 พฤษภาคม 2562 14,888.-
31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 14,888.-
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
           
ทัวร์เวียดนามกลาง 2561- 2562 ราคาถูก
รหัส BTVN081 BANAHILLS 4D3N DEC18-PG-W05
ราคาเริ่ม 13,900 สายการบิน 
เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ
ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park
สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร
เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง
ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู
ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร
พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
20-พ.ย.-61 - 23-พ.ย.-61 13,900
26-พ.ย.-61 - 29-พ.ย.-61 14,900
5-ธ.ค.-61 - 8-ธ.ค.-61 16,900
10-ธ.ค.-61 - 13-ธ.ค.-61 14,900
11-ธ.ค.-61 - 14-ธ.ค.-61 14,900
17-ธ.ค.-61 - 20-ธ.ค.-61 14,900
18-ธ.ค.-61 - 21-ธ.ค.-61 16,900
24-ธ.ค.-61 - 27-ธ.ค.-61 15,900
25-ธ.ค.-61 - 28-ธ.ค.-61 16,900
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
                        
ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน
รหัส WH04FD WORLD HERRITAGE 4D3N MAR19-FD-W08
ราคาเริ่ม 12,900 
ไฮไลท์ 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน
***พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน***
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก
สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร
เพิ่มพิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

06-09 ธ.ค. 61 13,900 บาท
08-11 ธ.ค. 61 14,500 บาท
13-16 ธ.ค. 61 12,900 บาท
15-18 ธ.ค. 61 12,900 บาท
20-23 ธ.ค. 61 13,900 บาท
22-25 ธ.ค. 61 13,900 บาท
04-07 ม.ค. 62 12,900 บาท
11-14 ม.ค. 62 12,900 บาท
25-28 ม.ค. 62 12,900 บาท
01-04 มี.ค. 62 12,900 บาท
02-05 มี.ค. 62 12,900 บาท
08-11 มี.ค. 62 12,900 บาท
09-12 มี.ค. 62 12,900 บาท
15-18 มี.ค. 6 12,900 บาท
16-19 มี.ค. 62 12,900 บาท
22-25 มี.ค. 62 12,900 บาท
23-26 มี.ค. 62 12,900 บาท
คลิกชมโปรแกรมทัวร์
                          

ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก VZ91 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
รหัส VZ91 VE DA HOI BANA 3D2N JAN19-VZ-W21
ราคาเริ่ม 8,988
ไฮไลท์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
2 พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง-สวนสนุกFantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
3 วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

11 - 13 Nov 2018  9,988
18 - 20 Nov 2018  9,988
23 - 25 Nov 2018  9,988
25 - 27 Nov 2018  9,988
06 - 08 Dec 2018  9,988
13 - 15 Jan 2019  9,988


       

update 17/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
รหัส VZ90 VE DA HOI BANA 4D3N MAR19-VZ-W21
ราคาเริ่ม 11,888
ไฮไลท์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
2 พระราชวังไดโนย – ดานัง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานสีทอง
3 บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
4 ดานัง – ตลาดฮาน – วัดลิงสนามบินดานัง – กรุงเทพ
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่
พิเศษสุด! พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน (บนบาน่าฮิล์ 1 คืน) 3 ดาว 1 คืน
ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว (เมนูพิเศษกุ้งมังกร)

18 - 21 Oct 2018  11,888
25 - 28 Oct 2018  12,888
08 - 11 Nov 2018  12,888
15 - 18 Nov 2018  12,888
22 - 25 Nov 2018  12,888
29 Nov - 02 Dec 2018  12,888
02 - 05 Dec 2018  12,888
05 - 08 Dec 2018  13,888
13 - 16 Dec 2018  12,888
31 Dec 2018 - 03 Jan 2019  16,888
01 - 04 Jan 2019  14,888
10 - 13 Jan 2019  11,888
17 - 20 Jan 2019  12,888
24 - 27 Jan 2019  12,888
27 - 30 Jan 2019  12,888
31 Jan - 03 Feb 2019  12,888
07 - 10 Feb 2019  14,888
17 - 20 Feb 2019  12,888
21 - 24 Feb 2019  12,888
28 Feb - 03 Mar 2019  12,888
07 - 10 Mar 2019  12,888
14 - 17 Mar 2019  12,888
17 - 20 Mar 2019  12,888
21 - 24 Mar 2019  12,888
24 - 27 Mar 2019  12,888

       

update 17/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก มหัศจรรน์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3วัน
รหัส BTVN008 BANAHILL 1 NIGHT 3D2N MAR19-VZ-W05 
ราคาเริ่ม    11,900
ไฮไลท์            พักบานาฮิลล์1 คืน                                                                     วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  
วันที่สอง วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์  
วันที่สาม ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ              
24-ต.ค.-61 - 26-ต.ค.-61 12,900 22-ม.ค.-62 - 24-ม.ค.-62 12,900
31-ต.ค.-61 - 2-พ.ย.-61 11,900 29-ม.ค.-62 - 31-ม.ค.-62 13,900
6-พ.ย.-61 - 8-พ.ย.-61 12,900 5-ก.พ.-62 - 7-ก.พ.-62 14,900
13-พ.ย.-61 - 15-พ.ย.-61 12,900 12-ก.พ.-62 - 14-ก.พ.-62 14,900
20-พ.ย.-61 - 22-พ.ย.-61 12,900 19-ก.พ.-62 - 21-ก.พ.-62 12,900
27-พ.ย.-61 - 29-พ.ย.-61 12,900 26-ก.พ.-62 - 28-ก.พ.-62 12,900
4-ธ.ค.-61 - 6-ธ.ค.-61 14,900 5-มี.ค.-62 - 7-มี.ค.-62 12,900
11-ธ.ค.-61 - 13-ธ.ค.-61 14,900 12-มี.ค.-62 - 14-มี.ค.-62 12,900
18-ธ.ค.-61 - 20-ธ.ค.-61 13,900 19-มี.ค.-62 - 21-มี.ค.-62 12,900
25-ธ.ค.-61 - 27-ธ.ค.-61 14,900 26-มี.ค.-62 - 28-มี.ค.-62 12,900
8-ม.ค.-62 - 10-ม.ค.-62 14,900
15-ม.ค.-62 - 17-ม.ค.-62 11,900

       

update 17/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูก BA A HILLS สัมผัสเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน
รหัส BTVN081 BANAHILL 1 NIGHT 4D3N MAR19-VZ-W05
ราคาเริ่ม 11900
ไฮไลท์
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาดDong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
( -/ขนมปังบั๋นหมี่/เย็น)
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  (เช้า/กลางวัน/เย็น
วันที่สี่ ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ 

กำหนดการเดินทาง 

19-ต.ค.-61 - 22-ต.ค.-61 11,900 8-ธ.ค.-61 - 11-ธ.ค.-61 13,900
20-ต.ค.-61 - 23-ต.ค.-61 13,900 14-ธ.ค.-61 - 17-ธ.ค.-61 12,900
26-ต.ค.-61 - 29-ต.ค.-61 11,900 21-ธ.ค.-61 - 24-ธ.ค.-61 12,900
2-พ.ย.-61 - 5-พ.ย.-61 12,900 28-ธ.ค.-61 - 31-ธ.ค.-61 14,900
9-พ.ย.-61 - 12-พ.ย.-61 12,900 29-ธ.ค.-61 - 1-ม.ค.-62 14,900
16-พ.ย.-61 - 19-พ.ย.-61 12,900 4-ม.ค.-62 - 7-ม.ค.-62 12,900
23-พ.ย.-61 - 26-พ.ย.-61 12,900 11-ม.ค.-62 - 14-ม.ค.-62 12,900
30-พ.ย.-61 - 3-ธ.ค.-61 12,900 18-ม.ค.-62 - 21-ม.ค.-62 11,900
5-ธ.ค.-61 - 8-ธ.ค.-61 13,900 25-ม.ค.-62 - 28-ม.ค.-62 12,900
7-ธ.ค.-61 - 10-ธ.ค.-61 13,900

       

update 17/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก GRAND CENTRAL VIETNAM 4 วัน 3 คืน 
รหัส  DAD02 GRAND CENTRAL VN4D3N JAN19-PG-W12
ราคาเริ่ม   13,888 
 ไฮไลท์ 

D1: กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
NEW STAR HUE HOTEL / THANH LICH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D2: วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D3: ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ดานัง
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D4: หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

05 – 08 ตุลาคม 2561 14,888
11 – 14 ตุลาคม 2561 14,888
13 – 16 ตุลาคม 2561 14,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 14,888
06 – 09 ธันวาคม 2561 13,888
21 – 24 ธันวาคม 2561 14,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 15,888
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 20,888
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 20,888

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก  ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน
รหัส VZD1 DANUNG HOI VE BANA4D3N JAN19-VZ-W52
ราคาเริ่ม   10,899
 ไฮไลท์
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 20-23 ตุลาคม 61 14,899.-
วันที่ 23-26 ตุลาคม 61 10,899.-
วันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 61 12,899.-
วันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 61 11,899.-
วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 61 12,899.-
วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 61 11,899.-
วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 12,899.-
วันที่ 4-7 ธันวาคม 61 11,899.-
วันที่ 13-16 ธันวาคม 61 12,899.-
วันที่ 18-21 ธันวาคม 61 11,899.-
วันที่ 3-6 มกราคม 62 12,899.-
วันที่ 8-10 มกราคม 62 11,899.-
วันที่ 15-17 มกราคม 62 11,899.-

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก ROMANTIC BANAHILL 4D3N BY FD
รหัส DAD03 ROMANTIC BANA MAR19-FD-W12
ราคาเริ่ม   11,999
 ไฮไลท์
D1: กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - 
- ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
ELEGANT HUE HOTEL/GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL 4 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D2: เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน P 
– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D3: "เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง - สะพานมังกร – ดานัง
" P 
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ P 
# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ +  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
กำหนดการเดินทาง
07 – 10 มีนาคม 2562        11,999
14 – 17 มีนาคม 2562        11,999
21 – 24 มีนาคม 2562        11,999

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก HILIGHT BANA HILLS 4D3N BY PG 
รหัส DAD05 HILIGHT BANA NOV18-PG-W12
ราคาเริ่ม   14999
 ไฮไลท์
D1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - 
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL4 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D2: เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ P 
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์
D3: บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร P 
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ P 
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
#บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก + พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง

02 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 14,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 14,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 14,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,999

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก AMAZE BANA HILLS 4D3N BY FD 
รหัส DAD06 AMAZE BANA MAR19-FD-W12
ราคาเริ่ม   13999
 ไฮไลท์
D1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - 
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL4 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D2: เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ P 
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์
D3: บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร P 
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ P 
# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ +  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง

17 – 20 มกราคม 2562        14,999
24 – 27 มกราคม 2562        14,999
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562        14,999
28 – 31 มีนาคม 2562        13,999

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก SO CUTE BANAHILLS 3D2N BY PG 
รหัส DAD07 SO CUTE BANA DEC18-PG-W12
ราคาเริ่ม   11999
 ไฮไลท์
D1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - จั่วฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - 
พักที่โรงแรม SIMILAR RESORT โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
D2: บานาฮิลล์ - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - สวนสนุก FANTASY PARK – สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง P 
ADINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL  โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
D3: เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง –  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ P 
# ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + WIFIบนรถ + สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์
#บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก / ขึ้นบาน่าฮิลส์
กำหนดการเดินทาง
21 – 23 ตุลาคม 2561 13,999
08 – 10 พฤศจิกายน 2561 11,999
06 – 08 ธันวาคม 2561 12,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 18,999
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,999

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง ราคาถูกMERRY BANA HILLS 4D3N BY VJ
รหัส BZDAD09 MERRY IN BANAHILLS MAR19-VJ-W12
ราคาเริ่ม 10999
ไฮไลท์
D1: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม -
พักที่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
D2: วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค P
พักที่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ เป็นรีสอร์ทหรู ระดับ 4 ดาว
D3: บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร P

พักที่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า*
D4: เมืองดานัง – หาดหมีเคว – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ P
# นั่งกระเช้าขึ้นชมบานาฮิลล์ + เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์กับวิวสวยๆบนบาน่าฮิล์ + ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
#ชุดของสมนาคุณ หมวก-พัด-ถุงผ้า + อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

กำหนดการเดินทาง

15 – 18 ตุลาคม 2561        10,999
25 – 28 ตุลาคม 2561        13,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2561        12,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2561        12,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2561        12,999
22 - 25 พฤศจิกายน 2561        12,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561        12,999
20 – 23 ธันวาคม 2561        12,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562        18,999
10 – 13 มกราคม 2562        12,999
17 – 20 มกราคม 2562        12,999
24 – 27 มกราคม 2562        12,999
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562        12,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562         12,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562        12,999
07 – 10 มีนาคม 2562        12,999
14 – 17 มีนาคม 2562        12,999
21 – 24 มีนาคม 2562        12,999
28 – 31 มีนาคม 2562        12,999

       

update 16/10/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูกเวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน
รหัส PVN31 VEDANUNG HOI 4D3N DEC18-FD-W41
ราคาเริ่ม   11900 
 ไฮไลท์ 
ดานัง-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-เว้-พระราชวังโบราณไดโนย -สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-นั่งกระเช้าบานาฮิลล์-ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ -พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟต์บานาฮิลล์-กุ้งมังกร-อาหารซีฟูด
กำหนดการเดินทาง 
04-07 ต.ค.61 11,999
11-14 ต.ค.61 12,900
18-21 ต.ค.61 12,900
25-28 ต.ค.61 12,900
01-04 พ.ย.61 12,900
08-11 พ.ย.61 12,900
15-18 พ.ย.61 12,900
23-26 พ.ย.61 13,900
08-11 ธ.ค.61 14,900
13-16 ธ.ค.61 13,900
14-17 ธ.ค.61 13,900

       

update 30/09/18ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
รหัส PVN33  VEDANUNG  BANAHIL 4D3N JAN18-VZ-W41
ราคาเริ่ม  
 ไฮไลท์ 
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
วันที่1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
วันที่3 ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานทอง-วัดหลินอึ๋ง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน
วันที่4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

15-18 ต.ค.61 9,999 20-23 ธ.ค.61 12,900
18-21 ต.ค.61 12,900 21-24 ธ.ค.61 12,900
25-28 ต.ค.61 12,900 22-25 ธ.ค.61 12,900
27-30 ต.ค.61 12,900 27-30 ธ.ค.61 15,900
03-06 พ.ย.61 12,900 28-31 ธ.ค.61 15,900
08-11 พ.ย.61 12,900 29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 15,900
10-13 พ.ย.61 12,900 31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 15,900
17-20 พ.ย.61 12,900 05-08 ม.ค.62 12,900
22-25 พ.ย.61 12,900 10-13 ม.ค.62 12,900
24-27 พ.ย.61 12,900 12-15 ม.ค.62 12,900
01-04 ธ.ค.61 12,900 17-20 ม.ค.62 12,900
06-09 ธ.ค.61 12,900 19-22 ม.ค.62 12,900
08-11 ธ.ค.61 13,900 26-29 ม.ค.62 12,900
15-18 ธ.ค.61 12,900 31 ม.ค.-03 ก.พ.62 12,900

       

update 30/09/18


ทัวร์เวียดนามกลาง  ราคาถูก ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน
รหัส PVN34 VEDANUNG HOI  BANAHIL 4D3N DEC18-VN-W41
ราคาเริ่ม 11900
 ไฮไลท์ 
เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกรล
วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
วันที่3 บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
วันที่4 ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง

15-18 ต.ค.61 10,999 09-12 ม.ค.62 11,999
16-19 ต.ค.61 11,999 10-13 ม.ค.62 13,900
17-20 ต.ค.61 11,999 11-14 ม.ค.62 13,900
18-21 ต.ค.61 13,900 12-15 ม.ค.62 13,900
19-22 ต.ค.61 13,900 13-16 ม.ค.62 11,999
20-23 ต.ค.61 14,900 14-17 ม.ค.62 11,999
21-24 ต.ค.61 14,900 15-18 ม.ค.62 11,999
22-25 ต.ค.61 11,999 16-19 ม.ค.62 11,999
23-26 ต.ค.61 11,999 17-20 ม.ค.62 13,900
24-27 ต.ค.61 11,999 18-21 ม.ค.62 13,900
25-28 ต.ค.61 13,900 19-22 ม.ค.62 13,900
26-29 ต.ค.61 13,900 20-23 ม.ค.62 11,999
27-30 ต.ค.61 13,900 21-24 ม.ค.62 11,999
28-31 ต.ค.61 11,999 22-25 ม.ค.62 11,999
29 ต.ค.-01 พ.ย.61 11,999 23-26 ม.ค.62 11,999
30 ต.ค.-02 พ.ย.61 11,999 24-27 ม.ค.62 13,900
01-04 พ.ย.61 13,900 25-28 ม.ค.62 13,900
02-05 พ.ย.61 13,900 26-29 ม.ค.62 13,900
03-06 พ.ย.61 13,900 27-30 ม.ค.62 11,999
04-07 พ.ย.61 11,999 28-31 ม.ค.62 11,999
05-08 พ.ย.61 11,999 29 ม.ค.-01 ก.พ.62 11,999
06-09 พ.ย.61 11,999 30 ม.ค.-02 ก.พ.62 11,999
07-10 พ.ย.61 11,999 31 ม.ค.-03 ก.พ.62 13,900
08-11 พ.ย.61 13,900 01-04 ก.พ.62 13,900
09-12 พ.ย.61 13,900 02-05 ก.พ.62 13,900
10-13 พ.ย.61 13,900 03-06 ก.พ.62 11,999
11-14 พ.ย.62 11,999 04-07 ก.พ.62 11,999
12-15 พ.ย.62 11,999 05-08 ก.พ.62 11,999
13-16 พ.ย.62 11,999 06-09 ก.พ.62 14,900
14-17 พ.ย.62 11,999 07-10 ก.พ.62 14,900
15-18 พ.ย.61 13,900 08-11 ก.พ.62 14,900
16-19 พ.ย.61 13,900 09-12 ก.พ.62 14,900
17-20 พ.ย.61 13,900 10-13 ก.พ.62 11,999
18-21 พ.ย.61 11,999 11-14 ก.พ.62 11,999
19-22 พ.ย.61 11,999 12-15 ก.พ.62 11,999
20-23 พ.ย.61 11,999 13-16 ก.พ.62 11,999
21-24 พ.ย.61 11,999 14-17 ก.พ.62 13,900
22-25 พ.ย.61 13,900 15-18 ก.พ.62 13,900
23-26 พ.ย.61 13,900 16-19 ก.พ.62 14,900
24-27 พ.ย.61 13,900 17-20 ก.พ.62 13,900
25-28 พ.ย.61 11,999 18-21 ก.พ.62 11,999
26-29 พ.ย.61 11,999 19-22 ก.พ.62 11,999
27-30 พ.ย.61 11,999 20-23 ก.พ.62 11,999
28 พ.ย.-01 ธ.ค.61 11,999 21-24 ก.พ.62 13,900
29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 13,900 22-25 ก.พ.62 13,900
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61 13,900 23-26 ก.พ.62 13,900
01-04 ธ.ค.61 13,900 24-27 ก.พ.62 11,999
02-05 ธ.ค.61 13,900 25-28 ก.พ.62 11,999
03-06 ธ.ค.61 12,900 26 ก.พ.-01 มี.ค.62 11,999
04-07 ธ.ค.61 12,900 27 ก.พ.-02 มี.ค.62 11,999
05-08 ธ.ค.61 13,900 28 ก.พ.-03 มี.ค.62 13,900
06-09 ธ.ค.61 14,900 01-04 มี.ค.62 13,900
07-10 ธ.ค.61 15,900 02-05 มี.ค.62 13,900
08-11 ธ.ค.61 15,900 03-06 มี.ค.62 11,999
09-12 ธ.ค.61 13,900 04-07 มี.ค.62 11,999
10-13 ธ.ค.61 11,999 05-08 มี.ค.62 11,999
11-14 ธ.ค.61 11,999 06-09 มี.ค.62 11,999
12-15 ธ.ค.61 11,999 07-10 มี.ค.62 13,900
13-16 ธ.ค.61 13,900 08-11 มี.ค.62 13,900
14-17 ธ.ค.61 13,900 09-12 มี.ค.62 13,900
15-18 ธ.ค.61 13,900 10-13 มี.ค.62 11,999
16-19 ธ.ค.61 11,999 11-14 มี.ค.62 11,999
17-20 ธ.ค.61 11,999 12-15 มี.ค.62 11,999
18-21 ธ.ค.61 11,999 13-16 มี.ค.62 11,999
19-22 ธ.ค.61 11,999 14-17 มี.ค.62 13,900
20-23 ธ.ค.61 13,900 15-18 มี.ค.62 13,900
21-24 ธ.ค.61 13,900 16-19 มี.ค.62 13,900
22-25 ธ.ค.61 13,900 17-20 มี.ค.62 11,999
27-30 ธ.ค.61 16,900 18-21 มี.ค.62 11,999
29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 16,900 19-22 มี.ค.62 11,999
31 ธ.ค.61-03 ม.ค.62 16,900 20-23 มี.ค.62 11,999
01-04 ม.ค.62 16,900 21-24 มี.ค.62 13,900
02-05 ม.ค.62 13,900 22-25 มี.ค.62 13,900
03-06 ม.ค.62 13,900 23-26 มี.ค.62 13,900
04-07 ม.ค.62 13,900 24-27 มี.ค.62 11,999
05-08 ม.ค.62 13,900 25-28 มี.ค.62 11,999
06-09 ม.ค.62 11,999 26-29 มี.ค.62 11,999
07-10 ม.ค.62 11,999 27-30 มี.ค.62 11,999
08-11 ม.ค.62 11,999 28-31 มี.ค.62 13,900

       

update 30/09/18


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์  4วัน 3 คืน
รหัส VIT WH01FD WORLD HERRITAGE 4D JAN19-FD-W08
ราคา 9,999 
ไฮไลท์ 
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
วันที่สอง เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง 
วันที่สาม ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 
 อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร
วันที่สี่ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ

12-15 ต.ค. 61 12,900 บาท
13-16 ต.ค. 61
16-19 พ.ย. 61 9,999 บาท
06-09 ธ.ค. 61 12,900 บาท
07-10 ธ.ค. 61 13,900 บาท
13-16 ธ.ค. 61/14-17 ธค.61 9,999 บาท
21-24 ธ.ค. 61 10,900 บาท
27-30 ธ.ค. 61 14,900 บาท
28-31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62 15,900 บาท
30 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62 14,900 บาท
03-06 ม.ค. 62 10,900 บาท
04-07 ม.ค. 62/10-13/11-14/24-27/25-28 ม.ค.62 9,999 บาท

       

update 14/19/18


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกWORLD HERRITAGE VIETNAM<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน
รหัส VITHW02FD CENTER VIETNAM 4DDEC18-FD-W08
ราคา 11,500 
ไฮไลท์ 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
วันที่สอง เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – 
นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D)
วันที่สาม ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 
  อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร (B/L/D)
วันที่สี่ ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง

04-07 ต.ค. 61 11,500 บาท
12-15 ต.ค. 61 13,900 บาท
18-21 ต.ค. 61 11,500 บาท
25-28 ต.ค. 61
26-29 ต.ค. 61 12,500 บาท
08-11 พ.ย. 61 11,500 บาท
22-25 พ.ย. 61 12,500 บาท
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61 12,500 บาท

     

 

update 14/19/18


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกWORLD HERRITAGE VIETNAM  ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน
รหัส VITHW03FD CENTER VIETNAM 4D MAR19-FD-W08
ราคา 11,500 
ไฮไลท์ 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง
วันที่สอง ดานัง - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ -  แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่  (B/L/D)
วันที่สาม เว้ - พระราชวังโบราณ – ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน –สะพานมังกร  (B/L/D)
กำหนดการเดินทาง
02-05 พ.ย. 61/9-12/16-19/23-26/30 -3ธ.ค.61 11,500 บาท
02-05 ธ.ค. 61 11,900 บาท
07-10 ธ.ค. 61 14,900 บาท
14-17 ธ.ค. 61 11,500 บาท
21-24 ธ.ค. 61 12,500 บาท
28-31 ธ.ค. 61 15,900 บาท
29 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62 16,900 บาท
30 ธ.ค. 61- 02 ม.ค.62 15,900 บาท
04-07 ม.ค. 62/11-14/18-21/25-28 มค.62 11,500 บาท
01-04 ก.พ. 62/8-11/16-19 14,900 บาท
22-25 ก.พ. 62 11,500 บาท
01-04 มี.ค. 62/8-11/15-18/22-25 มี.ค.62 11,500 บาท

    

   

update 14/19/18


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก   เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน
รหัส dad-pg002-3d-dec-pg-w07
ราคาเริ่ม  9888
ไฮไลท์ 
1. กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้- 
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ -เมืองเว้
2. ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-
สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
3. ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง

       

update 30/08/18

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก กลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน 
รหัส dad-pg001-4d-dec-pg-w07
ราคาเริ่ม 12900
ไฮไลท์ 
1. กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้
2. เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน---“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน – ดานัง
3. ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
4. ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

07-10 กันยายน 2561 12,900.-
14-17 กันยายน 2561 12,900.-
21-24 กันยายน 2561 12,900.-
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 12,900.-
5-8 ตุลาคม 2561 12,900.-
12-15 ตุลาคม 2561 14,900
02-05  พฤศจิกายน 2561 13,900
09-12  พฤศจิกายน 2561 13,900
16-19  พฤศจิกายน 2561 13,900
23-26  พฤศจิกายน 2561 13,900
30  พฤศจิกายน -03 ธันวาคม 2561 13,900
07-10  ธันวาคม 2561 14,900
14-17  ธันวาคม 2561 13,900
21-24  ธันวาคม 2561 13,900
28-31  ธันวาคม 2561 16,900

    

   


ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์                3วัน 2คืน  
รหัส dad-fd004-3d-nov-fd-w07
ราคาเริ่ม  12900
ไฮไลท์ 
1. กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง–ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน –ฮอยอัน
2. ฮอยอัน-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทองที่เปิดใหม่ -สะพานมังกร-สนุกกับ Art in Paradise (3D TRICK ART) –ตลาดฮานดานัง-ดานัง
3. ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
22-24 กันยายน 2561 11,900
06-08  ตุลาคม 2561 11,900
04-06  พฤศจิกายน 2561 11,900

   

update 30/08/18


ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์
รหัส PG01 OPEN SUPTAR 4D3N DEC18-PG-W39
ราคาเริ่ม  12,888   
 ไฮไลท์ 
Day 1กรุงเทพ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม
Day 2เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
Day 3ฮอยอัน – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร
Day 4ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง

ต.ค.-61 วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2561 13,888
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2561 14,888
15-18/22-25/23-26/27-30 12,888
วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 12,888
วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 12,888
พ.ย.-61 1-4/5-8/6-9/7-10/11-14/12-15/13-16/17-20/18-21/20-23/25-28/26-29/27-30 12,888
วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2561 10,888
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888
วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 12,888
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561 12,888
ธ.ค.-61 1-4/3-6/4-7 13,888
9-12/11-14/15-18/16-19/17-20/24-27 12,888
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562  20,888

       

ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 2 พัก บานาฮฺิลล์ 1 คืน 
รหัส PG03 BANAHILL 2 4D3N DEC18-PG-W39
ราคาเริ่ม 14,888 
ไฮไลท์ 
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
Day 2บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม
Day 3เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง
Day 4ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 14,888
วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2561 14,888
วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2561 14,888

       

ทัวร์ เวียดนาม ราคาถูก เวียดนามกลาง   เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บานาฮฺิลล์ 1 คืน
รหัส PG03 BANAHILL 2 4D3N DEC18-PG-W39
ราคาเริ่ม  13,888   
 ไฮไลท์ 
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์
Day 2บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ตลาดดองบา
Day 3เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – วัดลินห์อึ๋ง – หมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอัน – ดานัง
Day 4ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง

ต.ค.-61 วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 14,888
วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 14,888
พ.ย.-61 5-8/6-9/7-10/12-15/13-16/20-23/27-30 14,888
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เต็ม 14,888
ธ.ค.-61 3-6/4-7 15,888
วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2561 14,888
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 เต็ม 14,888
วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2561เต็ม 13,888

       

ทัวร์เวียดนามกลาง   ราคาถูก  MEMORY VIETNAM OCT 18
  รหัส MEMORY VN BABAHILL 4D3N OCT18-PG-W32
ราคาเริ่ม 12900 
ไฮไลท์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ช้อปปิ้งตลาดตองบา - ล่องเรือมังกร
วันที่ 2 เว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้ากวนอู – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน - ดานัง
วันที่ 3 ดานัง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร –สะพานแห่งความรัก
วันที่ 4 ดานัง– ตลาดฮาน– สนามบิน – กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง

03 – 06 ตุลาคม 61 12,900.-
06 - 09ตุลาคม 61 13,900.-
17 – 20 ตุลาคม 61 12,900.-

       

update 20/08/18

ทัวร์เวียดนาม  ราคาถูก  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน บิน FD
รหัส VN081 FD BANAHILL 1 NIGHT 4D3N FEB19-FD-W05
ราคาเริ่ม   13,900  
ไฮไลท์โปรแกรม
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ( - /-/เย็น)
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร   (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-)
ก.ย.-61 14-17/ 13,900
ต.ค.-61 5-8/ 14,900
26-29/ 13,900
พ.ย.-61 2-5/9-13/16-19/30-3ธ.ค.61/ 13,900
ธ.ค.-61 1-4/2-5/ 13,900
22-25 14,900
ม.ค.-62 11-14/18-21/25-28/ 13,900
ก.พ62 8-11/ 15,900
14-17/16-19 14,900
22-25 13,900
             update 27/08/18
ทัวร์เวียดนามกลาง   ราคาถูก  เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์)
รหัสJVN32 VA DANUNG BABAHILL 4D3N NOV18-FD-W41
ราคาเริ่ม 14,900 
ไฮไลท์
วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้
วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-บานาฮิลล์
วันที่3 บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง
กำหนดการเดินทาง

15-18 พ.ย.61 เต็ม 14,900
23-26 พ.ย.61 15,900

       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4วัน 3คืน
รหัส DANUNG HOIUN  4D3N  DEC18-PG-W52
ไฮไลท์ 
วันแรก/กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง /วัดเทียนมู่ - พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง
วันที่สาม /นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา – ดานัง – ร้านหยก – วัดหลิงอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สี่   /ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ส.ค.61 2-5/23-26 ราคา 12,899
ก.ย.61 6-9/13-16/27-30 ราคา 12,899
ต.ค.61 4-7/25-28 ราคา 12,899
12-15/20-23 ราคา 13899
พ.ย.61 1-4/15-18/22-25 ราคา 12899
ธ.ค.6 7-10 ราคา 13,899
13-16/20-23 ราคา  12,899
29ธ.ค.-1ม.ค.62  ราคา 19,899

       

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ 4วัน3 คืน
รหัส BT VN08 VE DANUNG HOIUN 4D3N DEC18-PG-W05
ไฮไลท์
วันแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม (-/-/เย็น)
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ธันวาคม 2561

       

ราคา 8,900
ส่วนลด 300

ทัวร์เวียดนาม  ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์  3วัน 2คืน 
รหัส DADFD04 VE DANUNG 3D2N NOV18-FD-W07
ไฮไลท์   
วันแรก1.ของการเดินทาง/กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง–ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระด้ง -สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน –ฮอยอัน
วันที่ 2.ของการเดินทาง /ฮอยอัน-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร-นั่งรถสามล้อ ชมเมืองดานัง –ตลาดฮานดานัง-ดานัง
วันที่ 3.ของการเดินทาง /ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-25 มิถุนายน  2561...............................ราคา  9,900.-
วันที่ 30 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 2561..................ราคา8,900.-                        
 วันที่ 07-09 กรกฎาคม 2561 ...........................ราคา   9,900.-
 วันที่ 4-6 ส.ค.61/01-03, 08-10 , 15-17 , 22-24 , 28-30 
กันยายน 2561/2-ก.ย-1 ตค61/6-8ต.ต61/4-6 พย.61 ............ราคา  11,900.-
                                                                                                                                                                                           Wansabai travel ทัวร์ดีราคาถูก

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       wansabaitour@gmail.com
 
  
view